!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOENDE I BRF ÅNGHÄSTEN

2017-10-03

Ny regler vad gäller renovering har tillkommit. Läs mer här.


De här reglerna gäller för alla som bor i Brf Ånghästen, alltså såväl för dem som bor med bostadsrätt som dem som bor med hyresrätt. De är ett komplement till vad som står i föreningens stadgar och hyreskontrakt samt till övriga regler som finns, såsom tvättstuga, sopnedkast och grovsopor.

Syftet med reglerna är att vi alla ska få ett trivsamt boende och undvika konflikter. 

1. Var aktsam om föreningens egendom. Visa hänsyn till dina grannar.

2. Lämna aldrig dörr till källare eller gemensamma utrymmen olåst.

3. Lämna aldrig ut portkoder till obehöriga.

4. Meddela genast styrelsen om du förlorat en lås-tagg, så att den kan spärras.

5. Det ska normalt vara tyst kl. 22–07.

6. När störande arbete ska utföras i din lägenhet, måste du informera grannarna. Sätt upp anslag. Mycket störande arbeten såsom bilning i betong får endast ske vardagar mellan kl. 09-11 och 13-16 på vardagar. Inga mycket störande arbeten få förekomma under helger och helgdagar. Mindre störande arbeten såsom borrning för uppsättning av tavlor, hyllor eller liknande under kort tid får endast ske på vardagar 8-20 och undantagsvis lördag, söndag 10-16. Vissa undantag kan göras för entreprenörer som Styrelsen/Förvaltaren anlitar. Det kan gynna föreningens ekonomi om arbeten ibland får utföras snabbt.

7. Det är inte tillåtet att röka i våra gemensamma utrymmen.

8. Det är inte tillåtet att ha barnvagnar, rullatorer, cyklar, mattor eller andra saker i entréer eller i korridoren utanför lägenheten. Vid en brand hindrar de framkomligheten och bidrar till farlig rökutveckling. De är också ett hinder vid städning. Fastighetsskötaren kommer att forsla bort sådana föremål.

9. Torka upp efter dig, om du spiller i entréer, trappor eller hissar.

10. Parkering av fordon på gården är inte tillåtet. (Det betyder högst 10 min) Det är tillåtet att köra in för av- och pålastning. Se till att du inte blockerar räddningsvägarna eller på annat sätt försvårar för dem som ska ta sig fram på gården. Det finns en transportkärra att låna av föreningen.

11. Hundar och katter ska vara kopplade och får inte rastas inom bostadsområdet.

12. Cyklar ska ställas i cykelställ eller cykelrum.

13. Det är tillåtet att sätta upp markiser utanför fönster och balkonger, under förutsättning att de är av rätt typ och färg och att de har satts upp på ett professionellt sätt. Se närmare anvisningar på webbplatsen. Det är tillåtet att måla taket och insidan på balkongen i vitt eller i den gula nyans som balkongväggarna. OBS! Använd betongfärg till betongen.

14. Paraboler får endast sättas upp inne på balkongen om de följer de strikta anvisningar som anges närmare på webbplatsen.

15. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att hänga blomlådor utanför balkongräcket. Se noga till att amplar, gardiner, belysning eller annat som hängs upp på balkongen sitter väl fästat.

16. Skaka inte mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller balkong.

17. Mata inte fåglar på balkongen eller på gården. Det drar till sig råttor.

18. Grillning på balkong får endast ske med elektrisk grill.

19. Det är inte tillåtet att aska eller slänga fimpar och tändstickor över balkongräcket eller från fönstret. Släng fimpar i befintliga askfat när du röker på gården.

Dessa regler är uppdaterade av styrelsen den 13 mars 2018.