!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Brf Ånghästens Ekonomigrupp bjuder in till höstuppstart

Publicerad: 2018-09-14 | Uppdaterad: 2018-09-14

Brf Ånghästens Ekonomigrupp bjuder in till höstuppstart

Välkomna till Ekonomigruppens höstuppstart

Tid: Onsdag 19 september kl 19-21

Plats: Föreningens festlokal

Föreningens Ekonomigrupp är en öppen och frivillig grupp för den medlem som är intresserad av föreningens ekonomi. I gruppen träffas vi och pratar om stort och smått på det temat.

Lagom till föreningsstämman i maj har vi tre år i rad producerat skriften ”Ånghästen – Bakom siffrorna”. Dessa finns att ladda ned här:

Ekonomigruppen träffas den tredje onsdagen varje månad, kl 19-21. Nu är det dags att åter dra igång träffarna efter sommaruppehållet. Vi börjar hösten med att prata om vad vi gjort hittills och vad vi vill att Ekonomigruppen ska ägna sig åt under hösten och våren som kommer.

Välkomna!

Kontakt: jorgen@brfanghasten.se

Sopbilen

Publicerad: 2018-09-03

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Extra stämma

2018-09-18 kl 19:00 till 21:00

Handlingar har delats ut i brevlådorna.

Handlingar kan också laddas ned här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen augusti 2018

Publicerad: 2018-08-29 | Uppdaterad: 2018-08-29

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Försäljningen av Lokalen på RV 39 A som ska säljas som lägenhet tar ytterligare någon månad. 
 • Hissarnas motorer har nu också bytts ut på RV 29 och 33. Besiktning och justering ska nu ske för att en utvärdering ska kunna göras innan vi tar beslut om fortsatt byte nästa år.
 • Föreningens ytterfönster håller på att bytas ut. Schema för tidplan finns i alla entréer. De nya bågarna får inte putsas med skrapa på insidan. 
 • Extra stämma sker 18 september 2018. Det gäller de stadgeändringar som beslutades på årsstämman i maj. 
 • Dörröppnare till portarna. Automatiska dörröppnare håller på att installeras på Maria Bangata för utvärdering. 
 • Vår fastighetsskötare Henry har slutat.
 • Styrelsen håller på att arbeta med motionerna från stämman. Även alternativ till basketkorg är på agendan.
 • Cykelrensning kommer att ske i april 2019.
 • Vi tackar sommarjobbarna för ett väl utfört arbete. 
 • Styrelsen har haft möte med Post Nord. De önskar bistå om vi önskar införa postboxar i entréer istället för brevinkast i lägenhetsdörrarna. 
 • Automatisk bokning. Styrelsen undersöker införandet av automatisk bokning med betalning av festlokalen och övernattningsrummen. 
 • Festgrupp. Det har framkommit önskemål om gårdsfest, pubkvällar m.m. Styrelsen efterlyser därför intresserade. 

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen

Sopbilen

Publicerad: 2018-08-06

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen juni 2018

Publicerad: 2018-06-17 | Uppdaterad: 2018-06-17

 • 5 sommarjobbare boende i föreningen börjar på måndag.
 • Lokalen på RV 39 A går ut till försäljning som lägenhet efter sommaren. 
 • Föreningens ytterfönster har börjat bytas ut. Erbjudande om byte av persienner kommer i samband med fönsterbytet. 
 • Extra stämma är planerad till 18 september 2018. Det beror på att stadgeändringar behöver beslutas i två av varandra följande stämmor för att gälla. 
 • Dörröppnare till portarna. Styrelsen har för avsikt att montera automatiska dörröppnare till våra portar. 
 • Basketkorg. Vid förra stämman motionerades det om att montera en basketkorg på gården. Sammantaget blev det enligt styrelsen en för dyr kostnad. Katarina Hughes, ny suppleant i styrelsen är utsedd till barnansvarig, så vi betraktar inte frågan som definitivt avvisad. Projektet ligger på is.
 • Besiktning. Styrelsen har beslutat att varje lägenhet som ska säljas först ska genomgå en besiktning av förvaltaren.
 • Uthyrning av din lägenhet. Vi vill påminna om att tillstånd krävs av styrelsen för att hyra ut i andra hand. 
 • Störning på gården. Boende har hört av sig gällande högljudda barn som leker på gården. Vårdnadshavare uppmanas dock att prata med sina barn om att de bör försöka undvika att skrika. 
 • Bilpool. Boende har frågat om garageplats för eventuell bilpool. Vårt garage är uthyrt till Stockholm parkering så det är med dem man får avtala så som avtalet ser ut idag.

Läs mer här.

Styrelsen önskar alla en skön avkopplande sommar.

Fönsterbyte

Publicerad: 2018-06-11 | Uppdaterad: 2018-06-17

Vill du veta mer om fönsterbytet av ytterfönster så klicka här. Stora containrar kommer att placeras på gården eller på vår parkering där de gamla fönstren slängs.

Persiennköp i samband med fönsterbytet

Publicerad: 2018-06-11 | Uppdaterad: 2018-06-11

Detta är en intresseanmälan.

Persiennerna behöver inte monteras i samband med fönsterbytet utan kan ske både före och efter.

Skicka din intresseanmälan till fredrik@brfanghasten.se eller lämna den i föreningens brevlåda i entrén till Maria Bangata 13.

Skriv ditt för- och efternamn, lägenhetsnummer (tex 0056), och sedan det antal av de olika persiennnmåtten som du är intresserad av. 

Först när vi vet intresset kan vi erbjudas eventuella rabatter på nedanstående priser. Efter eventuellt framförhandlat gruppavtal måste du slutligen bekräfta din beställning hos vald leverantör Farsta Markiser och Persienner AB.

Angående monteringskostnader

Det är samma kostnad att få nya persienner installerade oavsett om:

 1. En befintlig persien sitter på plats och måste tas bort
 2. Det har suttit en persien där men som är borttagen
 3. Det har aldrig suttit en persien i fönstret som då måste borras etc  

  Angående tillträde och mätning i lgh

  Farsta Markiser & Persienner önskar tillträde till berörda lägenheter för att mäta i varje lägenhet (i alla fall initialt) för att se hur måtten stämmer (som jag antar de får från Mistralgruppen). 

  Angående leveranstider

  Leveranstiden styrs av efterfrågan, just nu har fabriken väldigt mycket på persiennsidan och leveranstiden ligger på ca 3-4 veckor, under normala förhållanden brukar leveranstiden ligga på ca 2-3 veckor.

  Entreprenören försöker montera det som kommer ena veckan innan nästa veckas leverans inkommer.

  Fabriken önskar få en volym att räkna ut rabatterna ifrån, detta för att alltför många har visioner om volymer som sen inte överensstämmer med det antal som beställdes.

