!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

information från styrelsen

2015-12-11

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-12-08

 • Tilläggsupplåtelsehandling. Samtliga som införlivat kommer att få en tilläggsupplåtelsehandling gällande den nya uppmätta ytan. Handlingen kommer att delas ut i brevlådorna i början av nästa år. Då beräknas alla ytor vara uppmätta och ekonomiskt reglerade. Som tidigare meddelats kommer den nya avgiften först att beräknas och därefter dras 5 %, den beslutade avgiftssänkningen för alla, av från den avgiften. De nya avgifterna gäller från 1 januari 2016.
 • Införliva korridorer till lägenheter.  Bygget beräknas vara klart före jul.
 • Storstädning kommer att ske i alla trapphus efterhand som bygget blir klart.
 • Störande arbeten. Styrelsen vill påminna om att alla störande arbeten ska aviseras med anslag. Alla störande arbeten ska undvikas kvällar och helger. Förra helgen borrades det intensivt på MB 13 och inget anslag var uppsatt.
 • Vindspel. Flera boende har önskat att ni som har vindspel tar ner dessa. De låter ständigt och är särskilt störande på kvällar och nätter då folk ska sova.
 • Råttor är åter i farten. Nu börjar det bli ont om mat för råttorna. De kommer gärna upp på gården och i Ånghästparken. Styrelsen vill därför påminna om att inte mata fåglar eftersom råttorna gärna äter det som ramlar ner på marken.
 • Balkonger inglasning. Styrelsen undersöker om det kan finnas bra lösning på att glasa in den lilla biten mellan balkongdörren och själva balkongen utan att fästa något i fasaden. Förslag till lösning kan inte bli aktuell förrän införlivningen är klar efter jul.
 • En grupp i styrelsen har förhandlat fram ett nytt 5-årigt avtal med Ownit som innebär att alla lägenheter får tillgång till 500-1000 Mbit/s jämfört med de 100 Mbit/s som gäller nu för det trådlösa. Det betyder att alla routrar/tjänstefördelare behöver bytas ut. Även de som eventuellt inte använder sig av dem. Föreningen står fortfarande för kostnaden som ingår i avgiften. Mer info kommer gällande garantitider för routrar m.m.
 • Elslingan under garagedörren utsliten. Förvaltaren undersöker vilka möjligheter som finns att återställa den så att inte dörren fryser fast i vinter.
 • Alla boende önskas EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!!!!

2015-11-11

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-11-10

 • Avgiftssänkning från 1 jan 2016. Styrelsen har beslutat om en avgiftssänkning med 5 % från 1 jan 2016. Införlivningen har inbringat drygt 3,5 mkr som bidragit till att styrelsen kunnat amortera ner ett lån som förlängdes under oktober. Styrelsen har också förhandlat fram en lägre ränta på det nya lånet. Även satsningen på totalrenovering av vår undercentral har minskat driftskostnaderna. Införlivningen innebär att alla som fått en större yta får en höjd avgift i förhållande till den yta som införlivats från 1 jan 2016. Samtidigt kommer alla medlemmar att få en minskad avgift med 5 %.  Räkneexempel för de som införlivat: Nuvarande avgift 4315 kr för 89 kvm ger 48,5 kr per kvm. Ny införlivad yta 4,5 kvm ger en höjd avgift med 4,5 x 48,5= 218, 25 kr. Avgiften blir 4315 kr + 218,25 kr=4533 kr. Därefter görs sänkningen med 5%. Om du inte införlivat blir din avgift 1 jan 2016 5% mindre än idag.
 • Införliva korridorer till lägenheter.  Bygget är nu i stort sett klart på MB 9 och arbetet pågår för fullt på MB 17. Förberedelser för lägenheter på Ringvägen har börjat.
 • Storstädning kommer att ske i MB 13 den 11-12 november. Därefter kommer storstädning att ske i alla korridorer och trapphus efterhand som Söderbyggen blir klara.
 • Balkonger inglasning. Ca 75 medlemmar har anmält sig till inglasning. Lumon har startat installationerna.
 • Fönsterputsning är klar i alla utrymmen såsom cykelrum m.m.
 • Målning av fasaden överst på MB 9 kommer att skjutas till våren eftersom kvällstemperaturerna är för kyliga..
 • Målning av balkonger invändigt. För er som önskar måla era balkonger i den vita och gula färgen, har förvaltaren tagit fram de två färgkoder som är tillåtna. Färgkoderna finns på hemsidan under Fastigheten, balkonger. Har du målat i en annan färg kan du bli ålagd att måla över den med tillåten färg.
 • Belysning på gården är beslutad. Som lyktstolpar blir det Johanna LED http://www.thornlighting.se/sv-se/produkter/produktnyheter/johanna-led , väggbelysning blir  http://www.m-light.fi/fi/tuote/tuotteet/led-tuotteet/moonled/moon-led . Belysningen finns att se utanför RV 29 och på gården till vänster om ”altanen”.
 • En grupp i styrelsen har förhandlat fram ett nytt 5-årigt avtal med Ownit som innebär att alla lägenheter får tillgång till 500-1000 Mbit/s jämfört med de 100 Mbit/s som gäller nu. Det betyder att alla routrar/tjänstefördelare behöver bytas ut. Föreningen står fortfarande för kostnaden som ingår i avgiften. Mer info kommer gällande garantitider för routrar m.m.
 • Parkeringsplatser för entreprenörer. Samtliga medlemmar uppmanas att be entreprenörer använda ordinarie platser på gatan.
 • De nya bänkarna på ”altanen” på gården kommer att förvaras inomhus under vintern.
 • BRF Ånghästen har blivit certifierad av SBC – Sveriges BostadsrättsCentrum. Det innebär att vi har kvalitetsgranskats noggrant. Endast 25 % av bostadsrättsföreningarna godkänns. Vi blev godkända med råge. Av 100 möjliga poäng fick vi 95. Endast en annan förening i Sverige har uppnått samma poängtal. Den enda punkt vi fick ”nedslag” på var att vi inte har ett enhetligt digitalt arkiv. Certifieringsstämpeln kommer att läggas ut på hemsidan. Styrelsen känner sig väldigt stolt!

Styrelsen brf Ånghästen


 

2015-10-15

Information från Styrelsen Brf Ånghästen 2015-10-13

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.  
 • Införliva korridorer till lägenheter.  Bygget är nu i stort sett klart på MB 13 och arbetet har startat på MB 9. Sågningen där ska vara klar 10 november enligt plan. Därefter startar MB 17. Containern utanför RV 29 kommer att stängas varje kväll av säkerhetsskäl.
 • Balkonger inglasning. Alla som vill glasa in sin balkong till priset 50 500 kr skall anmäla detta före oktober månads utgång om du inte gjort det tidigare. Balkongerna på RV 33 som vetter ut mot Ringvägen kostar 45 000 kr per balkong. Den raden har lite längre tid på sig att bestämma sig.
 • Fönsterputsning kommer att ske i alla utrymmen som cykelrum, barnvagnsrum källare m.m. Detta ska vara klart före jul. Det handlar om ca 250 fönster plus festlokalen.
 • Lagning av trappan ner mot Ånghästparken får skjutas på eftersom entreprenören varit sjuk
 • Målning av fasaden överst på MB 17 pågår. Förhoppningsvis hinns MB 9 också med före jul.
 • Målning av balkonger invändigt. För er som önskar måla era balkonger vitt eller den gula som plåträcket ska förvaltaren ta fram en färgkod så att färgerna blir lika.
 • Jari, vår förvaltare undersöker fortfarande en bra taklösning för de balkonger som är högst upp.
 • Hjärtstartaren är nu monterad i trappan ner till gymmet på Mb 13.
 • El-slinga vid bron över till Maria Bangata sätts på i vinter.
 • En grupp i styrelsen har förhandlat fram ett nytt avtal med Ownit som innebär att alla lägenheter får tillgång till 500-1000 Mbit/s jämfört med de 100 Mbit/s som gäller nu för det trådlösa. Det betyder att alla routrar/tjänstefördelare behöver bytas ut. Föreningen står fortfarande för kostnaden som ingår i avgiften. Mer info kommer. 

Styrelsen brf Ånghästen


 

Information från styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-09-08

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.  
 • Införliva korridorer till lägenheter.  Bygget har startat på MB 13. Reglar är uppsatta. De nya säkerhetsdörrarna kommer vecka 39 och det drar därför ut på tiden. Därefter startar MB 9 och sedan MB 17 och sist Ringvägen. Eventuellt kommer närmare schema längre fram då vi fått erfarenheten från MB 13.
 • Balkonger inglasning. Över 100 lägenheter har anmält intresse för inglasning. Det betyder att om vi passerar över 40 som bestämmer sig definitivt så blir kostnaden 50 500 kr. Just nu väntar vi på skriftligt svar från Stadsbyggnad på att balkongerna in mot gården på MB 13 och 17 är tillåtna. Vi har fått muntligt löfte, men det räcker inte.David Carlsson på LUMON ringer nu runt till alla som lämnat intresse för att kunna mäta upp och få mer definitiva besked. När det gäller balkongerna mot Ringvägen och mot Ånghästparken måste vi avvakta överklagandet till Länsrätten. Vi jagar besked därifrån också. Om överklagandet skulle dra ut på tiden har vi fått löfte om att priset kommer att bli detsamma ändå. Det KAN vara möjligt att glasa in balkongerna i överklagandet om alla i samma balkongrad tänker glasa in.
 • Lagning av trappan ner mot Ånghästparken får skjutas på eftersom entreprenören drabbats av sjukdom.
 • De som önskar motorcykelplats i garaget hör av sig till Solveig. Priset är 417 kr per månad (ca 5000 kr per år).
 • Hissarna. Extra speglar monteras på de hissar som har utgång i båda ändar.
 • Hjärtstartaren ska snart monteras i trappan ner till gymmet på Mb 13. Kurs för intresserade kommer att hållas 3 kvällar 28-29-30 september 19-21. Anmäl dig till Olle Isakson.
 • El-slinga vid bron över till Maria Bangata sätts på i vinter.
 • Nya termostater till radiatorerna beställs löpande. Först att bytas ut är på RV 29. Förvaltaren hör av sig.
 • Nya filter till vädringsfönster finns att få hos förvaltaren, de är ca 7 x 138 cm. Beställ via felanmälan så att det blir registrerat. Glöm inte ange namn och lägenhetsnummer och hur många filter du behöver.
 • Ekonomigruppen har möte 15 september. Anmälan har gjorts till Jörgen Andersson.

Styrelsen brf Ånghästen


 

Information från styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-08-07.

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.  
 • Införliva korridorer till lägenheter. Bygget har startat på MB 13. Just nu pågår vindsbygget på plan 8. Start av bygget med väggar och flytt av dörrar börjar inom kort. Själva byggtiden förväntas pågå drygt en månad från nu på MB 13. Därefter startar MB 9 och sedan MB 17 och sist Ringvägen. Eventuellt kommer närmare schema längre fram då vi fått erfarenheter från MB 13.
 • Balkonger inglasning. Testbalkongen med inglasning kommer att visas inom kort. Datum aviseras i nyhetsbrev och på anslagstavlor. Tyvärr måste vi vänta på svar på vårt överklagande innan själva processen med inglasningen kan börja.
 • Målning av fasaden på MB har genomförts av ”målningsklättrare”. Högst upp var målning nödvändig. Färgen är den ursprungliga.
 • Underhållsplanen för 20 år framåt är klar.
 • Lagning av trappan ner mot Ånghästparken får skjutas på eftersom entreprenören drabbats av sjukdom. Förvaltaren undersöker möjligheten att använda ”spillvärme” från våra luftvärmepumpar istället för el då trapporna ska avisas i vinter.
 • De som önskar motorcykelplats i garaget hör av sig till Solveig i styrelsen.
 • Hissarna. Extra speglar monteras på de hissar som har utgång i båda ändar.
 • Förvaltaren håller på att renovera gatlyktorna på gården. Det innebär väsentligt lägre kostnader. Att byta ut hela lamphuset med de Louis Poulsen-lampor vi har kostar annars ca 12 tusen per lampa. Provlampor har monterats på gården.
 • Hjärtstartaren ska snart monteras i trappan ner till gymmet på Mb 13. Kurs för intresserade kommer att hållas 3 kvällar. Särskilt information kommer.
 • Lekplatser. Samtliga lekredskap är inspekterade och de som fått anmärkning åtgärdas. Lekplatserna direkt utanför förskolan på MB 9 och nere mot Ånghästparken ansvarar förskolan för enligt avtal.
 • TV:n i gymmet. En ny kommer att införskaffas så småningom.

 

Information från styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-06-12.

 • Ekonomin är fortsatt god. 
 • Ekonomigrupp. En ekonomigrupp kommer att starta i höst, öppen för alla, intresserade kontaktar (Jörgen Andersson) jorgen.x.andersson@gmail.com
 • Gymmet. Förtydligande om regler för gymmet finns nu. Se särskild information.
 • Införliva korridorer till lägenheter. Som tidigare meddelats börjar själva bygget den 10 augusti. Ytterligare info kommer.
 • Balkonger, inglasning. Som redan meddelats är testbalkongen på Ringvägen 39A, plan 1, klar. Den är nu också besiktigad och godkänd. Ett informationsmöte kommer att anordnas, där det också blir möjligt att bese inglasningen inifrån. Med tanke på att det snart är semestertid kommer det mötet att äga rum först i augusti. 
 • Cykelröjning. Sista dagen för att hämta tillvaratagna cyklar är vecka 35
 • Lekplatserna är besiktigade.
 • Fasaden. Målning av överdelen av fasaden påbörjar i vecka 30
 • Motorcyklar. En grupp har bildats som undersöker möjligheten att anordna platser för motorcyklar i ett av förråden i garaget.
 • Gångbron. Avlopp och brunnar på gångbron över Maria Bangata har rensats.
 • Utetrapporna. Arbete på gång med att använda ”spillvärme” för att värma upp trapporna vintertid.
 • Hissarna. Målning och kontroll av våningsvisare pågår.
 • Torktumlarna har fått borstar med längre kedjor.
 • Sommarjobbarna jobbar veckorna 25-27.

 

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-05-12.

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.  
 • Införliva korridorer till lägenheter.  48 st har bekräftat att de önskar införliva. Inbetalningar till Ånghästens konto börjar komma in. Första byggmötet har varit. Själva bygget börjar 10 augusti och man startar då i MB 13 eftersom där inte finns någon förskola eller andra hyresgäster. Fler detaljer kommer då Söderbyggen har planerat utifrån förutsättningarna.
 • Balkonger inglasning. Testbalkongen med inglasning är nu klar och går att se utifrån. Första balkongen på våning 1 i RV 39 A. Styrelsen ska få en visning av Lumon nästa tisdag. Därefter planeras visning för alla intresserade boende under förutsättning att vi får bygglovet klart.
 • Cykel- och barnvagnsröjning är nu klar. De cyklar som omhändertagits skänks bort den 25 augusti.
 • Underhållsplanen för 20 år framåt är klar.
 • Fasaden behöver renoveras i överdelen av våra höga hus. Förvaltaren kommer att anlita klättrare som tvättar och målar.
 • Solveig och Johan undersöker möjligheten till att hyra ut motorcykelplatser i ett av förråden i garaget.
 • Träbänkarna på terrassgolvet är nu klara.
 • Utetrapporna. Förvaltaren undersöker möjligheten att använda ”spillvärme” från våra luftvärmepumpar istället för el, då trapporna ska avisas i vinter.
 • Snickeriet på 39A har nu fått godkänd ventilation som går rakt ut och inte via det ordinarie ventilationssystemet.
 • Hissarna. Målning pågår utvändigt.
 • Nya skyltar på gården om att hålla rent m.m.
 • Förvaltaren håller på att renovera gatlyktorna på gården. Det innebär väsentligt lägre kostnader. Att byta ut hela lamphuset med de Louis Poulsen-lampor vi har kostar annars ca 12 tusen per lampa. Senare renoveras också utebelysningen vid entréerna.
 • Torktumlarna ska få borstar med längre kedjor.
 • Föreningsstämman 2015 är torsdag 28 maj kl. 19. Boka gärna in detta. Fullmakt kan hämtas via denna länk http://www.brfanghasten.se/showfile/?filID=178
 • Sommarjobbare. Flera sommarjobbare är anmälda i år.

          

Information från styrelsemöte 2015-04-14

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott
 • Föreningsstämman 2015 är torsdag 28 maj kl. 19. Motioner ska vara inne senast 1 maj
 • Införliva korridorer till lägenheter. Styrelsen har beslutat att Söderbyggen ska anlitas för flytt av vägg mor korridoren och uppsättning av ny ytterdörr
 • Balkonginglasning. Arbetet med att glasa in en testbalkong beräknas snart komma igång.
 • Trappan på gården ner mot Ånghästparken börjar renoveras i slutet på april
 • Gården. Utemöbler monteras i april och staketet målas i rött i maj
 • Hissarna. Inom kort kommer hissdörrarna att målas.
 • Gymmet. Dörr med kodlås är uppsatt. Använd inga ute skor i gymmet.
 • Cykel- och barnvagnsröjning sker den 22 april. Se till att märka cyklar och barnvagnar med de röda buntband som hänger på insidan av cykelrumsdörren
 • Hjärtstartare. Föreningen har köpt en hjärtstartare. Utbildning kommer erbjudas
 • Garaget. Stockholms Parkering som driver garaget kommer inte att sätta upp kameror eller bygga burar på parkeringsplatser. De har Securitas som patrullerar med hund. En garagegrupp har bildats. Kontakta Johan Tallroth, 070-736 29 47. 

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-03-10.

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.  
 • Införliva korridorer till lägenheter.  Under april kommer mer detaljerad information som innehåller kostnader och där man får bekräfta att man önskar införliva sin del av korridoren.
 • Balkonger inglasning. Styrelsen har beslutat att göra testbalkongen på nedersta balkongen på RV 39A där ED´s städ idag hyr av föreningen.
 • Cykel- och barnvagnsröjning kommer att ske i april varje år.
 • Balkongtaken som ska monteras på de översta balkongerna kommer att monteras underifrån. Alltså från balkongerna. Förvaltaren tar kontakt med berörda.
 • Träbänkarna i entréerna på MB 9, 13 och 17 får stå kvar.
 • Styrelsen påminner om att det inte är tillåtet att placera saker i entréerna som man vill bli av med.
 • Föreningsstämman 2015 är ändrad till torsdag 28 maj kl. 19. Boka gärna in detta.
 • Förvaltaren tar mycket tid för att plocka undan grovsopor i källargångarna, främst på Maria Bangata. Styrelsen vill åter påminna om att man måste förvara grovsopor i sitt eget förråd till sopbilen kommer. Styrelsen vill också påminna om att det är dina grannar som är med och betalar förvaltarens kostnader för detta, ca 400 kr per timme. Så styrelsen vädjar åter till alla att hålla sig till reglerna. Alla verkar vara nöjda med att sopbilen kommer en gång per månad. Den kostnaden borde räcka för våra medlemmar.
 • Sommarjobbare i föreningen. Ungdomar mellan 16-19 år får sommarjobb i föreningen under vecka 27,28 och 29 för målningsarbeten och annat underhållsarbete i föreningen. Anmäl till solveig@brfanghasten.se

 Styrelsen Brf Ånghästen


 Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-02-10.

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.  
 • Införliva korridorer till lägenheter. Vår förvaltare är i slutfasen av offertförfarandet. Snart kommer mer detaljerad information.
 • Balkonger inglasning. Bygglovsprocessen är nu delvis klar och innebär att vi fått bygglov till en testbalkong. Den ska sedan godkännas innan föreningen får fullt bygglov. Styrelsen har beslutat att göra testbalkongen på nedersta balkongen på RV 39A där ED´s städ idag hyr av föreningen. De har gett sin tillåtelse och vi kommer att få tillgång till visning vardagkvällar och någon helg då balkongen är klar.
 • Hissarna är nu klara. Snart börjar målning av hissdörrarnas utsidor mot alla våningsplan. Samma färger som tidigare ska användas.
 • Belysningen klar i cykelrummet mellan MB 17 och 13. Begär access hos Hans eller Solveig.
 • Cykelröjning. Styrelsen har beslutat om en cykelröjning i april varje år. Henry kommer inför årets cykelröjning att göra en inventering av var motorcyklar och mopeder står. De kommer inte att få tillåtelse att stå i cykelrummen inomhus nu när vi har ett förråd mellan MB 17 och 13.
 • Nya säkerhetsdörrar mot Ånghästparken är uppsatta.
 • Gårdsbelysning och väggbelysning ute måste bytas. Förvaltaren tillsammans med några ur styrelsen förbereder olika alternativ. Föreningen har designade lampor som vi helst vill behålla. Vi undersöker möjlighet att byta lamphållare inuti till LED-belysning. Några sneda lyktstolpar ska rätas upp.
 • Tak till vissa balkongdörrar på översta våningarna är svåra för plåtslagaren att nå. Förvaltaren har undersökt olika möjligheter. Nu när föreningen har fått ”papper på” hur många ton som gården tål kommer förvaltaren antagligen att anlita någon med skylift.
 • Brandsynen visade att träbänkarna i entréerna på MB 9, 13 och 17 inte får stå där av brandsäkerhetsskäl. Dessa bänkar är ju speciella och omtyckta. Styrelsen får fundera ett varv till innan förslag på lösning kommer. Också av brandsäkerhetsskäl är det inte heller tillåtet att ställa föremål i entréerna med förhoppning om att någon annan vill ha dem.
 • Växter i stora hallen på MB 9 och 17. Tyvärr har inte tidningspapper och trähyllor ännu tagits bort i stora hallen på MB 17 och MB 9. Förvaltaren kommer därför att få i uppdrag att ta bort dem.
 • Torktumlarna som har stannat och visat felkoder ska nu ha åtgärdats.
 • Tvättbokning. Boende har råkat ut för att när de bokat en ledig maskin på nätet så är den upptagen då man kommer ner i tvättstugan. Det beror på att någon av de som bokat de andra maskinerna trott att ingen kommer att använda dem eftersom de inte dykt upp. Bokningarna fungerar så att om personen som bokat en tid inte kommer vid tidens början så faller bokningen bort efter 30 minuter. Det betyder att den blir fri för bokning igen i systemet. Då betyder det att man kan boka maskiner t.ex. kl. 8 (trots att tiden börjar kl. 7). Fortfarande gäller alltså att någon annan INTE får använda maskiner som man inte bokat. Har man bokat två grupper av maskiner så får man inte använda ”lediga” maskiner eftersom de är fria för bokning av någon annan.
 • Föreningsstämman 2015 är ändrad till torsdag 28 maj kl. 19. Boka gärna in detta.
 • Förvaltaren tar mycket tid för att plocka undan grovsopor i källargångarna, främst på Maria Bangata. Styrelsen vill åter påminna om att man måste förvara grovsopor i sitt eget förråd tills sopbilen kommer. Styrelsen vill också påminna om att det är dina grannar som är med och betalar förvaltarens kostnader för detta, ca 400 kr per timme. Så styrelsen vädjar åter till alla att hålla sig till reglerna. Alla verkar vara nöjda med att sopbilen kommer en gång per månad. Den kostnaden borde räcka för våra medlemmar.
 • Målning av överdel av fasad. Förvaltaren tar in offerter på detta. Tidigare besiktning visar att delar av fasadrappningen släppt och behöver målas för att inte fukt ska tränga in.
 • Belastningskartläggning av gården är nu klar eftersom stora delar av gården ligger över vårt garage. Nu är det klart att även större räddningsfordon kan ta sig in på gården.
 • Avisningen av trapporna utomhus fungerar igen.

  Styrelsen Brf Ånghästen


Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2015-01-13.

