!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Grillar

2017-08-03

Grillarna har hitintills förvarats i festlokalen och därför varit svåråtkomliga. Fr. o. m. nu står de i ett särskilt "grillrum" i porten MB 13 bakom dörren med en accessdosa. Alla boendes taggar har access dit. Vi får hjälpas åt att hålla ordning på grillarna och grillrummet.

REGLER FÖR GRILLARNA 

LÅNA GÄRNA GRILLARNA MEN TÄNK PÅ DETTA: 

  • Grilla inte så nära husen att det stör boende.
  • Tänk på brandrisken.
  • Sätt locket på grillen när ni är klara med grillningen.
  • Ställ grillen över natten utomhus i hörnet vid festlokalens ingång.
  • Ställ in grillen i förrådet följande dag. 

SOPTUNNAN

  • Töm askan i tunnan när askan är glödfri.
  • Stäng locket till soptunnan. 

 TRIVSAM GRILLSTUND OCH TACK FÖR HJÄLPEN!

Styrelsen