  Sen är det också av vikt för rabatterna att det går att montera löpande, så man inte behöver åka fram och tillbaka.

  Fabriken har ingen semester, det har inga större fabriker i denna bransch, däremot har entreprenören stängt för semester V.28-31

  Rabatten ni eventuellt kommer att få gäller både material och arbete. 

  Angående priser innan grupprabatt för några persienndimensioner

  Här kommer styckpris per persienn, 25mm mellanglas, PG 1, inkl. moms och montering, för PG 2-6  gäller prispåslag enligt provkollektion.

  375x1255, pris kronor per st: 675:-

  755x1050, pris kronor per st: 788:-

  755x335, får enligt nya EU regler ej monteras mellanglas med draglinor, Handmanövrerad frihängande eller mellanglas utan draglinor får monteras, pris här avser HO modell, pris kronor per st: 1058:-

  995x1290, pris kronor per st: 898:-

  ang. ev. rabatter vill fabriken först få en uppfattning om hur många persienner som är en trolig volym.

   

Stämmoprotokoll

Publicerad: 2018-06-09 | Uppdaterad: 2018-06-09

Nu är stämmoprotokollet klart. Läs det här.

Hissrenoveringen, ny rättelse

Publicerad: 2018-06-01 | Uppdaterad: 2018-06-04

Förvaltarens info om att hissrenoveringen sker i juli stämmer. Den börjar direkt efter midsommar och är klar i slutet på juli och gäller Ringvägen 29 och 33.

 

Påminnelse om stämman

Publicerad: 2018-05-27 | Uppdaterad: 2018-05-27

Imorgon måndag klockan 19 äger föreningens stämma rum i festlokalen. Alla medlemmar välkomna. Kom i god tid för registrering.

Brf Ånghästens styrelse.

Läs mer här.

Renoveringsråd och regler

Publicerad: 2018-05-25 | Uppdaterad: 2018-05-25

Föreningens renoveringsråd och regler är uppdaterade- Läs mer här.

GDPR

Publicerad: 2018-05-19 | Uppdaterad: 2018-05-19

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR  träder i kraft den 25 maj 2018.

Med anledning av detta vill vi i styrelsen informera om att det sedan en tid pågår en översyn av hur detta påverkar oss i vår bostadsrättförening. Tillsammans med de företag som föreningen har ett samarbete med gör vi en översyn av rutiner och processer för säker hantering av de register vi har på föreningens medlemar. Bostadsrättsföreningar har laglig grund att föra lägenhetsregister och medlemsförteckning (bostadsrättslagen 9 kap. 8 §, samt lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 6§-8§). Vi kommer att återkomma med mer information då styrelsen är klara med arbetet runt detta.

Ekonomigruppen informerar

Publicerad: 2018-05-17 | Uppdaterad: 2018-05-17

Ånghästen – bakom siffrorna!

 

För tredje året i rad presenterar föreningens ekonomigrupp ”Ånghästen – bakom siffrorna”. I denna skrift försöker vi ge en bredare och mer lättillgänglig information om föreningens ekonomi än vad årsredovisningen normalt gör. Läs mer här.

 

Med vänlig hälsning

Ekonomigruppen

Rättelse om hissarna, igen

Publicerad: 2018-05-16 | Uppdaterad: 2018-05-16

RÄTTELSE gällande hissrenoveringarna.

Det är endast följande hissar som ska renoveras i år:

Maria Bangata 17 plats 2 har startat 2018-01-29 och färdigställs 2018-02-23
Maria Bangata 17 plats 1 startar 2018-02-26 och färdigställs 2018-03-23
Ringvägen 29 startar 2018-06-04 och färdigställs 2018-06-29
Ringvägen 33 startar 2018-06-04 och färdigställs 2018-06-29

Det innebär alltså 4 arbetsveckor.

Övriga hissar väntar till nästa år efter utvärdering av arbetet.

Eftersom portarna på Ringvägen endast har en hiss per port är tanken den att renovering sker under juni månad så att medlemmar och hyresgäster ska få en möjlighet att planera ett eventuellt alternativt boende under renoveringstiden.

På Maria Bangata däremot, där det finns två hissar per port, kan renovering ske på vintern utan större olägenheter.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen maj 2018

Publicerad: 2018-05-15 | Uppdaterad: 2018-05-15

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Försäljningen av hyreslägenheten på RV 39 C är klar.  Lokalen på RV 39 A som ska säljas som lägenhet tar ytterligare någon månad innan den blir helt klar. 
 • Hissarnas motorer har börjat bytas ut. Arbetet är klart på Maria Bangata 17. Det tar 3 veckor för varje hiss. RV 29 och 33 kommer att få nya motorer i hissarna i sommar. 
 • Föreningens ytterfönster ska bytas ut. Vi återkommer med upplysningar om när bytet startar. Erbjudande om byte av persienner kommer i samband med fönsterbytet. 
 • Påminner om att föreningsstämman är den 28 maj kl. 19 i festlokalen.
 • Extra stämma är planerad till 18 september 2018. Det beror på att stadgeändringar behöver beslutas i två av varandra följande stämmor för att gälla.
 • Dörröppnare till portarna. Styrelsen har för avsikt att montera automatiska dörröppnare till våra portar. 
 • IT underhåll som sköter vår gård har fått i uppdrag av styrelsen att göra en femårig trädvårdsplan. 
 • Besiktning. Styrelsen har beslutat att varje lägenhet som ska säljas först ska genomgå en besiktning av förvaltaren.
 • GDPR. Styrelsen kommer snart med information gällande den nya dataskyddslagen som träder i kraft 25 maj. 
 • Uthyrning av din lägenhet. Styrelsen har noterat att flera lägenheter i föreningen är annonserade för uthyrning. Vi vill påminna om att tillstånd krävs av styrelsen för att hyra ut i andra hand. 
 • Vår fastighetsskötare Henry har semester 14 maj- 12 juni.

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen

Föreningsstämma

2018-05-28 kl 19:00 till 21:00

Föreningsstämma.

Brf Ånghästen - Fönsteråtgärder

Publicerad: 2018-04-26 | Uppdaterad: 2018-04-26

Brf Ånghästen - Fönsteråtgärder

Mistral har fått i uppdrag av föreningen att renovera fönster.  

Fönsterrenovering

Arbetet omfattar byte av träytterbågar till aluminiumbågar i eloxerat utförande, så att fönstren blir underhållsfria utvändigt.

Bågarna är försedda med dammfilterlister och samtidigt byts dom gamla tätlisterna.

Fönsterbågar som vetter mot Ringvägen får ett 6 mm glas istället för

4 mm för att öka ljudisoleringen.

Utförandet är identiskt med grannföreningen.

