!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lägenhetsnummer

Alla lägenheter har ett unikt internt lägenhetsnummer som används vid betalning av avgift/hyra, bokning av tvättstuga, bastu, festlokal, övernattningsrum m.m. Detta nummer står på avin samt också på ytterdörrsfodret. Oftast änvänds bara de 4 sista siffrorna som är unika för varja lägenhet. Vid kontakter med myndigheter mm använder man det externa lägenhetsnumret som lantmäteriet bestämt.

Gatuadress           Lantmä-   Internt
                            teriet

Ringvägen 39 A  1002   162-0195
Ringvägen 39 A 1101   162-0196
Ringvägen 39 A 1102   162-0197
Ringvägen 39 A 1103   162-0198
Ringvägen 39 A 1201   162-0199
Ringvägen 39 A 1202   162-0200
Ringvägen 39 A 1203   162-0201
Ringvägen 39 A 1301   162-0202
Ringvägen 39 A 1302   162-0203
Ringvägen 39 A 1303   162-0204
Ringvägen 39 A 1401   162-0205
Ringvägen 39 A 1402   162-0206
Ringvägen 39 A 1403   162-0207
Ringvägen 39 A 1501   162-0208
Ringvägen 39 A 1502   162-0209
Ringvägen 39 A 1503   162-0210
Ringvägen 39 A 1601   162-0211
Ringvägen 39 A 1602   162-0212
Ringvägen 39 A 1603   162-0213
Ringvägen 39 A 1701   162-0214
Ringvägen 39 A 1702   162-0215
Ringvägen 39 A 1703   162-0216
Ringvägen 39 A 1801   162-0217
Ringvägen 39 A 1802   162-0218
Ringvägen 39 A 1803   162-0219
Ringvägen 39 B 1101   162-0221
Ringvägen 39 B 1102   162-0222
Ringvägen 39 B 1201   162-0223
Ringvägen 39 B 1202   162-0224
Ringvägen 39 B 1301   162-0225
Ringvägen 39 B 1302   162-0226
Ringvägen 39 B 1401   162-0227
Ringvägen 39 B 1402   162-0228
Ringvägen 39 B 1501   162-0229
Ringvägen 39 B 1502   162-0230
Ringvägen 39 B 1601   162-0231
Ringvägen 39 B 1602   162-0232
Ringvägen 39 C 1101   162-0234
Ringvägen 39 C 1102   162-0235
Ringvägen 39 C 1103   162-0236
Ringvägen 39 C 1201   162-0237
Ringvägen 39 C 1202   162-0238
Ringvägen 39 C 1203   162-0239
Ringvägen 39 C 1301   162-0240
Ringvägen 39 C 1302   162-0241
Ringvägen 39 C 1303   162-0242
Ringvägen 39 C 1401   162-0243
Ringvägen 39 C 1402   162-0244
Ringvägen 39 C 1403   162-0245
Ringvägen 39 C 1501   162-0246
Ringvägen 39 C 1502   162-0247
Ringvägen 39 C 1503   162-0248
Ringvägen 39 C 1601   162-0249
Ringvägen 39 C 1601   162-0250
Ringvägen 39 C 1601   162-0251
Ringvägen 29 1101   162-0252
Ringvägen 29 1102   162-0253
Ringvägen 29 1103   162-0254
Ringvägen 29 1201   162-0255
Ringvägen 29 1202   162-0256
Ringvägen 29 1203   162-0257
Ringvägen 29 1301   162-0258
Ringvägen 29 1302   162-0259
Ringvägen 29 1303   162-0260
Ringvägen 29 1401   162-0261
Ringvägen 29 1402   162-0262
Ringvägen 29 1403   162-0263
Ringvägen 29 1501   162-0264
Ringvägen 29 1502   162-0265
Ringvägen 29 1503   162-0266
Ringvägen 29 1601   162-0267
Ringvägen 29 1602   162-0268
Ringvägen 29 1603   162-0269
Ringvägen 33 1101   162-0270
Ringvägen 33 1102   162-0271
Ringvägen 33 1201   162-0272
Ringvägen 33 1202   162-0273
Ringvägen 33 1203   162-0274
Ringvägen 33 1301   162-0275
Ringvägen 33 1302   162-0276
Ringvägen 33 1303   162-0277
Ringvägen 33 1401   162-0278
Ringvägen 33 1402   162-0279
Ringvägen 33 1403   162-0280
Ringvägen 33 1501   162-0281
Ringvägen 33 1502   162-0282
Ringvägen 33 1503   162-0283
Ringvägen 33 1601   162-0284
Ringvägen 33 1602   162-0285
Ringvägen 33 1603   162-0286
Ringvägen 35 1101   162-0287
Ringvägen 35 1102   162-0288
Ringvägen 35 1103   162-0289
Ringvägen 35 1201   162-0290
Ringvägen 35 1202   162-0291
Ringvägen 35 1203   162-0292
Ringvägen 35 1301   162-0293
Ringvägen 35 1302   162-0294
Ringvägen 35 1303   162-0295
Ringvägen 35 1401   162-0296
Ringvägen 35 1402   162-0297
Ringvägen 35 1403   162-0298
Ringvägen 35 1501   162-0299
Ringvägen 35 1502   162-0300
Ringvägen 35 1503   162-0301
Ringvägen 35 1601   162-0302
Ringvägen 35 1602   162-0303
Ringvägen 35 1603   162-0304
Ringvägen 37 1101   162-0305
Ringvägen 37 1102   162-0306
Ringvägen 37 1201   162-0307
Ringvägen 37 1202   162-0308
Ringvägen 37 1203   162-0309
Ringvägen 37 1301   162-0310
Ringvägen 37 1302   162-0311
Ringvägen 37 1303   162-0312
Ringvägen 37 1401   162-0313
