!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gårdsgrupp

Gårdsgruppen skall komma med ideer om hur gården skall skötas och se ut. Gårdsgruppen kan nås här.


2018-06-17

I gårdsgruppen ingår för närvarande:

Eva Asplund MB 17

Håkan Paulson MB 17

Karin Flink Rv 29

Birgitta Agazzi MB 9

Gunilla Snell MB 17

Marina Gunnmo Grönros Rv 39 A


2015-06-04

Intresserad av utemiljön ─ gå med i gårdsgruppen!

Vi har det rätt fint på gården. Det är i mycket gårdsgruppens förtjänst. Men vi har också en firma ─ IT-underhåll ─ som hjälper till med städning, gräsklippning och annat grovjobb. Om det ska fungera även i fortsättningen behöver vi vara fler i gårdsgruppen. För närvarande är vi bara två.

Det bästa vore om någon i varje uppgång kunde vara med. Det krävs inga extremt gröna fingrar för att vara till nytta och man behöver inte stå med ändan i vädret och rensa i rabatter. Det ser vi som frivilligt arbete eller så lejer vi bort det. Men det skulle underlätta mycket om vi var flera som kunde:

  • nypa bort vissna blommor i ekfaten utanför den egna entrén;
  • påpeka brister i det löpande underhållet = vad vi ska uppdra åt IT;
  • komma med förslag till och diskutera förbättringar av planteringar, lekredskap, sittplatser, uppställning av cyklar etc.

Gårdsgruppen träffas eller utbyter information via e-post en gång i månaden för att komma överens om:

  1. vilka jobb vi vill att IT ska utföra under den kommande månaden;
  2. vilka förslag vi vill lägga fram till styrelsen.

Det mesta av det löpande klarar vi via e-post men vi bör träffas åtminstone en gång vår och höst, gärna under trevliga former.

Föreningen har ju också antagit en översiktlig plan för upprustning och förnyelse av utemiljön. Planen har utarbetats av en landskapsarkitekt och grundar sig på synpunkter och förslag som de boende framfört. Den kommer att genomföras i etapper. Närmast i tur ligger att ordna cykelparkering för boende i MB 9 och snygga till platsen utanför den entrén. Landskapsarkitekten kommer inom kort med förslag till lösningar. Även här har gårdsgruppen en roll som rådgivande åt styrelsen. Det är därför särskilt angeläget att någon eller några boende i MB 9 ansluter till gårdsgruppen.

Det vore också trevligt om vi var några fler som kunde hjälpas åt med praktiskt arbete på gården ─ främst i planteringarna. Det kan handla om att skaffa och plantera nya växter, byta ut gamla, pilla ner lökar, plantera i ekfaten och liknande. Och ─ inte minst ─ hjälpa till med biltransport någon gång. För det behöver man inte nödvändigtvis vara med i gårdsgruppen eller gå på möten. Det räcker att lägga in sin e-postadress på en lista så blir man kallad när något är på gång. Kan man så kommer man.

Anmäl ditt intresse för att medverka i gårdsgruppen alternativt vill ansluta till gänget av frivilliga trädgårdsarbetare till gardsgruppen@brfanghasten.se.

Gårdsgruppen/Eva Asplund MB 17 och Britt-Marie Tallroth RV 39A 


 2013-10-15

Extra stämmans protokoll kan ses här.


2013-09-16

Extra stämma om gården 18 september 2013. Se 13-04-25 och 13-04-09.


2013-04-25

Förslag till upprustning av gården vilket presenterades den 10 - 14 april i festlokalen kan nu laddas ned här. Här finns också ritning på hur det ser ut för närvarande.


2013-04-09

Gårdsgruppen presenterar plan för förnyelse av gården onsdagen den 10 och torsdagen den 11 april kl 16-20 i festlokalen.

Söndagen den 14 april kl 11:00 kommer vår landskapsarkitekt Martin Michel och berättar om planen och svarar på frågor.

Välkomna

Se vidare informationsblad som delats ut.


2012-11-02

Ni kanske har sett oss på gården ibland. Vi rensar och putsar men det är inte vårt egentliga uppdrag.

Vårt egentliga uppdrag är att initiera och bereda frågor som rör den gemensamma utemiljön och lämna förslag till styrelsen på det vi tycker behöver göras. Ett exempel på vår roll är de nya gungorna. Där var vi behjälpliga med att ta fram förslag på gungor och gungornas placering.

IT-underhåll sköter gården.