Preliminära tider

Vi börjar med huset på Maria Bangata 17 för att sedan fortsätta med 13 och vidare med 9 och arbeta oss runt i föreningen. Arbetet är tänkt att starta omkring v 21/22 med uppehåll under semestern v28-31.

Start av uppmätning av husen på Maria Bangata sker under slutet v 18.

Normalt utförs en lägenhet på mindre än en ½ dag.

Tidplaner för resp trapphus sätts upp i god tid.

Inför själva fönsterarbetet

Varje lägenhet erhåller en skriftlig avisering ca 3 dagar före vi kommer.

Det är då viktigt att ni plockar undan framför och i fönstren, samt ser till att vi kan komma fram i lägenheten. Om ni inte kan vara hemma måste ni lämna uppmärkt nyckel till montör el i nyckelboxen.

Vi kommer att täcka golven framför fönstren samt gångvägar i lägenheten.

Avslutning

Efter färdigt montage görs en avstädning med sopborste. Sedan erhåller ni en skötselinstruktion för fönstren samt en enkät för att fånga upp eventuella småproblem, som ni kan lämna i Mistrals brevlåda på plats.

Slutligen görs en syn av arbetet och ev anmärkningar åtgärdas sedan av Mistral.

Mistral Gruppen AB

Projektledare: Bo Klys

Denna text går också att läsa här.

Stämmohandlingar

Publicerad: 2018-04-22 | Uppdaterad: 2018-04-22

Stämmohandlingar finns nu tillgängliga här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen april 2018

Publicerad: 2018-04-13 | Uppdaterad: 2018-04-13

 •  Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Nya regler för störande arbeten. Styrelsen har beslutat om nya hårdare regler för störande arbeten. 
 • Försäljning av lokalen 39 A och en hyreslägenhet på RV 39 C är på gång.
 • HLR-utbildning i festlokalen för våra medlemmar anordnades 9 april kl. 18. Ett tiotal boende deltog.
 • Grannsamverkan. Projektet läggs ner för tillfället på grund av för dåligt intresse.
 • Hissarnas motorer har börjat bytas ut. Arbetet är nu avslutat på Maria Bangata 17. 
 • Föreningens ytterfönster ska bytas ut. Vi återkommer med upplysningar om när bytet startar.
 • Föreningsstämman i år är den 28 maj kl. 19 i festlokalen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 april. 
 • Dörröppnare till portarna. Styrelsen har för avsikt att montera automatiska dörröppnare till våra portar. 
 • IT underhåll som sköter vår gård har fått i uppdrag av styrelsen att göra en femårig trädvårdsplan.
 • Besiktning. Styrelsen har beslutat att varje lägenhet som ska säljas först ska genomgå en besiktning av förvaltaren för att kontrollera att inga otillåtna installationer gjorts som kan skada fastigheten.
 • Ny husvärd är Elisabet Pettersson eftersom Kerstin Enochsson avsagt sig på grund av personliga skäl. Se webbsidan.

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen

Information från Styrelsen Brf Ånghästen mars 2018

Publicerad: 2018-03-18 | Uppdaterad: 2018-03-18

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Nya regler för störande arbeten. Styrelsen har beslutat om nya hårdare regler för störande arbeten. 
 • Försäljning av lokalen 39 A och en hyreslägenhet på RV 39 C beräknas gå till försäljning efter påsk.
 • Sommarjobbare 2018. Föreningen anordnar sommarjobb under veckorna 25, 26 och 27 för ungdomar boende i vår förening som är födda 00 -02, alltså 16-18 år. 
 • Förvaltaren ska laga ”plåtbollen” på gården som snöplogen råkade få med sig.
 • Alla radiatorventiler är nu monterade
 • OVK några lägenheter är kvar att kontrollera. 
 • HLR-utbildning i festlokalen för våra medlemmar anordnas 9 april kl. 18.
 • Grannsamverkan. Ingen har tyvärr ännu anmält intresse för att delta i grannsamverkan. 
 • Hissarnas motorer har börjat bytas ut.
 • Föreningens ytterfönster ska bytas ut. Vi återkommer med upplysningar om när bytet startar.
 • Föreningsstämman i år är den 28 maj kl. 19 i festlokalen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 april.
 • Dörröppnare till portarna. Styrelsen har för avsikt att montera automatiska dörröppnare till våra portar. 

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen 

RÄTTELSE gällande hissrenoveringarna

Publicerad: 2018-02-21 | Uppdaterad: 2018-02-21

2018-02-21

RÄTTELSE gällande hissrenoveringarna.

Det är endast följande hissar som ska renoveras i år:

Maria Bangata 17 plats 2 har startat 2018-01-29 och färdigställs 2018-02-23
Maria Bangata 17 plats 1 startar 2018-02-26 och färdigställs 2018-03-23
Ringvägen 29 startar 2018-06-04 och färdigställs 2018-06-29
Ringvägen 33 startar 2018-06-04 och färdigställs 2018-06-29

Övriga hissar väntar till nästa år efter utvärdering av arbetet.

Eftersom portarna på Ringvägen endast har en hiss per port är tanken den att renovering sker under juni månad så att medlemmar och hyresgäster ska få en möjlighet att planera ett eventuellt alternativt boende under renoveringstiden.

På Maria Bangata däremot, där det finns två hissar per port, kan renovering ske på vintern utan större olägenheter.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen februari 2018

Publicerad: 2018-02-20 | Uppdaterad: 2018-02-20

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Vid OVK:n (obligatorisk ventilationskontroll) har två fläktar med egen motor hittills upptäckts. 
 • Försäljning av lokalen 39 A och en hyreslägenhet på RV 39 C beräknas gå till försäljning i slutet av mars.
 • Saker i källarutrymmena. Vår förvaltare är orolig över de ”saker” och grovsopor som en del dumpar i våra källarutrymmen. Det innebär fara för brandsäkerheten. 
 • Sopsugen. Styrelsen påminner återigen om att glas och andra hårda föremål INTE får slängas i sopnedkasten. 
 • Hissarnas motorer har börjat bytas ut. Start blir på Maria Bangata 17, 13 och 9 eftersom där finns två hissar att tillgå i varje port. 
 • Lägenheternas ytterfönster ska bytas ut. Vi återkommer med upplysningar om när bytet startar. Föreningen står för detta.
 • Föreningsstämman i år är den 28 maj kl. 19 i festlokalen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 april. Se webbsidan.
 • Vi äger vår tomt. Inga höjda tomthyror gäller oss. 
 • Grannsamverkan. Styrelsen undersöker intresset för Grannsamverkan. 
 • HLR-utbildning (Hjärt- Lung-räddning) anordnas utan kostnad i festlokalen måndag 9 april kvällstid. 

