!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedning

Valberedning 2017 - 2018.

Alexander Peterson MB 17, sammankallande

Anna Insulander MB 9

Ingrid Gallagher MB 17

Ulrik Horn RV 35

Mejla valberedningen@brfanghasten.se


2019-01-08 13:35

Har du idéer och känner engagemang för vårt gemensamma boende?

    • Vill du vara med och ta ansvar för ekonomi, förvaltning, och annat som rör vår bostadsrättsförening som du är ägare/medlem i?
    • Vill du arbeta långsiktigt och i öppen och demokratisk anda?
    • Kandidera i så fall till styrelsen eller rollen som internrevisor för BRF Ånghästen!

Vid årets föreningsstämma i maj är det dags att välja fyra styrelseledamöter för de kommande två åren. Därutöver suppleanter och internrevisor för ett år.

Vill du kandidera? Vill du föreslå någon annan? Ny eller redan vald person som du tycker gör ett bra jobb för något av förtroendeuppdragen? Hör av dig till valberedningen på valberedningen@brfanghasten.se, eller ring Alexander Peterson på 070-471 98 52.

På denna webb kan du läsa mer om vår förening, hur den styrs och vad som är på gång.

Varmt välkommen med din åsikt/intresseanmälan senast den 3 februari 2019.

Med vänlig hälsning Alexander, Anna, Ingrid och Ulrik i valberedningen.