!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Energideklaration

2017-02-17

Besiktning genomfördes 27 januari 2017. Den visar att föreningen sänkt sin energiförbrukning med hälften sedan vi blev bostadsrättsförening. Då hade vi en energiprestanda på 177 kWh/m2 och år. Nu ligger värdet på 88 kWh/m2 och år. Referensvärdet för motsvarande fastighet ligger mellan 105 och 128 kWh/m2 och år. Det har att göra med våra luftvärmepumpar och vår upprustning av ventilation som tar vara på utsläppsvärme. Deklarationen kan laddas ned här.

Läs mer om energideklaration på Boverkets webbplats.

Dokument

Energideklaration.pdf 2017-02-18