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen 

Information från Ekonomigruppen

Publicerad: 2018-01-14 | Uppdaterad: 2018-01-14

Efter att vi i november skickade ut svar på de frågor medlemmarna under hösten skickat in till Ekonomigruppen fick vi ytterligare en följdfråga. I veckan som gått hade Ekonomigruppen sin träff och passade då på att svara på frågan. Både fråga och svar finns att läsa nedan.

Om detta inspirerar till ytterligare frågor kring föreningens ekonomi är ni välkomna att skicka dem till jorgen@brfanghasten.se. Ni är också välkomna till Ekonomigruppens nästa möte som är tisdag den 20 februari kl 19-21 i Festlokalen.

Läs mer om Ekonomigruppen här 

Garaget

Måste man hyra ut garaget till Stockholm parkering? Vi borde ha råd att ha garaget själva och ha en jätte låg avgift för  boende, ev en del i garaget  tex till höger med grind till endast boende, sen hyra ut resten . Stockholm parkering gör  inte mycket, och det kan vår förvaltare ordna.

Svar: Rent juridiskt finns det två problem med förslaget i frågan. Dels har föreningen ett mycket långsiktigt avtal med Stockholms Stads parkering, tecknat av Stockholmshem före föreningens bildande. Dels är det enligt bostadsrättslagen inte tillåtet att premiera boende med parkeringsplats till en lägre avgift än marknadsvärdet om föreningen inte har möjlighet att erbjuda en parkeringsplats per lägenhet (den så kallade “Likhetsprincipen” som är mycket viktig enligt lagen). Vårt garage har inte tillräckligt med platser för att det ska finnas en per lägenhet i föreningen.

mvh
Ekonomigruppen

Information från Styrelsen Brf Ånghästen januari 2018

Publicerad: 2018-01-11 | Uppdaterad: 2018-01-11

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Trappan till Ånghästparken är helt klar. Värmen i trappan är nu på och fungerar.
 • Våren 2018 kommer en fullständig OVK (obligatorisk ventilationskontroll) att genomföras igen. Den startar på Ringvägen. 
 • Uppfräschning av lokalen RV 39A pågår. Den går därefter till försäljning beräknad till mars månad.
 • Saker i källarutrymmen. Några dumpar "saker" och grovsopor i våra källarutrymmen. Det kostar föreningen att låta fastighetsskötaren frakta bort sakerna. 
 • Sopsugen. Styrelsen påminner återigen om att glas och andra hårda föremål INTE får slängas i sopnedkasten. 
 • I februari kommer hissarnas motorer att börja bytas ut. Start blir på Maria Bangata 17, 13 och 9. 
 • Utbytet av bänkar och bord på gården är nu nästan klart. Samtliga ska oljas in till våren.
 • Byte av radiatorkopplingar ska nu göras på MB 13. Start måndag 15 januari. Info i brevlådan.
 • Föreningens ytterfönster ska bytas ut. Styrelsen har beslutat att alla yttre fönsterbågar ska bytas ut mot underhållsfria aluminiumprofiler utan kitt. 
 • Lekplatserna. Viss komplettering av lekplatserna kommer att ske i vår. 

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen 

Ny ekonomisk förvaltare

Publicerad: 2017-11-28 | Uppdaterad: 2017-11-28

Fr.o.m. 1 januari 2018 byter brf Ånghästen ekonomisk förvaltare. Läs mer här (2017-11-27)

Sopbilen

Publicerad: 2017-11-06

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen oktober 2017

Publicerad: 2017-10-15 | Uppdaterad: 2017-10-15

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Ny ekonomisk förvaltare. Brf Konsulterna ingår nu i VALOREM. Ny adress valorem.se. Nu har vi alltså ett avtal med Borg & Merio om endast fastighets- och teknisk förvaltning. 
 • Säkerhetsbesiktning av gårdens lekredskap är genomförd. Fel och säkerhetsrisker är åtgärdade.
 • Nytt lösenord till vår webbplats har skickats ut i alla brevlådor.
 • Nya bänkar och bord. Utanför MB 17 är nya bänkar utplacerade. Utbytet av de gamla kommer successivt att ske.
 • Trappan till Ånghästparken är klar.
 • Våren 2018 kommer en fullständig OVK (obligatorisk ventilationskontroll) att genomföras igen.
 • Lokalen RV 39 A. Målning är nu beställd. När det är klart skickas info ut om när lokalen läggs ut till försäljning via Södermäklarna.
 • Saker i trapphusen. Många, trots förbud, ställer skor, cyklar och allehanda saker utanför sin lägenhet. Förvaltaren kommer att få i uppdrag att ta hand om allt som står utanför lägenheterna. 

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen

Sopbilen

Publicerad: 2017-10-02 | Uppdaterad: 2017-10-02

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Sopbilen

Publicerad: 2017-06-05 | Uppdaterad: 2017-06-05

OBS! Då tisdag den 6 juni är nationaldag och alltså helgdag kommer sopbilen istället onsdagen den 7 juni klockan 19-20 för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Sopbilen

Publicerad: 2017-05-01

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Sopbilen

Publicerad: 2017-04-03

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Sopbilen

Publicerad: 2017-03-06

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Sopbilen

Publicerad: 2017-02-06

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Sopbilen

Publicerad: 2017-01-02

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Föreningsstämma 2017

2017-05-29 kl 19:00 till 21:00

Måndagen den 29 maj 2017 är det dags för föreningsstämma. Information kommer så småningom och undan för undan här och också i nyhetsbrev.

