!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Förvaltning

Vår förvaltare heter Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB. De sköter allt som har med teknisk och administrativ förvaltning att göra samt svarar för fastighetsskötseln.

När det gäller den ekonomiska redovisningen samarbetar Borg & Merio med Brf Konsulterna. Det är med andra ord deras namn som står på avgifts- och hyresavier.

OBS. Fr.o.m. 1 januari 2018 byter brf Ånghästen ekonomisk förvaltare till Valorem Bostadsrättsförvaltning, 

Allmänna förvaltningsfrågor

Mer information rörande förvaltningen, liksom frågor kring större renoveringar och löpande underhåll, går att finna på Borg & Merios egen hemsida eller genom en direkt kontakt enligt nedan.

Tel: 08-36 14 14

E-post: info@borgmerio.se

Webb: www.borgmerio.se

Adress: Malmgårdsvägen 16, 11638 Stockholm

Ekonomifrågor

Frågor rörande avgifter, hyror, lägenhetsöverlåtelser och liknande besvaras fr.o.m. 1 januari 2018 enligt nedan av Valorem. 

Webb: www.valorem.se. 

Kontakt: info@valorem.se.

Telefon: 08-20 35 03, m, ti, to, f 10:00 - 12:00 o 13:00 - 15:00.

Hissarna

Hissarna sköts av företaget Aseka AB och felanmälan görs direkt till dem, alla tider på dygnet.

Tel: 08-400 207 11

Felanmälan

Alla telefonnummer som rör felanmälan, återfinns under rubriken Felanmälan!