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.  
 • Införliva korridorer till lägenheter. Vår förvaltare är i slutfasen av offertförfarandet. Medlemmar ur styrelsen ska nu träffa två byggbolag för att slutligen besluta om vem som ska få entreprenaden. Därefter startar anmälan för de som är intresserade att införliva. Information kommer så småningom till de lägenheter som har möjlighet att införliva. När styrelsen vet vilka som har bekräftat införlivningen lämnas information till alla om när bygget ska börja, vilka som är berörda och vilka intäkter som föreningen kan förvänta sig.
 • Balkonger inglasning. Bygglovsprocessen är ännu inte klar.
 • Hissarna är nu klara. En del injusteringar behöver göras innan slutbesiktning. Målning ska genomföras av de yttre hissdörrarna.
 • Belysningen klar i cykelrummet mellan MB 17 och 13. Begär access hos Hans von Zeipel, tel. 08-658 37 91, mejl hans@brfanghasten.se eller Solveig Holmgren tel. 08-668 71 51, mejl solveig@brfanghasten.se. Mopeder kommer att hänvisas dit av brandskäl, men även cyklar kan låsas in där under tak. Styrelsen har beslutat om en cykelröjning i april varje år.
 • Nya säkerhetsdörrar mot Ånghästparken ska sättas upp under januari. Dörrarna till höger när man kommer ner för trappan.
 • Gårdsbelysning och väggbelysning ute måste bytas. Förvaltaren tillsammans med några ur styrelsen förbereder olika alternativ. Föreningen har designade lampor som vi helst vill behålla. Vi undersöker möjlighet att byta lamphållare inuti till LED-belysning. Några sneda lyktstolpar ska rätas upp.
 • Tak till vissa balkongdörrar på översta våningarna är svåra för plåtslagaren att nå. Förvaltaren undersöker olika möjligheter.
 • Brandvarnare finns nu i övernattningsrummen.
 • Brandsynen visade att elskåpen i korridorerna ibland används för att ”bli av med saker”. Av brandsäkerhetsskäl ska elskåpen och elrummen vara helt befriade från material som inte hör dit.
 • Förvaltaren ska se över om det är några fönster som behöver kittas innan vi genomför en gemensam fönsterrenovering 2016. Kontakta gärna Borg & Merio om du ser att dina fönster ”tappat” kittet. Tel. 08-36 14 14, mejl info@borgmerio.se.
 • Ownit har haft lite problem med switchar som gått sönder i serverrummet. Förvaltaren ska installera en mindre kylanläggning, eftersom Ownit anser att det blir för varmt i serverrummet.
 • Växter i stora hallen på MB 9 och 17. Tyvärr har missförstånd uppstått gällande förvaring av perenna växter. Av brandsäkerhetsskäl är det INTE tillåtet att placera plastkrukor, balkonglådor i plast, tidningar på golvet eller trähyllor där. Samtliga boende som inte har sina växter i lerkrukor ombeds frakta bort dem eller plantera om dem i lerkrukor. Tidningspapper och trähyllor måste också bort snarast. Styrelsen vädjar till er som har växter där att uppmärksamma detta och respektera brandsäkerhetsskälen.
 • Torktumlarna som har stannat och visat felkoder ska nu ha åtgärdats.
 • Föreningsstämman 2015 kommer att genomföras torsdag 28 maj kl. 19. Boka gärna in detta.

 Styrelsen Brf Ånghästen 


Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2014-12-09.

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.  
 • Avluftare är installerade, som ska minska slitage på ledningarna i våra radiatorer.
 • Införliva korridorer till lägenheter. Vår förvaltare är i slutfasen av offertförfarandet. Styrelsen hoppas på att kunna lämna konkreta kostnadsförslag i början av nästa år.
 • Balkonger inglasning. Styrelsen återkommer när besked finns men processen pågår.
 • Trappan på gården ner mot Ånghästsparken ska renoveras. Glade Muraren ska renovera trappan till våren när värmen i trappan kan stängas av utan halkrisk.
 • Belysningen klar i cykelrummet mellan MB 17 och 13. Begär access hos Hans eller Solveig Mopeder kommer att hänvisas dit av brandskäl, men även cyklar kan låsas in där under tak. Stor cykelröjning kommer att ske i mars månad.
 • På förekommen anledning påminner styrelsen också om våra ordningsregler, som säger att INGA BYGGSOPOR får placeras på gården eller föreningens tomt. Boende måste komma överens med entreprenören om att frakta bort dem direkt. I annat fall ombeds förvaltaren frakta bort dem, och den boende debiteras en kostnad på 3000-5000 kr för arbetskostnad, hyra av släp m.m.
 • Sopsugen. En beräkning som gjorts för att jämföra kostnader mellan att vara ansluten till en sopsug eller ha traditionell sophämtning visar att det kostar 875 kr/kvm med sopsug och 1258 kr/kvm med traditionell soptömning. Vår fastighet är ansluten till sopsug.
 • Dillfog (dilationsfog) ska renoveras mellan 29 och 31(garagedörren).  Genomgående fog i konstruktion som medger rörelse mellan konstruktionsdelarna, i detta fall huskropparna.
 • Brandvarnare finns nu i övernattningsrummen.
 • Garaget. Nu har de flesta som önskar fjärrstyrning till garagedörren fått det. Det är ca 40 st. Hör av dig tillMattias.bekkewold@swedsecur.se 010-510 44 11 om du önskar fjärrkontroll.
 • Hissarna. Nu är hissarna på MB nästan klara. De är väldigt fina och höjer det allmänna intrycket av vår fastighet.
 • Bastun klar. Bokningen av bastun är ändrad så att man endast kan boka 2 moduler (två timmar) per gång. De timmarna måste vara passerade innan man kan boka på nytt. Att ha fri bokning fungerade inte så bra. Gamla bokningar ligger kvar tills de är utnyttjade.
 • Växter i stora hallen på MB 9 och 17. Tyvärr har missförstånd uppstått gällande förvaring av perenna växter. Det är INTE tillåtet att placera plastkrukor, balkonglådor i plast, tidningar på golvet eller trähyllor där av brandsäkerhetsskäl. Samtliga boende som inte har sina växter i lerkrukor ombeds frakta bort dem eller plantera om dem i lerkrukor. Tidningspapper och trähyllor måste också bort snarast.

 Styrelsen Brf Ånghästen


 Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2014-11-11.

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.  
 • Värmepumpsinstallationen är klar. Besiktning ska ske igen då den är i full drift i januari. Denna vecka installeras avluftare, som ska minska slitage på ledningarna.
 • Införliva korridorer till lägenheter. Några medlemmar har i en skrivelse till styrelsen framfört att beslutet på extrastämman borde ha fattats med 2/3 majoritet. Styrelsen har anlitat två jurister, en från Restate och en från Fastighetsägarna. Båda juristerna hävdar att styrelsens bedömning av att det skulle vara enkel majoritet gäller. Styrelsen har gett Tomas Merio, vår förvaltare, i uppdrag att driva processen med arkitekt, konstruktör och byggare vidare.  Tomas Merio håller på att ta fram offerter från de byggbolag som skulle kunna genomföra byggprojektet.
 • Balkonger inglasning. Styrelsen återkommer när besked finns.
 • Trappan på gården ner mot Ånghästsparken ska renoveras. Glade Muraren ska renovera trappan när väderleken tillåter.
 • Cyklar. Arbetet med cykelrummet mellan MB 17 och 13 är klart. Mopeder kommer att hänvisas dit av brandskäl, men även cyklar kan låsas in där under tak. Begär access hos Solveig eller Hans. Stor cykelröjning kommer att ske i mars månad.
 • På förekommen anledning påminner styrelsen också om våra ordningsregler, som säger att INGA BYGGSOPOR får placeras på gården eller föreningens tomt. Boende måste komma överens med entreprenören om att frakta bort dem direkt. I annat fall ombeds förvaltaren frakta bort dem, och den boende debiteras en kostnad på 3000-5000 kr för arbetskostnad, hyra av släp m.m.
 • Garaget. Styrelsen har beslutat att låta installera fjärrstyrd inpassering av garageportarna. Arbetet har dröjt men kommer troligen att ske denna vecka. Därefter kommer inbjudan till att köpa taggar.
 • Hissarna. Nu har styrelsen beslutat om den nya inredningen i hissarna. Renoveringen kommer antagligen att ske i januari. Planering pågår så att hissarna ska vara avstängda så kort tid som möjligt, särskilt på Ringvägen där man bara har en hiss per trappuppgång. Tydlig information kommer innan hissen stängs av.
 • Piskställningen är nu uppmonterad på baksidan av RV 39C mot Ånghästparken.
 • Tak mellan hus och balkong. De som har balkong överst i sin balkongrad och inte har tak mellan huset och balkongen ska få ett sådant monterat för att inte balkongdörren ska bli förstörd.
 • Bastun klar. Belysningen i själva bastun, omklädningen och toaletten är rörelseinställd. Belysningen i förrummet med stolar och bord får man släcka när man går. Bastun bokas från webbsidan eller via bokningstavlor. På sikt skall bastun sätta igång 20 min innan du kommer (det tar så lång tid att komma upp i 70 grader). Endast den som bokat kommer in med sin tagg. Termostaten kommer att låsas vid den temperaturen, eftersom det är en ångbastu. Meningen är att man ska hälla på vatten på stenarna, då får man en behaglig fukt och värme. Stäng av bastun på väggen (Off-knappen.) då du lämnar den. På sikt skall automatisk avstängning installeras. Kolla gärna om någon ska ha bastun efter dig innan du stänger av.

 Styrelsen Brf Ånghästen


 Information från styrelsemöte Brf Ånghästen 2014-10-14

 • Ekonomin är fortsatt god.
 • Balkonger inglasning. Arbetet går vidare. Det har tagits fram 2 förslag, varav den ena mera är som ett vindskydd än hel inglasning.
 • Trappan på gården ner mot Ånghästparken renoveras om ca 2 veckor. Vecka 45.
 • Gården. Altangolv är klart och utemöbler kommer att monteras till våren
 • Cyklar. Det nya cykelrummet är nästan klart. Belysning ska ses över. De som är intresserad att ställa sina cyklar där kontaktarsolveig@brfanghasten.se eller hans@brfanghasten.se, så får ni access till cykelrummet via era nyckeltaggar.
 • Garaget. Fjärrstyrning på gång. Mer info kommer.
 • Loppis. Loppisen den 29 september blev en trevlig mötesplats för grannar och andra fyndsugna. Många ville göra om det och vi planerar därför att genomföra en ny loppis i vår. Håll utkik efter info när våren närmar sig!
 • Hissarna. Renoveringen påbörjas i december 2014. Info om avstängning kommer ut i god tid.
 • Gymmet. Några användare har haft på sig uteskor i gymmet. Det är INTE tillåtet. Vi har investerat maskiner för över 100.000 kr. Om det kommer grus i maskinerna gäller inte garantin.
 • Bastun. Nyrenoverade bastun öppnar vecka 45
 • Dörrstopp på ytterdörrar. Av säkerhetsskäl kommer det inte installeras automatisk dörröppnare av portarna. En fot som kan fällas ner och hålla dörren öppen tillfälligt ska monteras på de portar som nu saknar det. Rullstolsburna, rörelsehindrade och andra med särskilda behov kan utnyttja den IR-öppnare som redan finns.

Styrelsen Brf Ånghästen


 Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2014-09-10.

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.  
 • Värmepumpsinstallationen är klar. Systemet provkörs nu. Slutbesiktning är genomförd och godkänd men ytterligare en besiktning ska göras i vinter när anläggningen är i full drift.
 • Införliva korridorer till lägenheter. Extrastämman 9 september röstade ja till införlivning. Arbetet går nu in i en ny fas. Styrelsen har gett Tomas Merio, vår förvaltare i uppdrag att driva processen med arkitekt, konstruktör och byggare vidare. Den frivilliga projektgruppen upphör men främst Mats Rodgerson bidrar med all info och det arbete projektgruppen redan tagit fram. Styrelsen uppfattar att det var tre frågor som bidrog till att flera röstade nej till införlivning.
 1. Att den nya väggen med grannens ytterdörr ska komma för nära den egna ytterdörren med oro för att man inte ska kunna få in större möbler mm.
 2. Att ljudet ska fortplanta sig från grannens nya hall in i lägenheten som tidigare var granne med korridoren.
 3. Att de som införlivar ska få betala för ”lite” för ytan som införlivas och därmed tjäna på det i vid en försäljning. Det upplevs orättvist gentemot de som inte kan införliva.

Styrelsen har därför gett arkitekten i uppdrag att rita om de förslag där dörrar har kommit för nära varandra och helt enkelt minska de införlivande ytorna. När detta förslag är klart kommer det att presenteras för alla intresserade innan planerna sätts i verket.

Styrelsen har också beslutat att anlita en byggljudtekniker för att testa ljudnivån trots att det är samma ljud-och brandisolering i väggarna ut mot korridorerna som det är till grannens lägenhet i de fall där vägg avdelar två lägenheter.

Styrelsen har också beslutat att anlita två andra värderingsbolag för att få deras syn på de införlivade korridorytornas och vindarnas värde. Styrelsen vill vara tydlig med att det är styrelsen som slutligen kommer att besluta om priset på ytorna. De jäviga styrelsemedlemmarna (de som har möjlighet att införliva) kommer inte att delta då beslutet fattas.

Månadsavgiften för den införlivade korridorytan kommer att beräknas utifrån den avgift lägenheten har idag. Avgiften delas med nuvarande yta. Då får man ett pris per kvm. Det priset får man betala i av gift per kvm för den införlivade ytan. Har du en lägenhet på 89 kvm som har en avgift på 4 315 kr så blir det 48,5 kr/kvm. Med en utvidgning på 4 kvm blir avgiftstillägget 48,5 x 4 = 193 kr/ månad.

På fredag 26 september kommer ett första möte att äga rum för att lämna över till Tomas Merio som blir ”byggherre” för brf Ånghästen. En viktig fråga för styrelsen då upphandling av byggbolag väljs är förutom priset också hur ett bygge planeras för att störa så lite som möjligt. Förutom vi som bor så har vi en förskola och en daglig verksamhet för funktionshindrade som är känsliga för höga ljud.

 • Balkonger inglasning. Entreprenörer är kontaktade och förslag håller på att utarbetas. Styrelsen kommer att höra av sig då bygglov är klart (om vi får bygglov). Det är en förutsättning för att få starta inglasning.
 • Trappan på gården ner mot Ånghästsparken ska renoveras. Glade Muraren som nu renoverar bastun ska renovera trappan.
 • Gården. Ett altangolv med utemöbler håller på att byggas på gården.
 • Cyklar. Arbetet med cykelrummet mellan MB 17 och 13 är snart klart. Mopeder kommer att hänvisas dit av brandskäl men även cyklar kan där låsas in under tak.
 • På förekommen anledning påminner styrelsen också om våra ordningsregler som säger att man inte får rasta hundar eller katter på vår gård.
 • Garaget. Styrelsen har beslutat att låta installera fjärrstyrd inpassering av garageportarna. Arbetet har dröjt men i skrivande stund vet vi inte varför.  Styrelsen ska också be förvaltaren undersöka möjligheten till anpassning av dörrar och trösklar med mera för funktionshindrade.
 • Loppis anordnas av Johanna M i styrelsen 28 september i festlokalen. Köpsugna är välkomna från kl. 13. Fika finns att köpa. Mer information finns i portarna.
 • Hissarna. Nu har styrelsen beslutat den nya inredningen i hissarna. Det kommer också att installeras en funktion som gör att då man står i entrén framför hissarna så kan man se var hissen befinner sig.
 • Parkeringsböter. Styrelsen undersöker möjligheten för vår förvaltare att dela ut parkeringsböter på föreningens tomt. Föreningen anser att det är för dyrt att låta Stockholm parkering ha ansvaret.

 

Styrelsen Brf Ånghästen


Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2014-08-12.

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott. Föreningen har gjort stora och nödvändiga investeringar under de fyra år vi varit bostadsrätt.
 • Värmepumpsinstallationen är klar. Systemet provkörs nu. Slutbesiktning ska genomföras 22 augusti. Ytterligare en besiktning ska göras i vinter när anläggningen är i full drift.
 • Införliva korridorer till lägenheter. Projektgruppen och styrelsen inbjuder till informationsmöte 2 september 19:00 i festlokalen. Syftet är att de flesta frågor ska avhandlas på detta möte så att inte extrastämman den 9 september upptas av för många frågor.
 • Balkonger inglasning. Arbetet har legat i träda under sommaren. Vi återkommer.
 • Trappan på gården ner mot Ånghästsparken ska renoveras. Det har varit svårt att hitta en entreprenör som kan renovera gediget och samtidigt behålla effekten av värmen som är på vintertid. Förvaltaren arbetar på en lösning.
 • Brandskyddet är uppdaterat. Tre gånger per år kommer ronder att göras för att kontrollera att allt fungerar med branddörrar mm. Blommor godkänns i korridorer under förutsättning att de INTE placeras i PLASTKRUKOR eller blomlådor i plast. Läs mer på webbplatsen.
 • Gården. Styrelsen noterar att det är fint och vackert på gården och tackar gårdsgruppen och andra som skänkt växter och gjort arbetsinsatser. Nyplanterade ekfat bidrar också till den mysiga känslan. Notera gärna panoramabilderna på www.brfanghasten.se.
 • Cyklar. Arbete med att effektivisera cykelrummen fortsätter för att fler cyklar ska få plats. Förvaltaren undersöker också möjligheten till ett motorcykelrum i garaget för att inte mopeder och motorcyklar ska ta upp plats i cykelrummen. Fordon med bensin i tanken får inte placeras i cykelrum. Styrelsen har beslutat att cykelparkeringen mellan MB 17 och 13 ska få vägg med lås så att det ska bli mer attraktivt att ställa sina cyklar där. Mopeder kommer att hänvisas dit av brandskäl.
 • Ny rutschkana på lilla lekplatsen är nu installerad.
 • Sommarjobb. Föreningen har ordnat sommarjobb till ungdomar mellan 16-19 år boende i föreningen tillsammans med förvaltaren. Styrelsen tackar för genomfört gott arbete.
 • På förekommen anledning påminner styrelsen också om våra ordningsregler som säger att man inte får rasta hundar eller katter på vår gård.
 • Garaget. Styrelsen har beslutat att låta Stockholm Parkering installera fjärrstyrd inpassering av garageportarna. Intresserade boende får kontakta Stockholms parkering inom några veckor för att kunna köpa en tagg för 800 kr. Styrelsen ska också be förvaltaren undersöka möjligheten till anpassning av dörrar och trösklar med mera för funktionshindrade.
 • Avbokning av tvättstugan. Styrelsen undersöker möjligheten att kunna avboka sin tvättid om man blir klar långt innan tiden gått ut så att någon annan kan boka. Om du har bokat och gått in med taggen så går det inte idag att avboka om du blir klar tidigt.
 • Stadsdelsförvaltningen kallade till samråd 14 augusti gällande byggnation av ett höghus på 17 våningar på Maria Bangata ut mot Ringvägen och ett hus på 6 våningar på MB 6 (idag ett hus som ska rivas). Styrelsens uppfattning är att det är bra att lägenheter byggs i innerstan även om placeringen ibland kan bli till viss olägenhet för en del.
 • Utelamporna ska rengöras och lackas.
 • Flera extra förråd är klara. Det är kö till att få hyra dem. Kontakta Solveig.
 • Loppis anordnas av Johanna M i styrelsen 28 september i festlokalen. Se över om du har något att sälja eller om det är något du önskar köpa. Mer information kommer.

 

Styrelsen Brf Ånghästen


Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2014-06-10

Första styrelsemötet genomfördes med den nya styrelsen. Mårten Nilsson och Jonnie Hiltula hälsades välkomna.

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Värmepumpsinstallationen är snart klar. Systemet provkörs nu. Allting fungerar bra. Slutbesiktning är ännu inte genomförd. Visning av anläggningen för intresserade medlemmar sker efter sommaren.
 • Portkoderna på Ringvägen är nu borttagna. Styrelsen beslutade att också installera porttelefoner mot gården på Ringvägen 33 och 35. Det konstaterades att det är osäkert för barn att gå runt till Ringvägen vid de portarna. Gäster till dessa adresser kommer också ofta via gården.
 • Införliva korridorer till lägenheter. Projektgruppen inbjuder till informationsmöte 16 juni 18:30 i festlokalen. Ytterligare ett info-möte planeras till 2 september och extrastämman till den 9 september.
 • Balkonger inglasning. Arbetet pågår. Nya offerter väntas.
 • Fallskydd har installerats i brunnar på gården.
 • Trappan på gården ner mot Ånghästsparken ska renoveras. Det har varit svårt att hitta en entreprenör som kan renovera gediget och samtidigt behålla effekten av värmen som är på vintertid.
 • Det är INTE tillåtet att placera byggsopor på gården eller på föreningens tomt. I reglerna för renovering framgår tydligt att alla byggsopor ska bort direkt.
 • Brandskyddet är uppdaterat. Tre gånger per år kommer ronder att göras för att kontrollera att allt fungerar med branddörrar mm. Blommor godkänns i korridorer under förutsättning att de INTE placeras i PLASTKRUKOR eller blomlådor i plast. Läs mer här.
 • Gården. Styrelsen noterar att det är fint och vackert på gården och tackar gårdsgruppen och andra som skänkt växter och gjort arbetsinsatser. Nyplanterade ekfat bidrar också till den mysiga känslan. Notera gärna panoramabilderna här vilka nu är kompletterade med försommargården.
 • Cyklar. Arbete med att effektivisera cykelrummen fortsätter för att fler cyklar ska få plats. Förvaltaren undersöker också möjligheten till ett motorcykelrum i garaget för att inte mopeder och motorcyklar ska ta upp plats i cykelrummen. Fordon med bensin i tanken får inte placeras i cykelrum.
 • Ny rutschkana på lilla lekplatsen kommer att installeras under sommaren av IT-underhåll då förskolan har färre barn på plats. På denna länk kan du hitta hur den ser ut.
 • Sommarjobb. Föreningen ordnar sommarjobb tillsammans med förvaltaren. Anmäl era ungdomar till solveig@brfanghasten.se eller 0705-108256. Sommarjobbarna kommer att syssla med målnings, snickeri och allmän uppfräschning av vår fastighet och gård.
 • Bollspel på gården eller bollspel mot huset är inte tillåten. Skylt finns på gården. Enligt planen kommer upprustningen av gården att innebära att en mindre bollplan byggs. Först då kan bollspel bli aktuellt där.
 • På förekommen anledning påminner styrelsen också om våra ordningsregler som säger att man inte får rasta hundar eller katter på vår gård.
 • Styrelsen har inget möte i juli månad. Semestrar innebär att information och nyhetsbrev blir glesa under sommaren och alla medlemmar önskas en skön sommar redan nu!

 

Styrelsen brf Ånghästen


Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2014-05-13

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Luftvärmepumparnas installation är snart klar. Alla fläktar är utbytta. Styrelsen ska bjuda in till visning av undercentralen för intresserade medlemmar framöver. Datum kommer.
 • IR-läsare (Infra rött ljus) är nu infört i alla portar. Används av brevbärare, tidningsbud m.fl. Funktionshindrade kan också använda den för automatisk dörröppning men behöver först kontakta förvaltaren.
 • Portkoderna på Ringvägen kommer att tas bort 4 juni. Mer detaljerad information kommer i brevlådorna och går också att läsahär om hur man ska göra för att bli kopplad till sin porttelefon så att gäster kan släppas in utan att behöva gå ner och öppna.
 • Införliva korridorer till lägenheter. Arbetsgruppen jobbar vidare men börjar närma sig ett förslag. Några lägenheter kan ha möjlighet att göra ett etagerum genom att utnyttja vinden. Detta utreds vidare och kommer att ingå i den presentation som så småningom ska ske vid ett särskilt informationsmöte. Beslut tas vid en extra stämma som samtliga medlemmar kallas till.
 • Balkonger inglasning. Utredningsarbetet pågår men är inte klart.
 • Fallskydd har installerats i brunnar på gården. Om locket går upp skall man inte ramla ned till botten.
 • Nya ståldörrar. Nu är de fyra nya ståldörrarna på plats på baksidan av huset för att förhoppningsvis försvåra för inkräktare.
 • Det är INTE tillåtet att placera byggsopor på gården eller på föreningens tomt. I reglerna för renovering framgår tydligt att alla byggsopor ska bort direkt.
 • Brandskyddet är uppdaterat. Tre gånger per år kommer ronder att göras för att kontrollera att allt fungerar med branddörrar mm. Blommor godkänns i fönsternischer i korridorer under förutsättning att de INTE placeras i PLASTKRUKOR eller blomlådor i plast. Läs mer här.
 • Gården. Styrelsen noterar att det är fint och vackert på gården och tackar gårdsgruppen och andra som skänkt växter och gjort arbetsinsatser. Gunnar och Elvy Lundgren har skänkt en vinranka som placerats i pergolan. Styrelsen har tagit beslut om nya utemöbler.
 • Cyklar. Arbete med att effektivisera cykelrummen fortsätter för att fler cyklar ska få plats.
 • Ny rutschkana på lilla lekplatsen kommer att installeras under sommaren då förskolan har färre barn på plats.
 • Sommarjobb. Föreningen ordnar sommarjobb tillsammans med förvaltaren. Anmäl era ungdomar till Solveig@brfanghasten.seeller 0705-108256.

