!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

2018

2018-09-25. Extra stämma, protokoll och bilaga.


2018-09-11 Extra stämma, kallelse. Stadgeändringsförslag.


2018-06-09

Protokoll med bilaga (stadgeändring).


2018-05-16 Stadgeändringar.


2018-05-11

Också kallelse och dagordning, motioner och översikt motioner (med styrelsens förslag)


2018-05-09

Nu finns också Valberedningens förslag.


2018-04-20

Nu finns stämmohandlingar att ladda ned. Revisorernas berättelse. Årsredovisning.


Årets föreningsstämma äger rum måndag 28 maj klockan 19:00. Kom gärna i god tid för registrering. I övrigt se under huvudrubriken Föreningsstämma eller klicka här.

Dokument

Kallelse till extra föreningsstämma tisdagen 18 sept 2018.pdf 2018-09-11
stämmoprotokoll 2018.pdf 2018-06-09
bilaga 2 stämmoprotokoll 2018.pdf 2018-06-09
Revisionsberättelse 2017 Brf Ånghästen.pdf 2018-04-20
Årsredovisning 2017 Brf Ånghästen.pdf 2018-04-20
Valberedningens förslag till föreningsstämman 2018.pdf 2018-05-09
Kallelse med dagordning 28 maj 2018 doc.pdf 2018-05-12
Motioner inkomna till stämman 2018.pdf 2018-05-12
Översikt över inkomna motioner till stämman 2018.pdf 2018-05-12
stadgeändringar 2018.pdf 2018-05-16