Aktuella nyheter

Brf Ånghästens Ekonomigrupp bjuder in till höstuppstart
2018-09-14

Sopbilen
2018-09-03

Extra stämma
2018-09-02

Information från Styrelsen Brf Ånghästen augusti 2018
2018-08-29

Sopbilen
2018-08-06

Information från Styrelsen Brf Ånghästen juni 2018
2018-06-17

Fönsterbyte
2018-06-11

Persiennköp i samband med fönsterbytet
2018-06-11

Stämmoprotokoll
2018-06-09

Hissrenoveringen, ny rättelse
2018-06-01

Påminnelse om stämman
2018-05-27

Renoveringsråd och regler
2018-05-25

GDPR
2018-05-19

Ekonomigruppen informerar
2018-05-17

Rättelse om hissarna, igen
2018-05-16

Information från Styrelsen Brf Ånghästen maj 2018
2018-05-15

Föreningsstämma
2018-05-09

Brf Ånghästen - Fönsteråtgärder
2018-04-26

Stämmohandlingar
2018-04-22

Information från Styrelsen Brf Ånghästen april 2018
2018-04-13

Information från Styrelsen Brf Ånghästen mars 2018
2018-03-18

RÄTTELSE gällande hissrenoveringarna
2018-02-21

Information från Styrelsen Brf Ånghästen februari 2018
2018-02-20

Information från Ekonomigruppen
2018-01-14

Information från Styrelsen Brf Ånghästen januari 2018
2018-01-11

Ny ekonomisk förvaltare
2017-11-28

Sopbilen
2017-11-06

Information från Styrelsen Brf Ånghästen oktober 2017
2017-10-15

Sopbilen
2017-10-02

Sopbilen
2017-06-05

Sopbilen
2017-05-01

Sopbilen
2017-04-03

Sopbilen
2017-03-06

Sopbilen
2017-02-06

Sopbilen
2017-01-02

Föreningsstämma 2017
2016-10-12

Arkiv

Extra stämma
Visades t o m: 2018-09-24

Sopbilen
Visades t o m: 2018-09-02

Sopbilen
Visades t o m: 2018-08-06

Sopbilen
Visades t o m: 2018-07-07

Sopbilen
Visades t o m: 2018-06-01

Sopbilen
Visades t o m: 2018-05-01

Sopbilen
Visades t o m: 2018-04-01

Julgranar
Visades t o m: 2018-02-04

Sopbilen
Visades t o m: 2018-03-01

Sopbilen
Visades t o m: 2018-02-02

Information från Styrelsen Brf Ånghästen november 2017
Visades t o m: 2018-03-23

Byggnationen av Tobaksmonopolet 3 har börjat.
Visades t o m: 2018-02-23

Information från Styrelsen Brf Ånghästen september 2017
Visades t o m: 2018-09-19

Information från Styrelsen Brf Ånghästen augusti 2017
Visades t o m: 2018-08-24

Ånghästens grillar
Visades t o m: 2018-08-03

Sopbilen
Visades t o m: 2018-07-03

Information från Styrelsen Brf Ånghästen juni 2017
Visades t o m: 2018-06-26

Ånghästen – bakom siffrorna!
Visades t o m: 2018-05-20

Information från Styrelsen Brf Ånghästen maj 2017
Visades t o m: 2018-05-16

Information från Styrelsen Brf Ånghästen april 2017
Visades t o m: 2018-04-15

Information från Styrelsen Brf Ånghästen mars 2017
Visades t o m: 2018-03-25

Extra meddelande angående byggnationen på Maria Bangata.
Visades t o m: 2018-03-21

Information från Styrelsen Brf Ånghästen februari 2017
Visades t o m: 2018-02-17

Fika med styrelsen söndag 19 februari
Visades t o m: 2017-03-30

Information från Styrelsen Brf Ånghästen januari 2017
Visades t o m: 2018-01-15

Sopbilen
Visades t o m: 2018-03-02

Information från Styrelsen Brf Ånghästen december 2016
Visades t o m: 2017-12-25

Brandskydd
Visades t o m: 2017-12-07

Sopbilen
Visades t o m: 2017-02-02

Information från Styrelsen Brf Ånghästen november2016
Visades t o m: 2017-11-20

Sopbilen
Visades t o m: 2017-01-01

Information från Styrelsen Brf Ånghästen oktober 2016
Visades t o m: 2017-10-16

Sopbilen
Visades t o m: 2016-12-01

Byggnationen mitt emot Maria Bangata 9
Visades t o m: 2017-01-02

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2016-09-13
Visades t o m: 2016-12-22

Byggande av hus på Maria Bangata har börjat
Visades t o m: 2016-12-09

Sopbilen
Visades t o m: 2016-10-04

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2016-08-09
Visades t o m: 2016-11-11

Sopbilen
Visades t o m: 2016-10-04

Sopbilen
Visades t o m: 2016-10-04

Sopbilen
Visades t o m: 2016-07-01

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2016-05-10
Visades t o m: 2016-08-23

Information om föreningens stämma tisdag 24 maj
Visades t o m: 2016-08-17

Ekonomigruppen
Visades t o m: 2016-08-15

Visning av komplettering av inglasning
Visades t o m: 2016-08-12

Sopbilen
Visades t o m: 2016-06-01

Information från Styrelsemöte 2016-04-12
Visades t o m: 2016-07-18

Sopbilen
Visades t o m: 2016-05-01

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2016-03-08
Visades t o m: 2016-06-15

Komplettering av inglasning av balkong
Visades t o m: 2016-06-12

Sopbilen
Visades t o m: 2016-04-01

Föreningsstämma
Visades t o m: 2016-12-31

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2016-02-09
Visades t o m: 2016-05-21

Sopbilen
Visades t o m: 2016-03-01

Inbrott idag
Visades t o m: 2016-04-20

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2016-01-12
Visades t o m: 2016-04-15

Sopbilen
Visades t o m: 2016-02-29

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-12-08
Visades t o m: 2016-03-11

Sopbilen
Visades t o m: 2016-02-29

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-11-10
Visades t o m: 2016-02-11

Sopbilen
Visades t o m: 2016-01-31

Balkonginglasningen
Visades t o m: 2016-01-20

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-10-13
Visades t o m: 2016-01-15

Information om inglasning av balkonger
Visades t o m: 2016-01-14

Införlivningen
Visades t o m: 2016-01-09

Hjärt-lungräddning
Visades t o m: 2016-01-09

Sopbilen
Visades t o m: 2015-12-31

Kan du erbjuda sovplats för flyktingar.
Visades t o m: 2015-12-18

Beslut gällande vårt överklagande av villkor för balkonginglasning..
Visades t o m: 2015-12-16

Information från styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-09-08
Visades t o m: 2015-12-13

Sopbilen
Visades t o m: 2015-11-30

Ekonomigrupp
Visades t o m: 2015-11-24

Containern på vändplan
Visades t o m: 2015-11-24

Vill du rädda liv? Eller bli räddad
Visades t o m: 2015-11-21

Information från styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-08-07.
Visades t o m: 2015-11-21

TV:n i gymmet trasig
Visades t o m: 2015-11-15

Sopbilen
Visades t o m: 2015-10-07

Sopbilen
Visades t o m: 2015-10-07

Information från styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-06-12.
Visades t o m: 2015-09-15

Sommararbete
Visades t o m: 2015-09-15

Ekonomigrupp
Visades t o m: 2015-09-11

Intresserad av utemiljön ─ gå med i gårdsgruppen!
Visades t o m: 2015-09-04

Protokoll från årsstämman
Visades t o m: 2015-09-03

Förtydligande av reglerna i gymmet.
Visades t o m: 2015-09-03

Sopbilen
Visades t o m: 2015-09-01

Stämma imorgon torsdag 28 maj
Visades t o m: 2015-08-27

Valberedningens reviderade förslag
Visades t o m: 2015-08-23

Information från styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-05-12.
Visades t o m: 2015-08-19