 

 Styrelsen Brf Ånghästen


2014-04-21

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2014-04-08

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Motioner till föreningsstämman (10 st) 27 maj gicks igenom och styrelsens svar kommer i handlingarna till stämman. Motionerna handlade till övervägande del om tvättstugan MB 13 och garaget.
 • IR-läsare (Infra rött ljus) är nu infört i alla portar. Används vid post- och tidningsutdelning. Funktionshindrade kan också använda den för automatisk dörröppning men behöver först kontakta förvaltaren.
 • Fläktarna på taket håller på att bytas ut och luftvärmepumpar installeras. Arbetet har börjat och beräknas vara avslutat i slutet av juni. En stor reklambanderoll finns uppsatt på ”trädgårdshuset” ut mot Ringvägen.
 • Införliva korridorer till lägenheter. Arbetsgruppen jobbar vidare och Mats Rodgersson redogjorde för styrelsen hur långt man kommit i arbetet. Arkitekter har nu ritat upp alla lösningar som är möjliga. Några lägenheter kan ha möjlighet att göra ett etagerum genom att utnyttja vinden. Detta utreds vidare och kommer att ingå i den presentation som så småningom ska ske vid ett särskilt möte. Då kommer konsekvenserna att beskrivas. Beslut kommer att tas vid en extra stämma som samtliga medlemmar kallas till.
 • Balkonger, inglasat vindskydd. Styrelsen undersöker möjlighet till bygglov innan processen kan gå vidare. Arbetet pågår. Nya entreprenörer har kontaktas för att få fler anbud.
 • Det är INTE tillåtet att placera byggsopor på gården eller på föreningens tomt. I reglerna för renovering framgår tydligt att alla byggsopor ska bort direkt.
 • Cyklar på RV 29 som varit placerade i barnvagnsrummet är nu flyttade till cykelrummet.
 • Tvättstugan RV 37 har haft det kyligt. Fläkten är nu åtgärdad.
 • Ny rutschkana på lilla lekplatsen kommer att installeras under sommaren då förskolan har färre barn på plats.
 • Sommarjobb. Föreningen ordnar sommarjobb tillsammans med förvaltaren vecka 25, 26 och 27 åt ungdomar 16-19 år som bor i föreningen. Anmäl era ungdomar till solveig@brfanghasten.se eller 0705-108256. 

 

Styrelsen Brf Ånghästen


2014-03-13

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2014-03-11

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Motioner till föreningsstämman 27 maj kan lämnas till någon i styrelsen eller i föreningens brevlåda i entrén till MB 13 senast tisdag 8 april kl. 12:00.
 • IR-läsare (Infra rött ljus) ska införas i alla portar. Det är teknik som bl.a. posten använder för att komma in i porten i stället för att ha koder, taggar eller nycklar.  Funktionshindrade kan också använda den för automatisk dörröppning.
 • Fläktarna på taket ska bytas ut och luftvärmepumpar installeras. Arbetet har börjat och beräknas vara avslutat i slutet av juni.
 • Förvaltaren kommer successivt att byta ut avstängningsventileri vattenledningar så att så få lägenheter som möjligt blir drabbade då någon behöver stänga av vattnet. Många ventiler är gamla och går inte att öppna utan risk att gå sönder.
 • Införliva korridorer till lägenheter. Arbetsgruppen jobbar vidare och träffade senast konstruktören, Söderbyggen och förvaltaren.
 • Balkonger inglasning. Styrelsen undersöker möjlighet till bygglov innan processen kan gå vidare. Arbetet pågår.
 • Möjlighet till mopedrum, cykelförråd på gården undersöks mellan MB 17 och 13. Planering av nya cykelställ med tak mellan MB 13 och MB 9.
 • Det är INTE tillåtet att placera byggsopor på gården eller på föreningens tomt. Trots det så står det säckar utanför RV 39 C och RV 33. I reglerna för renovering framgår tydligt att alla byggsopor ska bort direkt.
 • Värmen i utetrapporna är nu avstängd.
 • Ventilationen från snickeriet visade sig vara gemensamt med lägenheterna vilket inte är godkänt. Ventilationen ska ledas rakt ut istället.
 • Cyklar på RV 29 som nu är placerade i barnvagnsrummet kommer att flyttas till cykelrummet denna vecka.
 • Tvättstugan RV 37 har haft det kyligt. En fläkt ska åtgärdas så att det blir lite varmare.
 • Lager i en fläkt vid RV 37 ska bytas så att den inte stör boende på RV 39 A.
 • Sommarjobb. Föreningen ordnar sommarjobb tillsammans med förvaltaren vecka 26, 27 och 28 åt ungdomar 16-19 år som bor i föreningen. Anmäl era ungdomar till Solveig@brfanghasten.se eller 0705-108256.

 

Styrelsen Brf Ånghästen


2014-02-20

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2014-02-11

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Föreningsstämma 2014 blir tisdag 27 maj kl. 19 i festlokalen.
 • Portkoden på Maria Bangata 9 och 17 kommer att tas bort 1 mars och dåkommer man endast in med nyckel eller tagg. Se till att kontakta hans@brfanghasten.se för att anmäla telefonnummer till porttelefonen så att gäster kan ringa utan att man behöver gå ner och öppna. Porttelefonen fungerar så att gästen letar upp ens namn på displayen som finns på dosan vid ytterporten. De trycker på ”Ring” och er telefon som är kopplad till namnet ringer. Då du svarar och hör vem det är trycker du bara på 5:an så öppnas porten. Man kan ha flera nummer med på displayen, både mobiler och fasta telefoner. Har man barn kan man få en enklare kod som de kan slå in för att ringa på porttelefonen och bli insläppta. Kontakta Hans så får du veta de möjligheter som finns. Läs merhär hur det fungerar.
 • Fläktarna på taket ska bytas ut. De kommer att kopplas till ett luftvärmepumpsystem som var tänkt att fungera då huset var nytt. Den luftvärmepump som fanns då stängdes av tidigt eftersom den vibrerade kraftigt och störde boende. Man har fram till nu förlitat sig enbart på fjärrvärmen. Entreprenören menar att de befintliga rör som installerades från början för att ta hand om ventilationsluften som går ut vid taket och leda luften till värmepumpen motsvarar ett värde på ca 4-5 mkr som vi inte behöver investera i. Allt ska datoriseras vilket innebär att vi kan växla mellan luftvärmepump och fjärrvärme för att få maximal effekt till minsta möjliga pris.
 • Förvaltaren kommer successivt att byta ut avstängningsventileri vattenledningar så att så få lägenheter som möjligt blir drabbade då någon behöver stänga av vattnet. Många ventiler är gamla och går inte att öppna utan risk att gå sönder.
 • Införliva korridorer till lägenheter. Konstruktören har gjortplaner för hur man ska gå tillväga om man önskar göra hål i bärande väggar. Ett möte hölls i festlokalen 12 februari. En grupp har bildats som driver processen vidare. Vill du ha information genom att ansluta dig till mail-gruppen så mailamonica@brfanghasten.se.
 • Balkonger inglasning. Styrelsen undersöker möjlighet till bygglov innan processen kan gå vidare.
 • Extra förråd ska byggas i vissa källarutrymmen där folk nu lägger grovsopor. Dessa kommer att hyras ut till intresserade då de blir klara.
 • Nya ståldörrar kommer att installeras till förråd och liknande som går ut mot Ånghästparken och Maria Bangata för att minska risken för inbrott.
 • Möjlighet till mopedrum och cykelförråd undersöks mellan MB 17 och 13. Där finns idag tak, men gallergrindar som går att låsa bör installeras.

 

Styrelsen Brf Ånghästen


2014-01-18

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2014-01-14

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Föreningsstämma 2014 blir tisdag 27 maj kl. 19 i festlokalen.
 • Inbrott. Det har varit inbrott i cykelrum och källarförråd på Maria Bangata 9, Ringvägen 39B och Ringvägen 29. Vår förvaltare konstaterar att tre koddosor är förstörda trots att det inte påverkar möjligheten att ta sig in. Man måste helt enkelt bryta sig in och det har någon också gjort. Förvaltaren menar att våra dörrar till cykelförråd och källarförråd är för veka. De är i aluminium och därför lätta att ta sig in igenom med brytverktyg. Vi undersöker nu hela skalskyddet för att förbättra det. Några boende har tyvärr blivit av med cyklar och andra saker från källarförråd.
 • Gymmet är besiktigat och klart. Innan det kan öppna ska maskinerna monteras och det skall städas. Redskapen är planerade utifrån det möte gymgruppen hade i festlokalen i höstas. Offerter tas nu in för beslut om inköp Öppning beräknas ske inom en till 2 veckor. Från och med nu är alla grå taggar till gymmet avregistrerade. Alla som fortsättningsvis är intresserade av att få tillgång till gymmet kommer att få en specialtagg mot en avgift som endast går till gymmet. Man får samtidigt skriva under att man ställer upp på de regler som upprättats. Hör av er tillsolveig@brfanghasten.se mobil 070-510 82 56, om ni är intresserade att engagera er i gymgruppen och hjälpa till med iordningställandet eller om ni önskar specialtagg till gymmet. I fortsättningen kommer vi att vara mer restriktiva med gäster eftersom gymmet är välbesökt av våra egna medlemmar. Endast gäster som är på besök och bor hos någon medlem är välkomna till gymmet tillsammans med medlemmen.
 • Bastun ska fräschas upp. Bastun är 26 år gammal och behöver åtgärdas innan vattenskada uppstår och innan aggregatet går sönder. Upphandling mm. ska starta.
 • Gården. Stubbarna till de fällda träden är nu frästa. Styrelsen avvaktar det vidare arbetet med gården dels för att det är vinter och dels för att styrelsen vill ha offerter på ventilationen för att kunna ta ställning till vad som ska prioriteras. Styrelsen förbereder också någon form av rutschkana eller lekredskap som ska ersätta den rutschkana som tagits bort av säkerhetsskäl.
 • Portkoden på Maria Bangata 13 är nu borttagen och man kommer endast in med nyckel eller tagg. Vi går nu vidare med de andra husen på Maria Bangata. Personliga brev kommer att delas ut om datum när koderna tas bort. Se till att kontaktahans@brfanghasten.se eller solveig@brfanghasten.se för att anmäla telefonnummer till porttelefonen så att gäster kan ringa utan att man behöver gå ner och öppna. Porttelefonen fungerar så att gästen letar upp ens namn på displayen som finns på dosan vid ytterporten. Den trycker på ”Ring” och er telefon som är kopplad till namnet ringer. Då du svarar och hör vem det är trycker du bara på 5:an så öppnas porten. Man kan ha flera nummer med på displayen, både mobiler och fasta telefoner. Denna funktion är avstängd 22-06 för att undvika busringningar. En fördel med att ha sitt mobilnummer är att om du glömt din tagg så kan du ringa till dig själv på porttelefonen och sedan trycka på 5 på din mobil så kommer du in. Man kan också ringa mobilnummer direkt på displayen. Har man barn eller väntar sena gäster har man en enklare kod som de kan slå in för att ringa på porttelefonen och bli insläppta. Kontakta Hans eller Solveig så får du veta de möjligheter som finns.
 • Föreningen har inga nya medlemmar sedan förra mötet.
 • Införliva korridorer till lägenheter. Konstruktören håller på att göraplaner för hur man ska gå tillväga om man önskar göra hål i bärande väggar.
 •  Styrelsen har nu beslutat om störningsjour. Det blev via Securitas. Dekaler med telefonnummer har satts upp i varje port. Där står idag Securitas Jourmontör/Trygghetsjour på en liten lapp. Det är vid störningar nattetid eller helger som jouren kan kontaktas. Telefon: 657 77 33.
 • Hissar renoveras. Samtliga hissar ska renoveras invändigt med början i portarna på Ringvägen. Hissarna ska förses invändigt med hållbart material som bättre står emot stötskador. Det är ännu inte klart när arbetet ska börja.
 • Balkonger inglasning. Ytterligare en firma har besökt oss för att utreda möjlighet till inglasning för de medlemmar som önskar. Ett eventuellt förslag kommer att lämnas till styrelsen. Om detta förslag medger möjlighet till inglasning kommer styrelsen att inbjuda till ett möte för alla intresserade i festlokalen.
 • Utetrappor. Trappan ner till Ånghästparken från MB 9 ska renoveras. Nya termostater till värmen i alla utetrapporna har också köpts in och monterats. Styrelsen noterade att det är is på trapporna trots nya termostater. Förvaltaren har nu åtgärdat detta.
 • Brand. Du som ser saker i korridoren som kan vara en brandfara ombeds kontakta felanmälan så att vår förvaltare kan ta bort sakerna. Sakerna kan hämtas ut mot ett självkostnadspris för arbetet på 200 kr. Brandfiltar har köpts in och kommer att placeras ut på strategiska ställen.
 • Våra fönster. Några boende känner sig oroliga för våra fönster. Kittet har lossnat på en del ställen och fukt kan tränga in. I underhållsplanen ligger renovering av fönster 2015-16. Vår förvaltare ska däremot gå igenom fönstren från utsidan mot olika väderstreck till våren för att göra en bedömning om denna insats behövs göras tidigare.
 • Extra förråd ska byggas i vissa källarutrymmen där folk nu lägger grovsopor. Dessa kommer att hyras ut till intresserade då de blir klara.
 • Klädhängare kommer att sättas upp i tvättstugorna.
 • Silen till avloppet i tvättstugan på MB 13 fungerar dåligt. Den är reklamerad och ska åtgärdas.
 • Garaget. Brandskyddet i garaget är nu klart. Vår förvaltare vill också att alla noterar att det INTE tillförs någon värme till garaget trots att det upplevs som ganska varmt där.
 • Broschyr A-Ö. Broschyren är uppdaterad och den kommer att delas ut i brevlådorna och finnas på webbplatsen.

 

Styrelsen Brf Ånghästen 


2013-12-13

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2013-12-10

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Ventilationsarbetet och arbetet med undercentralen är i stor sett klart nu. Skötseln av drift datoriseras. Styrelsen ska få en genomgång av genomförda arbeten och vad det kan innebära i besparingar i fjärrvärmedriften om vi genomför sista etappen. Den etappen handlar om att ta hand om all frånluft som går rakt ut idag. Det finns förberedda kanaler för att koppla luften till en värmepump som kan minska våra fjärrvärmekostnader. Styrelsen ska gå igenom investeringskostnad jämfört med minskad driftskostnad. Enligt preliminära mätningar kan driftskostnaderna minska betydligt.
 • Gymmet är fortfarande under renovering. Gymmet är klart om ca 3 veckor men kan inte öppnas förrän de nya redskapen är inköpta och monterade. Styrelsen har idag endast kontakt med en person som är engagerad i detta arbete och beredd att hjälpa till så därför kan det ta tid innan det öppnas. Hör av er till solveig@brfanghasten.se om ni är intresserade att engagera er i gymgruppen och hjälpa till med iordningställandet. Vid det nya öppnandet kommer det inte att vara tillåtet att ta med någon gäst till gymmet såvida inte gästen bor hemma hos medlemmen vid tillfället. Det beror på det frekventa användandet av medlemmar och på det tidigare missbrukandet av reglerna.
 • Gården. Tre av lindarna är nu fällda. Styrelsen avvaktar det vidare arbetet med gården dels för att det är vinter och dels för att styrelsen vill ha offerter på ventilationen för att kunna ta ställning till vad som ska prioriteras. Styrelsen föreslår möte med gårdsgruppen kring detta efter alla helger.
 • Portkoden på Maria Bangata 13 är nu borttagen och man kommer endast in med nyckel eller tagg. Alla boende har möjlighet att anmäla telefonnummer till hans@brfanghasten.se så att gäster ska kunna ringa på porttelefonen utan att man behöver gå ner och öppna.
 • Föreningen har fått 1 ny medlem sedan förra mötet. Vi hälsar denna medlem varmt välkommen.
 • Införliva korridorer till lägenheter. Möte genomfördes onsdag 27 november kl. 19för de som är intresserade. Ca 35 personer besökte mötet. Vi gick igenom hur långt vi kommit i processen och hur vi ska gå vidare. Mer finns att läsa här.
 • Styrelsen har nu beslutat om störningsjour. Det blev via Securitas. Mer information kommer och dekaler med telefonnummer kommer att sättas upp i varje port. Där står idag Trygghetsjour som rubrik. Det är vid störningar nattetid som jouren kan kontaktas. De för journal och informerar styrelsen som kan använda denna dokumentation om det skulle bli nödvändigt att gå till hyresnämnden vid upprepade störningar.
 • Hissar renoveras. Samtliga hissar ska renoveras invändigt med början i portarna på Ringvägen. Hissarna ska förses invändigt med hållbart material som bättre står emot stötskador.
 • Utetrappor. Trappan ner till Ånghästparken från MB 9 ska renoveras. Nya termostater till värmen i trapporna har också köpts in och monterats för att minimera värmekostnaden. Styrelsen måste göra avvägningar mellan dessa kostnader och risken för att halka i våra trappor.
 • Cyklar. Planering om hur cykelrum mm. ska disponeras pågår. Planering pågår också för fler cykelställ på gården nu när behållarna för tidningar och glas tagits bort.
 • Brand. Du som ser saker i korridoren som kan vara en brandfara ombeds kontakta felanmälan så att vår förvaltare kan ta bort sakerna. Sakerna kan hämtas ut mot ett självkostnadspris för arbetet på 200 kr.
 • Våra fönster. Några boende känner sig oroliga för våra fönster. Kittet har lossnat på en del ställen och fukt kan tränga in. I underhållsplanen ligger renovering av fönster 2015-16. Vår förvaltare ska däremot gå igenom fönstren från utsidan mot olika väderstreck till våren för att göra en bedömning om denna insats behövs göras tidigare.
 • Extra förråd ska byggas i vissa källarutrymmen där folk nu lägger grovsopor. Dessa kommer att hyras ut till intresserade då de blir klara.
 • Klädhängare kommer att sättas upp i tvättstugorna.
 • Lite gnäll. Medlemmar har noterat att en del boende har ställt kassar med tidningar på vår gård där våra tidigare behållare stod. Styrelsen ställer sig frågande till varför man inte slänger dem i befintliga behållare ute på Maria Bangata istället för att skräpa ner vår egen gård. Man kan också notera att det är någon som röker Winston och Camel som regelbundet kastar sina tomma cigarettpaket på marken utanför MB 13. Om vederbörande undrar vem som tar upp dem så är det ordföranden i föreningen som vid det här laget har plockat upp ett relativt stort antal och slängt i befintlig papperkorg på gården.
 • Garaget. Brandskyddet i garaget är nu klart. Vår förvaltare vill också att alla noterar att det INTE tillförs någon värme till garaget trots att det upplevs som ganska varmt där.

 

 Styrelsen Brf Ånghästen


 

2013-11-17

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2013-11-12

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Ventilationsarbetena och arbetet med undercentralen är i stor sett klart nu. Skötseln av drift datoriseras. Styrelsen ska ta ställning till vidare arbeten med återvinning av frånluften.
 • Gymmet är under renovering. Bastun där tas bort för att ge mer utrymme i själva gymmet. Dusch och toalett separeras. Mjukare golv ska läggas och taket isoleras så att det blir minimala störningar i våningarna ovanför.
 • Gården. Vår trädgårdsarkitekt kommer att göra ett underlag för upphandling när det gäller gårdsdelen mellan RV 39 A och B och RV 35. Innan det arbetet sätts igång kommer 3 av lindarna att tas ner ( nr 2, 4 och 6 från RV 39A sett) och de övriga tre att ansas. Kastanjen får vara kvar tills vidare.  Styrelsen har fått en skrivelse från några boende att de önskar ha den kvar och därför får kastanjens vara eller icke vara beslutas i samband med att hela den delen av gården processas. IT-underhåll som sköter gården kommer att ta bort den gamla komposten som finns på baksidan av MB 13. Man får inte ha komposter i anslutning till bostäderna i innerstan på grund av råttorna. Numera är det bara jord i den som kommer att tas om hand. En ampel blåste ner vid den senaste blåsten och var nära att skada ett barn. Styrelsen uppmanar därför boende att se till att de inte bara hänger på vanliga krokar utan att alla amplar är väl fastsatta. Styrelsen avvaktar med att förbjuda amplar. Det är däremot inte tillåtet att sätta egna blomlådor (förutom de som finns) utanför balkongräcket.
 • Portkoden på Maria Bangata 13 tas bort 1 december. Det betyder att man endast kan komma in med nyckel eller tagg. Det beror på att flera obehöriga har träffats på i gymmet och bastun utan att någon boende varit närvarande med sin gäst. De har troligtvis gått in med portkod. Alla boende på Maria Bangata 13 uppmanas därför att anmäla telefonnummer till Hans von Zeipel (08-658 37 91) så att gäster ska kunna ringa på porttelefonen utan att man behöver gå ner och öppna. Efter hand kommer även de andra portkoderna att tas bort av säkerhetsskäl.
 • 7 lägenheter har fått nya medlemmar sedan förra mötet. Vi hälsar dessa nya medlemmar varmt välkomna.
 • Ordningsregler är nu beslutade och utdelade. Formuleringen att man inte får ha fest för ofta har tagits bort. Man får helt enkelt inte störa alls mellan kl. 22-07.
 • Möte i festlokalen onsdag 27 november kl. 19 för de som är intresserade av att införliva korridorer till sina lägenheter där det är möjligt. Vi går igenom hur långt vi kommit i processen och undersöker vilka som är intresserade.
 • Sopsugen. Styrelsen kommer att yrka på en styrelseplats i samfällighetens styrelse eftersom vi är en förhållandevis stor förening som är delägare. Idag har vi en suppleantplats.
 • Sopkärlen utanför MB 13 töms för sista gången den 29 november. Därefter stängs de och fraktas bort.
 • Styrelsen har nu beslutat om störningsjour. Det blev via Securitas. Mer information kommer och dekaler med telefonnummer kommer att sättas upp i varje port.
 • Hissar renoveras. Samtliga hissar ska renoveras invändigt med början i portarna på Ringvägen.
 • Försäkringsbolag. Styrelsen har beslutat om att byta försäkringsbolag till Folksam. Bostadsrättstilläggsförsäkring kommer fortsättningsvis att ingå i avgiften så medlemmarna behöver inte betala för en sådan i sin hemförsäkring.
 • Utetrappor. Trappan ner till Ånghästparken från MB 9 ska renoveras. Nya termostater till värmen i trapporna har också köpts in och monterats för att minimera värmekostnaden. Styrelsen har gjort avvägningar mellan dessa kostnader och risken för att halka i våra trappor.
 • Cyklar. Planering om hur cykelrum mm. ska disponeras pågår. Cykelrummen kommer att få kodlås till att börja med vid MB 9, dels nere i cykelrummet på baksidan av MB 9 och dels vid 39 C både uppe på gården och nere på baksidan av 39C mot Ånghästparken. Det kommer att betyda att de som bor på MB 9 och 39 C kan välja vilka cykelrum man önskar använda. Även RV 29 har ett cykelrum in mot gården som också kommer att kunna användas mer flexibelt. Vi behöver bli mer restriktiva när det gäller användningen av barnvagnsrum för barnvagnar och cykelrum för cyklar. Idag används de lite huller om buller på en del ställen. Väggen i cykelförrådet på 39 B kommer att tas bort för att förstora rummet.
 • Brandsäkerhet. Du som ser saker i korridoren som kan vara en brandfara ombeds kontakta felanmälan så att vår förvaltare kan ta bort sakerna och ställa i ett förråd där ägaren kan hämta sina saker genom att kontakta förvaltaren. Endast uterullatorer får förvaras i korridoren. Det anses som ett skydd att kunna ta sig ut snabbt för de som använder dem.
 • Handdukstorkar. Kontakta felanmälan om de inte fungerar.

