!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Boka festlokal och övernattningsrum

OBS. All bokning sker nu på den gemensamma bokningssidan

OBS! Uthyrning är endast tillåten för privata ändamål och inte för kommersiella.

Vid bokning använder man de 4 sista siffrorna i sitt interna lägenhetsnummer t.ex. 0056 och inte lantmäteriets/skatteverkets som t.ex. 1404 eller 1801.

Maria Bangata: lägenhetsnummer 0001-0118.

Ringvägen: lägenhetsnummer 0195-0320.

Vid bokning för styrelse och grupper skall särskilda nummer användas.

Styrelsens nummer är 0131-0160.

Gruppers nummer är 0161-0190.

Matlaget har nummer 0161,
festgruppen 0162,
gårdsgruppen 0163,
pubgruppen 0165,
gymgruppen 0166,
valberedningen 0167,
ekonomigruppen 0168.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för festlokalen och övernattningsrummen

Här får du veta hur du kommer in i lokalen. 

Bokning kan göras högst 6 månader framåt och bara 2 aktuella bokningar är tillåtna. Vid behov av att boka längre fram eller göra flera bokningar, kontakta uthyrning@brfanghasten.se

Tillgängliga bokningsobjekt