!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fönster

180912

Skötselrekommendation.


180426

Brf Ånghästen - Fönsteråtgärder

Mistral har fått i uppdrag av föreningen att renovera fönster.  

Fönsterrenovering

Arbetet omfattar byte av träytterbågar till aluminiumbågar i eloxerat utförande, så att fönstren blir underhållsfria utvändigt.

Bågarna är försedda med dammfilterlister och samtidigt byts dom gamla tätlisterna.

Fönsterbågar som vetter mot Ringvägen får ett 6 mm glas istället för

4 mm för att öka ljudisoleringen. 

Utförandet är identiskt med grannföreningen. 

Preliminära tider

Vi börjar med huset på Maria Bangata 17 för att sedan fortsätta med 13 och vidare med 9 och arbeta oss runt i föreningen. Arbetet är tänkt att starta omkring v 21/22 med uppehåll under semestern v28-31.

Start av uppmätning av husen på Maria Bangata sker under slutet v 18.

Normalt utförs en lägenhet på mindre än en ½ dag.

Tidplaner för resp trapphus sätts upp i god tid. 

Inför själva fönsterarbetet

Varje lägenhet erhåller en skriftlig avisering ca 3 dagar före vi kommer.

Det är då viktigt att ni plockar undan framför och i fönstren, samt ser till att vi kan komma fram i lägenheten. Om ni inte kan vara hemma måste ni lämna uppmärkt nyckel till montör el i nyckelboxen.

Vi kommer att täcka golven framför fönstren samt gångvägar i lägenheten. 

Avslutning

Efter färdigt montage görs en avstädning med sopborste. Sedan erhåller ni en skötselinstruktion för fönstren samt en enkät för att fånga upp eventuella småproblem, som ni kan lämna i Mistrals brevlåda på plats.

Slutligen görs en syn av arbetet och ev anmärkningar åtgärdas sedan av Mistral. 

Mistral Gruppen AB 

Projektledare: Bo Klys