 

Styrelsen Brf Ånghästen


2013-10-13

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2013-10-08

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Ventilationsarbetena och arbetet med undercentralen pågår. En pump har visat sig vara underdimensionerad men ska bytas ut (är kanske redan utbytt). Detta har bidragit till att det varit kallt i en del badrum. Arbetet går för övrigt enligt planerna. Styr- och reglerutrustningen byts till en modern sådan med IT-baserad övervakning av vår undercentral. Den kommer att trimmas in när allt är utbytt.
 • Balkonger. Balkongrenoveringen är nu klar trots att någon dristade sig att skära av EKO-fasads slangar. Om vi lyckas få reda på vem det är så kommer personen att faktureras för de extra kostnader som detta medfört för föreningen. Slutbesiktning ska göras. Har du upptäckt något fel så kontakta Borg & Merio. Styrelsen har beslutat att det är tillåtet att måla balkongen i taket, på insidan av pelarna och på insidan av balkongsidorna med vit färg eller med den gula nyans som balkongräcket har idag. OBS! Betongen måste målas med särskild färg som är avsedd för betong!
 • Gården. Vår extra stämma om gården den 18 september resulterade i ett ja till styrelsens (arkitektens) förslag. Styrelsen har tagit beslut om att börja projektera gården mellan 39 A och B och RV 35, alltså där de höga träden finns. Styrelsen återkommer när det är dags att processa ett konkret förslag mm.
 • Passagesystemet med porttelefoner är nu klart. Fler borde ansluta sig innan portkoderna tas bort.
 • 4 lägenheter har fått nya medlemmar sedan förra mötet. Vi hälsar dessa nya medlemmar varmt välkomna.
 • Ordningsregler är nu beslutade. De kommer att skrivas ut och delas ut i alla brevlådor och att läggas ut på hemsidan. Paraboler får en egen bilaga med bestämmelser. Sammanfattningsvis får paraboler endast fästas på insidan av balkongen så att de inte sticker ut över kanten av säkerhetsskäl.
 • Brandsäkerheten kommer att få en egen flik på hemsidan med gällande policy. OBS! Vid genomgång visade det sig att vissa elskåp använts till förvaring. Det är absolut förbjudet och föremål där kommer att transporteras bort.
 • Gymmet är under renovering. Väggar tas ned, bastun tas bort och delar av stötdämpande golv kommer att läggas in. Idag hörs det flera våningar upp då vikter släpps på golvet.
 • Besiktning är genomförd på gården. En åtgärdslista håller på att betas av.
 • Konstruktören är ännu inte klar med uppgifter som är nödvändiga innan ett möte anordnas för de som önskar införliva korridor i sin lägenhet. Förvaltaren ska också komma med förslag till hyra av den del man införlivar.

Styrelsen Brf Ånghästen


2013-09-16

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2013-09-10

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Balkonger. Rengöring och utbyte av trädetaljer har startat på Maria Bangata. Problem med leverans av de nya trädetaljerna har gjort att förseningar uppstod på MB 9 trots stora ansträngningar att hålla tiden.
 • Passagesystemet med porttelefoner är nu klart. Du som är intresserad av att koppla in dig på porttelefonen till din port kan höra av sig till Solveig (solveig@brfanghasten.se) i styrelsen eller till Hans (hans@brfanghasten.se), husvärd. Porttelefonen går att koppla till vilken telefon som helst, även mobiler. Portkoderna kommer på sikt att tas bort. Därför är det bra om du kopplar dig till porttelefonen redan nu. Läs mer r.
 • 2 lägenheter har fått nya medlemmar sedan förra mötet.
 • Vilken störningsjour föreningen kommer att anlita är ännu inte beslutat. Regelgruppens arbete har försenats.
 • Dörrarna till festlokalen ska få riktiga skyltar under hösten istället för lapparna som sitter på fönstren.
 • Brandsäkerheten kommer att få en egen flik på hemsidan med gällande policy.
 • Påminnelse om Föreningsstämman gällande gården 18 september. Beslut ska då tas om trädgårdsarkitektens förslag. Det ska röstas om ja eller nej till hela förslaget. Kallelse och ritning är utdelad till varje lägenhet.
 • Besiktning är genomförd på gården. En åtgärdslista har upprättats för det som behöver göras.
 • Under hösten kommer förslag på hur man kan införliva korridor i lägenheten på de ställen där detta är möjligt.

Styrelsen Brf Ånghästen


2013-08-22

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2013-08-20

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Balkonger. Rengöring och utbyte av trädetaljer startar på MB 9 vecka 37. Detaljinformation kommer att läggas ut i varje brevlåda v 35. Styrelsen har sagt att varje balkongrad får ta högst 3 dagar. Balkongraderna på Maria Bangata är högre så det kan i någon mån påverka tiden. Det är 5 balkongrader vardera på MB 9 och 17 och 4 rader på MB13. Varje balkong måste vara helt rensad från allt. Eftersom utförarna behöver komma in i varje lägenhet är det mycket viktigt att namnade nycklar lämnas om du ska resa bort eller inte vara hemma då arbetet genomförs på din balkong. Hela balkongradens renovering kan saboteras av att en innehavare glömt att lämna nyckel. Nyckelinkast finns utanför festlokalens entré. Frågor kan besvaras av jari@borgmerio.se Hela arbetet beräknas ta ca 5 veckor om allt flyter på.
 • Omfattande renovering av all ventilation. Renoveringen pågår och kommer att avslutas under september.
 • Föreningen har haft ett antal sommarjobbande ungdomar även denna sommar som fräschat upp på gården genom målning och annat arbete. Vi hoppas ni noterat detta.
 • Passagesystemet med porttelefoner är nu klart. Du som är intresserad av att koppla in dig på porttelefonen till din port kan höra av sig till Solveig i styrelsen eller till Hans, husvärd. Porttelefonen går att koppla till vilken telefon som helst, även mobiler.
 • Lampor under balkonger på innegården kommer att monteras.
 • 2 lägenheter har fått nya medlemmar sedan förra mötet.
 • Pappers- och flaskinsamlingsboxarna utanför MB 13 och MB 9 kommer att försvinna i slutet av september månad då avtalet går ut.(utom dagverksamhetens och förskolan). Boende hänvisas till insamlingen på Maria Bangata.
 • Vilken störningsjour föreningen kommer att anlita kommer att beslutas vid styrelsemötet i september då gruppen som arbetar med reglerna ska vara klara.
 • Tvättstugan på Ringvägen 37 kommer att få galler på balkongdörren.
 • Tvättstugan på MB 13 ska få golvbrunnen omgjord. Den har visat sig vara felkonstruerad.
 • Dörrarna till festlokalen ska få riktiga skyltar under hösten istället för lapparna som sitter på fönstren.
 • Alla cykelutrymmen kommer att ses över med eventuellt införande av portlås.
 • Gymmets dusch är sönder och behöver renoveras. Den kan inte användas i dagsläget. Hela gymmets maskiner måste ses över. Flera boende klagar på dunsar i huset då vikter släpps ner på golvet. Medlemmar från styrelsen kommer att begära möte med gymgruppen.
 • Brandsäkerheten kommer att få en egen flik på hemsidan med gällande policy och en total genomgång av brandsäkerheten pågår.
 • Gården. Rutschbanan på den lilla gården utanför RV 39C har tagits bort eftersom barn riskerade att skadas av den. Den kommer att ersättas med en ny.
 • Föreningsstämman gällande gården 18 september. Beslut ska då tas om trädgårdsarkitektens förslag. Det ska röstas om ja eller nej till hela förslaget. Om det blir ja till förslaget så kommer styrelsen efterhand att besluta vilken del av gården som vi ska börja med. Varje del med detaljer kommer att processas för sig med boende innan definitiva beslut tas. Förslaget är uppdelat i sex delar. Du kan hämta förslaget på hemsidan http://www.brfanghasten.se/?rID=1107 Som styrelsen tidigare noterat så måste styrelsen göra något åt träden och hindren runt vår staty för att Räddningstjänstens stegbil ska kunna ta sig fram vid eventuell brand.

 

Styrelsen Brf Ånghästen


2013-06-14

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2013-06-11

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Balkonger. Rengöring av alla balkonger och utbyte av alla trädetaljer pågår för fullt och etapp 1, balkongerna på Ringvägen är klara före midsommar enligt planen. Därefter sker besiktning av arbetet. Om något verkar bristfälligt så hör av er till jari@borgmerio.se
 • OVK. Efter semestrarna blir det Ringvägens lägenheter som måste OVK-testas.
 • Tvättstugan på RV 37 ska besiktigas nästa vecka 17- 18 juni. Om allt är som det ska kan man börja boka den tvättstugan om man bor på Ringvägen. OBS! Tänk på att inget tvättmedel behövs. Maskinerna doseras automatiskt med tvättmedel. Om man önskar sköljmedel trycker man på en knapp på maskinen. Läs instruktioner i tvättstugan om du är osäker. Tänk på att du bokar av om du är klar minst 1 timma före bokningstidens utgång. Då kan någon annan gå in och boka resterande tid.
 • Omfattande renovering av all ventilation. Styrelsen har tagit beslut om denna omfattande renovering av ventilationen dels för att den är dålig och underhållet eftersatt men också för att sänka energikostnaderna genom att öka effektiviteten. Samtidigt tar vi vara på spillvärme och ökar vår omtanke om miljön. Renoveringen kommer att starta ganska snart och pågå under en längre tid. Denna åtgärd innebär inte att vi behöver tillgång till enskilda lägenheter. Arbetet utförs av DJ Vent i samarbete med TQI consult AB.
 • Föreningen ordnar sommarjobb för intresserade ungdomar 16-19 år som bor i föreningen. Sommarjobbet pågår vecka 26, 27 och 28.
 • Passagesystemet med porttelefoner är nu klart. Information kommer efterhand.
 • Lampor under balkonger på innegården kommer att monteras.
 • 4 lägenheter har fått nya medlemmar sedan förra mötet.
 • Pappers- och flaskinsamlingsboxarna utanför MB 13 och MB 9 ska bort (utom dagverksamhetens och förskolan). Boende hänvisas till insamlingen på Maria Bangata. Avtalet går ut efter sommaren.
 • Vilken störningsjour föreningen kommer att anlita kommer att beslutas vid styrelsemötet i augusti.
 • Information om brandskyddet kommer att delas ut i varje brevlåda.

 

Styrelsen för brf Ånghästen


 

2013-06-07

Pga bergsprängning i kvarteret Tobaksmonopolet har det varit en del mejlväxling mellan en medlem, styrelsen, vår förvaltare, stadsbyggnadskontoret och NCC. Se nedan:

Mejl från medlem 31 maj

Hej Monica,

Jag råkade vara hemma idag under em. Helt plötsligt så smäller det och hela vårt hus vibrerar. NCC är alltså igång och spränger inför bygget vid Monopolet.

Har NCC gjort några undersökningar/mätningar på hur deras byggprojekt påverkar omgivande fastigheter. Det kan ju tänkas att det blir sprickor i fundament och väggar i närliggande fastigheter.

Min erfarenhet är att man som regel skickar ut information om sprängningsarbeten i närområdet från byggprojektledningen. Oftast krävs det en inspektion både innan dylika arbeten påbörjas/avslutas

Har NCC någon dialog med Er i Styrelsen?

mvh

Mats

Den 31 maj 2013 13:25 skrev Monica Hjorth von Zeipel <monica.hjvz@gmail.com>:

Hej Mats!

Nej ingen från styrelsen har blivit kontaktad. Jag skulle vara tacksam om du hörde av dig om din upplevelse av "smällen" till vår förvaltare. tomas@borgmerio.se eller jari@borgmerio.se.

Hälsningar Monica

Skickat: den 31 maj 2013 13:35

Till: tomas@borgmerio.sejari@borgmerio.se
Ämne: Re: Sprängning

Hej Tomas och Jari,

Har ni möjlighet att ta detta vidare enl. ovan.

mvh

Mats

Från: Tomas Merio [mailto:tomas.merio@borgmerio.se

Skickat: den 3 juni 2013 14:08
Till: 'Mats Rodgerson'; jari@borgmerio.se
Kopia: 'Monica Hjorth'; info@ncc.se; Administration SBK Byggfrågor
Ämne: SV: Sprängning Maria Bangata 9

Hej Mats

Vi har inte blivit informerade eller tillfrågade om någon sprängning, ligger man tillräckligt nära så skall entreprenören vidta olika åtgärder varav informera är ett.

Vi har skickat frågan till NCC och hoppas på svar från dom och vi återkommer så fort vi vet något.

Hälsningar

Tomas Merio

Från: Administration SBK Byggfrågor [mailto:Byggfragor.SBK@stockholm.se

Skickat: den 3 juni 2013 16:13
Till: Tomas Merio
Kopia: Ulf Jonsson
Ämne: SV: Sprängning Maria Bangata 9

Hej, Jag vidarebefordrar frågan/mejlet till Ulf Jonsson som är handläggare i ärende  gällande sprängning och schaktning på fastigheten Tobaksmonopolet, dnr 2013-05171

Vänliga hälsningar Lolita Sargenius

Lolita Sargenius, Handläggare

Stadsbyggnadskontoret Bygglovsavdelningen
Fleminggatan, Box 8314, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 27 286

4 juni 11:34

Hej,

De har erhållit startbesked för markarbetena, de har lämnat in en riskanalys från vilket följande är hämtat.

4.1 Inventering av byggnader och anläggningar

Inventering har utförts inom ett bedömt riskområdet på cirka 100 meter från planerat sprängningsarbete.

Inom riskområdet finns ett 20-tal flerbostadshus samt två stora kontors- och

butiksbyggnader. I bilaga 1 redovisas de byggnader och anläggningar som ligger inom det bedömda riskområdet. Där framgår fastighetsbeteckning, adress, byggnadstekniska data, eventuell känslig utrustning och verksamhet etc. Ungefärliga lägen för planerade sprängningsarbeten, bedömt riskområde samt de inventerade byggnadernas lägen framgår av riskanalysplanen RV-10.1-001.

Riskanalysen är en offentlig handling och finns att tillgå från Stadsbyggnadskontorets expedition.

Hälsningar

Ulf Jonsson

stadsbyggnadskontoret

STADSBYGGNADSKONTORET
BYGGLOVAVDELNINGEN
Ulf Jonsson, Byggnadsinspektör
Box 8314, 104 20 Stockholm

Besöksadress: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Telefon: 08-508 27 300 Direkt 08-508 27

4 juni 16:44

Tack Ulf då vet vi.

Hej Stadsbyggnadskontorets expedition

Går det att ta del av riskanalysplanen RV-10.1-001. via Er och till min mailadress? Jag/vi behöver veta om Svärdet 9 ligger inom dessa 100 meter och om inte så är riskanalysen felaktig eftersom fastigheten på Maria Bangata 9 skakade våldsamt med sprickor uppe på plan 8 som trolig följd.

Tacksam för svar i frågan.

Hälsningar

Tomas Merio

5 juni 2013 08:30

Hej,

Vi har besiktigat enligt Svensk Standard 50 meter riskområde som gäller inför sprängning. Vi har t.o.m. ökat säkerhetszonen till 100 meter som en extra försiktighetsåtgärd eftersom det är ett innerstadsprojekt. Vi har också placerat ut vibrationsmätare och hittills ligger vi långt under de värden som är föreskrivna i sprängningens riskanalys.

Sprängningsarbetet kommer att pågår i 18 veckor. Vi planerar att utföra störande arbeten på vardagar mellan 07 och 19 men det kan hända att vi får överskrida dessa tider ibland. Vi har ju inget intresse av att bullra i onödan. Självklart kommer vi att jobba för att störningarna ska bli så små som möjligt – men att bygga 91 lägenheter på Tobaksmonopolet utan att bullra och störa periodvis, det låter sig inte göras. Det handlar om att bygget ska genomföras effektivt, både tidsmässigt och ekonomisk – och med kortast möjliga totala störningstid.

Det kommer inte att låta lika mycket, överallt, under hela tiden. Det beror på att arbetena flyttar och att det låter olika mycket beroende på var i fastigheten man bor. Ju högre upp i fastigheten man bor desto mindre störningar.

Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer men de här reglerna får man lov att överskrida, det är inga absoluta gränser. Vi har satt ut bullermätare runt arbetsplatsen. Vi kommer att mäta och följa upp byggbullret under hela projektet.

Vår ambition är att vi ska ha en så bra kommunikation med er som möjligt.
Jag skickar ut ett brev till de fastighetsägare vars fastighet vi har besiktigat varannan vecka då jag meddelar vilka arbeten som kommer utföras de nästföljande två veckorna.

Mvh Nina Forsberg

Nina Forsberg

Projektchef

NCC Boende AB

Region Stockholm

Avdelning Flerbostadshus 

Tel (direkt): 08-585 525 54   

Mobil: 070-663 50 78

Adress: Vallgatan 3, 170 80 SOLNA

E-mail: nina.forsberg@ncc.se

Datum: 5 juni 2013 10:39

Hej Nina

Tack för Ditt svar. Det är inte i första hand bullret vi är oroliga över, vi är oroliga för skakningarna som kan ge olika problem, fastigheten Svärdet 9 har daghem med utvändiga balkongrader ovan sin uteplats som ligger ca 104 meter från arbetsplatsen och som husen skakar är det inte orimligt att anta att det kan ramla ner saker från balkongerna till daghemmets uteplats, samt naturligtvis andra sprickbildningar som kan uppkomma vid sprängningar. För Din kännedom så skakar hela huset med skallrande porslin i lägenheternas kök. Vi har upptäckt nya sprickor på plan 8 Maria Bangata 9 och vi kommer att dokumentera fastighetens övriga sprickor nu för att ha jämförande material till när Ni sprängt klart.

Hälsningar

Tomas Merio

5 juni 2013 12:34

Hej Tomas,

Vi har full förståelse för att människor som bor i närheten av arbetsplatsen är oroliga. Vi har också erfarenhet från innerstadsprojekt att många är ovana vid att ha byggnadsarbeten och framförallt sprängningsarbeten så nära sina bostäder.

Att glasen klirrar i köksskåpet vid sprängningsarbeten i närheten är mer en regel än undantag. Det kan kännas väldigt olustigt när glaset/porslinet börjar skaka men genom att vi följer våra svenska standarder vid sprängningsarbete säkerställer vi att risken för att vibrationer från en sprängning ska skada ett hus i närheten är ytterst liten. Känner ni oro för att lösöre m.m. skall ramla ner från balkongerna så tycker jag att ni tar bort dem därifrån.

Vi har utfört en förbesiktning på samtliga fastigheter inom 100 meter och vi brukar normalt inte hantera några skador till dess att efterbesiktningen är utförd.

För att lugna er ytterligare så har vi utfört en riskanalys av externa konsulter där de tar hänsyn till hur känsliga byggnaderna är, vilket bland annat beror på hur husen är byggda. Det spelar också stor roll om byggnaderna står på berg, morän eller lera och isåfall hur djup leran är. Materialet som huset är byggt av avgör hur stora effekterna av vibrationer och luftstötvågor blir.

Ni är välkomna att höra av er om ni har fler frågor.

Mvh Nina Forsberg


 

2013-05-15

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2013-05-14

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Balkonger. Rengöring av alla balkonger och utbyte av alla trädetaljer pågår för fullt. Viss försening skedde eftersom hela leveransen inte kom i tid. Brädorna på en balkong har 5 olika längder och några längder fattades vid första leveransen. Det är mycket viktigt att nycklar lämnas om ni inte är hemma. Någon lägenhet på RV 33 kan inte tvättas eftersom innehavarna inte lämnat nyckel. Det påverkar arbetet i hela balkongraden. Tidsplanen ska hålla och allt beräknas vara klart veckan före midsommar.
 • OVK. Vid förra genomgången blev inte vår ventilation godkänd. Därför måste en ny genomgång med ny mätning göras för att de att vidtagna åtgärder haft effekt för att vi ska få godkänt. För att i någon mån minska belastningen på alla boende så förläggs OVK:n nu på MB 9,13 och 17 eftersom balkongerna renoveras på Ringvägen. Efter semestrarna blir det omvänt. Styrelsen förstår att vi tär på våra boendes tålamod när det gäller tillgång till era lägenheter samtidigt som vi hoppas på förståelse för att dessa åtgärder på sikt höjer värdet på våra bostäder. Ingenting är gjort på 25 år.
 • Tvättstugan på RV 37 håller på att renoveras. Bokning av tvättider på MB 13 sker från hemsidan eller från bokningstavlan på -1. OBS! Inget tvättmedel behövs. Maskiner doseras automatiskt med tvättmedel. Om man önskar sköljmedel trycker man på en knapp på maskinen. Läs instruktioner i tvättstugan om du är osäker.
 • Ny dörr/port till festlokalen har installerats. Den ligger "runt hörnen" från port 13. Man kommer in genom att använda sin tagg.
 • Föreningen ordnar sommarjobb för intresserade ungdomar 16-19 år som bor i föreningen. Kontakta Solveig i styrelsen.
 • Passagesystemet med porttelefoner pågår.  Alla 10 portar kommer att få porttelefon de närmaste månaderna så att portkoder så småningom helt kan tas bort. De boende ska istället använda sina taggar eller sin portnyckel. DE SOM INTE HÄMTAT UT SINA TAGGAR BÖR SNARAST KONTAKTA SOLVEIG i styrelsen om de önskar komma in i sina portar då systemet är genomfört. Gäster får ringa på porttelefonen. Information kommer att delas ut i brevlådorna då portkoderna tas bort. Då kan gäster endast komma in genom att ha nyckel eller genom att ringa via porttelefonen.
 • Gårdens plan kommer att behandlas vid extrastämma onsdag 18 september kl. 19 i festlokalen. Mer info kommer.
 • Barnvagnsförrådet på RV 39 A ska rensas. Information kommer så småningom från förvaltaren till berörda lägenheter.
 • En av bronsbollarna vid statyn har lossnat. Den är omhändertagen och kommer att sättas upp igen så småningom.
 • Lampor under balkonger på innegården kommer att monteras.
 • Hörslinga kommer att sättas upp i festlokalen.
 • 4 lägenheter har fått nya medlemmar sedan förra mötet.
 • Pappers- och flaskinsamlingsboxarna utanför MB 13 och MB 9 ska bort(utom dagverksamhetens och förskolan). Boende hänvisas till insamlingen på Maria Bangata.
 • OBS! Glöm inte årsstämman tisdag 21 maj kl. 19

 

Styrelsen för brf Ånghästen


2013-04-15

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2013-04-09

 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Balkonger. Rengöring av alla balkonger och utbyte av alla trädetaljer kommer att ske vecka 19 – 24 för alla lägenheter på Ringvägen och för alla lägenheter på Maria Bangata i september/ oktober. De som inte kan vara hemma denna/dessa dagar kan lämna märkt nyckel i vårt nya nyckelinkast utanför festlokalen. Det är mycket viktigt att alla lämnar tillträde till lägenheterna för att inte arbetet ska förhindras och kostnaderna öka. Arbetet startar överst i varje balkongrad. Detaljerad information kommer.
 • Tvättstugan på RV 37 ska renoveras vecka 19 till vecka 25, alltså 6 maj fram till midsommar. De boende på Ringvägen kommer då att erbjudas att tvätta på Maria Bangata 13 genom att boka på nätet eller via bokningstavlan. Bokningssystemet har krånglat. Flera har inte kommit in i tvättstugan. Detta beror på att systemet bygger på att man endast har tillträde till tvättstugan en timme före och en timme efter sin bokade tid. Detta kommer nu att införas och prövas.
 • Skadade nummerskyltar vid våra entréer kommer att ersättas med nya.
 • Ny dörr till festlokalen har blivit försenad men kommer.
 • Föreningen ordnar sommarjobb för intresserade ungdomar 16-19 år. Kontakta Solveig i styrelsen.
 • Passagesystemet med porttelefoner har fördröjts.  Alla 10 portar kommer att få porttelefon de närmaste månaderna så att portkoder helt kan tas bort. De boende ska istället använda sina taggar eller sin portnyckel. DE SOM INTE HÄMTAT UT SINA TAGGAR BÖR SNARAST KONTAKTA SOLVEIG i styrelsen om de önskar komma in i sina portar då systemet är genomfört. Gäster får ringa på porttelefonen.
 • Gårdens plan kommer att hanteras vid en extrastämma för att ta principbeslut. Mer info kommer.
 • Lampor under balkonger på innegården kommer att monteras.
 • Hörslinga kommer att sättas upp i festlokalen.
 • Små entréskyltar kommer att sättas upp med lite information om fastighetens historik.
 • OBS! Glöm inte årsstämman tisdag 21 maj kl. 19. Motioner senast 19 april.

