!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyckelsystem

Solveig Rodahl Holmgren är nyckelansvarig i styrelsen. Hon har mejladress solveig@brfanghasten.se och mobil 073-426 55 66. För att få ut nya nycklar, extranycklar eller taggar måste du kontakta Solveig.

När det gäller nycklar ska hon bekräfta för firma Låsborgen att du verkligen bor i fastigheten. Då du ska hämta ut dina nycklar på Låsborgen, Heleneborgsgatan 13, måste du legitimera dig av säkerhetsskäl. Nycklarna går inte att kopiera på någon klackbar eller liknande.

Då du flyttar måste du lämna alla nycklar och taggar till den inflyttande. Det ska vara minst 3 portnycklar (som går till porten, cykel-och barnvagnsförråd och eventuellt till din lägenhet) och 1 boendenyckel som går till källare, elskåp m.m. Det skall också vara minst 3 taggar. Om taggar fattas kan man begära att dessa spärras av Solveig.

För det elektroniska nyckelsystemet till de gemensamma lokalerna och portarna gäller för närvarande:

  • Bastu MB 13: Dina taggar aktiveras för den tid du bokat. Boka först där du bokar tvättstugan.
  • Gym MB 13: Kontakta Solveig för access.
  • Snickeri: Kontakta Solveig för access.
  • Tvättstuga MB 13 och Rv 37: Läs mer här.
  • Festlokal MB 13: Nyckelvärd Hans kommer att se till att tillträde är möjligt på bokad tid med taggarna. Om man bokat kvällstiden har man också access tom klockan 12 dagen därpå och om man bokat från 12, modulen innan utan kostnad.
    Fr.o.m. 1 Januari 2018 tas modulsystemet bort och man får istället boka timme för timme för de timmar man vill ha lokalen. Läs mer på bokningssidan.
  • Övernattningsrum MB 13: Nyckelvärd Hans kommer att se till att tillträde är möjligt på bokad tid med taggarna. Tillträde till övernattningsrummen är möjlig klockan 14 bokad dag till klockan 11 dagen efter.
  • Portarna. Taggarna gäller till alla portar. Mejla hans@brfanghasten.se om du vill "läggas in" i systemet för porttelefon. Läs mer här.
  • Den som behöver fler taggar tar kontakt med  Solveig (solveig@brfanghasten.se, mobil se ovan).

En tagg kostar runt 100 kronor. Varje enskild tagg kan spärras vid behov. Det finns ingen principiell gräns för hur många taggar som kan kvitteras ut.

Uppdaterad 2019-01-23 av Hans