!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Grovsopor

GROVSOPOR – 2019

Den 1:a tisdagen i månaden klockan 19:00 så kommer två sopbilar från ’Recycling i Stockholm AB’ att vara parkerad vid vändplanen på Ringvägen 29-31under en timmes tid, fram till kl. 20:00. Personal tar där hand om dina sopor och hjälper dig och så att inga ”felaktiga sopor” slängs.  Den minsta bilen tar emot farligt avfall.

Sopbilen kommer att vara på plats den 1:a tisdagen i månaden mellan 19:00-20:00 varje månad.

Sopbilen är på plats följande datum:               

2019

Onsdag 2 januari OBS! Tisdag 5 februari   Tisdag 5 mars

Tisdag 2 april                Tisdag 7 maj          Tisdag 4 juni

Tisdag 2 juli                  Tisdag 6 augusti    Tisdag 3 september

Tisdag 1 oktober          Tisdag 5 november Tisdag 3 december

Sopbilen tar emot följande avfall.

  1. Blandade grovsopor såsom möbler, hyllor, emballage mm.
  2. Farligt avfall såsom elektronik dvs. TV, radioapparater, datorer mm. färg, batterier lampor mm.  

Obs! Separera ”farligt avfall” från övriga sopor och lämna till personalen.

Sopbilen tar inte emot följande avfall.

  1. Kyl/Frys eller spis. (se anm.)
  2. Hushållssopor.
  3. Byggsopor (se anmärkning nedan)

Om du är osäker vad som går att slänga i sopbilen så kontakta deras personal som är på plats vid sopbilen så hjälper de dig.

Anm.

Recycling i Stockholm AB erbjuder sig även att ta emot byggsopor som vägs på plats i sopbilen för att beräkna kostnaden. Borttransportering av byggsopor betalas ej av föreningen utan betalas av bostadsrättsinnehavaren separat. Om du vill ha hjälp med detta så kontakta alltid företaget i god tid innan ”hämtningsdagarna” och beskriv vad det är du vill ha hjälp med.

Kontakt: Mats Strömbäck, Recycling i Stockholm AB, för mer information om priser mm.

Tel. 070-696 02 00, mats@recyclingab.se    

Generella regler för sophantering

I väntan på sopbilen får inte sopor placeras i trapphus eller andra gemensamma utrymmen, såsom barnvagnsrum, cykelrum eller gårdsplan Har du ingen möjlighet att vänta till ovanstående datum så går det bra att själv transportera soporna till kommunens kostnadsfria återvinningscentraler, alternativt förvara dem i lägenheten eller förrådet som tillhör lägenheten.

DE GEMENSAMMA UTRYMMENA FÅR ABSOLUT INTE BELAMRAS MED GODS/SOPOR.

Detta är ett krav från Brandmyndigheten, som har våra gemensamma utrymmen som angreppsväg för brandkåren och det är din utrymningsväg vid fara. Det kan handla om människors liv och det är därför absolut förbjudet att placera gods/sopor på dessa platser.

Det är föreningens skyldighet att uppfylla dessa krav.

OBS! GROVSOPOR FÅR INTE PLACERAS/LAGRAS PÅ GÅRDSPLANEN UTANFÖR RINGVÄGEN 29 - 31 I VÄNTAN PÅ SOPBILEN ELLER ANNAN ANLEDNING.

Vi är tacksamma om alla respekterar detta och möjliggör för oss att skapa en god miljö för alla boende. Föreningen kommer att fakturera de medlemmar/hyresgäster för de extra kostnader som bortforslingen av felaktigt placerade sopor kostar.

Här kan du slänga övriga sopor.

Sopnedkasten i fastigheten är anslutna via en sopsugsanläggning tillsammans med

3000 andra hushåll. Soporna sugs i rör till en central som ligger under Globala gymnasiet på Hornsgatan. Sopnedkasten är avsedda för hushållssopor och för att undvika problem såsom stopp mm. följ följande råd.

  1. Endast kasta sopor som ligger i plastpåse eller liknande.
  2. Alltid stänga sopnedkastet efter dig.

Den vanligaste orsaken till stopp är pizzakartonger som vecklar ut sig och bildar en propp.

Riv sönder dessa och lägg i plastpåse eller liknande.

Återvinningsstationen utanför Zinkensdamm ip där du kan lämna tidningar, förpackningar, glas mm. i de gröna behållare som står uppställda där.

Den mobila miljöstationen kommer till Rosenlundsgatan 56 – framför gårdsinfarten

där du kan lämna farligt avfall såsom batterier, färg, ljusrör, energilampor mm. Gå in på www.stockholmvatten.se för datum

När det gäller vitvaror så är vitvaruförsäljare sedan den 1 juli 2000 skyldiga att ta emot de gamla spisar, frysar mm när man köper nytt.

Om du anlitar någon för att byta ut dina nuvarande vitvaror, eller kanske till att renovera ditt kök, så kan du be dem att ta med vitvarorna, och sköta detta åt dig. Det är bra om du nämner detta i samband med att du begär en offert från den hantverkare du ska ha, eftersom många tar extra betalt för att göra sig av med vitvaror.

Brf Ånghästen