!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

Styrelse 2017-2018

Ordförande: Monica Hjorth von Zeipel, MB 13

monica@brfanghasten.se

08-658 37 91

076-209 95 90

Ansvar: Webbplats, information, vissa fastighetsfrågor, firmatecknare m.m.

Vice ordförande: Solveig Holmgren Rv 37

solveig@brfanghasten.se

08-668 71 51

073-426 55 66

Ansvar: Nycklar och lås, uthyrning förråd, sopor, fastighetsfrågor m.m. 

Kassör: Olle Isakson Rv 37

olle@brfanghasten.se

08-669 85 40

070-853 05 08

Ansvar: Ekonomi, firmatecknare, brandskydd, underhållsplanen, vissa fastighetsfrågor m.m.

Sekreterare: Birgitta Agazzi MB 9

birgitta@brfanghasten.se

Sekreterare, ordförande i styrelsen för samfälligheten för sopsugen

073-037 39 91

Vice kassör: Tanja Rinnan MB 13

tanja@brfanghasten.se

08-640 44 72

070-918 11 09

Ansvar: Andrahandsuthyrning, medlemsregister, denuntiationer m.m. 

Ledamot: Mårten Nilsson MB 13

marten@brfanghasten.se

073-807 81 03

Bredband TV, vissa fastighetsfrågor, försäkringsfrågor

 

Vice sekreterare: Johan Ingberg MB 17

johan@brfanghasten.se

070-572 53 64

Försäkringsfrågor, vissa fastighets- och byggfrågor

 

Suppleant: Liv Weisberg RV 39 A

 liv@brfanghasten.se

Medlemsdialog,vissa fastighetsfrågor

 

 

 

 

Suppleant: Fredrik Lönnroos MB 17

fredrik@brfanghasten.se

073-437 42 01

Medlemsdialog

 
   
   

 

Utskriftvänlig version