!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Paraboler

PARABOLER

Här följer vilka regler som gäller för paraboler inom Brf Ånghästen:

Ansvaret för felmonterade antenner ligger hos fastighetsägaren, dvs. bostadsrättsföreningen, detta oavsett vem som monterat parabolerna. Det  innebär att om någon eller något skadas av nedfallande antenner eller vid montering så står bostadsrättsföreningen som ansvarig. En parabolantenn som är felaktigt monterad kan innebära en direkt fara för både människor och fastighet.

Montering av paraboler i Brf Ånghästen skall uppfylla flera villkor och erfordrar i alla lägen tillstånd från bostadsrättsföreningen. Tillstånd ges genom att skriftligt avtal tecknas mellan bostadsrättsföreningen och lägenhetsinnehavaren.

Följande regler gäller för paraboluppsättning inom bostadsrättsföreningen:

■ Paraboler får under inga omständigheter monteras på andra platser än inom balkonger.

■ Paraboler får inte monteras inne i lägenhet om det samtidigt kräver att fönster hålls öppna för att signal ska nå parabolen.

■ Paraboler får inte sättas upp utanför fönster, på husets ytterväggar, på takytor etc.

■ Paraboler skall monteras ordentligt inom balkongutrymmet. Ingen del av parabolen får sticka ut över räcket.

■ Inga hål får borras i väggar, balkongens konstruktioner, balkongräcke eller fönsterkonstruktioner.

■ Inga kablar får hänga eller ledas utanför balkongen.

■ Paraboler får inte medföra driftstörningar för tekniska installationer inom fastigheten.

■ Paraboler får placeras på stadigt fundament på balkongens golv eller fästas på balkongstång som spänns mellan balkongens golv och tak utan att skruvas fast i borrhål.

■ Paraboltallrik som har större diameter än 1,10 m kräver bygglov från Stockholm Stad och är därför inte tillåten att sättas upp i Brf Ånghästen.

Avvikelser från ovanstående punkter skall omedelbart rättas till i form av ommontering eller demonteringar.

Bostadsrättsföreningen skall skriftligen tillskriva lägenhetsinnehavaren en rättelseanmaning. Lägenhetsinnehavaren har då skyldighet att rätta sig efter bostadsrättsföreningens bestämmelser.

Följs inte bostadsrättsföreningens regler kan det leda till rättsliga påföljder.

Att inte ha balkongen åt rätt håll eller helt sakna balkong är ingen ursäkt för att bryta mot fastighetsägarens parabolbestämmelser.

Hovrätten anser att en fastighetsägare har rätt att förbjuda parabolantenner och att grund för uppsägning kan finnas även om parabolerna inte utgör någon säkerhetsrisk. I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har fastighetsägareansvaret. Det innebär att boende i en bostadsrättsförening har skyldighet att rätta sig efter de bestämmelser som styrelsen beslutar om. Domstolen säger att en fastighetsägare ”starka och befogade” intresse av ”ordning och gott skick” är tungt vägande skäl. Hovrätten anser att fastighetsägaren har rätt att göra generella bedömningar av risker och andra olägenheter. Den som bryter mot fastighetsägarens bestämmelser riskerar att förlora sin nyttjanderätt till lägenheten och således bli uppsagd för avflyttning. Det gäller både för boende i hyresfastigheter och boende i bostadsrättsföreningar.

Dessa regler antogs av styrelsen i Brf Ånghästen 8 oktober 2013