!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopor

Se menyn till vänster.

Här kan du läsa allt om sopor på Stockholms vattens webbsida.

Om vår sopsug för hushållssopor kan du läsa här.


Sopnedkasten i fastigheten är anslutna via en sopsugsanläggning tillsammans med över 3000 andra hushåll. Soporna sugs i rör till en central som ligger under Globala gymnasiet på Hornsgatan. Sopnedkasten är avsedda för hushållssopor. För att undvika problem följ följande råd:

  1. Släng aldrig något föremål av glas i sopnedkastet.
  2. Packa soporna i plastpåse eller liknande.
  3. Stäng luckan till sopnedkastet efter dig.

Den vanligaste orsaken till stopp är pizzakartonger, som vecklar ut sig och bildar en propp. 

Riv sönder pizzakartongen och lägg den i plastpåse eller liknande.

Undersidor