!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Inglasning av balkonger

2016-05-12

Lumon visar sin lösning av komplettering av inglasning onsdag och torsdag nästa vecka (18 och 19 maj) klockan 18-19. Visningen sker som tidigare på testbalkongen Ringvägen 39 A

Beställning kan göras på blankett som tillhandahålles vid visningen.


 2016-03-12

Offert från Lumon angående komplettering av inglasning. Ladda ned här. OBS. Priset är inklusive arbetskostnad.

Även offert från Söderbyggen. Ladda ned här.


 2015-10-27

Om man vill måla balkongen gäller vissa färger. Utsidan. Insidan.


2015-10-20

här ser planeringen av montageveckorna ut. Alla beställningar som sker från och med nu kommer att läggas in i turordning efter listan. 


2015-10-14

Nu är turerna kring inglasning av balkongerna klara. Vi har fått bygglov för Lumons lösning på inglasning för alla balkonger. Efter visning av testbalkongen på RV 39 A (första våningen) har över 40 personer anmält sin definitiva beställning vilket betyder ett pris på 50 500 per balkong oktober månad ut. De som ännu inte beställt kan göra detta till David, mejl: david.carlsson@lumon.se eller telefon 08-40808424. Ordinarie pris är 66 500 kr. Balkongerna på RV 33 ut mot Ringvägen kostar 44 000 kr per balkong (översta balkongen har inget tak. Detta behöver vi ansöka om bygglov för). Man kan köpa till Solgardiner för 1500 per hel ruta. Det gör man via David.

Dokument

Inglasning.pdf 2015-10-20
KONSUMENTOFFERT_11_3_2016 - Plexi.pdf 2016-03-12
Offert Söderbyggen.pdf 2016-03-12