!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Förvaltning

 Vår förvaltare heter Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB. De sköter allt som har med teknisk och administrativ förvaltning att göra samt svarar för fastighetsskötseln.

När det gäller den ekonomiska redovisningen samarbetar Borg & Merio med Brf Konsulterna. Det är med andra ord deras namn som kommer att stå på avgifts- och hyresavier.

Allmänna förvaltningsfrågor

Mer information rörande förvaltningen, liksom frågor kring större renoveringar och löpande underhåll, går att finna på Borg & Merios egen hemsida eller genom en direkt kontakt enligt nedan.

Tel: 08-36 14 14

E-post: info@borgmerio.se

Hemsida: http://www.borgmerio.se

Adress: Malmgårdsvägen 16, 11638 Stockholm

Ekonomifrågor

Frågor rörande avgifter, hyror, lägenhetsöverlåtelser och liknande besvaras enligt nedan av Brf Konsulterna

Tel: 08-760 8110

E-post: info@brfkonsulterna.se

Adress:Malmgårdsvägen 16, 161 38 Stockholm

Hissarna

Hissarna sköts av företaget Aseka AB och felanmälan görs direkt till dem, alla tider på dygnet.

Tel: 08-400 207 11

Felanmälan

Alla telefonnummer som rör felanmälan, återfinns under rubriken Felanmälan!

Utskriftvänlig version