!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tillstånd

När behövs tillstånd?

Mindre förändringar får göras i lägenheten utan något särskilt tillstånd. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Vissa mer omfattande renoveringar kräver ett godkännande från förvaltaren. Skälet till den här restriktionen är enkelt: vi äger vår fastighet gemensamt och vissa ombyggnader kan medföra skador som kan drabba oss alla ekonomiskt eller innebära oacceptabla påfrestningar för andra boende i fastigheten. 

Vid betydande förändringar av lägenheten, kan det ibland till och med behövas ett bygglov från ansvarig myndighet.

Om du vidtar några icke godkända renoveringar är du skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick.

Kontakta alltid vår förvaltare Borg & Merio innan du sätter igång med större arbeten. Använd blanketten som du kan ladda ned här. Fyll i blanketten och skicka till Lenita Merio, Borg & Merio, Malmgårdsvägen 16, 116 38 Stockholm.

Meddela förvaltaren när renoveringen är klar för besiktning av utfört arbete.

Du får inte ge dig på bärande konstruktioner eller avlopp eller annat som har med vatten att göra utan att först ha fått tillstånd. Kakling av badrum exempelvis kräver byte av golvbrunn, vilket har med avlopp/vatten att göra. Det kräver alltså tillstånd.

  • Ingrepp i tätskikt, värme, vatten eller avloppssystem måste utföras av behörig installatör. Ingrepp i tätskiktet skall dokumenteras och skickas till förvaltaren.
  • Du får stå för kostnaden för avstängning av vatten, värme eller el. Avstängning beställs via felanmälan.
  • Vid arbeten i betong skall fräsning som metod väljas i första hand. Bilning får användas endast där det inte går att fräsa.

Om bilning av golv måste utföras skall badrummet under stämplas för att undvika genomslag.

  • Om man tar bort handdukstork som är kopplad till vvc, måste den byglas för att undvika kortslutning i cirkulationsledningen.
  • Det krävs droppskydd under kyl/frys och diskmaskin.
  • Ingrepp i elsystemet måste utföras av behörig elektriker.
  • Befintlig ventilation får inte försämras. Det innebär bl.a. att du inte får installera köksfläkt med motor.

Anlitade hantverkare och entreprenörer får inte parkera på gården eller blockera infarter.