!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsstämma

Se i menyn till vänster för att läsa handlingar från olika föreningsstämmor.

Motioner. Kanske kan du istället för att lägga en motion till stämman skicka ett förslag direkt till styrelsen. Om de då godkänner ditt förslag så behöver du inte vidta fler åtgärder.

Så här kan man utforma en motion: 

Tänk på att skriva kortfattat. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna in flera motioner om det är flera ämnen som du vill ska behandlas. 

  1. Skriv en rubrik som talar om vad motionen handlar om.
  2. Beskriv anledningen till att motionen ställs. Ge bakgrundsfakta.
  3. Yrkande. Yrkandet är ditt förslag till det beslut som du vill att stämman skall ta.
  4. Ange namn och datum då motionen skrevs.  

Motionen lämnas in till styrelsen via föreningens brevlåda i entrén till Maria bangata 13 eller via e-post till styrelsen@brfanghasten.se. Sista inlämningsdag kan variera men 2018 gäller 25 april. 

Styrelsen kommer därefter att behandla alla inkomna motioner och avge ett skriftligt yttrande, som innebär att styrelsen föreslår bifall (godkännande) eller avslag på motionerna.  

Motionerna och styrelsens yttranden publiceras i möteshandlingarna, så att alla medlemmar kan bilda sig en uppfattning i frågan före årsstämman.

Undersidor