!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till brf Ånghästen

Bostadsrättsförening Ånghästen omfattar 242 lägenheter plus ett antal lokaler i fastigheten SVÄRDET 9.

Fastigheten består av 5 huskroppar gränsande mot Maria Bangata, Ringvägen, Ånghästparken och Svärdet 6. Lägenheterna är fördelade på portuppgångarna Maria Bangata 9, 13 och 17 samt Ringvägen 29, 33, 35, 37 och 39 A, B samt C.

Fastigheten är ritad av arkitekt Bengt Lindroos som också har ritat Kaknästornet. Läs mer här.

 

Bostadsrättsföreningen har genomgått SBC Boendeindikator och lever upp till de krav SBC ställer på en välskött bostadsrättsförening och får stämpeln ”SBC Godkänd”. Stämpeln är en indikator på att föreningen arbetar aktivt för ett ökat värde på föreningens fastighet, en mer effektiv förvaltning och en ökad boendenytta.

Diplom

Information från styrelsen januari 2019

2019-01-20

Ekonomin är fortsatt god.

Festkommittén har genomfört julgransplundring söndag 13 januari. Julgransplundringen var mycket lyckad. 48 vuxna och barn deltog. Tyvärr var det många anmälda som inte kom, så festgruppen fick mat och annat över. Vi vädjar i fortsättningen till våra medlemmar att avanmäla i tid om man inte kan komma.

Ny hyresgäst på Maria Bangata 17 (15) gatuplanet, 233 kvm, är Värmdö Järn & Maskin AB, som ska ha kontor där från 1 mars 2019. Lokalen ska målas om och våtutrymmen ska fräschas upp innan de flyttar in.

Föreningsstämman 2019 blir tisdag 28 maj i festlokalen. Boka gärna in det. Mer info kommer om hur man skriver motioner och ett tidsschema.

Nya lägenheten (tidigare lokalen) på RV 39 A har nu fått en boende på plats.

Cykelrensningen är flyttad till maj månad. Alla cyklar ska ut, så att cykelrummen kan städas och eventuellt fräschas upp. Det är som tidigare VIKTIGT att era cyklar märks upp. Vår förvaltare och Solveig har helt enkelt inte tid att vara behjälpliga med att hitta cyklar vi tagit hand om för att de inte var märkta i tid. Mer information kommer.

Fönsterbytena. Om någon är missnöjd med fönsterbytet, så är det mycket viktigt att ni hör av er till Borg & Merio för att åtgärder ska kunna vidtas i tid.

GOD FORTSÄTTNING på det nya året!!

Julgransplundring

2019-01-06

Ånghästens festgrupp bjuder in till Julgransplundring
Söndagen den 13:e januari Välkommen till festlokalen kl 13:00
där vi börjar med dans kring granen!
Därefter tar olika lekar vid och sist går vi till korvgubben och fiskdammstanten i festlokalen. Slut ca kl 16
För att underlätta med planeringen är vi tacksamma för
anmälan senast 6:e januari via formulär eller med mail till festgruppen2019@gmail.com 
Ange antal vuxna och barn, där kan du även anmäla om du vill hjälpa till under dagen.

Ladda ned kallelsen som pdf här.

Kontakt med festgruppen här.

Sopbilen

2019-01-02

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

OBS Denna gång onsdag 2 januari

Information från styrelsen december 2018

2018-12-20

Ekonomin är fortsatt god.

Festkommittén har planerat för julgransplundring söndag 13 januari. Info har gått ut.

Vägbommens lås har krånglat. Nya delar är beställda. Åtgärdas så snart de kommit.

Hissarna, MB 9 och ytterligare en (Aseka gör en bedömning av vilken som är i störst behov), kommer att byta motorer sommaren 2019.  Övriga hissar tas sommaren 2020. Återkommer med besked.

Ny hyresgäst på Maria Bangata 17 (15) gatuplanet, 233 kvm, är Värmdö Järn & Maskin AB, som ska ha kontor där från 1 mars 2019. Lokalen ska målas om och våtutrymmen ska fräschas upp innan de flyttar in.

Stamspolning är planerad till 2020 som är en del av det löpande underhållet för att hålla rent och motverka stopp i stammen.
Det rekommenderas att göras ungefär vart åttonde eller tionde år. Så det har nu blivit dags igen att utföra detta underhåll.

Cykelrummet mellan Maria Bangata 17 och 13 har nu fått förstärkt lås och galler så att man inte kan ta sig in via taket.

Slutligen önskar styrelsen alla medlemmar och hyresgäster en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Sopbilen

2018-12-04

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Information från styrelsen november 2018

2018-11-20

Ekonomin är fortsatt god.

Lokalen Ringvägen 39 A, som nu är ombildad till lägenhet, är såld för 3 355 000 kr.

Festkommitté. Tre personer har anmält sig till att delta i en festkommitté. Vi välkomnar fler deltagare.

Cykelrensning kommer att ske i april 2019.

Mingel i sopsugen. 29 november kl. 18-20 inbjuds alla medlemmar till bergrummet på Hornsgatan 95, där alla våra sopor hamnar.

Glipan mellan huset och marken på MB 17 är nu åtgärdad. Flyttade cyklar kan ställas tillbaka.

Motioner från stämman. Styrelsen arbetar med att genomföra de motioner som det beslutades om. En separat redovisning kommer att ges senare. Frågan om basketkorg har lämnats till annan entreprenör. Den entreprenören har också meddelat att det inte finns någon lämplig plats på vår tomt. Styrelsen har därför beslutat att lägga frågan åt sidan, trots att det är ett beslut av stämman. Ingen insåg då att säkerhetsaspekter skulle hindra oss. Förvaltaren undersöker nu möjligheten att sätta upp ett utomhuspingisbord istället.

