!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gymgrupp

Gymmet sköts av en gymgrupp under Ånghästen och dem kan du nå här. Vad som gäller för gymmet kan du läsa här.


2015-05-06

Uppdaterade gymregler införda.


2014-05-20

Ny utrustning i gymmet

Efter det att gymlokalen upprustats upplever vi att ordningen har blivit bättre och förhoppningsvis fortsätter det så nu när vi utökat redskapsarsenalen.

  • Det  utslitna löpbandet har äntligen ersatts med ett nytt
  • Den eftertraktade roddmaskinen har installerats  
  • Inköp av ett antal fasta hantlar och kettlebells  har gjorts
  • Ett förbättrat instruktionsblad för ljudanläggningen har framställts 

OBS.

Ändvänd inte de skor ni joggar med utomhus, eftersom leverantören av löpbandet inte ger garanti på utrustningen om det konstateras att ”uteskor” används på löpbandet.


2013-01-06

Ansvarsgruppen för gymmet har beslutat kalla alla föreningens medlemmar med intresse för lokalens fortsatta drift och utveckling till ett möte.

Under mötet kommer vi att ta upp till diskussion hur ansvarsfördelning och styrelseform för lokalen skall se ut framledes. Vi kommer också att gå igenom gällande regler för lokalen, och diskutera frågan om avgift. Slutligen så kommer vi att öppna för en diskussion gällande inköp av ny utrustning under 2013.

Mötet kommer att hållas i festlokalen, torsdag 10/1 kl. 19:30 till ca 21:00

Ta chansen att vara med och utforma vårt fina gym!


2012-12-22

Reglerna modifierade och formulär för regler och kvittens av access till gymmet kan nu laddas ned här.


2011-10-11

Vill bara berätta lite om vad som händer i gymmet.

Som ni sett har det skett små förändringar i gymmet då och då, t.ex.  togs en ”skivstångsstation” bort detta för att få mer golvyta för gymmattorna.

Gym-gruppen  har ytterligare några förändringar på gång.

När 3-rummaren skall byggas om till bla. expedition för bostadsföreningen, kommer vi även att fixa till belysningen i ”hantelrummet” och förhoppningsvis även byta ut golvet.

Vi planerar även att ordna för någon form av upphängning för gym-mattorna (stång  eller krokar).

Pilatesbollen bör även få en förvaringsställning.

Ytterligare krokar kommer att sättas upp för hjälpmedlen till dragmaskinerna.

Ett städskåp  som skall placeras i omklädesrummet är beställt och kommer snart på plats.

I våra planer finns även inköp av Kettelbells-vikter  och  så småningom  sätta upp en spegel  i ”hantelrummet” .

Om ni har ytterligare förslag , sänd ett mail till gym@brfanghasten.se

Gymgruppen

M.v.h. Lennart Lysén


2011-04-06

Vad händer och har hänt och i gymmet den senaste  tiden?

Ny utrustning har inköpts:

- Nya mattor

- Ny ställning för hantlar

- Ny pilatesboll

- Chinstång har installerats

- Ett par nya bänkar

- Ytterligare en plats för styrketräning

- Nya vikter 

- Några nya hantag till dragmaskinen

- Ny balansplatta

Inköpt men ej på plats

- Ett par dragmaskiner

- Multimaskin

Lokalen- Mörkrummet- from. nu "lilla rummet"

Väggen till lilla rummet skall öppnas upp.

Väggarna är spacklade och ommålade 

Panel skall sättas upp på en vägg i lilla rummet

Planerade inköp

- En klocka med sekundvisare

- Förvaringsskåp för korttidsanvändning

- Förvaringsskåp för städutrustning

Planerade aktiviteter.

- Genomgång av hur utrustningen skall användas

- Utveckla träningschema för nybörjare

Synpunkter om gymmet skall sändas till gymgruppen.