Ibland står det en liten vit bil på gården. Den kommer från IT-underhåll. Med dom har föreningen avtal om regelbunden skötsel av gården, t.ex. städning av gångar tömning av papperskorgar klippning av gräsmattor och snöröjning.

Gårdsgruppen håller koll på när det behövs extra insatser som gödsling och beskärning. Styrelsen gör då en beställning på det som inte ingår i avtalet.

Det lilla gula huset

Vi har fått tillgång till det lilla gula huset på gräsmattan där vi förvarar våra trädgårdsredskap. Om ni t.ex. tömmer er balkongjord eller krukjord i rabatten kan ni låna kratta och spade för att jämna ut jorden. Tills vidare lägger vi gamla döda växter och ogräs från rabatterna i en hög under lönnarna vid MB 17 där IT-underhåll hämtar det 1 gång i veckan.

Det är 26 år sedan gården anlades.

Sedan dess har den mer eller mindre fått växa ifred. Nu behövs en grundlig insats för att få vår gård välskött igen. Det gångna året har gårdsgruppen undersökt möjligheterna att få sakkunnig hjälp med upprustning och förnyelse . Vi har föreslagit styrelsen att anlita landskapsarkitekt Martin Michel för att ta fram en plan för det fortsatta arbetet. Martin Michel har mångårig erfarenhet och har även arbetat med bostadsrättsföreningar. Han har redan startat med en inventering av allt utomhus så att det ska finnas underlag för att ta lite större tag.

Martin Michel tycker att vi har en fin gård men att underhållet är eftersatt. Han har intressanta idéer om hur man förbättrar det som är bra och tillför nya planteringar för att få det vackrare. Men han vill naturligtvis veta mer om de boendes behov och önskemål. Därför har vi gjort ett frågeformulär som vi hoppas att alla vill svara på. Det kommer att delas ut i alla brevlådor.

När föreningen har antagit en ny plan för gården kommer genomförandet att ske i etapper med de mest eftersatta delarna först.

En vacker och välplanerad gård höjer värdet på våra lägenheter både för dom som säljer och dom som bor kvar.

Kontakt med gårdsgruppen

Gårdsgruppen består för närvarande av:

Eva Asplund

 

Vi har numera en gemensam e-postadress: gardsgruppen@brfanghasten.se


 1 september 2011

Nu är de träd fällda som beslutats. IT-underhåll har och också glesat i lindarna för att få in mer ljus. Vildvinet är nertaget eftersom det slingrade sig in i fasaden och under takpannor och stuprännor. Ungdomar i föreningen har tvättat och målat på gården under sommaren.

Förskolan har fått ny sand i sina sandlådor och de lekredskap som behövde åtgärdas efter besiktning är åtgärdade (utom gummimattan i anslutning till rutschkanan som tar ytterligare en månad). Även grindar har satts upp i den lilla lekgården utanför Rv 39 C så att små barn inte kan försvinna. Samtliga boende hoppas delta i vår gemensamma städdag 11 september kl. 11.


19 juni 2011

Ett antal trädgårdsredskap är inköpta och förvaras i förrådet entrén Mb 13. De kommer att användas av frivilliga i gårdsgruppen som ansar rabatter m.m. då inte It-underhåll är där.


24 mars 2011

Inventering av träden gjordes av några ur styrelsen och Lars Berg. Läs mer här


Gårdsgruppen möte 10 mars 2011.

Träden mellan RV 35-37 och 39 A,B bör fällas, enligt förvaltaren, på grund av att det är risk för att de förstör fasad och grund. Nytt möte med förvaltaren ska helt klargöra hur stor betydelse det har för huset. kan något eller några träd sparas men tuktas eller måste alla ner för att kunna göra nyplantering av träd som inte blir lika omfångsrika och höga. De träd som blir aktuella kommer antagligen att fällas innan det blir dags att renovera balkongerna och tvätta fasaderna och fräscha upp socklar och alla små ”betonghus” på gården och vid infarten utanför RV 29.

Gårdsgruppen ska göra en inventering på söndag 13 mars för att så småningom arbeta fram ett förslag till hur gården ska planeras. Eventuellt anlitas en trädgårdsarkitekt. Gårdsgruppen gör också förslag till städdagar på gården, och kommer till detta att köpa in en del trädgårdsredskap till föreningen.

Dokument

Nuvarande gård.pdf 2013-04-25
Gården förslag.pdf 2013-04-25
Gårdsgruppsinformation.pdf 2013-04-09