Ringvägen 37 1401   162-0314
Ringvägen 37 1401   162-0315
Ringvägen 37 1501   162-0316
Ringvägen 37 1502   162-0317
Ringvägen 37 1503   162-0318
Ringvägen 37 1601   162-0319
Ringvägen 37 1602   162-0320
Maria Bangata 17 1101   163-0001
Maria Bangata 17 1102   163-0002
Maria Bangata 17 1103   163-0003
Maria Bangata 17 1104   163-0004
Maria Bangata 17 1105   163-0005
Maria Bangata 17 1201   163-0006
Maria Bangata 17 1202   163-0007
Maria Bangata 17 1203   163-0008
Maria Bangata 17 1204   163-0009
Maria Bangata 17 1205   163-0010
Maria Bangata 17 1301   163-0011
Maria Bangata 17 1302   163-0012
Maria Bangata 17 1303   163-0013
Maria Bangata 17 1304   163-0014
Maria Bangata 17 1305   163-0015
Maria Bangata 17 1401   163-0016
Maria Bangata 17 1402   163-0017
Maria Bangata 17 1403   163-0018
Maria Bangata 17 1404   163-0019
Maria Bangata 17 1405   163-0020
Maria Bangata 17 1501   163-0021
Maria Bangata 17 1502   163-0022
Maria Bangata 17 1503   163-0023
Maria Bangata 17 1504   163-0024
Maria Bangata 17 1505   163-0025
Maria Bangata 17 1601   163-0026
Maria Bangata 17 1602   163-0027
Maria Bangata 17 1603   163-0028
Maria Bangata 17 1604   163-0029
Maria Bangata 17 1605   163-0030
Maria Bangata 17 1701   163-0031
Maria Bangata 17 1702   163-0032
Maria Bangata 17 1703   163-0033
Maria Bangata 17 1704   163-0034
Maria Bangata 17 1705   163-0035
Maria Bangata 17 1801   163-0036
Maria Bangata 17 1802   163-0037
Maria Bangata 17 1803   163-0038
Maria Bangata 17 1804   163-0039
Maria Bangata 17 1901   163-0040
Maria Bangata 17 1902   163-0041
Maria Bangata 17 1903   163-0042
Maria Bangata 17 1904   163-0043
Maria Bangata 13 1104   163-0044
Maria Bangata 13 1101   163-0045
Maria Bangata 13 1102   163-0046
Maria Bangata 13 1103   163-0047
Maria Bangata 13 1204   163-0048
Maria Bangata 13 1201   163-0049
Maria Bangata 13 1202   163-0050
Maria Bangata 13 1203   163-0051
Maria Bangata 13 1304   163-0052
Maria Bangata 13 1301   163-0053
Maria Bangata 13 1302   163-0054
Maria Bangata 13 1303   163-0055
Maria Bangata 13 1404   163-0056
Maria Bangata 13 1401   163-0057
Maria Bangata 13 1402   163-0058
Maria Bangata 13 1403   163-0059
Maria Bangata 13 1504   163-0060
Maria Bangata 13 1501   163-0061
Maria Bangata 13 1502   163-0062
Maria Bangata 13 1503   163-0063
Maria Bangata 13 1604   163-0064
Maria Bangata 13 1601   163-0065
Maria Bangata 13 1602   163-0066
Maria Bangata 13 1603   163-0067
Maria Bangata 13 1704   163-0068
Maria Bangata 13 1701   163-0069
Maria Bangata 13 1702   163-0070
Maria Bangata 13 1703   163-0071
Maria Bangata 13 1802   163-0072
Maria Bangata 13 1801   163-0073
Maria Bangata 13 1902   163-0074
Maria Bangata 13 1901   163-0075
Maria Bangata 9 1102   163-0076
Maria Bangata 9 1103   163-0077
Maria Bangata 9 1104   163-0078
Maria Bangata 9 1105   163-0079
Maria Bangata 9 1101   163-0080
Maria Bangata 9 1202   163-0081
Maria Bangata 9 1203   163-0082
Maria Bangata 9 1204   163-0083
Maria Bangata 9 1205   163-0084
Maria Bangata 9 1201   163-0085
Maria Bangata 9 1302   163-0086
Maria Bangata 9 1303   163-0087
Maria Bangata 9 1304   163-0088
Maria Bangata 9 1305   163-0089
Maria Bangata 9 1301   163-0090
Maria Bangata 9 1402   163-0091
Maria Bangata 9 1403   163-0092
Maria Bangata 9 1404   163-0093
Maria Bangata 9 1405   163-0094
Maria Bangata 9 1401   163-0095
Maria Bangata 9 1502   163-0096
Maria Bangata 9 1503   163-0097
Maria Bangata 9 1504   163-0098
Maria Bangata 9 1505   163-0099
Maria Bangata 9 1501   163-0100
Maria Bangata 9 1602   163-0101
Maria Bangata 9 1603   163-0102
Maria Bangata 9 1604   163-0103
Maria Bangata 9 1605   163-0104
Maria Bangata 9 1601   163-0105
Maria Bangata 9 1702   163-0106
Maria Bangata 9 1703   163-0107
Maria Bangata 9 1704   163-0108
Maria Bangata 9 1705   163-0109
Maria Bangata 9 1701   163-0110
Maria Bangata 9 1801   163-0111
Maria Bangata 9 1802   163-0112
Maria Bangata 9 1803   163-0113
Maria Bangata 9 1804   163-0114
Maria Bangata 9 1901   163-0115
Maria Bangata 9 1902   163-0116
Maria Bangata 9 1903   163-0117
Maria Bangata 9 1904   163-0118