Krångel med hissar
Visades t o m: 2015-08-07

Uppdaterade ordningsregler för gymmet
Visades t o m: 2015-08-06

Sopbilen
Visades t o m: 2015-08-01

Cykelröjningen
Visades t o m: 2015-07-23

Info från polisen, inbrottsvåg på Södermalm
Visades t o m: 2015-07-23

Information från styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-04-11
Visades t o m: 2015-07-20

Cykelrensning
Visades t o m: 2015-07-10

Sopbilen
Visades t o m: 2015-07-01

Sommarjobben
Visades t o m: 2015-06-23

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-03-10
Visades t o m: 2015-06-19

Sopbilen
Visades t o m: 2015-06-01

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-02-10.
Visades t o m: 2015-05-14

Sopbilen
Visades t o m: 2015-05-01

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-01-13
Visades t o m: 2015-04-23

Sopbilen
Visades t o m: 2015-04-01

Sopbilen och julgranar
Visades t o m: 2015-03-30

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2014-12-09
Visades t o m: 2015-03-14

Fjärrkontrollerna till garaget igen
Visades t o m: 2015-03-09

Fjärrkontrollerna till garaget
Visades t o m: 2015-03-04

Lite av varje
Visades t o m: 2015-03-01

Fjärrkontrollerna till garaget slut
Visades t o m: 2015-02-27

Personlig tränare till gymmet.
Visades t o m: 2015-02-24

Brev från styrelsen till alla medlemmar
Visades t o m: 2015-02-23

Hissrenoveringen startar
Visades t o m: 2015-01-19

Fjärrkontroll till garagedörren
Visades t o m: 2015-02-19

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2014-11-11.
Visades t o m: 2015-02-15

En förening på bettet
Visades t o m: 2015-02-06

Bastun öppnar
Visades t o m: 2015-02-05

Information från styrelsemöte Brf Ånghästen 2014-10-14
Visades t o m: 2015-01-26

Införlivning av korridor
Visades t o m: 2015-01-03

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2014-09-10.
Visades t o m: 2014-12-26

Bastun stängs
Visades t o m: 2014-12-10

Extrastämma imorgon tisdag
Visades t o m: 2014-12-08

Införlivning, rättelse av uppgift i portarna
Visades t o m: 2014-12-06

Information från infomötet om införlivning
Visades t o m: 2014-12-04

Införlivning av korridor
Visades t o m: 2014-11-24

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2014-08-12
Visades t o m: 2014-11-21

Informationsmöte gällande införlivande av korridorer
Visades t o m: 2014-11-17

Fjärrkontroll till garaget
Visades t o m: 2014-11-10

Meddelande angående sopsugen
Visades t o m: 2014-10-30

Ny rutschkana på gården
Visades t o m: 2014-10-14

Porttelefoner Rv 33 och 35 mot gården
Visades t o m: 2014-10-05

Införlivande av korridor
Visades t o m: 2014-10-03

Införlivning av allmänna ytor
Visades t o m: 2014-09-17

Årsstämmoprotokoll
Visades t o m: 2014-09-16

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 10 juni 2014
Visades t o m: 2014-09-12

Snabbnummer i porttelefoner
Visades t o m: 2014-09-07

Inbjudan till Föreningsmöte
Visades t o m: 2014-09-06

Tvättstugebokning Maria Bangata
Visades t o m: 2014-09-04

Portkoderna på Ringvägen försvinner
Visades t o m: 2014-08-31

Soporna
Visades t o m: 2014-08-28

Ljudsystem i festlokalen
Visades t o m: 2014-08-27

Föreningsstämma
Visades t o m: 2014-08-26

Sopstopp
Visades t o m: 2014-08-26

Brandskydd
Visades t o m: 2014-08-23

Ny utrustning i gymmet
Visades t o m: 2014-08-20

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 13 maj 2014
Visades t o m: 2014-08-18

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 8 april 2014
Visades t o m: 2014-07-21

Panoramabilder
Visades t o m: 2014-07-07

Avskrivningar i bostadsrättsföreningar
Visades t o m: 2014-07-06

Porttelefonerna
Visades t o m: 2014-07-05

Tvättstugorna, tillgänglighet
Visades t o m: 2014-07-01

En reklamvepa kommer att sättas upp på trädgårdshuset mot Ringvägen
Visades t o m: 2014-06-20

Information från styrelsemöte Brf Ånghästen 11 mars 2014
Visades t o m: 2014-06-13

Bilinbrott
Visades t o m: 2014-05-27

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 11 februari 2014
Visades t o m: 2014-05-20

Nytt nummer till felanmälan
Visades t o m: 2014-05-08

Nytt om gymmet
Visades t o m: 2014-05-04

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 14 januari 2014
Visades t o m: 2014-04-18

Gymmet öppnar snart
Visades t o m: 2014-04-16

Störningar i vattenförsörjningen
Visades t o m: 2014-04-09

Inbrott
Visades t o m: 2014-04-05

Uttjänta julgranar
Visades t o m: 2014-04-01

Samråd om planärende
Visades t o m: 2014-03-21

Diskussion om de borttagna återvinningskärlen startad
Visades t o m: 2014-03-18

Information från Styrelsemöte 10 december 2013
Visades t o m: 2014-03-13

Läget på trapplanen
Visades t o m: 2014-03-12

3 lindar fälls i veckan
Visades t o m: 2014-03-09

Diskussionsforum
Visades t o m: 2014-03-05

Korridorgrupp
Visades t o m: 2014-03-01

Valberedningen söker intresserade
Visades t o m: 2014-03-01

Portkoden Maria Bangata 13 stängs av sista november.
Visades t o m: 2014-02-27

Information från gårdsgruppen
Visades t o m: 2014-02-25

Är du intresserad av att införliva en del av korridoren till din lägenhet?
Visades t o m: 2014-02-23

Gymmet
Visades t o m: 2014-02-19

Information från Styrelsemöte 12 november 2013
Visades t o m: 2014-02-17

Gymmet avstängt 11 - 15 november
Visades t o m: 2014-02-03

Gymmet och bastun
Visades t o m: 2014-02-01

Vandalisering i våra lokaler
Visades t o m: 2014-01-24

Handdukstorkar
Visades t o m: 2014-01-18

Information från Styrelsemöte 8 oktober 2013
Visades t o m: 2014-01-13

Portkoderna
Visades t o m: 2013-12-18

Information från Styrelsemöte 10 september 2013
Visades t o m: 2013-12-16

Renoveringen av balkongerna på Maria Bangata
Visades t o m: 2013-11-30

Porttelefoner
Visades t o m: 2013-11-23

Information från Styrelsemöte 20 augusti 2013
Visades t o m: 2013-11-22

Fredagsmiddag i festlokalen
Visades t o m: 2013-11-22

Sopbilen
Visades t o m: 2013-11-05

Tvättstugan Ringvägen 37 klar på fredag 28 juni
Visades t o m: 2013-09-26

Problem med tvättstugan Ringvägen 37
Visades t o m: 2013-09-25

Tvättstugan Ringvägen 37 öppnar igen tisdag 25 juni
Visades t o m: 2013-09-20

Information från Styrelsemöte 11 juni 2013
Visades t o m: 2013-09-14

Bokning av höger bastu sker nu som vid bokning av tvättstugan
Visades t o m: 2013-09-10

