!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Markiser

2012-06-18 

Nu finns avtalsformuläret här för nedladdning.


Under vecka 25 kommer mer information om markiser att läggas ut på denna sida. Bl.a. kommer det avtal som skall undertecknas att finnas tillgängligt här.


2012-06-16

Styrelsen vill särskilt påpeka att installationen av markiser måste göras fackmannamässigt och att det tyg som styrelsen valt ut med beteckningen 407/97 med rak kappa ska användas. Kassettprofilen ska vara natureloxerad för att stämma med våra fönsterprofiler.


2012-06-14

Styrelsen har nu beslutat vilken typ av markiser som får installeras. De heter
R 200 (Riviera 200) och är ljusgrå (endast färg 407/97  med rak kappa får användas). Styrelsen föreslår entreprenörerna Fönsterdesign på Wollmar Yxkullsgatan 15 www.fonsterdesign.se eller Allt i Solskydd AB på Stuvstavägen 2 i Huddinge www.alltisolskydd.se. Man måste också skriva under ett avtal med bostadsrättsföreningen där man tar på sig ansvar för markisen och dess montering innan den monteras. Avtalet ska sparas i lägenhetsregistret så att en framtida eventuell köpare tar över avtalet och ansvaret. Så kallade korgmarkiser är inte tillåtna eftersom de kräver bygglov.

Dokument

Markis_avtal.pdf 2012-06-20