 

Styrelsen för brf Ånghästen


2013-03-19

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2013-03-12

 • Föreningsstämman är beslutad till tisdag 21 maj kl. 19 i festlokalen.Motioner till stämman lämnas till någon i styrelsen senast den 19 april för att de ska kunna behandlas av styrelsen innan utskicket till alla medlemmar.
 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Hyresförhandlingarna är klara. Fastighetsägarna har förhandlat för vår räkning tillsammans med Hyresgästföreningen. Information kommer att delges alla hyresgäster. Hyreshöjningen gäller från 1 januari 2013.
 • Balkonger. Styrelsen tog beslut om rengöring av alla balkonger och utbyte av alla trädetaljer. Detta kommer att ske om allt går enligt planerna i april/ maj för alla lägenheter på Ringvägen och för alla lägenheter på Maria Bangata i september/ oktober. Tanken är att det ska ta en dag för varje balkongrad (utom de rader som har mer än sex balkonger som kommer att ta lite mer tid). Under den dagen ska avmontering av de gamla trädelarna tas bort, därefter ska tvättningen ske och direkt därefter sätts de nya färdigmålade brädorna på. Detta betyder att varje boende får rensa allt från sin balkong i högst två dagar vilket styrelsen tycker är en stor fördel mot att det kan dröja veckor med ställningar, presenningar mm. De som inte kan vara hemma denna/dessa dagar kan lämna märkt nyckel i vårt nya nyckelinkast utanför festlokalen. Detaljerad information kommer.
 • Sopor. Grovsopbilen kommer att kompletteras med en extra sopbil som tar allt elavfall men kylskåp, andra vitvaror och egna byggsopor får man betala för själv. Kontakta gärna Mats på Stockholm Recycling AB (tel. 070-696 02 00) i förväg. Miljöfarligt avfall såsom färger, kemiska produkter tar han också avgiftsfritt. På grund av sjukdom kom inte denna bil varken den 5 februari eller den 5 mars.
 • Tvättstugan på RV 37 ska renoveras vecka 19 till vecka 25, alltså 6 maj fram till midsommar. De boende på Ringvägen kommer då att erbjudas att tvätta på Maria Bangata 13 genom att boka på nätet eller via bokningstavlan. Eventuellt kommer reglerna att tillfälligt ändras under den perioden så att det endast går att boka 1 maskingrupp med två maskiner åt gången.
 • Brandskyddsarbete och gården. Personal från räddningstjänsten har varit här för att kontrollera att de bilar de har kan ta sig in på gården om en brand skulle uppstå. Det visade sig då att en del av det förslag som vår arkitekt ritat gällande gården måste göras om för att stegbilar ska kunna komma fram. Därför kommer mötet i festlokalen gällande förslaget till ändring av gården att bli framskjutet tills förändringarna är framritade.
 • Belysning i våra källarutrymmen får inte bytas ut mot rörelsestyrda lampor i de utrymmen som är skyddsrum. Däremot kommer det att bytas i övriga källarutrymmen.
 • Parkering på gården förbjuden. Nya skyltar finns nu på gården. Endast i och avlastning är tillåten.
 • Passagesystemet med porttelefoner har fördröjts.  Alla 10 portar kommer att få porttelefon de närmaste månaderna så att portkoder helt kan tas bort. De boende ska istället använda sina taggar eller sin portnyckel. DE SOM INTE HÄMTAT UT SINA TAGGAR BÖR SNARAST KONTAKTA SOLVEIG i styrelsen om de önskar komma in i sina portar då systemet är genomfört. Gäster får ringa på porttelefonen.
 • Gungande balkonger kommer att stabiliseras med en metod som håller bättre. Boende som är berörda kontaktas då det är dags.
 • Fortum har en transformator bredvid korridoren mellan MB 13 och 17. Den låter och skapar vibrationer, men detta kommer att åtgärdas.
 • Hörslinga kommer att sättas upp i festlokalen.
 • Små entréskyltar kommer att sättas upp med lite information om fastighetens historik

  

Styrelsen för brf Ånghästen


 2013-02-17

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2013-02-12 

 • Föreningsstämman är beslutad till tisdag 21 maj kl. 19 i festlokalen.Motioner till stämman lämnas till någon i styrelsen senast den 19 april för att de ska kunna behandlas av styrelsen innan utskicket till alla medlemmar. Valberedningen har börjat arbeta.
 • Svärdet 6 bergvärme är ännu inte helt klart.
 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Sopor. Grovsopbilen kommer att kompletteras med en extra sopbil som tar allt elavfall men också kylskåp, andra vitvaror och egna byggsopor som man får betala för själv. Kontakta gärna Mats på Stockholm Recycling AB i förväg. Miljöfarligt avfall såsom färger, kemiska produkter tar han också avgiftsfritt. På grund av sjukdom kom inte denna bil 5 februari.
 • Sopsugstudiebesök. Styrelsen gjorde ett intressant studiebesök i sopsugsstationen på Hornsgatan förra veckan. Systemet servar flera tusen hushåll. Rörlängd i marken är 6,5 km. Sopsugen öppnar sina ”ventiler” en gång på morgonen och en gång på kvällen. Soporna sugs iväg i rören bort till Hornsgatan i ca 70 km i timmen. Med stor kraft landar soporna i en slags centrifug där de trycks ihop till en åttondel av sin ursprungliga storlek. Soporna ramlar av tyngden ner i en jättecontainer som fylls på ca två dygn. Då den är full går ett larm till styrcentralen i Hammarby sjöstad och en lastbil skickas för att hämta den fulla containern medan en ny ställs på plats. Soporna körs till fjärrvärmeverket i Högdalen där de eldas upp och vi får sedan tillbaka det som värme. På grund av den höga farten på suget är det viktigt att absolut inte ha glas i de ordinarie soporna. Det är glaset som sliter sönder rören och centrifugen. Den absolut vanligaste orsaken till sopstopp är pizzakartonger som folk slänger direkt i sopnedkasten utan att först riva sönder dem och lägga i en påse. De lägger sig på tvären och kan stoppa upp helt. Vi fick veta att om man av misstag skulle tappa ner något värdefullt bland soporna så ska man direkt ringa till styrcentralen. Om man har tur så KAN de hinna stoppa suget och skicka ut en serviceperson för att ta fram det man tappat. Man får då betala en summa för att få detta gjort. Styrcentralen upplyser om kostnaden så man får avgöra om det är värt pengarna innan de skickar ut personal. Gå gärna in på www.envac.se för att läsa mera. Om du behöver larma så ring 08 775 32 00.
 • Renoveringen av tvättstugan på RV är planerad till i sommar. Bokning via bokningstavla eller på nätet kommer att införas innan renoveringen börjar. Boende på Maria Bangata får inte tvätta på RV 37 längre. Bokningscylindrarna där kommer att tas bort.
 • Gården. En plan för gården är nu klar. Vår arkitekt har tillsammans med gårdsgruppen delat upp gården i sex olika delar där den genomförda enkäten med boendes önskemål varit utgångspunkt. Planen kommer att ritas upp i större skisser och presenteras i festlokalen framöver. Alla boende som önskar ska kunna lämna synpunkter och samtala om förslagen innan genomförande av någon av delarna startar. Styrelsen välkomnar en process kring detta.
 • Brandskyddsarbete. Styrelsen får fortfarande påringningar om att boende placerar diverse ”saker” i korridoren utanför sin lägenhet. Styrelsen kommer att ge förvaltaren i uppdrag att regelbundet plocka bort allt som står i korridorerna och placera i ett förråd. Var och en får sedan kontakta förvaltaren för att kvittera ut sina saker. Styrelsen överväger en avgift för detta som ska kompensera för kostnaderna men beslut är ännu inte taget.
 • Styrelsen håller på att utarbeta ordningsregler för föreningen. I detta arbete ingår att föreslå lämplig Störningsjour som boende kan kontakta då grannar eller andra stör. Styrelsen önskar en störningsjour som för dokumentation över störningarna som vid behov kan användas i en rättslig process mot den/eller de som stör. Styrelsen önskar själva bli så lite inblandade som möjligt i störningskonflikter.
 • Hyresförhandlingarna inleddes men avbröts. Styrelsen har istället gett Fastighetsägarna i uppdrag att förhandla eftersom vårt ombud inte har möjlighet att fortsätta om förhandlingarna drar ut på tiden. Enligt beslut vid köpstämman i november 2009 blev alla hyresgäster lovade 3 år utan hyreshöjning om det blev ja vid stämman. Det visar också den ekonomiska planen som beslutades vid stämman. Det blev ja vid stämman men några medlemmar tillsammans med Hyresgästföreningen fördröjde processen så att själva köpet inte genomfördes förrän ett år senare. Stockholmshem hann därför göra en hyreshöjning för alla våren 2010. Styrelsen har däremot följt den ekonomiska plan som beslutades 2009 och det betyder att de tre åren utan hyreshöjning från föreningens sida gick ut i november 2012.
 • Belysning vid ingångarna från gården RV 39 A, B och RV 33 och 35 kommer att sättas upp då vintern släppt sitt grepp. Lysrör i källaren kommer att bytas ut mot rör med rörelsedetektorer efterhand.
 • Nyckelinkastet är nu klart vid festlokalens ingång.
 • Parkering på gården förbjuden. Nya skyltar finns nu på gården. Endast i och avlastning är tillåten.
 • Passagesystemet med porttelefoner kommer att starta inom kort. Alla 10 portar kommer att få porttelefon de närmaste månaderna så att portkoder helt kan tas bort. De boende ska istället använda sina taggar eller sin portnyckel. DE SOM INTE HÄMTAT UT SINA TAGGAR BÖR SNARAST KONTAKTA SOLVEIG i styrelsen om de önskar komma in i sina portar då systemet är genomfört. Gäster får ringa på porttelefonen. Styrelsen har ännu inte tagit ställning till om porttelefonen ska stängas av en viss tid på kvällen för att boende inte ska drabbas av ”busringningar”.
 • Gatulampan utanför MB 9 som gått sönder i samband med takskottning är utbytt och lagad. Styrelsen är intresserad av att höra hur de boende på MB 9 upplever LED-ljuset i lampan. Tanken är att successivt byta lampor i all vår gatubelysning på vår gård till LED om möjligt.
 • Inbrott skedde i köket till festlokalen mellan lördag och söndag den 2 - 3 februari. Om du noterat något den natten så hör av dig till styrelsen. Polisanmälan är gjord och spår är säkrade.

 

Styrelsen för brf Ånghästen


 

2013-01-11

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2013-01-08

 • Svärdet 6 bergvärme beräknas vara klart vecka 4-5.
 • Gamla julgranar får placeras på utsidan av uteförrådet vid vändplanen, Ringvägen. IT-underhåll kommer att ta hand om dem. Styrelsen påminner de boende om att sopa upp alla barr efter granen i korridorerna så att inte grannen får in barren i sin lägenhet.
 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Övernattningsrummens hyra kommer att sänkas till 200 kr per rum och natt från och med 1 januari 2013. Rummen har varit uthyrda 68 nätter från augusti månad, främst i anslutning till helger. Några boende har uttryckt önskemål om att sänka avgiften. Styrelsen prövar detta för att se om uthyrningsfrekvensen ökar.
 • Sopor. Grovsopbilen kommer att kompletteras med en extra sopbil som tar allt elavfall som TV-apparater mm. (även kyl/frys/spis mot betalning, kontakta Recycling innan.) och dessutom miljöfarligt avfall såsom färger, kemiska produkter mm.
 • Tvättstugan på MB 13 är nu öppnad. Det kommer inte att vara möjligt att gå in i tvättstugan med nyckel. Det ena skälet är att passagesystemet hjälper oss att se vilka som varit där. Det andra är att du måste bekräfta din bokning genom att gå in med tagen annars försvinner bokningen efter en halvtimma och någon annan kan gå in och boka din tid.
 • Brandskyddsarbete. Styrelsen får fortfarande påringningar om att boende placerar diverse ”saker” i korridoren utanför sin lägenhet.
 • Styrelsen håller på att utarbeta ordningsregler för föreningen. I detta arbete ingår att föreslå lämplig Störningsjour som boende kan kontakta då grannar eller andra stör. Styrelsen önskar en störningsjour som för dokumentation över störningarna som vid behov kan användas i en rättslig process mot den/eller de som stör. Styrelsen önskar själva bli så lite inblandade som möjligt i störningskonflikter.
 • Hyresförhandlingarna har ännu inte kommit igång. Det beror definitivt inte på vårt förhandlingsombud utan Hyresgästföreningen har efter ombudets regelbundna påtryckningar ända från september månad nu meddelat att de ska kontakta oss då de har tid! Detta kan innebära nackdelar för våra hyresgäster eftersom den retroaktiva hyreshöjningen från och med 1 januari 2013 begärs in i efterhand. Drar det ut för mycket på tiden så kan följden bli att våra hyresgäster får en större summa att betala retroaktivt. Detta beklagar styrelsen men vi har gjort vad vi har kunnat och hållit oss till de tidsintervall som gäller för att påkalla förhandlingar.
 • Styrelsen kommer att göra studiebesök på sopsugsstationen i februari. Föreningens andel är 9,95 %.
 • Belysning vid ingångarna från gården RV 39 A, B och RV 33 och 35 kommer att sättas upp. Lysrör i källaren kommer att bytas ut mot rör med rörelsedetektorer efterhand som de går sönder.
 • Ny ytterdörr och belysning kommer att ordnas till festlokalens nya ingång som kommer att ingå i passagesystemet.
 • Parkering på gården förbjuden. Nya skyltar kommer att sättas upp på gården.
 • Passagesystemet kommer att utökas. Alla 10 portar kommer att få porttelefon de närmaste månaderna så att portkoder helt kan tas bort. De boende ska istället använda sina taggar eller sin portnyckel. Gäster får ringa på porttelefonen. Styrelsen har ännu inte tagit ställning till om porttelefonen ska stängas av en viss tid på kvällen för att boende inte ska drabbas av ”busringningar”.
 • Elvärmen i våra utetrappor har satts på så att de blir isfria (ner mot Ånghästparken mellan MB 9 och RV 39 C och ner från RV 39A mot gården). Även trappan ner till tvättstugan RV 37 från gården ska sättas på. Termostaterna ska bytas ut och sedan ska styrelsen göra en bedömning om kostnaderna för elen är rimlig.
 • Ventilationssystemet ska ses över med anledning av den OVK-besiktning som gjordes i alla lägenheter. Då upptäcktes också ett antal felmonterade fläktar eller fläktar med motor som inte är tillåtna. Detta måste också lägenhetsinnehavarna åtgärda och det sköter vår förvaltare.
 • Gatulampan utanför MB 9 som gått sönder i samband med takskottning ska bytas och lagas. I samband med detta kommer styrelsen att pröva LED-lampa för att pröva om ljuset är tillräckligt. Tanken är att successivt byta lampor i all vår gatubelysning på vår gård till LED om möjligt.

 

 Styrelsen BRF Ånghästen


2012-12-14

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2012-12-11 

 • Svärdet 6 bergvärme. En grop kommer att grävas utanför RV 39 B och ev A för att dra elledningar till Svärdet 6.
 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Sopor. OBS! Sopbilen kommer onsdag 2 januari istället för nyårsdagen som är första tisdagen i januari månad.
 • Tvättstugan på MB 13. Öppning av tvättstugan beräknas ske den 28 december under förutsättning att besiktningen är klar. Bokning kommer att ske via hemsidan men för de som inte har dator kan man boka manuellt på tavlan nere i korridoren utanför övernattningsrummen. Mer information kommer.
 • Brandskyddsarbete. Rökluckor och stigaledningar är nu besiktigade. Detta kommer att göras regelbundet. Som alla förstår är det oerhört viktigt att detta fungerar vid en brand. Samtliga dörrar ut till trapphusen ska besiktigas. Det är viktigt att dessa dörrar alltid stängs ordentligt då någon passerat annars fungerar inte trapphuset som rökfri utrymningsväg. Styrelsen vill också i samband med detta åter poängtera vikten av att INTE ställa någonting i korridorerna utanför lägenheterna. Ed´s städ rapporterar att det står halmbockar, skor och rullatorer och barnvagnar utanför en del lägenheter. Om detta inte tas bort blir nästa steg att styrelsen ber förvaltaren ta bort sakerna som sedan får hämtas ut på ett överenskommet ställe. Brandsläckare är nu inköpta och utplacerade i övernattningsrum, gym, bastu och festlokalen. Brandskyddet i vårt garage har gåtts igenom. Där ska larmet förstärkas. När ventilationen är renoverad räknar styrelsen med att garaget ska ha ca 12 grader. Idag är det varmare men det är ingen tillströmning av värme. Alla fastighetsägare är skyldiga att ha SBA, vilket betyder Systematiskt Brandskydds-Arbete.
 • Styrelsen håller på att utarbeta regler för hur och när störande arbeten får utföras. Grannar klagar på att borrning och annat störande renoveringsarbeten sker helger och sena kvällar. Styrelsen vill i första hand be våra boende tala med grannen som stör om man kan lokalisera vem det är.
 • Hyresförhandlingarna har ännu inte kommit igång.
 • En julgran kommer att placeras på gården nästa vecka. Lite sent kan tyckas, men bättre sent än aldrig. Nu har vi eldragningar klara till nästa år.
 • Styrelsen kommer att göra studiebesök på sopsugsstationen i januari. Föreningens andel är 9,95 %.
 • Styrelsen ber förvaltaren undersöka möjligheten att ha belysning vid ingångarna från gården RV 39 A, B och RV 33, 35.
 • Ny ytterdörr kommer att ordnas till festlokalens nya ingång. Eventuellt ordnas belysning också där.
 • Parkering på gården förbjuden. Räddningsfordon, och färdtjänst måste komma fram. Endast i och avlastning är tillåten.
 • Passagesystemet kommer att utökas successivt. Information kommer efterhand.

Detta var det sista styrelsemötet för det här året.

Några av de åtgärder vi arbetat med under året är:

 1. Utbyte av belysning i korridorer och trapphus
 2. Installation av fiberbredband i hela fastigheten
 3. Helrenovering av förskolan Orion
 4. Ombyggnad till två övernattningsrum som kan ta emot 5 respektive 4 gäster.
 5. Uppsättning av gungor på gården
 6. Utbyte av låssystemet för gemensamma lokaler vilket successivt övergår i elektroniskt passagesystem
 7. Uppförande av ett nytt förråd på gården till trädgårdsredskap mm.
 8. Genomförande av ventilationskontroll och slamspolning av avloppen.
 9. Fortsatt renovering av vår undercentral.
 10. Totalrenovering av tvättstugan på MB 13.

 

Styrelsen BRF Ånghästen önskar härmed alla våra boende en

RIKTIGT GOD JUL och vi ser fram emot ETT GOTT NYTT ÅR!!


2012-11-15

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2012-11-13 

 • Svärdet 6 borrar för bergvärme. Sexton djupa hål har borrats Mellan våra fastigheter har grävts en ny kulvert för deras ledningar. De beräknar ändå att framkomlighet för färdtjänstbilar, taxi kommer att fungera. Samtliga arbeten i Svärdet 6 beräknas vara klara i vecka 4 nästa år. Som vi meddelat tidigare kommer Svärdet 6 att kopplas bort helt från vår fastighet när det gäller fjärrvärme och vatten.
 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott.
 • Sopor. OBS! Sopbilen kommer onsdag 2 januari istället för nyårsdagen som är första tisdagen i januari månad.
 • Tvättstugan på MB 13 renoveras nu. Arbetet beräknas pågå till och med vecka 51. Det blir 6 nya tvättmaskiner + 1 grovmaskin, 3 nya torktumlare, 3 nya torkskåp och ett nytt aggregat i torkrummet. Styrelsen har också tagit beslut om att installera en extra tvättmaskin som kan få vara en ”akutmaskin” att boka med kort varsel och ett särskilt torkskåp till grovmaskinen. Styrelsen har också beslutat att installera automatisk tvättmedelsdosering av miljöskäl. Det sparar också maskinerna.
 • Petri, fastighetsskötare har tyvärr slutat. Just nu är det Micke som sköter vår fastighet. Han jobbade tillsammans med Petri så han är insatt i fastigheten.
 • OVK-undersökningen är klar. Den visar att vårt ventilationssystem inte är godkänt som det är nu. Styrelsen har för avsikt att se till att totalrenovera ventilationen. Enligt Fortums expert kan föreningen tjäna in den investeringen på ca 2 år.
 • Energikoll i undercentralen. Vår fjärrvärmecentral fungerar nu utmärkt och energikoll visar mycket bra värden.
 • Brandskyddsarbete. Styrelsen kommer att anlita ett företag som regelbundet kommer att kontrollera att rökluckor (som släpper ut farliga rökgaser vid brand) och stigaledningar (som är befintliga ledningar som leder vatten till alla våningar och innebär att en brandbil endast behöver koppla in en ledning på första våningen för att få vatten på våning 9) fungerar. Som alla förstår är det oerhört viktigt att detta fungerar vid en brand. Samtliga dörrar ut till trapphusen ska besiktigas. Det är viktigt att dessa dörrar alltid stängs ordentligt då någon passerat annars fungerar inte trapphuset som rökfri utrymningsväg. Styrelsen vill också i samband med detta åter poängtera vikten av att INTE ställa någonting i korridorerna utanför lägenheterna. Brandsläckare är nu inköpta och utplacerade i övernattningsrum, gym, bastu och festlokalen. Brandskyddet i vårt garage behöver också ses över. Alla fastighetsägare är skyldiga att ha SBA, vilket betyder Systematiskt BrandskyddsArbete. Det är detta arbete som vi vill lägga på en kompetent firma.
 • Nyckelsläpp. Styrelsen beslutad att installera ett nyckelsläpp vid sidan av dörren in till festlokalen på MB 13. Det innebär att man kan lägga sin nyckel i ett rör som landar i ett kassaskåp med säkerhetslock som gör att ingen kan sticka ner handen för att plocka upp nycklar. Detta nyckelsläpp kan användas då förvaltaren behöver komma in i lägenheten för att eventuellt släppa in någon hantverkare mm.
 • Gården. Boka söndag 25 november för städning. OBS! Ändrat datum!Därefter blir det information i festlokalen om utfallet av enkäten som ni boende svarat på. Det finns möjlighet att svara till 18 november och lägga enkäten i brevlådan vid piskställningen. Styrelsen beslutade att landskapsarkitekten ska göra en plan över gården med hänsyn till resultatet på enkäten. Boende får sedan tycka till om planen innan styrelsen tar beslut.
 • Styrelsen håller på att utarbeta regler för hur och när störande arbeten får utföras. Grannar klagar på att borrning och annat störande renoveringsarbeten sker helger och sena kvällar. Styrelsen vill i första hand be våra boende tala med grannen som stör om man kan lokalisera vem det är.
 • Hyresförhandlingarna har ännu inte kommit igång.
 • Styrelsen har bett gårdsgruppen ordna en julgran på gården om möjligt.
 • Stamspolning pågår fortfarande.

 

Styrelsen BRF Ånghästen


2012-10-14

Utkvittering av taggar 

Nu på onsdag 17 oktober klockan 14.00 - 18.30 i festlokalen,

Maria Bangata 13.

 Alla boende kan då kvittera ut taggar som går till tvättstuga, festlokal, övernattningsrum, bastu och gym. 

De som önskar access till gymmet måste meddela detta vid utkvitteringen.

 OBS! Medtag legitimation.

Alternativ utkvittering i Låsborgens butik

vardagar 9.00 – 17.00 (fredag 15.30)

Heleneborgsgatan 13

Telefon 08- 720 61 70

 Aktivering till de olika lokalerna kommer att ske efter hand och meddelande om detta kommer i första hand att anslås på anslagstavlorna.


