!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bullrande arbeten

Bullrande arbeten

Det är viktigt att minimera den störning som en renovering innebär för grannarna.

Följande regler gäller:

  • Störande reparationsarbeten som innebär användning av slagborrmaskin, spikning eller borr­ning i betongväggar får endast bedrivas på vardagar kl. 08:00–19:00 och på lördagar, söndagar eller andra helgdagar kl. 10:00–16:00.
  • Mycket störande arbeten, som sågning/bilning i betong och liknande bullrande arbeten, får endast ske på vardagar kl. 09:00–11:00 och 13:00–16:00.
  • Lappar om planerade bullrande arbeten skall sättas upp i porten, så att grannarna är förvarnade och kan ta kontakt. Ange när arbetet påbörjas och när det förväntas vara avslutat.