Nytt bokningssystem för festlokal och övernattningsrum kommer att införas då bokning via bokningstavlorna är möjliga.

Vägbommen kommer att stängas måndag 3 december. Alla kan öppna den med sin portnyckel. Räddningstjänsten har nyckel.

Hissarna på MB 17 har haft en del driftstörningar efter installationen. Nu är felet lokaliserat och åtgärdat. Felet berodde inte på ASEKA, som gjort installationen, utan det var fabrikationsfel på kretskortet.

Fönsterbytena ska vara helt klara vecka 49.

Persienner. Det är möjligt att beställa persienner till det rabatterade priset året ut.

Här kan du läsa tidigare info från styrelsen.

INBJUDAN till sopsugsmingel

2018-11-13

Var tar din soppåse vägen och vad händer med den?
Kom och titta!
Vi öppnar portarna till det stora bergrummet,
berättar om tekniken och om hur det fungerar!
PLATS:
Hornsgatan 95
TID:
Torsdag 29/11, kl 18:00 - 20:00
INBJUDAN
till sopsugsmingel
Envac bjuder på fika!
Välkomna!

Information från styrelsen oktober 2018

2018-10-18

Information från styrelsen oktober 2018

Ekonomin är fortsatt god.

Lokalen Ringvägen 39 A, som nu är omgjord till lägenhet har nu fått de dokument som behövs för att vi skall kunna sälja den som lägenhet. Den kommer att säljas av Södermäklarna för föreningens räkning inom kort.

Dörröppnare är nu installerade i samtliga portar. Tänk på att vänta vid porten tills den stängs för att undvika att obehöriga slinker in.

Festkommitté. Två personer har anmält sig till att delta i en festkommitté. Vi välkomnar fler deltagare.

Cykelrensning kommer att ske i april 2019.

Schaktstopp i sopsugen mellan jan – aug. Det har varit fyra stopp varav tre på Maria Bangata 13. Styrelsen uppmanar alla att tänka på vad man INTE får slänga för att undvika stopp. Det kostar föreningen 1135 kr plus moms för varje stopp.

Glipa mellan huset och marken på MB 17 kommer att åtgärdas.

Råttor. Borg & Merio kommer att kontakta Anticimex igen för en översyn av råttskyddet.

Motioner från stämman. Styrelsen arbetar med att genomföra de motioner som det beslutades om. En separat redovisning kommer att ges senare. Frågan om basketkorg har lämnats till annan entreprenör, men även den ser svårigheter med att hitta en bra och säker plats. Styrelsen undersöker alternativ.

Nytt bokningssystem för festlokal och övernattningsrum är på gång. Mer detaljerad info kommer i ett nyhetsbrev innan det införs.

Grannfika. Boende i vår förening har bjudit in våra medlemmar och de boende i modulhusen till grannfika.

Läs tidigare information här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen september 2018

2018-10-02

 • Information från Styrelsen Brf Ånghästen september 2018 

  • Ekonomin är fortsatt god.
  • Försäljningen av lokalen på RV 39 A som ska säljas som bostad är nu klar för försäljning.
  • Hissarnas motorer har nu också bytts ut på RV 29 och 33. Besiktning och justering ska nu ske innan vi tar beslut om fortsatt byte nästa år.
  • Föreningens ytterfönster håller på att bytas ut. Schema för tidsplan finns i alla entréer. Mistral ligger något efter i planeringen. Papper läggs i varje brevlåda senast 3 dagar innan bytet ska ske. Info om fönsterputsning av de nya bågarna finns på hemsidan under ”Fastigheten/fönster”.
  • Extra stämma den 18 september 2018. Protokoll finns på hemsidan. De ändrade stadgarna ligger också på hemsidan.
  • Dörröppnare till portarna. Automatiska dörröppnare är klara på MB och kommer att installeras i alla portar. Tänk på att barnen inte hänger på portarna när de öppnas, motorn orkar inte den belastningen.
  • Festgrupp. Styrelsen efterlyser intresserade som kan ordna gårdsfest, pubkvällar m.m.
  • Styrelsen håller på att arbeta med motionerna från årsstämman. Följande är hittills klart:
  • Bom till gården på vändplan kommer att sättas upp.
  • Nya tydligare displayer på porttelefonerna har satts upp.

  Det vidare arbetet kommer att rapporteras fortlöpande.

 

Brf Ånghästens Ekonomigrupp bjuder in till höstuppstart

2018-09-14

Brf Ånghästens Ekonomigrupp bjuder in till höstuppstart

Välkomna till Ekonomigruppens höstuppstart

Tid: Onsdag 19 september kl 19-21

Plats: Föreningens festlokal

Föreningens Ekonomigrupp är en öppen och frivillig grupp för den medlem som är intresserad av föreningens ekonomi. I gruppen träffas vi och pratar om stort och smått på det temat.

Lagom till föreningsstämman i maj har vi tre år i rad producerat skriften ”Ånghästen – Bakom siffrorna”. Dessa finns att ladda ned här:

Ekonomigruppen träffas den tredje onsdagen varje månad, kl 19-21. Nu är det dags att åter dra igång träffarna efter sommaruppehållet. Vi börjar hösten med att prata om vad vi gjort hittills och vad vi vill att Ekonomigruppen ska ägna sig åt under hösten och våren som kommer.

Välkomna!

Kontakt: jorgen@brfanghasten.se

Loggo2

Kalender

Jan 2019
V Ti On To Fr
v1 1 2 3 4 5 6
v2 7 8 9 10 11 12 13
v3 14 15 16 17 18 19 20
v4 21 22 23 24 25 26 27
v5 28 29 30 31