2012-10-11

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2012-10-09 

 • Svärdet 6 borrar för bergvärme. Fjorton djupa hål på 300 m ska borras bakom deras fastighet mot Ånghästparken. Denna vecka beräknas själva borrhålen bli klara. Mellan våra fastigheter kommer att grävas en ny kulvert för deras ledningar. De beräknar ändå att framkomlighet för färdtjänstbilar, taxi kommer att fungera. Samtliga arbeten i Svärdet 6 beräknas vara klara i vecka 4 nästa år. Svärdet 6 kommer att kopplas bort helt från vår fastighet när det gäller fjärrvärme och vatten.
 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget med lite överskott. Nästa år i november går ett av våra föreningslån på 30 mkr ut och ska bindas om. Styrelsens ambition är att ha kvar samma avgift som idag så länge som möjligt. Trots ständigt ökade priser på fjärrvärme, el, vatten och arbetskostnader så försöker vi kompensera dessa med energieffektivisering så länge som möjligt. Styrelsen har inte för avsikt att sänka nuvarande avgifter. Styrelsen betraktar också driftskostnaderna för bredband i varje lägenhet som en avgiftssänkning eftersom de flesta boende kunde säga upp sina gamla abonnemang på bredband och telefoni. 
 • Hushållssopor. Vid möte med samfällighetsföreningen Sopsug konstaterades att Stockholms stads ambition att ta hand om allt matavfall inte går att leva upp till med den modell vi har att alla sopor vi slänger i vårt sopnedkast sugs iväg i en sopsug till berget under Globala gymnasiet på Hornsgatan. Om matavfall ska tas omhand så måste föreningen göra ett helt eget system med särskilda kärl för matavfallet och transport för att få iväg det. Det är förknippat med ytterligare kostnader och också risk för att råttorna kommer att bli glada. Denna fråga ligger därför på is.
 • Grovsopor.  Alla grovsopor som placeras på gården av de som renoverar kommer att forslas bort av förvaltaren och föreningen fakturerar den boende med 3000 kr som bortfraktandet kostar. Hittills har föreningen lyckats få fram vilka som placerat sopor på gården eller gatan vid vår fastighet vilket bidragit till att fler tar hand om sina grovsopor direkt vilket styrelsen och alla andra grannar också uppskattar. Några boende har också burit ut grovsopor innan sopbilen kommer. Sedan har de inte själva deltagit i att slänga de egna soporna. Även detta är grannarna vaksamma på och vi har därför fått reda på de få som gjort detta. Tilltaget innebär en kostnad på 1000 kr som betalas till föreningen.
 • Taggar i passersystemet. Nu är bredband installerat överallt och då kan det nya passagesystemet med taggar installeras. Alla boende kommer att få kvittera ut 3 taggar per lägenhet. Vill man ha fler får man betala 70 kr. Dessa taggar kommer till att börja med att behövas vid bokning av tvättstugan MB 13, festlokalen, gymmet, övernattningsrummen och bastun. Till gymmet kommer endast EN tagg per lägenhet att fungera för de som ansöker om detta tillträde. Systemet innebär att man kan tidsbestämma hur länge tagen ska gälla och man kan också se vem som varit inloggad på respektive ställe. Samtliga boende kan kvittera ut sina taggar onsdag den 17 oktober i festlokalen under dagen och kvällen. Närmare info om detta kommer.
 • Brandskydd. Det är absolut förbjudet att placera föremål i trapphuset och korridorerna utanför lägenheterna av brandskyddskäl. Vår förvaltare får i uppdrag att först ringa på dörren men sedan forsla bort allt och debitera den boende. Styrelsen ser mycket allvarligt på detta. Olle Isaksson kontaktar en firma för att göra en total genomgång av fastighetens brandskydd. I gymmet blev det rökutveckling då service skulle utföras på en del maskiner. Ingen brandsläckare fanns tillhands varför en sådan ska inköpas snarast.
 • Gymmet. Boende över gymmet störs av dånande från hantlar och skivstänger som släpps i golvet utan dämpning. Gymgruppen kommer att få hantera frågan och sätta upp regler. Om dessa inte följs är det inte försvarbart att ha skivstängerna kvar. Flera deltagare i gymmet har också konstaterat att det är flera yngre boende som har med kompisgäng i gymmet, vilket inte är tillåtet. Gymmet är så litet att endast våra boende får tillträde. Styrelsen räknar med att detta blir lättare att ha koll på då taggsystemet införs och vi kan se vem som loggat in.
 • Lägenhet 199 på Ringvägen 39 A. Lägenheten är nu såld för 3 340 000 kr som tillfaller föreningen.
 • Renoveringar. Flera boende klagar på tidsintervallen för när man får renovera i sina lägenheter. En del borrar och bankar fram till kl. 21 på alla kvällar och börjar på morgnarna även på helgerna vid 7-tiden. Styrelsen tog inget beslut i frågan men uppmanar alla att sätta upp lappar på anslagstavlan när man tänker göra arbeten som kan tänkas störa grannarna.
 • Tvättstugan. Styrelsen har nu beslutat vilka maskiner som ska installeras i ny tvättstuga på MB 13. 6 tvättmaskiner och en grovmaskin med automatisk tvättmedelsinsprutning som föreningen står för. Det är dels miljöbesparande eftersom doseringen blir exakt utifrån mängden tvätt, dels besparande och renare eftersom maskinerna kommer att hålla längre och inget tvättmedel sprids ut på golvet. Vi kommer inte heller att ha några tvättmedelsfack som kan mögla. Ett särskilt låsbart skåp ska installeras för tvättmedlet. Det kommer att finnas möjlighet att stänga av den automatiska doseringen och använda eget tvättmedel, men då får man lägga medlet direkt i maskinen. Närmare info kommer även gällande sköljmedel. Tre torktumlare och fyra torkskåp (ett särskilt torkskåp till grovmaskinen) installeras, samtliga betydligt mer energieffektiva än de nuvarande och ett helt nytt aggregat till torkrummet. Nya tvättbänkar, nytt bord och ny mangel och lakanssträckare inköps också. Enkäten som gjorts på hemsidan där 82 personer svarat säger att 40 % önskar öppet så att man alltid kommer in. 60 % önskar att det endast ska vara öppet för de som tvättar. Beslut är inte taget i styrelsen.
 • Stamspolning. Den kommer att starta 24 oktober och då behövs tillträde till varje lägenhet. Närmare information kommer i brevlådorna.
 • Balkongerna. Turerna kring balkongerna fortsätter. Nu undersöks också möjligheten att byta ut trädetaljerna mot composite i samma färg och offerter tas in på detta. Inget arbete kan påbörjas förrän efter vintern.
 • Gården. Gårdsgruppen planerar ett möte men den tilltänkta dagen var festlokalen upptagen. Man kommer att göra en enkät till alla boende gällande hur gården ska se ut. Vi krattar löv på gården om det finns några kvar och städar upp. Samtliga boende inbjuds därefter till festlokalen för enklare förtäring och en liten genomgång av utfallet av enkäten och en diskussion kring hur vi vill ha gården. Alla tankar och idéer tas tillvara för att arkitekten ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Gårdsgruppen deltar och medlemmar från styrelsen. Vi återkommer med tid. 

Styrelsen BRF Ånghästen


2012-09-13

Vad gör man vid vattenskada i lägenheten?

1. Kontakta förvaltaren och ert hemförsäkringsbolag direkt

2. Förvaltaren besiktigar och anmäler skadan till föreningens försäkringsbolag IF

3. Förvaltaren anlitar av föreningen godkänd leverantör

4.Vårt försäkringsbolag reglerar ansvaret och eventuell kostnadsfördelning för skadan med medlemmens/hyresgästens försäkringsbolag

5. Föreningen tar inget kostnadsansvar för reparationer som inte beställts av vår förvaltare och anmälts till vårt försäkringsbolag" 


2012-09-12

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2012-09-11

 • Svärdet 6 ska borra för bergvärme. Sjutton djupa hål ska borras bakom deras fastighet mot Ånghästparken. Mellan våra fastigheter kommer att grävas en ny kulvert för deras ledningar. De beräknar ändå att framkomlighet för färdtjänstbilar, taxi kommer att fungera. Arbetena med borrning påbörjas på fredag v 38 och borrningarna pågår i 3 veckor från 7.30 till 19.30 varje vardag. Anledningen till att de behöver hålla på så länge på dagarna beror på att de måste borra klart ett hål varje dag (ett hål tar 10-12 timmar att borra). Det går inte att avbryta mitt i ett borrhål. Enligt uppgift från entreprenören kommer det inte att vara särskilt störande med borrningarna. Entreprenören är BG Hansson AB. Samtliga arbeten i Svärdet 6 beräknas vara klara i vecka 4 nästa år. Svärdet 6 kommer att kopplas bort helt från vår fastighet när det gäller värme och vatten.
 • Ekonomin är fortsatt god och följer lagd budget.

Fastigheten.

 • Om skada uppstår i din lägenhet så kontakta ALLTID förvaltaren. De avgör om det är en skada som ska hanteras av den boendes försäkringsbolag eller om det är föreningens försäkringsbolag som ska stå för skadan. Ibland får försäkringsbolagen göra upp om skadeersättningen. Viktigt! Om inte förvaltaren kontaktas får den boende stå för skadan helt själv. Styrelsen är noggrann med att alla skador ska dokumenteras och fotograferas för att föreningens försäkringsbolag ska involveras eftersom vi har en högre självrisk.
 • Vår förvaltare och fastighetsskötare är på semester denna vecka och därför kommer driftsmöte att hållas med dem först nästa vecka. Mer information kommer efter det mötet.
 • Det nya passagesystemet med taggar kommer att fördröjas några veckor. Det beror på att Ownit behöver involveras och de har inte tid förrän de är klara med bredbandsinstallationerna i RV 39 som är sista fastigheten.
 • Grovsopor.  Alla grovsopor som placeras på gården av de som renoverar kommer att forslas bort av förvaltaren och föreningen fakturerar den boende med 3000 kr som bortfraktandet kostar. Hittills har föreningen lyckats få fram vilka som placerat sopor på gården eller gatan vid vår fastighet vilket bidragit till att fler tar hand om sina grovsopor direkt vilket styrelsen och alla andra grannar också uppskattar.
 • Irritation från grannar. Boende har uttryckt irritation mot att de får fimpar på sina balkonger då grannar rökt på sin balkong och slängt ut fimpen. Även de som rensar sina blommor på balkongen bör tänka på att själv ta hand om blomrester och inte slänga dem utanför balkongen. Styrelsen vill åter uppmuntra grannar att tala med varandra då situationer uppstår som kan skapa irritation och konflikter.
 • Lägenhet 199 på Ringvägen 39 A. Försäljning pågår med budgivning.

 

Styrelsen BRF Ånghästen


2012-08-21

Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2012-08-14. 

 • Sommarjobb.  En hel del målningsarbeten har blivit utförda av våra sommarjobbande ungdomar som ni förhoppningsvis har noterat. Styrelsen känner sig mycket nöjd med arbetet.
 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.     

          
          Fastigheten
.

 • Grovsopor. Vår förvaltare klagar på återigen på att grovsopor placeras i våra gemensamma utrymmen. Det hindrar dem i sitt arbete + att brandskyddsreglerna inte följs. En brandskyddsrond kommer att genomföras i hela fastigheten. Se till att ni inte har placerat föremål i korridorer utanför era lägenheter eller utanför källarförråd mm.
 • Barnvagnsrum. Ett antal boende har klagat över att barnvagnsrum används till annat än just barnvagnar. Om inga barn finns på den våning eller i den port ni bor så FÖRUTSÄTTER styrelsen att de boende träffas och gemensamt diskuterar hur rummen då ska användas. Styrelsen vill helst inte agera polis i dessa frågor utan hoppas på att boende själva ska lösa frågan.
 • Styrelsen påminner åter om ny taxa i festlokalen. Från 1 september kommer festlokalens moduler för uthyrning och priser att ändras. Modulerna kommer att bli 6-12, 12-16, 16-19, 19-22. Varje modul kostar 200 kr utom den sena modulen som kostar 300 kr. Den tidigaste modulen ska inte kosta något om den används till städning efter fest kvällen innan eller förberedelse inför fest utan endast vid bokat möte. För att göra systemet mer flexibelt föreslås att om någon vill komma in tidigare lokalen än vad modulerna anger så kontaktar man den som hyr och kommer överens. Man kan också börja och/eller sluta en timme tidigare/senare än den tid man bokat om man inte stör någon annan.
 • Paraboler. Styrelsen har beslutat att det inte är tillåtet att fästa sin parabol utanför sin balkong. Parabolen ska vara fästad så att om parabolen av någon anledning skulle lossa från sitt fäste så ska den falla ner på den egna balkongen. Detta är en säkerhetsrisk och föreningen följer den policy som fastighetsägare upprättat av säkerhetsskäl.
 • Hyresförhandlingar. Föreningen startar i höst hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen gällande föreningens hyresrätter. De tre år med samma hyra som föreningen lovade i samband med beslutet att köpet av fastigheten har uppnåtts i slutet av november i år. Alla hyresgäster informeras härmed om att en hyreshöjning kan bli aktuell från 2013. (OBS! Detta får inte förväxlas med den månadsavgift som utgår för bostadsrättsinnehavare).
 • Bredband. Fortfarande är det några lägenheter kvar där installationen ännu inte är klar. TMK kommer att hålla den uppgjorda planen.
 • Styrelsen beslutade att Överlåtelseavgiften ska vara 2,5 % av prisbasbeloppet och betalas av köparen och pantavgiften 1 % av prisbasbeloppet (2012 är det 44 000 kr och 2013 44 500 kr). Avgifterna bekostar den administration föreningen har i samband med överlåtelser och lån som boende tar med lägenheten som pant.
 • Lägenhet 199 på Ringvägen 39 A har lämnats till föreningen eftersom den hyresgäst som bodde där har avlidit. Styrelsen har beslutat att sälja lägenheten genom Södermäklarna som vi har avtal med.

 

Styrelsen BRF Ånghästen


2012-06-20

Glad sommar till er alla!

Här kommer lite information inför sommaren.

 • Som ni kanske noterat har våra sommararbetande ungdomar startat sitt arbete på gården idag. Vi ser fram emot många nymålade ytor och uppfräschning av gården på olika sätt.
 • Gungorna är nu klara för användning. De finns på vår innegård.
 • Husvärdar blir Hans von Zeipel från och med juni och Kerstin Enochsson från och med 1 september. Båda är pensionärer och har erfarenhet av att arbeta tillsammans med de gemensamma lokalerna sedan lång tid tillbaka.
 • Från och med mitten av augusti hoppas vi på att vårt nya nyckelsystem med tags ska vara klart för användning i våra gemensamma lokaler, festlokalen, övernattningsrum, gym och bastu. Vi kommer att sätta upp en bokningscentral för tvättstugan MB 13 också. Detta kommer att innebära att alla era gamla tags blir obrukbara och måste bytas ut mot nya tags eftersom detta blir ett helt webb-baserat system istället för nuvarande kabelbaserat system. Ingen mer än nyckelansvariga kommer att ha tillgång till festlokalen och nycklar måste därför alltid lånas av husvärdarna eller någon i styrelsen då man hyr.
 • Uthyrningen i sommar sköts av Solveig Rohdahl och Olle Hamrin i styrelsen (se deras uppgifter här). Hör av er till någon av dem, ni som ska hyra i sommar. Toaletterna i övernattningsrummen är nu klara. Endast rören i duschrummets tak ska justeras.
 • Festlokalen kommer att få nya moduler från och med 1 september och därmed lite andra hyresbelopp. Särskild info kommer då det närmar sig.
 • Grovsopbilen kommer som vanligt tisdag 3 juli.
 • Styrelsen tar semester i juli månad och har sitt nästa styrelsemöte i augusti.
 • Förskolan Orion är nu klar för inflyttning av sista etappen. Endast en del småjusteringar är kvar.

 

Styrelsen genom Monica


Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2012-06-12

Styrelsen hälsade våra två nya styrelsemedlemmar välkomna. Johan Tallroth kommer att hålla i försäkringsärenden och i föreningens avtal och upphandlingar. Olle Hamrin, suppleant, kommer att vara delansvarig vid uthyrning av våra gemensamma lokaler.

 1. Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 2. Fastigheten.
  1. Balkongrenoveringen dröjer ytterligare. Arbetet kring offerter mm. fortsätter.
  2. Dagbrunnarna som inte släpper igenom vatten tillräckligt fort vid ösregn ska sugas rena.
  3. Tvättstugerenoveringen på MB 13 blir försenad. Styrelsen räknar med att den blir av i september månad.
  4. Styrventilerna till fjärrvärme och varmvatten är nu helt utbytta. Många boende har fått utstå en del obehag genom att vatten stängts av dagtid för att detta ska kunna lösas. Nu hoppas styrelsen att inget oförutsett ska hända.
  5. OVK ska genomföras. Det betyder Obligatorisk VentilationsKontroll. Föreningen är skyldig att göra detta med 5-årsintervall och det gjordes senast 2006. Varje lägenhet och alla gemensamma utrymmen behöver kontrolleras. Styrelsen lämnar närmare information då det blir aktuellt.
  6. Stamspolning ska också genomföras till hösten. Det betyder att alla avloppsrör ska spolas rena från beläggningar. Man börjar uppifrån i varje lägenhet och spolar sig nedåt. Detta är aldrig gjort i vår fastighet och en sådan åtgärd kan på sikt fördröja stambyten.
  7. Vår fastighetsförvaltare håller på att arbeta fram en underhållsplan för fastigheten på 20 års sikt.
  8. Belysningen. Installationen är nu klar i alla portar
  9. Gården. Nu startar installationen av nya gungor på innergården. En lanskapsarkitekt ska nu göra en inventering över hela gården. Markförhållanden, växtbestämning, höjdskillnader mm. Detta blir ett grundunderlag till en framtida gårdsplanering tillsammans med gårdsgruppen och boende. Grillning på gården är tillåten under förutsättning att hänsyn tas till de boendes balkonger. Särskild hänsyn bör tas utanför festlokalen.
  10. Övernattningsrummen. Uthyrningen startade den 1 juni trots att toaletterna inte var klara. Entreprenören lovar att allt ska vara helt klart måndag 25 juni.
  11. Införlivande av korridoryta till lägenheter. En inventering är gjord av arkitekt Jan Wiman. Där framgår att det är främst i korridorer på Maria bangata som förutsättningar finns att genomföra detta. Även på Ringvägen 39 A;B och C finns möjlighet för några lägenheter. Nästa steg är att kontakta förvaltaren om hur vi ska gå tillväga med bygglov, ventilation och konstruktion. Därefter kommer ett kostnadsförslag utifrån ett tänkt utrymme som införlivats i en lägenhet med standardutförande att presenteras och i sista hand intresseförfrågningar till boende. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete för att kunna presentera ett förslag till styrelen i höst.
  12. Markiser. Styrelsen har nu beslutat vilken typ av markiser som får installeras. De heter R 200 (Riviera 200) och är ljusgrå. Endast färg 407/97 med rak kappa får användas. Styrelsen föreslår entreprenörerna Fönsterdesign på Wollmar Yxkullsgatan 15, www.fonsterdesign.se eller Allt i Solskydd AB på Stuvstavägen 2 i Huddinge, www.alltisolskydd.se. Man måste också skriva under ett avtal med bostadsrättsföreningen där man tar på sig ansvar för markisen och dess montering innan den monteras. Avtalet ska sparas i lägenhetsregistret så att en framtida eventuell köpare tar över avtalet och ansvaret. En särskild flik ”markiser” läggs upp på hemsidan under rubriken ”Fastigheten” under vecka 25. Där kommer också avtalet att finnas. Så kallade korgmarkiser är inte tillåtna eftersom de kräver bygglov. Läs mer här.
 3. Grovsopor. Vår förvaltare klagar på att grovsopor placeras i våra gemensamma utrymmen. Det hindrar dem i sitt arbete + att brandskyddsreglerna inte följs. En brandskyddsrond kommer att genomföras i hela fastigheten. Se till att ni inte har placerat föremål i korridorer utanför era lägenheter eller utanför källarförråd mm.
 4. Skyltar. Våra nya skyltar har nu kommit upp och vi hoppas att de ska leda till att taxi och färdtjänst mm. ska få lättare att hitta.
 5. Ny taxa i festlokalen. Från 1 september kommer festlokalens moduler för uthyrning och priser att ändras. Modulerna kommer att bli 6-12, 12-16, 16-19, 19-22. Varje modul kostar 200 kr utom den sena modulen som kostar 300 kr. Den tidigaste modulen ska inte kosta något om den används till städning efter fest kvällen innan eller förberedelse för fest utan endast vid bokat möte. Man skall också kunna börja och sluta en timme före/efter bokad tid om man inte inkräktar på någon annans tid. För att göra systemet mer flexibelt har också bestämts att om någon vill komma in tidigare lokalen än vad modulerna anger så kontaktar man den som hyr och kommer överens.

 

Styrelsen BRF Ånghästen


 Information från Styrelsemöte Brf Ånghästen 2 maj 2012

 1. Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god. Styrelsen fortsätter att investera i renovering av fastigheten och effektivisering av driften.
 2. Fastigheten. Balkongrenoveringen dröjer ytterligare. Olika experter ger oss olika råd om hur vi ska göra med betongpelarna som våra balkonger står på. Hur ska vi nå upp till de översta balkongerna? Liftar, ställningar eller genom att gå in i varje lägenhet? Styrelsen fortsätter sina undersökningar tillsammans med förvaltare och andra. Byggkunniga personer i föreningen efterlyses. Hör gärna av er till någon i styrelsen. Ju fler experters råd vi får desto lättare för oss att ta ett bra beslut. Den renovering vi satsar på ska hålla i 20 år därför är det viktigt att vara noggrann.
 3. Bredbandet. De som installerar nätet behöver ibland komma in i era källarförråd för att kunna dra ledningar. Om ni blir kontaktade för att öppna förråden så är det viktigt att ni ordnar detta så att inte driftsplanen blir fördröjd. Så här långt håller planen.
 4. Belysningen. Installationen är snart klar i alla portar.
 5. Gården. I nästa vecka startar installationen av nya gungor på innergården. En lanskapsarkitekt ska nu göra en inventering över hela gården. Markförhållanden, växtbestämning, höjdskillnader mm. Detta blir ett grundunderlag till en framtida gårdsplanering tillsammans med gårdsgruppen och boende.
 6. Övernattningsrummen. Uthyrningen var tänkt att starta den 1 juni. Styrelsen är inte nöjd med installationer i duschrum och toalett och kommer att kräva att delar görs om helt där. Detta kan fördröja tiden då uthyrning kan starta. Kanske kan uthyrning starta ändå om gäster endast kan använda ena toaletten. Styrelsen återkommer kring detta.
 7. Föreningsstämman. Styrelsen påminner om föreningsstämman som är onsdagen 23 maj kl. 19 i festlokalen. Kallelse och handlingar kommer i brevlådan i början på nästa vecka.

Information från styrelsemöte 10 april 2012

Gatubelysning

Stockholms stad kommer att montera upp gatubelysning på Ringvägen 33, 35. Det kommer att bli lin-hängande belysning som kommer att fästas i vår husfasad.

Om du ska renovera ditt badrum

Enligt försäkringsbolaget måste alla boende som anlitar en våtrumsentreprenör begära att få SE deras certifikat för våtrum. Det räcker alltså inte att man frågar och att de svarar ja. En av de entreprenörer som orsakade en stor vattenskada på RV 29 hade inget certifikat visade det sig när skadan redan var skedd trots att det tidigare hävdat att de hade ett sådant.

Läckage i fjärrvärmecentralen

Under skärtorsdagen upptäckte de som installerar fibernätet att det läckte varmvatten i värmecentralen. De stängde snabbt av vattnet och felet ska nu vara åtgärdat men flera boende har haft problem med sin handdukstorkar. Kontakta felanmälan. Det åtgärdas av föreningen utan kostnad för er.

Belysning

Arbetet med belysningen i trappor och korridorer på Ringvägen fortgår.

Bredband/fiber

Installationen är påbörjad. Se information på era anslagstavlor och tidplan här.

Säkerhet

Trots en del vidtagna åtgärder händer det att obehöriga tar sig in i fastigheten. På Ringvägen 39 A, B och C har järngrindar installerats för att förhindra att obehöriga ska kunna övernatta högst upp i trapphusen. Motsvarande kommer att installeras i alla portar där detta anses nödvändigt. Securitas patrullerar med jämna mellanrum.

Skyltar

Informationsskyltar som gör det lättare att hitta för, taxi, färdtjänst och våra gäster kommer att sättas upp inom kort.

Trerummaren

Styrelsen räknar med att övernattningsrummen kan börja bokas från 1 juni. Rummen kommer att bestå av 1 dubbelsäng och en våningssäng. Hyran för rummen blir 300 kr per rum och natt. Man kan endast boka högst tre nätter i rad. Bokning kommer att ske via hemsidan. Man betalar in halva beloppet vid bokningen och resten senast 1 vecka innan för att bokningen ska vara giltig. Om man avbokar så får man inte tillbaka den halvan av beloppet man betalade in vid bokningen. Detta blir en slags säkerhet så att inte ”överbokning” ska ske. Närmare instruktioner kommer att lämnas inför öppnandet av bokningen.

Gården

Det lilla huset som byggs om på gården kommer att användas av trädgårdsgruppen för redskap mm. Beskärning av buskar och en del träd är nu genomförda. Arbetet med att sätta upp gungor ska starta.

Husvärdar

Föreningen har fått ett antal anmälningar och återkommer med besked.

