!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Festlokal

Alla som bor i Ånghästen har möjlighet att hyra festlokalen som finns i bottenvåningen på Maria Bangata 13. Huvudentrén ligger mellan MB 13 och MB 9. Festlokalen rymmer drygt 60 personer vid bordssittning och närmare 100 vid biosittning. Panoramabilder.

OBS! Uthyrning är endast tillåten för privata ändamål och inte för kommersiella.

Vid frågor om festlokalen kan du mejla uthyrning@brfanghasten.se

Bokning av festlokalen

Bokning av lokalen sker här med lägenhetsnummer (t.ex. 0056).  För att komma in på bokningssidan krävs ett lösenord som du får om du mejlar losenord@brfanghasten.se. Uppge då ditt interna lägenhetsnummer (t.ex 0056) och namn.

Observera att bokningen bara är preliminär fram till dess att hyresbeloppet är inbetalt.

Betalning

Betalning sker till bankgiro 724-9741. Ange datum, internt lägenhetsnummer och namn. Exempel: 30/10, 0095, Enochsson.

Du behöver inte betala förrän 1 vecka före uthyrningstillfället. Pga. allt för stor och dyrbar administration kan återbetalning vid avbokning inte ske. (Däremot kan man få ha beloppet till godo till ett annat tillfälle).

Hyreskosnaderna är 75 kronor per timme 12-19 och 100 kronor per timme 19-22. 

Morgonmodulen 6-12 kostar inget om man där förbereder eller städar. Morgontiden måste man samsas om, om flera behöver använda den. 

Nyckel

De elektroniska nycklarna (taggarna) används för tillgång festlokalen, vad som gäller kan läsas här.

Tillträde till festlokalen.

Tillträde sker via dörren/porten mellan MB 9 och MB 13 nära gångbron.

Ljudsystem

Det finns ett ljudsystem som kan användas vid möten, filmvisning, musikspelning etc. Ladda ned info här. 

Sopor

Använd svarta sopsäckar (ca 80 liter, använd inte större säckar) som ligger under mittendiskbänken men fyll dem inte för mycket och slut dem väl. Sopsäckarna töms i ett låst sopnedkast utanför dörren till farstun. Man öppnar med nyckeln som ligger i översta lådan till höger om spisen + ett handtag som också ligger där.

Tider

Pga att lokalen inte är ljudisolerad får man endast använda lokalen fram till 22. Fram till 23 får man dock plocka i ordning under tystnad. 

Anvisningar och kontaktpersoner

Mer information om hur man betalar, trivselregler, möblering och annat kan du ladda ned här här (pdf).

Du kan också vara med i ett matlag på fredagar. Läs mer här.

Du kan också alltid ta kontakt med någon i styrelsen

 

 

 

 

 

Dokument

FestlokalAnvisningar.pdf 2019-02-17
Ljudbruksanvisning.pdf 2014-06-08