!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tvättstuga Maria Bangata 13

Föreningen har 2 tvättstugor belägna på Ringvägen 37 och Maria Bangata 13. 

Tvättstugan MB 13 ligger på - 1 tr. Dit tar du dig lämpligast med hissen om du bor på MB 13 och genom korridoren på -1 om du bor på MB 9 eller 17. Panoramabild.

Du har tillträde från en timme före tvättpassets början till en timme efter. Boka och även få mer instruktioner kan du göra här eller på bokningstavlan i korridoren mellan MB 13 och 17. Dit kommer du in genom din tagg.

OBS att du behöver en tagg för att tvätta eller för att boka på bokningstavlan.

Om du har frågor om bokning kontakta Solveig, mobil 070-510 82 56, mejl solveig@brfanghasten.se eller Hans, mobil 070-484 19 82, mejl hans@brfanghasten.se.


Regler i tvättstugan MB 13

Allmän ordning

Det är endast tillåtet att ha två bokade maskinpar samtidigt.

Tvättstugan är endast till för de boende och deras tvätt.

Var rädd om lokaler och utrustning.

Följ driftsinstruktioner för maskinerna.

Fel eller skador ska omedelbart anmälas till felanmälan.

Hjälp oss hålla ordning. Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i.

Det är inte tillåtet att ta tvättvagnar från tvättstugan.

Tvättider

 • Tvättning får endast ske kl. 07 till 22. Torktid längst till kl. 23.
 • Varje tvättpass är 3-4 timmar. Tiderna för varje pass framgår av bokningstavlan utanför kansliet i korridoren mellan Maria Bangata 13 och 17 eller på webbsidan.
 • Bokade tvättider ska respekteras.
 • Tvättpasset får inte överskridas oavsett när tvättningen påbörjades. Dock får torktumlare och torkskåp vid behov användas 30 min in på efterföljande tvättpass.
 • Tvättpass som inte utnyttjats efter 30 min kan bokas av annan.

 

Bokning av tider

 • Bokning av tvättider görs på hemsidan eller på bokningstavlan som sitter i korridoren mellan MB 13 och 17. Tvättider ska normalt bokas i förväg och man får endast ha 2 aktuella bokningar.
 • Inloggning på tavlan: En av taggarna du utkvitterat, för du mot tavlan och loggar in.
 • Inloggning via hemsidan: Klicka på Boka tvättid eller här. Där klickar du vidare och kommer till inloggningssidan. Använd de fyra sista siffrorna i ditt lägenhetsnummer (t.ex. 0056) som användarnamn. (Om det är första gången du skall logga in använder du den bokstav/sifferkombination som står på din port/lägenhetsnyckel, t.ex L9-33; byt sedan lösenord när du är inloggad). När du är inloggad har du alltid möjlighet att ändra lösenord. Om du glömt ditt lösenord kan du mejla till losenord@brfanghasten.se.
 • Bokning: När du kommit in väljer du bokningsobjekt. (OBS att bokning till festlokal och övernattningsrum tills vidare sker på den gamla bokningssidan). Välj dag, maskingrupp och lämplig tid. Klicka på den tid du vill ha om den är ledig. Tiden blir då markerad. Om du vill ta bort bokningen klickar du en gång till. För att få en överblick över dina bokningar en månad väljer du Månadsvy.

 

När du skall tvätta 

 • Se till att du "taggar in" (alltså öppna tvättstugedörren med din egen tagg) när du kommer till tvättstugan även om du skulle komma in t.ex. om någon annan släpper in dig. Om du inte taggar in inom en halvtimme från tvättidens början, frigörs tiden för andra att boka.
 • Tvätt- och sköljmedel doseras automatiskt av maskinerna. Medlen är miljö- och allergivänliga. Det går att använda eget tvättmedel men det rekommenderas inte. Förslitningen blir mindre om automatisk dosering användes.
 • Det är förbjudet att färga kläder eller att använda kemikalier så som klorin i maskinerna. Endast tvätt – och sköljmedel för maskintvätt får användas.
 • BH med byglar måste tvättas i tvättpåse på grund av att byglarna orsakar många driftstopp.

 

Användning

 • Instruktion om hur man använder maskinerna finns i tvättstugan.

 

När tvätten är klar

 • Efter avslutad tvätt ska tvättstugan lämnas i god ordning.
 • Öppna luckan till tömda maskiner.
 • Rensa bort ludd ifrån torkskåp och torktumlare med befintlig borste. Maskinerna blir annars lätt överhettade och avger då ingen värme eller stannar.
 • Torka ur tvättrumman så att inga rester finns kvar.
 • Vid kö vid mangeln fördelas tiden lika mellan de som innehar tvättid samtidigt med 30 min åt gången.

 

Mer om tvättmedlet och sköljmedlet.

Dokument

Tvättmedel självdosering.pdf 2013-03-26
Sköljmedel.pdf 2013-03-26