Bergsprängning i kvarteret Tobaksmonopolet
Visades t o m: 2013-09-07

Information från Styrelsemöte 14 maj 2013
Visades t o m: 2014-01-01

Störning i bokning av tvätttider
Visades t o m: 2013-08-15

Renoveringen av tvättstugan på Ringvägen har redan startat
Visades t o m: 2013-07-29

Balkongrenovering och tillträde till lägenheterna
Visades t o m: 2013-07-23

Information från Styrelsemöte 9 april 2013
Visades t o m: 2013-07-15

Tillträde till tvättstugan Maria Bangata 13
Visades t o m: 2013-07-11

Information från Styrelsemöte 12 mars 2013
Visades t o m: 2013-06-19

Sopbil
Visades t o m: 2013-12-31

Övernattningsrummen
Visades t o m: 2013-05-18

Information från Styrelsemöte 12 februari 2013
Visades t o m: 2013-05-17

Sopbil
Visades t o m: 2014-01-01

Nya nyckelsystemet
Visades t o m: 2013-04-28

Fredagsmiddag i festlokalen
Visades t o m: 2013-04-13

Information från Styrelsemöte 8 januari 2013
Visades t o m: 2013-04-11

Tvättstugan Maria Bangata
Visades t o m: 2013-04-08

Föreningsmöte gällande gymmet
Visades t o m: 2013-04-06

Inte utkvitterade taggar
Visades t o m: 2013-04-02

Nu är besiktningen av nya tvättstugan klar
Visades t o m: 2013-03-27

Info om den nyrenoverade tvättstugan MB 13
Visades t o m: 2013-03-26

Snöskyfflar
Visades t o m: 2013-03-25

Information från styrelsemöte 11 december 2012
Visades t o m: 2013-03-14

Bredbandet stängs tillfälligt av
Visades t o m: 2013-02-26

Förtydligande om nyckelsystemet
Visades t o m: 2013-02-24

Gårdsstädning, påminnelse
Visades t o m: 2013-02-24

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2012-11-13
Visades t o m: 2013-02-15

Nya nyckelsystemet
Visades t o m: 2013-02-14

Tvättstugan Maria Bangata 13 stängd för renovering
Visades t o m: 2013-02-08

Information från valberedningen
Visades t o m: 2013-04-30

Mer information från Svärdet 6 om bergvärmen som berör oss.
Visades t o m: 2013-02-03

Gårdsgruppen
Visades t o m: 2013-02-03

Extra borrhål Svärdet 6
Visades t o m: 2013-01-27

Nya nyckelsystemet och gym och bastu
Visades t o m: 2013-01-18

Tvättstugan Maria Bangata 13 stängs för ombyggnad
Visades t o m: 2013-01-17

Gårdsgruppens möte och taggar
Visades t o m: 2013-01-14

Information från styrelsemöte 2012-10-09
Visades t o m: 2013-01-11

Vad gör man vid vattenskada i lägenheten?
Visades t o m: 2012-12-13

Information från styrelsemöte 11 september 2012
Visades t o m: 2012-12-12

Nytt elektroniskt nyckelsystem till gemensamma lokaler
Visades t o m: 2012-12-10

Svärdet 6 börjar borra för bergvärme
Visades t o m: 2012-11-30

Information från styrelsemöte 14 augusti 2012
Visades t o m: 2012-11-21

Festlokalen får nya tidsmoduler och priser
Visades t o m: 2012-10-17

Här kommer lite information inför sommaren
Visades t o m: 2012-09-20

Mer om fiber
Visades t o m: 2012-09-19

Mer om markiser
Visades t o m: 2012-09-19

Handlingarna från årsstämman klara
Visades t o m: 2012-09-18

Information från styrelsemöte 12 juni 2012
Visades t o m: 2012-09-14

Snickargruppen kommer att kasta/rensa saker
Visades t o m: 2012-09-14

EM i fotboll, nästa match
Visades t o m: 2012-09-12

EM i fotboll
Visades t o m: 2012-09-10

Byggsopor
Visades t o m: 2012-09-09

Grovsopbilen kommer idag, tisdag 5 juni
Visades t o m: 2012-09-05

OBS! NYA PORTKODER PÅ MÅNDAG
Visades t o m: 2012-08-31

Grillfest på gården fredagen den 1 juni
Visades t o m: 2012-08-30

Nu kan du boka övernattningsrummen
Visades t o m: 2012-08-28

Hårdare tag mot de som ställer grovsopor i våra gemensamma utrymmen.
Visades t o m: 2012-08-24

Renoveringar
Visades t o m: 2012-08-15

Värmetävlingen och artikel i tidningen Fastighetsfakta
Visades t o m: 2012-08-10

Varmvattenproblemet löst
Visades t o m: 2012-08-07

Problem med varmvattnet i vissa lägenheter och med grovsopor i källarförråd och cyklar och barnvagnar i korridorer.
Visades t o m: 2012-08-06