Motioner till föreningsstämman

Motioner lämnas till någon i styrelsen eller i föreningens brevlåda på MB 13 före den 30 april inför föreningsstämman onsdag 23 maj.


Kallelse till bredbandsinformationsmöte.

Välkomna till informationsmöte om installationen av fiber/bredband.

19 mars 2012 i festlokalen MB 13.

Kl. 18.30-20 Alla boende på Ringvägen 29, 33, 35 ,37, 39 A, B, C

Kl. 20-21.30 Alla boende på Maria Bangata 9, 13, 17

OWNIT och installatören TMK informerar om fördelarna med fiberdragningen och hur själva installationen ska gå till både i fastigheten i stort och vad som ska göras i varje lägenhet. Eftersom föreningen betalar ska varje lägenhet, både bostadsrätt och hyresrätt, lämna tillträde till installationen. Ett skåp kommer att installeras bredvid elskåpet i varje lägenhet. Dessutom erbjuds varje lägenhet indragning av en kabel till vardagsrummet (max 15 m) som föreningen betalar. Föreningen kommer också att bekosta månadsavgiften för fibern/bredbandet som ska ingå i avgiften/hyran.

Installationen startar på Ringvägen 37 och görs helt klar för drift där innan nästa port påbörjas. En tydlig tidsplan kommer att presenteras. Samtliga lägenheter kommer att få skriftliga instruktioner och datum i sina brevlådor om när installationen ska ske och hur nyckelhantering ska gå till för de som inte kan vara hemma vid installationen.

Styrelsen brf Ånghästen


Information från styrelsemöte 13 mars 2012

 1. Ekonomin ser fortsatt god ut. En underhållsplan är framtagen, men ännu inte fördelad på år.
 2. Utbyte av belysningen i korridorer och trapphus på Ringvägen startar inom kort.
 3. Bredband. Informationsmöte måndag 19 mars i festlokalen. Styrelsen funderar på olika säkra lösningar kring nyckelhanteringen då entreprenören behöver tillträde till lägenheterna.
 4. Bevakningen av Securitas kommer att öka vid portarna i 39 ABC. Förvaltaren kommer att sätta upp grindar vid den sista trappan upp till vindarna så att ingen kan ta sig upp.
 5. Trerummaren beräknas vara klar under våren. Den ska möbleras och inredas då renoveringen är klar. Styrelsen ska ha visning innan uthyrningen börjar. Priset för övernattningsrummen diskuterades men är ännu inte beslutade. Styrelsen efterfrågar två husvärdar, som är hemma dagtid. Se nedan.
 6. Festsalen. Styrelsen diskuterade också höjning av hyran för festsalen och återkommer i frågan. Hur kan vi öka uthyrning av festsalen dagtid? Idéer efterlyses.
 7. Husvärdar. Styrelsen kommer inte att själva klara uthyrning, nyckelutlämning och inköp mm. till våra gemensamma lokaler, främst festsalen och våra blivande övernattningsrum. Två husvärdar efterlyses som är hemma dagtid, gärna pensionärer, och som kan tänka sig att mot ett arvode göra dessa uppgifter. INTRESSERADE UPPMUNTRAS ATT HÖRA AV SIG TILL Monica för närmare information.
 8. Gungor kommer att monteras på gården av IT-underhåll. De kommer att placeras där sandlådan är idag precis bakom statyn.
 9. Spolning av alla avloppsrör kommer att ske någon gång under året. Vid renoveringen av förskolan visade det sig att rören innehåller mycket fett. Spolning går till så att man går in i varje lägenhet med början i nedersta lägenheten för att sedan successivt ta lägenheterna uppåt i huset. Det tar inte så lång tid i varje lägenhet, men kommer åter att kräva tillträde till lägenheterna. Styrelsen återkommer kring detta.
 10. Byggsopor och grovsopor. Styrelsen finner att allt för många boende och entreprenörer inte följer de anvisningar som Borg & Merio utfärdar i samband med renoveringar. Det innebär att byggsopor kan stå på gården i flera dagar innan de fraktas bort. Alla byggsopor ska fraktas bort samma dag. Det är en stor olägenhet inte bara estetiskt utan också säkerhetsmässigt för de barn som vistas på gården. Styrelsen kommer att se till att skrivningen skärps. Förvaltaren kan uppmanas att frakta bort byggsoporna och föreningen debiterar den boende. Styrelsen hoppas att alla boende har förståelse för detta. Styrelsen har också noterat att grovsopor ställs ut på gården då grovsopbilen ska komma. Senaste tillfället fanns ingen ”ägare” till dessa grovsopor utan andra grannar förbarmade sig över dem och slängde dem. Styrelsen vill uppmana alla att själva ta ansvar för sina grovsopor. Risken för att grannar tröttnar på att städa upp efter sina grannar är stor.
 11. Högalids sopsug. Brf Ånghästen är delägare i den sopsug som vi är anslutna till och som gör att alla hushållssopor sugs till en station under ”Globala gymnasiet” på Hornsgatan för vidare befordran till fjärrvärmeverket. Vår styrelse har erbjudits en suppleantplats i den styrelsen, och Birgitta Lindgren är föreslagen.
 12. Parkeringsplatser vid containerhuset kommer att uppmarkeras. Vår fastighet kommer att vara byggarbetsplats under en relativt lång tid och parkeringsplatser till föreningens entreprenörer är önskvärda.
 13. Balkongrenoveringen börjar närma sig. En balkong ska provrengöras och renoveras innan definitivt beslut tas. För att minimera kostnader för skyliftar och byggnadsställningar har nu entreprenörer föreslagit att gå in på varje balkong inifrån för att genomföra arbetet. Då kommer även här att krävas tillträde till lägenheterna.
 14. Snickerigrupp. Alla som vill vara med i snickerigruppen, som består av fem medlemmar hitintills, är välkomna till snickerilokalen Ringvägen 39A onsdag 21 mars kl. 19.

 

Slutligen vill styrelsen be alla våra boende om extra stort tålamod eftersom vi håller på med flera renoverings- och installationsprojekt samtidigt. Vid några projekt måste entreprenörer också få möjlighet att komma in i lägenheten. Styrelsen önskar förståelse för detta. Många entreprenörer vistas på vår fastighet. Dels de som föreningen anlitat men också alla de privata boende som renoverar i sina lägenheter. Samtidigt ser styrelsen framtiden an med stor tillförsikt och med en förhoppning om att alla ska känna sig stolta över att bo i just vår fastighet som ska vara välskött.

Boka in tid för föreningsstämman onsdag 23 maj 2012 kl. 19 i festsalen.

Styrelsen Brf Ånghästen


Information från styrelsemöte 14 februari 2012

 1. Belysning. Utbyte av belysningen i korridorer och trapphus på Ringvägen kommer att börja inom kort.
 2. Fiber, bredband. Planeringen kring införandet av fiber för bredband och telefoni fortsätter. Styrelsen räknar med att alla lägenheter ska ha fått detta installerat kring månadsskiftet augusti-september, alltså om ca 6 månader. Just nu undersöker vi också möjligheten att byta ut elskåpets proppar mot ett modernare system med jordfelsbrytare samtidigt som bredband installeras. Styrelsen kommer inte att stå för kostnaderna för utbyte av lägenhetens elcentral men förhandlar om ett pris så att varje lägenhetsinnehavare själv kan välja om man vill göra detta samtidigt. En fiberarbetsgrupp bildades som ansvarar för kontakterna med OWNIT för att tillsammans med dem ta fram en leveransplan med inplanerade informationsmöten för alla boende. Styrelsen återkommer kring detta.
 3. Övernattningsrummen. Ombyggnaden av ”trerummaren” i 13 till övernattningslägenheter och styrelsens lilla kontor har startat. Det kommer att bli två övernattningsrum med sängplatser för två vuxna och två barn i varje rum. Det kommer att finnas två toaletter varav en med dusch. Det lilla pentryt kommer att fräschas upp och utanför styrelsens kontor kommer bord och stolar att placeras för att kunna delas mellan styrelsens möten och de boende i övernattningsrummen efter behov. Styrelsen räknar med att rummen blir klara till sommaren. Hyresbelopp för rummen är ännu inte fastställt.
 4. Skyltar. När tjälen går ur marken kommer nya skyltar att sättas upp. Två större informationsskyltar över hela kvarteret Svärdets adresser. En vid bron från Maria Bangata in till området och en vid vändplanen utanför Ringvägen 29. Svärdet 6 byter ut en större informationstavla vid infarten vid RV 37 och 41 B. Lite mindre skyltar som tydligt visar var Ringvägen 39 A,B och C finns ska också sättas upp. Dessa skyltar kommer att sitta dels vid infarten vid RV 37 och dels vid infarten till MB 13 med pilar som visar hur taxi och färdtjänst kan komma fram till RV 39 A,B och C.
 5. Utrensade cyklar. Förvaltaren kommer att rensa ut de sämsta cyklarna, barnvagnarna mm. av de vi tagit hand om och lämna till en firma som tar hand om dessa, renoverar dem och säljer dem vidare. De bästa cyklarna kommer på något vis att säljas till medlemmar men hur detta ska gå till är ännu inte bestämt. Styrelsen återkommer om detta när uppdelningen i ”dåliga-bra grejer” är gjord.
 6. Festlokalen. Styrelsen beslutade att byta namn på Matsalen och köket och kalla den Festlokalenistället. Namnet matsalen är en kvarleva från kollektivhustiden då lokalen faktiskt fungerade som en matsal för alla som flera gånger i veckan åt där i början.
 7. Husmor- Husfar. Styrelsen förbereder att tillsammans med de som idag ansvarar för att hålla i ordning i festlokalen att ta fram en arbetsbeskrivning för vad som krävs för att hålla ordning där och eventuellt andra övriga gemensamma utrymmen. Vi tror att det kommer att krävas tid och ansvar för att hyra ut både festlokal och övernattningsrum mm. framöver. Styrelsen återkommer också kring denna fråga.
 8. Arbetsgrupp snickeriet. Styrelsen efterlyser frivilliga som kan tänka sig att bilda en arbetsgrupp för att ta hand om snickeriet på RV 39A. Anmäl dig till Monica på monica@brfanghasten.se Styrelsen tänker föreslå en summa pengar som varje grupp får hantera utifrån de behov som krävs utan att styrelsen behöver vara inblandad i varje köp.
 9. Bengt Lindroos, vår arkitekt. Han som ritat vårt hus och resten av kvarteret Svärdet heter Bengt Lindroos. Styrelsen beslutade att information om arkitekten och hans tankar då han ritade huset ska sättas upp i portar i någon form. Hemsidan kommer också att presentera arkitekten lite mer ingående. Bengt Lindroos har skrivit en bok som heter ”Att vara arkitekt kan vara att…” Förlag: Arkitekter Förlag AB. Där finns en presentation av bland annat kvarteret Svärdet.

Information från styrelsemöte 10 januari 2012

 1. Fiber och bredband. Styrelsen beslutade att dra in fiberkabel till varje lägenhet enligt offert från OWNIT. Det innebär att samtliga lägenheter får tillgång till internet och IP-telefoni, som kommer att ingå i den befintliga avgiften/hyran. Styrelsen anser att detta är en bra framtidsinvestering samtidigt som den höjer värdet på vår fastighet och på våra lägenheter. Vi skjuter på beslut om TV-abonnemang, eftersom vi är bundna av avtal med Comhem som Stockholmshem gjorde fram till 2017. Detta återkommer styrelsen till. Beslutet betyder också att ni som idag har egna avtal gällande bredband, telefoni m.m. så småningom bör säga upp dessa eftersom ni kommer att få samma tjänst i den avgift eller hyra som ni redan betalar. Information kring detta kommer. Att dra in fiberkabel i varje lägenhet (242 st) är en omfattande process som kräver mycket information både individuellt och gemensamt. Det kräver också samordning och tillgång till varje lägenhet för att kunna installera det utbud som föreningen betalar, men det kommer att ge möjlighet för var och en att betala för utökade tjänster enligt önskemål. Styrelsen återkommer med information kring detta både i form av brev och gemensamma informationsträffar där leverantören medverkar.
 2. Elektroniska lås. Nu är första steget genomfört kring utbyte av alla lås, vilket var en tvingande åtgärd i vårt köp. För att stärka skalskyddet ytterligare undersöker styrelsen införande av elektroniska lås, med taggar (en liten bricka istället för nyckel) som är överlägsna vanliga nycklar säkerhetsmässigt. Detta kan vara klokt att samordna med kabeldragning av fibernätet. Det finns också andra tjänster man kan kombinera med en sådan installation. Styrelsen återkommer då vi vet mer i frågan.
 3. Gårdsgruppen. Styrelsen fick besök av två representanter från gårdsgruppen, som hade flera mycket goda förslag till samarbete med IT-underhåll, som sköter vår gård och den arkitekt som varit och inspekterat gården. Gruppen är villig att bereda ärenden om skötsel till styrelsen och de är också villiga att lägga ner ett visst eget arbete i skötseln. Styrelsen beslutade att bevilja gruppen att tillsammans med arkitekten ta fram en ritning och plan för alla växter och träd som nu finns för att senare arbeta fram en skötselplan på lite längre sikt. Gruppen erbjöd sig också att planera städdagar och eventuella arbetsdagar samt att eventuellt hjälpa till med att arbetsleda ungdomar som sommarjobbar i föreningen.
 4. Förvaltarfrågor.
  1. Nu är belysningen monterad på Maria Bangata utom på plan -2. Nu startar processen för att fortsätta bytet på Ringvägen. Information kommer om när det arbetet startar. När all belysning är monterad i hela fastigheten startar målningsarbete för att fräscha upp efter installationen och eventuellt på fler ställen som behöver målas. Hissarna behöver målas i de flesta portar till exempel.
  2. Fler boende har klagat hos förvaltaren på att det varit kallt i trapphusen. Förvaltaren har ju fått i uppdrag av styrelsen att sänka värmen som legat kring 25 grader i alla trapphus och kostat stora summor i värmekostnader. Under denna vecka har fastighetsskötaren gått runt i alla trapphus och korridorer och mätt upp temperaturen och den ligger runt 18 grader överallt. Styrelsen gör bedömningen att vår vana att ha 25 grader i trapphusen bidrar till att vi tror att det är kyligare i trapphusen än vad det är. Känner du dig osäker på hur kallt det är så lägg gärna ut en termometer för att kolla. Styrelsen gör bedömningen att temperaturen i korridoren bör ligga närmre 16 grader än 18, men vi har beslutat att ligga kvar på 18-gradersnivån, eftersom många upplever det som kallt. Garaget ligger nu på 16 grader istället för 20-21, som det låg på tidigare.
  3. Vår förvaltare kommer att arbeta med vår balkongrenovering. Det verkar svårt att samordna både renovering av trädetaljer och tvättning. Dessutom behöver betongpelarna också ses över. Vi vill informera om att styrelsen och förvaltaren arbetar intensivt kring frågan, trots att det kan verka som att inget händer.
  4. Offerter på ny tvättstuga på MB 13 har nu kommit in, men ännu är inte beslut taget.
 5. Föreningens lägenhet. Södermäklarna har nu sålt föreningens lägenhet i befintligt skick utan renovering på Maria Bangata 9 för 2 540 000 kr, som tillfaller föreningens kassa.
 6. Broschyr Ånghästen. Snart kommer Ånghästens broschyr att delas ut till alla hushåll. Den innehåller en mängd information och ambitionen är att uppdatera den en gång per år. Har man tillgång till dator så finns all denna information och än mer på hemsidan.

Information från styrelsemöte 4 december 2011

 1. Vi har fått en ny fastighetsskötare från Borg & Merio vilken heter Petri Holmlund.

 2. Styrelsen går igenom olika alternativ och offerter gällande bredband, TV och telefoni. En del behöver kompletteras för att kunna ta ställning. Idag är fiber draget till varje port. Det som återstår är dragning upp till lägenheterna och in i respektive lägenhet. Styrelsens idé är att kunna erbjuda ett modernt fiberalternativ och ”triple play”, alltså alla tre tjänsterna bredband, TV och telefoni.

 3. Med anledning av det positiva resultatet av enkäten kring belysningen på MB 17 går vi nu vidare och installerar motsvarande belysning i MB 13 och 9 inklusive inner-gångarna emellan de tre husen. Därefter går vi vidare med Ringvägen.

 4. Låsen ser hela tiden över och vi prövar bättre lösningar. I januari kommer ett företag och beskriver en lösning med elektroniska nycklar. Man kan koppla detta system till eventuella porttelefoner, elektroniska informationstavlor i varje port mm.

 5. Styrelsen beslutade att anlita Securitas vaktbolag under en period för att undvika uteliggare och inbrott.

 6. I januari ska styrelsen träffa Borg & Merio för att ha ett utvärderingsmöte som en plattform för att förbättra och kvalitetssäkra vårt samarbete. Styrelsen tar gärna emot synpunkter, helst i form av mail, som kan framföras till förvaltaren vid detta tillfälle.

 7. Under en period uppstod ett ganska kraftigt ljud i huset MB 9 som många upplevde som störande. Det visade sig efter felsökning att det var en stor fläkt till garaget som gick för fullt i onödan. Detta fel är nu åtgärdat.

 8. Den 15 december ska alla saker, verktyg mm. flyttas över till från trerummaren till hantverkslokalen på Ringvägen 39A. Frivilliga som kan bidra med bärhjälp är välkomna. Därefter kan själva projekteringen av trerummaren påbörjas med uppfräschning av gym och bastu mm.

 9. Slutligen önskar Styrelsen alla boende en riktig GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Information från styrelsemöte 8 november 2011

 1. Styrelsen besöktes av Fastighetskonsulterna som lämnat offert på fasadtvätt av balkonger och fasad. De beskrev sin modell som innebär att en stor kran måste in på gården. Eftersom bärigheten på gården är begränsad på grund av att garaget är byggt under mark så måste vi gemensamt först ta reda på vad kranen väger och hur mycket tyngd gården tål innan något vidare beslut kan tas. Företaget kan endast genomföra fasadtvätt under de varma månaderna vilket betyder att balkongerna inte kan användas under ett par veckor. Styrelsen återkommer i frågan.
 2. Föreningen har fortsatt god ekonomi och driften understiger budget så här långt.
 3. Vår förvaltare får i uppdrag att ta in offerter på en totalrenovering av tvättstugan på MB 13.
 4. 9 november startar utbytet av övrig belysning på MB 17. När detta är klart kommer styrelsen att besiktiga och undersöka med de boende om hur de upplever den nya belysningen innan vi går vidare till MB 13 och 9. Styrelsen avser att sedan gå vidare med Ringvägen. Målning av taket för att måla över märken från de gamla lamporna mm. kommer att ske i efterhand.
 5. Nu har Hyresgästföreningen tömt hantverksrummet på RV 39A. Därmed kommer de verktyg mm. som finns i ”trerummaren” på MB 13 att flyttas över dit. Hela ”trerummaren” kommer att tömmas.
 6. Efter jul startar renovering av "trerummaren" till 2 övernattningsrum och ett litet kansli till styrelsen. Två toaletter och en dusch planeras och upprustning av det lilla pentryt.
 7. Olle har träffat en tekniker från Fortum som gick igenom vår fjärrvärme- och ventilationsanläggning. En styrelsemedlem från Svärdet 6, vår förvaltare och representanter från YIT deltog också. Vi har nu fått ett protokoll som visar att vi kan genomföra åtskilliga förbättringar genom att byta ut stora delar av anläggningen för att spara energi. Anläggningen är 23 år och det motsvarar ungefär livslängden. Att sänka temperaturen i lägenheterna från 24-25 grader till 21-22 grader innebär på sikt också stora besparingar. I förslaget ingick också balansering av vårt värmesystem så att vi får samma temperatur i alla lägenheter oavsett om de ligger högt eller lågt i huset. Idag ”brassar” vi på i de lägre liggande lägenheterna för att det ska vara lagom varmt högt upp. Detta drar massor av energi. Den satsning vi behöver göra kommer vi att tjäna in på ca 1,5 år. Det betyder också sänkta driftskostnader samtidigt som vi anpassar oss till ett bättre miljötänkande vilket är styrelsens ambition. Styrelsen beslutade att Fortums föreslagna åtgärder ska genomföras så snart som möjligt.
 8. Olle har också varit runt med en av våra boende som sysslar med upphandling av bredbandstjänster. Offerter kommer att begäras som innebär lösningar där de boende själva kan välja operatör (det blir dyrare) eller lösningar där vi skaffar oss ett eget fastighetsnät (billigare) som på sikt kan innebära att styrelsen låter kostnaden ingå i avgiften.
 9. Stockholmshem AB är intresserade av att hyra containerhuset vid vändplan RV 29 vilken föreningen äger. Kontrakt skrivs troligen nästa vecka. Detta kan täcka en stor del av de kostnader vi har för grovsopbilen som kommer hit varje månad.
 10. Låsborgen har gjort kraftiga dörrförstärkningar till våra källarförråd för att ytterligare stävja inbrottsförsök.
 11. Föreningens lägenhet 163-103 på 59 kvm på MB 9 ska säljas och har visning i helgen.
 12. Broschyr till alla boende med information kommer att delas ut till alla före årsskiftet.
 13. Föreningen kommer att renovera på förskolan Orion. Renoveringskostnaden kommer att betalas tillbaka till föreningen genom tillägg på hyran under 10 år.
 14. Solveig fick fullmakt av styrelsen att skriva kontrakt för hyra av små förråd som föreningen har i varje port och källare som boende kan vara intresserade av att hyra.
 15. Olle och Monica besökte Söders demens- och specialteam som hyr kontorslokaler av föreningen på 158 kvm på bottenvåningen mellan RV 39B och C. Ca 40 personer har sin arbetsplats där. Arbetsdagen börjar och slutar i lokalen för de anställda som besöker dementa gamla, psykiskt sjuka och andra personer i behov av specialvård i sina hem. Nytt hyreskontrakt ska skrivas.
 16. Styrelsen delade ut biljetter till Bostadsrättsmässan i Älvsjö som en av våra boende, A. Bäckman skänkt.
 17. Slutligen tog sig Styrelsen friheten att avsluta mötet med ett glas champagne för att fira vår ettårsdag den 11 november då vi tog över fastigheten. Vi firade helt enkelt oss själva och det vi har åstadkommit fram till nu och vi känner oss hittills nöjda och vi hoppas att alla boende känner av alla de förbättringar som hittills genomförts.

Styrelsen i Ånghästen

genom Monica

Här kan du läsa om tidigare information från styrelsen.


 Information från styrelsemöte 11 oktober 2011

 1. Just nu pågår följande i vår fastighet:
  1. Byte av belysning i hela Maria Bangata 17. Därefter kommer offert att lämnas på Maria Bangata 9 och 13. Vi siktar på att all belysning i dessa hus ska vara utbytta till årsskiftet. De kommer tillsammans att spara stora mängder elenergi på sikt. Efter årsskiftet fortsätter vi med alla uppgångar på Ringvägen.
  2. Samtidigt pågår total genomgång av vår fjärrvärmecentral. Styrventilerna är utbytta. Vi kommer att byta ut pumparna som trycker upp vatten och värme högst upp i våra hus. Maria Bangata 17 har haft problem med vattentrycket. Det beror på att pumpen varit sönder. Även pumpen till Svärdet 6 kommer att bytas eftersom den är i dåligt skick. Vi ska också byta styrutrustningen som gör att vi kan reglera värmen mer medvetet och mer miljöanpassat. Idag har flera lägenheter alltför varmt på vintern. Vi kommer när reglerutrustningen är på plats att justera ner värmen mot 21-22 grader istället för 25 som den är nu. Vi har också gett Borg & Merio i uppdrag att undersöka möjligheten att åter koppla in värmeväxlaren som varit urkopplad i flera år. Den tar hand om överskottsvärmen och återanvänder den. Vi vet inte varför den varit urkopplad men vi vet att vi kan göra både miljövinster och kostnadsvinster om vi kan koppla in den igen.
  3. Cykel/Barnvagnsrensningen dröjer ett litet tag till men styrelsen kommer att gå ut med förbud att låsa fast cyklar i staketen och i pergolan. Nu finns cykelställ utanför förskolan och cykelställen mellan MB 17 och 13 kommer att rensas ut och iordningställas så att boende på MB 9 kan använda dem istället.
  4. Styrelsen håller fortfarande på att undersöka möjligheterna för utbyggnad av fiber mm. och återkommer då offerter lämnats och beslutats.
 2. Tyvärr har det åter skett inbrott i förråd på MB 13. Vintern börjar närma sig och uteliggare söker sig nu in i våra utrymmen. Vår förvaltare körde ut två stycken som övernattade utanför fläktrummet högst upp på MB 9. Boende ombeds att hålla lite extra koll och meddela förvaltaren så fort ni ser något.
 3. Hyresgästföreningen ska ha utrymt snickarlokalen på RV 39A senast 1 nov, men vi har inte sett någon där ännu. Där efter tar arbetet med att göra om ”trerummaren” vid.
 4. En av våra hyresgäster har tyvärr avlidit och föreningen kommer därför att sälja den lägenheten genom Södermäklarna.
 5. Vår förvaltare vill också påminna oss om att de som renoverar sina badrum SKA byta ut sina golvbrunnar. De håller inte för dagens krav. Förvaltaren vill också göra oss uppmärksammade på att om vi tar bort våra badkar för att duscha direkt på golvet så bör golvmattan inspekteras så att inte sprickor i den kan bidra till att det uppstår fuktskador hos grannen under. Det blir du som är ansvarig för de skador som kan uppstå. Betonggolven mellan lägenheterna är förhållandevis tunna men betongen är extra stark och därmed också svårare att bila i.
 6. Styrelsen vill också påminna om att de som ställer möbler, bildäck (som man gjort på MB 13) eller annat i gemensamma utrymmen, bidrar till att föreningen får lägga 3000 kr på varje extra borttransport. Vi vill istället kunna lägga våra pengar på saker som gynnar alla medlemmar.
 7. Avslutningsvis flyter arbetet på och ekonomin är fortsatt god.

