!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedning

Valberedning 2017 - 2018.

Alexander Peterson MB 17, sammankallande

Anna Insulander MB 9

Ingrid Gallagher MB 17

Ulrik Horn RV 35

 

Mejla valberedningen@brfanghasten.se


2018-01-15

Har du idéer och känner engagemang för vårt gemensamma boende?

  • Vill du vara med och ta ansvar för ekonomi, förvaltning, och annat som rör vår bostadsrättsförening som du är ägare/medlem i?
  • Vill du arbeta långsiktigt och i öppen och demokratisk anda?

Kandidera i så fall till styrelsen eller rollen som internrevisor för BRF Ånghästen!

Vid årets föreningsstämma är det dags att välja ordförande och två styrelseledamöter för de kommande två åren. Därutöver suppleanter och internrevisor för ett år.

Vill du kandidera? Vill du föreslå någon annan? Ny eller redan vald person som du tycker gör ett bra jobb för något av förtroendeuppdragen? Hör av dig till valberedningen på valberedningen@brfanghasten.se, eller ring Jörgen Andersson på 0733 74 86 41.

På denna webb kan du läsa mer om vår förening, hur den styrs och vad som är på gång. 

Varmt välkommen med din åsikt/intresseanmälan senast den 7 februari 2018

Med vänlig hälsning Jörgen, Susanna och Ilana i valberedningen.