3 Nyheter
Visades t o m: 2012-08-04

Grovsopbilen onsdag 2 maj
Visades t o m: 2012-07-27

Fotboll på storbild i festlokalen igen
Visades t o m: 2012-07-22

Fotboll på storbild i festlokalen
Visades t o m: 2012-07-16

Valberedningen söker kandidater
Visades t o m: 2012-07-16

Problem med vattentryck och handdukstorkar
Visades t o m: 2012-07-13

Information från styrelsemöte 10 april 2012
Visades t o m: 2012-07-12

Ånghästen inbjuder till pubkväll med ölprovning.
Visades t o m: 2012-07-05

Brf Ånghästen söker två Husvärdar!
Visades t o m: 2012-07-02

Bredband, korrigerad tidsplan
Visades t o m: 2012-06-30

Ny gatubelysning och nya skyltar + bordsutförsäljning
Visades t o m: 2012-06-27

Bredband
Visades t o m: 2012-06-21

Information från styrelsemöte 13 mars 2012
Visades t o m: 2012-06-16

Bredbandsinformationsmöte
Visades t o m: 2012-06-13

Påminnelse om sopbilen...
Visades t o m: 2012-05-28

Informationsmöte bredband 19 mars
Visades t o m: 2012-05-28

Information från styrelsemöte 14 februari 2012
Visades t o m: 2012-05-18

Påminnelse om sopbilen...
Visades t o m: 2012-05-05

Information från COMHEM
Visades t o m: 2012-04-24

Information från styrelsemöte 10 januari 2012
Visades t o m: 2012-04-12

Använd gärna pryltorget innan du slänger.
Visades t o m: 2012-04-08

Hjälp att bära skräp till sopbilen imorgon.
Visades t o m: 2012-04-02

Hvervens monterar belysning
Visades t o m: 2012-03-29

Sophantering i helgerna
Visades t o m: 2012-03-22

Flytt från trerummaren + Skansendag
Visades t o m: 2012-03-13

Information från styrelsemöte 4 december
Visades t o m: 2012-03-06

Ta temperaturen i din lägenhet
Visades t o m: 2012-02-29

Injustering av värmen pågår
Visades t o m: 2012-02-29

Varmt varmt!!
Visades t o m: 2012-02-27

Resultat av enkät om belysningen MB 17
Visades t o m: 2012-02-25

Belysning klar, lägenhet på visning och uteliggare
Visades t o m: 2012-02-16

Någon ställer upp våra portar!!
Visades t o m: 2012-02-13

Information från styrelsemöte 8 november 2011
Visades t o m: 2012-02-08

Byte av portkoder, rensning av cyklar/barnvagnar
Visades t o m: 2012-02-02

Vårlökar
Visades t o m: 2012-01-27

Extra stämman idag mm.
Visades t o m: 2012-01-26

Cykel- och barnvagnsrensning
Visades t o m: 2012-01-26

Påminnelse extra stämma på onsdag
Visades t o m: 2012-01-24

RÅTTOR
Visades t o m: 2012-01-18

Utförsäljning av allmogestolar
Visades t o m: 2012-01-12

Information från styrelsemöte 11/10 2011
Visades t o m: 2012-01-12

Provbelysningen på plats
Visades t o m: 2012-01-09

Låsbyte, sopor och provbelysning
Visades t o m: 2012-01-03

Information från styrelsemötet 13/9 2011
Visades t o m: 2011-12-28

Lyckad städdag!!
Visades t o m: 2011-12-11

Gemensam städdag 11 september
Visades t o m: 2011-12-08

Öppet möte onsdag 7/9
Visades t o m: 2011-12-05

Vattenavstängning och nya tvättstugetider
Visades t o m: 2011-11-30

Vattenavstängning
Visades t o m: 2011-11-29

Rapport från styrelsemötet i aug. mm.
Visades t o m: 2011-11-18

Cyklar på MB 9 behöver flyttas
Visades t o m: 2011-10-21

Nu kan vi inte ge jobb till fler...
Visades t o m: 2011-10-11

Röd EU-moped
Visades t o m: 2011-10-10

Sommarjobb för Ånghästens ungdomar
Visades t o m: 2011-10-07

Senare förfallodatum på autogiro.
Visades t o m: 2011-10-05

Fel på sopsugsanläggningen!!
Visades t o m: 2011-10-04

På tisdag 5 juli kl. 19-20 kommer...
Visades t o m: 2011-10-03

Miniguide för nyinflyttade
Visades t o m: 2011-09-29

GLAD MIDSOMMAR
Visades t o m: 2011-09-22

Städningen av allmänna utrymmen
Visades t o m: 2011-09-16

Rapport från styrelsemöte 14 juni 2011
Visades t o m: 2011-09-16

Vad händer med träden?
Visades t o m: 2011-09-08

Låsbyten till lägenheterna
Visades t o m: 2011-09-07

Vad händer i vår omgivning
Visades t o m: 2011-09-06

Rapport från årsstämman 24 maj
Visades t o m: 2011-08-27

Grillfest på gården fredagen den 27 maj
Visades t o m: 2011-05-28

Mer info om hämtning av nycklar
Visades t o m: 2011-08-11

Angående hemsidan
Visades t o m: 2011-08-09

Byte av lås
Visades t o m: 2011-08-05

Påminnelse om sopbil
Visades t o m: 2011-08-02

Inbrott i källaren
Visades t o m: 2011-07-27

Valberdningens förslag
Visades t o m: 2011-07-27

Containerstrul!!
Visades t o m: 2011-07-17

Rapport från Styrelsen mm.
Visades t o m: 2011-07-13

Gymmet och gymgruppen
Visades t o m: 2011-07-07

Fotoalbum
Visades t o m: 2011-07-05

Pryltorg
Visades t o m: 2011-06-29

Angående träd på vår tomt
Visades t o m: 2011-06-24

Anlagstavla
Visades t o m: 2011-06-24

Logga in
Visades t o m: 2011-06-24

Nödsignalsystem till hissarna
Visades t o m: 2011-06-18

Styrelsens möte med låsfirman Låsborgen
Visades t o m: 2011-06-17

Lägenhetsnummer igen
Visades t o m: 2011-06-16

Grovsopor igen
Visades t o m: 2011-04-05

Ny belysning i trapphus och tamburer på MB 17
Visades t o m: 2011-06-14

Bokning av matsalen och lösenordsskydd
Visades t o m: 2011-06-14

Flera gruppmöten har ägt rum
Visades t o m: 2011-06-11

Rapport från Styrelsen
Visades t o m: 2011-06-09

Container för grovsopor
Visades t o m: 2011-04-05

Lägenhetsnummer enligt skatteverket
Visades t o m: 2011-05-22

Värmeproblem Maria Bangata 13
Visades t o m: 2011-04-05

Infomöte
Visades t o m: 2011-05-17

Nästa "containerdag"
Visades t o m: 2011-04-05

Allt om sophantering
Visades t o m: 2011-12-08

Nödsignalsystem till hissarna
Visades t o m: 2011-05-08

Mejladresser
Visades t o m: 2011-06-30

Ny hemsida
Visades t o m: 2011-05-07

Yttrande från förvaltaren angående renovering
Visades t o m: 2011-05-06

Infomöte
Visades t o m: 2011-04-05

Försäljning av våra tomma lägenheter
Visades t o m: 2011-04-05

Årets föreningsstämma
Visades t o m: 2011-05-31

Nu säljer föreningen en fyra 110114
Visades t o m: 2011-04-05

Regler för tvättstugorna och tillägg till renoveringsreglerna 110106
Visades t o m: 2011-04-29

Försäljning av våra tomma lägenheter 110114
Visades t o m: 2011-04-05

Mer info från styrelsen 101216
Visades t o m: 2011-04-29

Nu kan alla boka matsal, gym mm. 101214
Visades t o m: 2011-06-29

Tillgång till gemensamma lokaler 101117
Visades t o m: 2011-06-29

Information om mobil miljöstation 101207
Visades t o m: 2011-12-21

Blankett för renoveringar 101203
Visades t o m: 2011-06-30

Köpet klart 101111
Visades t o m: 2011-03-28