!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Full info

RENOVERING

Att bo i bostadsrätt innebär, bland många andra positiva saker, att man har stor möjlighet att själv utforma sin lägenhet och välja vilken standard man vill ha på fast inredning. 

När behövs tillstånd?

Mindre förändringar får göras i lägenheten utan något särskilt tillstånd. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp, byta kök eller byta ut vitvaror i köket.

Vissa mer omfattande renoveringar kräver ett godkännande från förvaltaren. Skälet till den här restriktionen är enkelt: vi äger vår fastighet gemensamt och vissa ombyggnader kan medföra skador som kan drabba oss alla ekonomiskt eller innebära oacceptabla påfrestningar för andra boende i fastigheten.

Vid betydande förändringar av lägenheten, kan det ibland till och med behövas ett bygglov från ansvarig myndighet.

Om du vidtar några icke godkända renoveringar är du skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick.

Kontakta alltid vår förvaltare Borg & Merio innan du sätter igång med större arbeten.

Borg & Merio                   Tfn 08-36 14 14     E-post info@borgmerio.se

Malmgårdsvägen 16

116 38 Stockholm

Blanketten där man ansöker om tillstånd kan laddas ned på vår hemsida.

Du får inte ge dig på bärande konstruktioner eller avlopp eller annat som har med vatten att göra utan att först ha fått tillstånd. Kakling av badrum exempelvis kräver byte av golvbrunn, vilket har med avlopp/vatten att göra. Det kräver alltså tillstånd.

 • Ingrepp i tätskikt, värme, vatten eller avloppssystem måste utföras av behörig installatör. Ingrepp i tätskiktet skall dokumenteras och skickas till förvaltaren.
 • Du får stå för kostnaden för avstängning av vatten, värme eller el. Avstängning beställs via felanmälan.
 • Vid arbeten i betong skall fräsning som metod väljas i första hand. Bilning får användas endast där det inte går att fräsa.
 • Om bilning av golv måste utföras skall badrummet under stämplas för att undvika genomslag.
 • Om man tar bort handdukstork som är kopplad till vvc, måste den byglas för att undvika kortslutning i cirkulationsledningen.
 • Det krävs droppskydd under kyl/frys och diskmaskin.
 • Ingrepp i elsystemet måste utföras av behörig elektriker.
 • Befintlig ventilation får inte försämras. Det innebär bl.a. att du inte får installera köksfläkt med motor.

Anlitade hantverkare och entreprenörer får inte parkera på gården eller blockera infarter. 

Bullrande arbeten

Det är viktigt att minimera den störning som en renovering innebär för grannarna.

Följande regler gäller:

 • Störande reparationsarbeten som innebär användning av slagborrmaskin, spikning eller borr­ning i betongväggar får endast bedrivas på vardagar kl. 08:00–19:00 och på lördagar, söndagar eller andra helgdagar kl. 10:00–16:00.
 • Mycket störande arbeten, som sågning/bilning i betong och liknande bullrande arbeten, får endast ske på vardagar kl. 09:00–11:00 och 13:00–16:00.
  • Lappar om planerade bullrande arbeten skall sättas upp i porten, så att grannarna är förvarnade och kan ta kontakt. Ange när arbetet påbörjas och när det förväntas vara avslutat. 

Bullrande arbeten

Det är viktigt att minimera den störning som en renovering innebär för grannarna.

Följande regler gäller:

 • Störande reparationsarbeten som innebär användning av slagborrmaskin, spikning eller borr­ning i betongväggar får endast bedrivas på vardagar kl. 08:00–19:00 och på lördagar, söndagar eller andra helgdagar kl. 10:00–16:00.
 • Mycket störande arbeten, som sågning/bilning i betong och liknande bullrande arbeten, får endast ske på vardagar kl. 09:00–11:00 och 13:00–16:00.
 • Lappar om planerade bullrande arbeten skall sättas upp i porten, så att grannarna är förvarnade och kan ta kontakt. Ange när arbetet påbörjas och när det förväntas vara avslutat. 

När renoveringen är klar

Meddela förvaltaren när renoveringen är klar för besiktning av utfört arbete. 

Städning och byggsopor

Vid behov skall golv och väggar i allmänna utrymmen (entréer, korridorer och hiss) skyddas med papp eller plast under renoveringen. Du blir ersättningsskyldig för eventuella skador som uppstått.

Allmänna utrymmen, som entréer, korridorer och trappor, får inte användas till förvaring av byggmaterial eller byggsopor. Detta är ett säkerhetskrav från brandmyndigheterna. Sådan förvaring är dessutom störande för grannarna.

Du ansvarar för eventuell städning av allmänna utrymmen, som uppstår till följd av renoveringen.

Du ansvarar för att dina byggsopor forslas bort. Byggsäckar skall forslas bort samma dag. Om byggsopor lämnas kvar har förvaltaren i uppgift att forsla bort dem och kräva den ansvariga och för arbetet. Det kan kosta upp till 5.000 kr.

Styrelsen för brf Ånghästen, april 2018