!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gym

Gymmet.

Panoramabild.

Gymmet ligger på -1 på Maria Bangata 13. Lämpligen tar man hissen ner.

Gymmet sköts av gymgruppen. Om du vill veta vad de gör och vad som händer med gymmet så klicka här

Samtliga inpasseringar dataregistreras i det datasystem som kontrollerar dörrarna. Kontroll av inpasseringar kan komma att ske för att finna ansvarig till eventuell skadegörelse. Vid uppenbart missbruk av lokalerna, skadegörelse eller liknande, kan den som varit ansvarig för nyckeln under en tid avstängas av styrelsen. Var och en som skall använda gymmet skall gå in med sin egen tagg för att man skall kunna spåra användare vid t.ex. skadegörelse.

Kontakt

Gymgruppen kan nås under mejladress gym@brfanghasten.se

Användning

Gym får användas mellan klockan 06.00 och 22.00. Användningen sker på egen risk. Bostadsrättsföreningen har inga försäkringar som täcker olyckshändelse eller skadegörelse. För att få access ska alla användare godkänna våra bestämmelser som gäller säkerhet och trivsel. Mer utförliga regler kan du ladda ned här

Felanmälan görs omedelbart till gymgruppen.

Alla som vill ha tillgång till gymmet skall skriva på ett dokument om att man tagit del av reglerna och sedan betala 200 kr för att få en speciell tagg bara till gymmet. Kontakta via mail solveig@brfanghasten.se eller 073-426 5566 Solveig Holmgren för att komma överens om överlämning av tagg.

Dokument

Ordningsregler-GYM.pdf 2015-05-06