!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovering

Viktigt att tänka på vid renovering. 2011-02-06

Ladda ned dokumentet "Yttrande från Borg och Merio" (vår förvaltare)  för vad brf har för krav vid renovering.

Om att renovera  2011-01-30 (uppdaterat 2012-05-14)

Att bo i bostadsrätt innebär, bland många andra positiva saker, att man har stor möjlighet att själv utforma sin lägenhet, välja vilken standard man vill ha på fast inredning och hur lägenhetens ska skötas. Helt enkelt att själv sätta sin personliga prägel på boendet.

Det har däremot visat sig nödvändigt att införa någon slags tidsrestriktioner så att inte grannarna ska bli alltför irriterade och frustrerade. Då är det bättre att veta att efter ett visst klockslag så kommer inget störande ljud att stressa.

1. Grannar i hela huset ska informeras i förväg om det ska bilas eller borras i betongen. Sätt upp anslag i porten eller utanför hissarna som talar om när arbetet påbörjas och när det förväntas vara avslutat.

2. Bilning i betongen får ske kl. 08 till längst kl 16.00 på vardagar. Under helger ska bilning i betongen helt undvikas.

Vanligt renoveringsarbete såsom borrning, golvläggning, målning m.m. som kan tänkas störa grannar får INTE ske mellan kl. 21 och 07. Under helger bör man vara extra restriktiv med denna typen av arbeten. Dessa regler gäller för allmännyttan och gäller även i vår förening. Boende som känner sig störda ombeds tala med de som renoverar.

Allt är dock inte fritt att göra och vissa mer omfattande renoveringar kan därför inte påbörjas utan ett godkännande från förvaltaren. Skälet till den här restriktionen är enkel; vi äger vår fastighet gemensamt och vissa ombyggnader kan medföra skador som kan drabba oss alla ekonomiskt och/eller innebära oacceptabla påfrestningar för andra boende i fastigheten.  

Det här är heller inget som föreningen själva har hittat på utan följer av bostadsrättslagen som i sin 7 paragraf skriver:

”Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.”

Vad får göras och när behövs tillstånd

Mindre förändringar får allt som oftast göras i lägenheten utan något särskilt tillstånd. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp, byta kök eller byta ut vitvaror i köket.

Däremot får du inte ge dig på bärande konstruktioner och absolut inte avlopp eller annat som har med vatten att göra utan att först ha fått styrelsens tillstånd. Vid betydande förändringar av lägenheten, kan det ibland till och med behövas ett bygglov från ansvarig myndighet. Kakling av badrum kräver byte av golvbrunn vilket har med avlopp/vatten att göra (= kräver tillstånd).

Kontakta alltid vår förvaltare Borg och Merio innan du sätter igång med större arbeten

Använd gärna blanketten som du finner här. Fyll i och skicka Lenita Merio, Borg & Merio, Malmgårdsvägen 16, 11638 Stockholm. Och så en vädjan till dig som renoverar:

Tänk på att ta hänsyn till era grannar då ni jobbar i lägenheten. Det är svårt att undvika buller, damm och andra olägenheter vid en renovering. Men försök att minimera störningarna som du utsätter dina grannar för. Utför om möjligt bullriga arbetsmoment på tider som stör dina grannar minst, undvik om du kan tidiga morgnar och sena kvällar. Nästa gång kan det var din granne som bygger om.

Obs också att rivningssopor inte får förvaras på gården utan skall fraktas bort samma dag. Föreningen står ansvarig mot myndigheterna för detta. Detta innebär att föreningen kan låta förvaltaren ombesörja bortforsling mot en kostnad på några tusen kronor och sedan skicka räkningen till den som har ansvaret för rivningssoporna.

Sist men inte minst: Ställ hellre en fråga för mycket än en för lite

Styrelsen i Brf Ånghästen

Dokument

Yttrande_från_Borg_Merio.pdf 2011-02-06
AnsokanOmbyggnadRenovering.pdf 2012-09-19