!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Porttelefon

BRF Ånghästen har ett modernt porttelefonsystem i alla portar. Nedan kan du läsa närmare hur man kommer in genom en port:

1. Taggar fungerar dygnet runt. Det går att skaffa fler taggar vid behov för någon hundralapp per styck. Kontakta Solveig för detta (se nedan).

2. Portnycklar fungerar dygnet runt till den egna porten.

3. Portkoderna är fr.o.m. 4 juni 2014 borttagna av säkerhetsskäl till alla portar. Portkoder har en viss tendens att spridas och så småningom hamna i orätta öron och händer.

4. Namnlistan i displayen fungerar 06-22. Är alltså avstängd på natten för att undvika busringningar. Telefonnummer som är kopplat till namnet rings upp och den boende kan öppna porten genom att trycka på 5.

5. Hem/mobilnummer. Om man slår detta direkt i displayen efter att ha tryckt på telefonsymbolen kan den boende svara och öppna porten genom att trycka på 5. Fungerar dygnet runt. Gäller under förutsättning att numret/numren är inlagda i systemet.

6. Snabbnummer. Man slår B och sedan de 4 sista siffrorna i det interna lägenhetsnumret t.ex. B0056. Den boende kan då svara i sin telefon och släppa in besökaren genom att trycka 5. Fungerar dygnet runt. Kan vara praktiskt att ge till en vän, speciellt om denne skall komma på besök efter 22. Vännen behöver då inte hålla reda på ett krångligt telefonnummer eller leta efter namnet i displayen. (Om man vill ha flera snabbnummer till t.ex. hem, mobil 1 och mobil 2 är detta möjligt genom att den första nollan ersätts med 1, 2 osv fr.o.m. telefon 2, 3 osv. Exempel: För lägenhet 0056 har den första telefonen 0056, den andra 1056, den tredje 2056 osv.)

I övrigt se nedan. Och/eller ladda ned Assas instruktion nedan.

För att allt skall fungera måste uppgifter om namn, telefonnummer och snabbnummer läggas in i systemet. 

Kontakta i första hand Hans, hans@brfanghasten.se och i andra hand Solveig, solveig@brfanghasten.se, för aktivering och uppge namn, lägenhetsnummer, adress, trappor och hemtelefon- och/eller mobilnummer och vilka personer som skall ha vilka nummer.

När det ringer i telefonen från porten svarar man och kan sedan öppna porten genom att trycka 5 på sin telefon. Man kan också öppna på distans med sin mobil.

Läs mer om nyckelsystemet här.

Namnen läggs in med efternamn först och sorteras efter dessa. 16 positioner syns i displayen i porttelefonen.

Ladda ned Assas instruktion här.

Dokument

Porttelefon.pdf 2013-08-23

Uppdaterad 2018-10-18 av Hans