!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tvättstuga Ringvägen 37

Föreningen har 2 tvättstugor belägna på Ringvägen 37 och Maria Bangata 13. 

Tvätttstugan Rv 37 kan nås från gården eller via porten Rv 37, en trappa ned.

Du har tillträde från en halvtimme före tvättpassets början till en timme efter. Boka och även få mer instruktioner kan du göra här eller på bokningstavlan utanför tvättstugan. OBS att du behöver en tagg för att tvätta eller för att boka på bokningstavlan.

Om du har frågor om bokning kontakta Solveig, mobil 073-426 5566, mejl solveig@brfanghasten.se eller Hans, mobil 070-484 19 82, mejl hans@brfanghasten.se.


Regler i tvättstugan Rv 37

Allmän ordning

Du får endast boka två maskinstationer samtidigt.

Du får endast tvätta om du har bokat. Du får inte använda några lediga maskiner om du inte bokat dem eller talat med den som bokat. 

Tvättstugan är endast till för de boende och deras tvätt.

Var rädd om lokaler och utrustning.

Följ driftsinstruktioner för maskinerna.

Fel eller skador ska omedelbart anmälas till felanmälan.

Hjälp oss hålla ordning. Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i.

Det är inte tillåtet att ta tvättvagnar från tvättstugan.

Tvättider

 • Tvättning får endast ske kl. 07 till 21 (söndag 11-21). Torktid längst till kl. 22.
 • Varje tvättpass är 3-4 timmar. Tiderna för varje pass framgår av bokningstavlan utanför tvättstugan eller på webbsidan.
 • Bokade tvättider ska respekteras.
 • Tvättpasset får inte överskridas oavsett när tvättningen påbörjades. Dock får torktumlare och torkskåp vid behov användas 30 min in på efterföljande tvättpass.
 • Tvättpass som inte utnyttjats efter 30 min kan bokas av annan.

Bokning av tider

 • Bokning av tvättider görs på webbsidan eller på bokningstavlan utanför tvättstugan. Tvättider ska normalt bokas i förväg och man får endast ha 2 aktuella bokningar.
 • Inloggning på tavlan: Se sidan Boka.
 • Inloggning via hemsidan: Klicka på Boka. Där klickar du vidare och kommer till inloggningssidan. Använd de fyra sista siffrorna i ditt lägenhetsnummer (t.ex. 0056) som användarnamn. När du är inloggad har du alltid möjlighet att ändra lösenord. Om du glömt ditt lösenord kan du mejla till losenord@brfanghasten.se

När du skall tvätta 

 • Se till att du "taggar in" (alltså öppna tvättstugedörren med din egen tagg) när du kommer till tvättstugan även om du skulle komma in genom att någon annan släpper in dig. Om du inte taggar in inom en halvtimme från tvättidens början, frigörs tiden för andra att boka.
 • Tvätt- och sköljmedel doseras automatiskt av maskinerna. Medlen är miljö- och allergivänliga. Det går att använda eget tvättmedel men det rekommenderas inte. Förslitningen blir mindre om automatisk dosering användes.
 • Det är förbjudet att färga kläder eller att använda kemikalier så som klorin i maskinerna. Endast tvätt – och sköljmedel för maskintvätt får användas.
 • BH med byglar måste tvättas i tvättpåse på grund av att byglarna orsakar många driftstopp.

 

Användning

 • Instruktion om hur man använder maskinerna finns i tvättstugan.

 

När tvätten är klar

 • Efter avslutad tvätt ska tvättstugan lämnas i god ordning.
 • Öppna luckan till tömda maskiner.
 • Rensa bort ludd ifrån torkskåp och torktumlare med befintlig borste. Maskinerna blir annars lätt överhettade och avger då ingen värme eller stannar.
 • Torka ur tvättrumman så att inga rester finns kvar.
 • Vid kö vid mangeln fördelas tiden lika mellan de som innehar tvättid samtidigt med 30 min åt gången.

 

Mer om tvättmedlet och sköljmedlet.