!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandsäkerhetsinformation

Här kan du ladda ned brandsäkerhetsinformation för brf Ånghästen och här policydokument. Ladda ned brandskydd hemma här.


2017-04-15

Nytt larm installerat – nu i drift.

Det gamla utrymningsslarmet i MB 13 som inte fungerade är ersatt med ett nytt. En ny larmcentral är placerad i MB 13 entré vid porten. Larmcentralen är inbyggd i ett skåp och innehåller tydliga instruktioner för avstängning samt hur man bäst agerar vid larm. Larmet inkluderar alla våra gemensamma lokaler i MB 13, inklusive tvättstugan. Om ett larm går så tjuter en signal (högt) och varnar. Larmet är inte kopplat till Räddningstjänsten utan varnar endast dom som befinner sig i lokalen med ljud. 

 För avstängning sök upp larmskåpet i entrén, följ instruktioner som finns inne i skåpet.

INSTRUKTIONER FÖR ATT TYSTA BRANDLARM 

Om du passerar skåpet, stanna gärna till och bekanta dig med instruktionerna. Skåpet är olåst.

Om larmet har utlösts så kontakta styrelsen eller husvärd.

Observera att rökning inte är tillåten i våra gemensamma lokaler, trapphus o entréer.


2016-12-07

Brandskyddsinformation
I styrelsens arbete att förbättra brandskyddet i vår fastighet är nu följande punkter åtgärdade.

Nytt larm installerat – snart i drift.
Det gamla utrymningsslarmet i MB 13 som inte fungerade är ersatt med ett nytt. En ny larmcentral är placerad i MB 13 entré vid port. Larmcentralen kommer att byggas in i ett skåp och innehålla tydliga instruktioner för avstängning samt hur man bäst agerar vid larm. Larmet inkluderar alla våra gemensamma lokaler, inklusive tvättstugan i MB 13. Om ett larm går så tjuter en signal (högt) och varnar. Larmet är inte kopplat till Räddningstjänsten utan varnar endast dom som befinner sig i lokalen med ljud. För avstängning sök upp larmskåpet i entrén, följ instruktioner som finns på insidan av skåpdörr.
Observera att rökning inte är tillåten i våra gemensamma lokaler, trapphus o entréer.

Nya rökluckor
Motoriserade rökluckor finns nu högst upp i alla trapphus. På entréplanet i anslutning till trapphusen sitter en röd fyrkant med en knapp bakom glas. Den är till för att Räddningstjänsten ska kunna tömma trapphuset på rök. Detta är oerhört viktigt eftersom trapphuset är både utrymningsväg för alla boende, samt angreppsväg för Räddningstjänsten.

Nödljus
Belysta nödljus skyltar har monterats i källare och förrådsutrymmen. För att underlätta utrymning.

SBA
Hela fastigheten har kontrollerats av BLP Entreprenad AB. Dom kontrollerar trapphusen, alla dörrar, stigarledningar och rökluckor m.m.

OBS!
Läs gärna mer om föreningens brandskydd och hur du skyddar dig och handlar i händelse av brand. Ladda ned foldern ”Brandskydd hemma” som du även fått i brevlådan.
Där kan du också läsa om föreningens Systematiska Brandskyddsarbete (SBA) och vilka regler som gäller i fastigheten.

Styrelsen

Dokument

Policydokument brandskydd.pdf 2014-05-21
Brandsakerhetsinfo.pdf 2014-05-18
Brandskydd hemma.pdf 2016-12-07