 

Styrelsen i Ånghästen


Information från Styrelsemöte 13 september 2011

 1. Nytt belysningsförslag för Maria Bangata 17 presenterades. Styrelsen beslutade att provbelysning installeras i entrén och på plan 1 för att styrelsen och de boende ska kunna göra en bedömning innan beslut tas om installation i hela fastigheten. Provbelysning ska installeras inom de allra närmsta veckorna.
 2. Vår förvaltare presenterade offerter på balkongtvätt och målning av trädetaljer. Beslut tas nästa styrelsemöte.
 3. Styrventilerna för värmen behöver bytas i större utsträckning än vad vi utgick ifrån till att börja med. Detta måste göras för att vi inte ska drabbas av att värmen inte fungerar i vinter.
 4. Vår förvaltare har fått i uppdrag att rensa cykel-och barnvagnsförråd under hösten. Information om detta kommer att delas ut i varje brevlåda. Alla omhändertagna cyklar och barnvagnar kommer att, enligt lag, bevaras i 3 månader innan styrelsen beslutar om hur de ska hanteras.
 5. I slutet av oktober kommer vårt ettåriga lån på 15 miljoner att betalas tillbaka. Dessa pengar står nu på ett sparkonto som gett mer sparränta än låneränta!
 6. Vi har en arkitekt i huset som ritat förslag på hur vi ska göra om trerummaren till övernattningsrum och litet kansli till styrelsen. Hyresgästföreningen har nu fått en månad på sig att utrymma verkstaden på Ringvägen 39A. Därefter kan vi flytta över snickeriet/målarrummet dit för att kunna påbörja renoveringen i trerummaren.
 7. Separat skrivelse kommer att delas ut till alla hushåll om allvaret i att ansöka om renovering och besiktning då man avser att göra förändringar av vatten, avlopp eller bärande väggar mm. För många misstag har gjorts.
 8. Offertupphandling pågår kring bredbandsanslutningar.
 9. Styrelsen beslutade att inte prioritera grind ut mot Ringvägen just nu.
 10. Styrelsen kommer att ta upp frågan kring störningsjour och kostnader för detta. Är vi beredda att betala för det eller kan vi starta med att grannarna talar med varandra? Styrelsen kan inte agera poliser i längden.

Styrelsen brf Ånghästen


Information från styrelsen 16 aug 2011

Ett antal ungdomar, som är boende i vår fastighet, har gjort ett mycket bra arbete på gården under sommaren. Styrelsen vill tacka alla för att det blev så lyckat och att resultatet blev en rejäl ansiktslyftning. TACK!

 1. Igor Borg presenterade på styrelsemötet 16 augusti ett förslag till hyresavtal med förskolan Orion som styrelsen ställde sig bakom.
 2. Ed´s städ kommer att hyra lokalen på RV 39A till sin personal. De kommer också att placera en egen tvättmaskin i tvättstugan RV 37 för att kunna tvätta sina moppar.
 3. Ekonomin ser fortsatt god ut och driftskostnaderna följer kalkylen.
 4. Fastigheten har haft Brandsyn. Varje trapphus har en röklucka. Räddningstjänsten har prövat att deras nycklar fungerar. Luckan ska kontrolleras och det ska dokumenteras var 6:e månad av vår förvaltare. Vårt system med sopsug innebär att sugen sätter igång vid enstaka tillfällen. Detta är bra ur brandsynpunkt så att det inte är ständigt drag i sopkanalerna.
 5. Vår förvaltare tar nu in offerter på balkongrenovering, målning av husens socklar mm. Styrelsens syfte är att detta arbete ska starta under hösten.
 6. Ytterligare offert ska lämnas in gällande byte av belysningen i MB 17 som i nuläget har den sämsta belysningen. Det handlar om moderna LED-ljus som är ytterst energisnåla. Styrelsen var inte helt nöjd med det tidigare förslaget. Meningen är sedan att byte skall ske successivt i alla portar.
 7. Styrventiler byts nu ut i vår fjärrvärmecentral. Förhoppningsvis ska vi inte drabbas av att värmen inte fungerar på vintern som MB 13 drabbades av.
 8. Låsbytet är nu klart. Föreningen har betalat hela fakturan och under hösten kommer Ånghästen att debitera varje lägenhetsinnehavare för de extra nycklar och eventuella cylindrar som beställts. Fakturor skickas ut.
 9. På RV 29 har en stor vattenskada inträffat under sommaren. Ett företag som renoverade slarvade och en varmvattenledning sprutade vatten i flera timmar innan brandkåren tillkallades och bröt sig in i lägenheten och helt enkelt klämde åt de sprutande rören. Förutom den renoverade lägenheten som blev helt förstörd så blev tre andra lägenheter drabbade. Vi vill uppmana alla att noggrant kontrollera att det företag ni anlitar har en god försäkring samt att ni själva har en god hemförsäkring som täcker det som inte företagets försäkring gör. Skadan är ännu inte helt åtgärdad. De boende har fått leva med byggfläktar mm. innan själva arbetet kunde starta. Vi vill också åter påminna om att man ska ansöka om renoveringstillstånd hos vår förvaltare då man ska förändra något gällande vatten, avlopp och bärande väggar.
 10. Nu är de träd som skulle gallras och fällas åtgärdade. Flera boende har uttryckt glädje över ljuset som tar sig ner på gården. Stubbarna kommer att fräsas ner i jorden.
 11. STÄDDAG söndag 11 september kl. 11. Styrelsen kallar till höststäddag på gården. Det innebär att vi plockar skräp, krattar löv, sopar och gör allmänt fint. Ytterligare info kommer.
 12. Styrelsen kommer att gå en kurs i ekonomi och styrelsearbete.

 

Monica


2011-06-15

Information från styrelsemöte 14 juni 2011.

Påminnelseavgifter

Flera boende har inte betalat in sina avgifter i rätt tid. 100 000 kr ska in från obetalda avgifter sedan vi tog över i november 2010. Styrelsen har därför beslutat om påminnelseavgifter, 50 kr vid första påminnelsen 5 dagar efter förfallodagen, efter ytterligare 5 bankdagar 150 kr och slutligen efter 5 bankdagar direkt till inkasso. Styrelsen noterade att många boende tydligen inte är medvetna om att man kan förverka sin rätt till sin andel i fastigheten om inte avgiften betalas i tid. Styrelsen kan yrka på att få ta över bostadsrätten.

Enl. BRL 7 kap 18§ ”Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är, med de begränsningar som följer av 19 och 20§§, förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning.” ”1a. Om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift, när det gäller en bostadslägenhet, mer än en vecka efter förfallodagen eller, när det gäller en lokal, mer än två vardagar efter förfallodagen.”

Brandskydd

Olle Isaksson kommer i veckan att träffa personal från Brandmyndigheten för se över vårt brandskydd. Vi har själva noterat att det inte finns belysning som visar på utgångar om en brand skulle inträffa. Flera branddörrar till trapphusen är inte heller helt lätta att stänga.

Renovering av våra balkonger

Vår förvaltare kommer att träffa entreprenörer som ska lämna offert gällande renovering av balkonger.

Lampbyten

Ytterligare en firma ska lämna offert på lampbytet på MB 17 innan vi beslutar.

Renoveringsplan

I slutet av september ska en renoveringsplan presenteras och beslutas för de närmaste åren.

Renovering av lägenheter

Ansökan om renoveringar i våra lägenheter behöver stramas upp när det gäller bärande väggar, vatten och avlopp. En ansökan SKA lämnas till vår förvaltare som ska svara innan en renovering startar och göra en besiktning då arbetet är klart.

Besiktning av lekredskap

IT-underhåll har gjort en besiktning av alla lekredskap i anslutning till förskolan och har kommit med förslag till förbättringar. Föreningen är skyldig att hålla dessa i säkert skick. IT-underhåll kommer att lämna pris på de åtgärder de föreslår och vi hoppas att det kan vara åtgärdat vid skolstart i höst.

Tvättstugorna

MB 13 ändras från 18 till 21 istället för 17- 21. RV 37 förlängs på söndagar 11-21. Båda tvättstugorna stängs automatiskt kl. 22

Målning på gården

Tvättning och målning av ”betonghusen” och andra betong-och trädelar på vår gård kommer att ske i sommar. Vår förvaltare kan vara arbetsledare om ungdomar i vår förening är intresserade av att sommarjobba mot ersättning. Mer information om detta kommer.

Låsbytet

Första fasen i vårt låsbyte är klart. Vi ser nu över om vi ska gå vidare med elektroniska nycklar och eventuella porttelefoner för att ytterligare stärka säkerheten.

Uthyrning av lokal på RV 33

Lokalen uthyrs från 1 augusti i två år till att börja med till Christina Olofson och Annika Brandén. Christina är filmregissör och filmproducent, Annika har ett hemtjänstföretag. Ed´s städ som har hand om all vår städning har uttryckt intresse för att hyra RV 39A men ingenting är klart ännu.

Broschyr till nyinflyttade

Styrelsen ska ta fram en broschyr att dela ut och ha på hemsidan till nyinflyttade med värdefull information. Den beräknas bli klar någon gång under hösten.

Kurs för styrelsen

Den nya styrelsen har för avsikt att i oktober gå en kurs för styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar gällande juridik, ekonomi mm.

Städinstruktionerna som ED´s utför kommer att läggas ut på hemsidan.

Öppet möte för medlemmar 7 september i matsalen 19-20.30

Styrelsen har diskuterat en del frågor som vi anser bör tas upp på ett öppet möte. Då kan också medlemmar komma med egna idéer om vad som kan göras, önskas och bör göras.

Styrelsen har diskuterat följande som kommer upp på det öppna mötet:

 1. Finns det någon hustomte i fastigheten som kan tänka sig att hjälpa personer med enklare arbeten mot en ersättning såsom uppsättning av hyllor, byten av lampor för äldre, stöd i hur man hanterar vissa frågor som droppande kranar mm.
 2. Ska vi ha kvar behållare för tidningar och flaskor utanför MB 13 när det finns återvinningsstation på Maria Bangata? Många tycker att det stör med höga ljud och att det skräpar ner. Vilka synpunkter finns?
 3. Hemsidan. I styrelsen har vi olika uppfattning om dels hur ”aktiv” hemsidan ska vara. Vi är några som tycker att det är viktigt i dagens IT-samhälle att ha en hemsida som lockar till användning och det finns de som tycker att det räcker att bara uppdatera lite då och då. För att någon ska vilja vara aktiv krävs kanske ett arvode om det är någon utanför styrelsen. I våras beslutade styrelsen att det skulle vara någon från styrelsen som skötte hemsidan för att ytterligare arvode inte skulle behöva betalas ut. Eftersom det var min man som skötte den då så fanns risken att de boende skulle tycka att det var tveksamt att ge arvode till en styrelseledamots anhörig. Frågan om aktiv hemsida eller inte har uppkommit igen i den nya styrelsen och därför behöver vi fråga medlemmarna vad de önskar.
 4. När vi i höst börjar projektera ”trerummaren” som är lokalerna på -1 i MB 13 där det är måleri och snickeri idag så behöver vi veta de boendes önskemål. Vi kommer att låta förvaltarens arkitekt rita något som innehåller övernattningslägenheter/kontor och kansli till styrelsen så får de boende tycka till.

 

Monica Hjorth von Zeipel


 2011-06-07

 

Byte av cylindrar till lägenheterna!

Vecka 24 kommer låsborgen att börja byta cylindrar till lägenheterna

 • Bytet tar ca. 10 min. per dörr
 • Det enda som behövs av de boende är att dörren öppnas.
 • Extranycklar som inte hämtats ut kan kvitteras ut av lägenhetsinnehavaren när byte av cylinder sker.
 • Kolla upp med grannar om hjälp med att öppna om du inte kan enligt tid nedan

 

Dag 1 tisdag 14/6-11

Ringvägen 37 mellan ca. 9-10

Ringvägen 35 mellan ca. 10-11

Ringvägen 33 och 29 mellan ca. 11-12

Maria Bangata 17 mellan ca. 12.45-14.45

Maria Bangata 13 mellan ca. 15-17

Dag 2 onsdag 15/6-11

Maria Bangata 9 mellan ca. 9-11

Ringvägen 39C mellan ca. 12-13

Ringvägen 39A och 39B mellan ca. 13-15

Obs! Detta är cirkatider

Styrelsen brf ånghästen


Kort Information från Föreningsstämman 24 maj

69 lägenheter var representerade men det var minst 100 personer närvarande. Varje lägenhet har en röst.

Igor Borg från Global Redovisning var ordförande för stämman

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet

Styrelsearvoden fastställdes till 242 000 kr vilket motsvarar 1000 kr per lägenhet och år. Arvodet ska fördelas utifrån arbetsmängd.

Antalet ledamöter fortsätter att vara 7 ordinarie och 3 suppleanter. En internrevisor och en revisorssuppleant beslutades också.

Styrelsen som valdes till nästkommande årsstämma är efter konstituering:

Olle Isakson, kassör, 2 år
Maria Nordenberg, sekreterare, 2 år
Tanja Rinnan, vice kassör, 1 år
Angelica Glader vice sekreterare, 1 år
Kerstin Myhrman, ledamot 2 år
Roger Morell, suppleant nr 1
Birgitta Lindgren, suppleant nr 2
Susanna Mehmedi, suppleant nr 3

Monica Hjorth von Zeipel, ordförande, kvarstår 1 år
Solveig Rodahl Holmgren, vice ordförande, kvarstår 1 år

Ola Hultqvist, internrevisor
Arja Deyk, revisorssuppleant

Valberedning
Lars Brandén RV 37, sammankallande
Jill Salander MB 13
Thomas Malmsborg RV 39C
Arja Deyk, RV 39C
Fredrik Åhlén, MB 17

Stämman godkände förslag till nya stadgar, men det krävs ytterligare ett stämmobeslut för att de ska kunna börja gälla.Samtliga motioner avslogs eller ansågs besvarade


Information från styrelsemöte 12 april 2011

1. Styrelsen träffade Låsborgen som gick igenom sitt förslag till Låssystem. Detta förslag antog styrelsen. Fastigheten har drygt 1200 låskolvar som ska bytas ut. Detta innebär att:

-Alla får en separat portnyckel, som också går till lägenheten för de som väljer att byta låskolv till sin lägenhetsdörr. I så fall tillkommer ca 800:- för ny cylinder.

-Alla får en ”bostadsnyckel” som går till sina källarförråd, tvättstuga, cykelrum och barnvagnsrum. De som bor på MB 9 och 17 kommer att få separata nycklar till sina barnvagnsrum på respektive våning.

-Alla förråd eller andra utrymmen som vi hittills inte kommit in i kommer att borras upp och få nya lås. De som eventuellt gjort något förråd till ”sitt eget” kommer att behöva tömma det. Styrelsen får därefter ta ställning till om vissa förråd som inte används ska hyras ut till medlemmar som önskar det.

-Alla lägenheter kommer att få 3 nycklar av varje, som ingår i det pris som föreningen betalar. Nycklar därutöver kan beställas hos Låsborgen till ett reducerat pris om beställningen görs i samband med vårt totala byte. Därefter kommer låskolvar och nycklar att kosta mer.

-Nycklarna inte går att kopiera på en ”klackbar” eller liknande utan nybeställning ska gå genom styrelsen eller förvaltaren (ej riktigt klart ännu) som skickar en bekräftelse via mail och därefter får köparen legitimera sig för att få köpa ut nyckeln. Detta är av säkerhetsskäl vilket vi tror att alla förstår.

-Noggrann information kommer att skickas ut i varje brevlåda före bytet som kommer att ske inom de närmaste 6 veckorna.

2. Beslut om avgiftssänkning från och med 1 juli 2011. Styrelsen har tagit beslut om en försiktig avgiftssänkning som motsvarar ca 500 000 kr på årsbasis. Det betyder att styrelsen vill visa medlemmarna att ekonomin är god, men att vi vill ha ett helt år bakom oss för att säkerställa att prognosen för driften håller. För att räkna ut hur mycket avgiftssänkningen blir för din lägenhet så tar du din lägenhetsandel i föreningen till exempel 0,4778 % X 500 000 = 2389 kr. Då får du en summa som dras bort från din årsavgift. Detta delar du med 12 och då får du summan hur mycket din månadsavgift sänks. Styrelsen har som uppdrag att medlemmarna ska gynnas av god ekonomi och det kan betyda att ytterligare avgiftssänkning kan bli aktuell då vi ser att driftbudgeten håller i slutet av året.

3. Träden mm. Beslut har tagits om vilka träd som ska fällas. Synpunkter har inkommit från både de som vill ha alla träden kvar till de som vill fälla allt för att få ljus. Styrelsen har beslutat sig för att börja lite försiktigt och kommit fram till följande: De två körsbärsträd (ett stort och ett litet) som står närmast fasaden på RV 37 fälls. Däremot sparas det som står lite längre ut och beskärs i stället för att inte nå in över fasad och balkonger. Den lind med dubbel stam som står nära kastanjen fälls. Övriga lindar behålls men beskärs. Den blodlönn som står närmast fasaden på RV 29 fälls medan den andra sparas för att se om något händer med mjöldaggen, annars får vi ta nytt beslut om att fälla det trädet också i framtiden. Vildvinet tas ner, men behålls och ska tuktas efterhand som det växer upp igen om det går eftersom det går hårt åt rappningen. Trädfällningen kommer att ske ganska snart medan beskärningen görs i juli månad. Förskolan önskar staket runt hela den lilla lekplatsen utanför RV 39 C och byte av sand i sina sandlådor. Det har styrelsen beviljat.

4. Arbetsgrupper såsom fibergrupp, gårdsgrupp, balkonggrupp, gymgrupp och matsal/köksgrupp förbereder eller har inkommit med olika typer av underlag till styrelsen för beslut. Matsal/kök kommer att storstädas och klappstolar köps in som extrastolar.

5. Sophanteringen diskuterades och ”sopansvariga” arbetar ständigt med förbättringar. Behållarna för flaskor och tidningar utanför MB 13 flyttas till RV 37 och 39 A. Där finns ingen behållare alls, medan alla boende på MB har behållare för tidningar mellan MB 9 och MB 13 och ute på Maria Bangata för glas, plast-, metall- och pappersförpackningar. Dagcentret behåller sin låsta behållare för kartonger.

STYRELSEN BRF ÅNGHÄSTEN


Rapport från möte med Låsborgen 16 mars 2011

Man kan införa låssäkerhet på tre sätt.

1. genom vanliga nycklar som är säkrade genom att de inte går att kopiera utan intyg från förvaltaren (via mejl).

2. genom tillägg av elektroniska "tags" som visar vilken nyckel som passerar. Detta system finns i gemensamhetslokalerna på MB 13.

3. porttelefonerna som finns installerade i varje port kan aktiveras och kopplas till fasta telefoner eller till mobiler. Då krävs ett abonnemang som föreningen betalar och därpå kommer själva samtalskostnaden för varje påringning som besvaras. Samtalen är då begränsade till ca 20 sek och det går att stänga av funktionen på nätterna så att ingen kan busringa på alla portar på nätterna.

Vår förvaltare menar att vi måste ha ett grundkoncept med nycklar eftersom det inte är beroende av elström. Har man bara "tags" så kommer man helt enkelt inte in om strömmen går.

Styrelsen har beslutat sig för att starta med nycklar. Det vi nu ska besluta är om man ska satsa på endast en nyckel till alla utrymmen eller om man ska ha en nyckal till porten och en till källare och andra förråd som man önskar tillgång till. Man måste väga säkerhet mot enkelhet. Ju färre nycklar vi satsar på till många utrymmen desto sämre säkerhet om nycklar kommer bort. Detta blir en avvägning att göra. Många har redan idag en separat nyckel till sin lägenhet och en annan till porten. Om vi satsar på endast en nyckel som går till porten då kan de som önskar behålla sitt lägenhetslås och nyckeln därtill.

Man kommer också att kunna byta kolv till sin lägenhet och få en nyckel som går både till porten och lägenheten. Det kommer att kosta ca 800 kr för en ny kolv om man gör det i samband med stora låsbytet. Vill man göra det senare kostar kolven 1 200 kr. Samtliga lägenheter kommer att få en uppsättning med tre nycklar som föreningen betalar. Önskar man fler så får man betala 91 kr per nyckel i samband med det stora bytet. Vill man ha nycklar senare så kostar de 199 kr styck. Detta är de cirkapriser som vi talat om. Styrelsen behöver veta vilka cykel- och barnvagnsförråd som ni använder för att kunna göra en riktig planering av alla nycklar och det kommer antagligen att delas ut lappar om detta.

Monica


Rapport från styrelsemöte 8 mars 2011.

Ian Fagerberg från Global Redovisning AB deltog på mötet och gick igenom bokslut och årsredovisning för de 51 dagar vi ägt vår fastighet år 2010. Styrelsen kunde ställa frågor.

Olle Isaksson gick igenom vår ekonomi som är god. Styrelsen räknar med att betala tillbaka ytterligare 15 mkr då vårt ettårslån går ut i november. Vi är då nere på en lånenivå på 105 mkr istället för de 206 mkr som den Ekonomiska rapporten bygger på. På nästa styrelsemöte ska nivå på en avgiftssänkning beslutas.

Den 16 mars träffar styrelsen vår förvaltare för att diskutera och helst fastställa vilken typ av låssystem vi vill ha. Vi ska också ta upp frågan kring renovering av balkonger och uppfräschning av fasaden med socklar. En balkonggrupp arbetar med att ta fram information kring möjlighet att glasa in balkonger för de som önskar. Vi måste antagligen också byta ut en del utrustning som reglerar värme och ventilation. Ingenting är gjort på 23 år.

Vi kommer också att ta upp ombyggnad av trerummaren på MB 13, -2 till övernattningslägenheter och ett mindre kansli för styrelsen. Dessutom behöver gemensam bastu med duschrum renoveras. Styrelsen undersöker också uthyrning av de två lokaler vi har på Ringvägen 33 och 39 A. Ed´s städ önskar hyra en lokal för sin städpersonal eftersom vi är en så stor kund. Vi får se hur många frågor vi mäktar med vid samma tillfälle.

Hans von Zeipel sköter hemsidan. Han ska starta bokning av matsalen via hemsidan. Så småningom är tanken att bokning av tvättstugor, bastu och framöver övernattningslägenheter ska kunna bokas där.

Tvättstugornas tider ska ses över av Solveig Holmgren. Tiderna på MB 13 gör det svårt att boka tvättid för de som arbetar till 17.00 på vardagar. På Ringv. 37 kan man idag inte tvätta på söndagar. Boende på Ringvägen 29 har frågat om de får tvätta på MB 13 istället. Styrelsen säger nej till det idag eftersom fördelningen nu är ganska jämn mellan antal lägenheter per tvättstuga.

Nya anslagstavlor håller nu på att sättas upp i alla portar. Förvaltaren håller också på att uppdatera den info som står på deras anslagstavlor.

Monica