!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till BRF Ånghästen

Bostadsrättsförening Ånghästen omfattar 242 lägenheter plus ett antal lokaler i fastigheten SVÄRDET 9.

Fastigheten består av 5 huskroppar gränsande mot Maria Bangata, Ringvägen, Ånghästparken och Svärdet 6. Lägenheterna är fördelade på portuppgångarna Maria Bangata 9, 13 och 17 samt Ringvägen 29, 33, 35, 37 och 39 A, B samt C.

Fastigheten är ritad av aktitekt Bengt Lindroos som också har ritat Kaknästornet. Läs mer här.

 

Information från Styrelsen Brf Ånghästen juni 2017

2017-06-26

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Hyresrätt på MB 9 är såld för 5 175 000 kr.
 • Beslut på stämman.
  • Lokalen på RV 39 A. Det blev ja på stämman för att sälja lokalen. Det kommer att ske efter sommaren.
  • Begränsning av störningar vid renovering håller på att utarbetas.
  • Basketkorg kommer att placeras ut på lämplig plats.
 • Översyn av lekredskapen beställs.
 • Sommarjobbarna har börjat sitt arbete.
 • Köksfläktar med motor. Ventilationen fungerar inte på vissa ställen främst på MB 17 där matos m.m. kan gå ut i korridorerna. Detta beror antagligen på att någon eller några lägenheter har motor i köksfläkten, vilket är förbjudet.
 • Under sommaren ligger informationen nere. Nyhetsbrev skickas endast ut vid akut information. 

Styrelsen önskar alla en härligt skön och avkopplande sommar!

Läs mer här.

Sopbilen

2017-06-05

OBS! Då tisdag den 6 juni är nationaldag och alltså helgdag kommer sopbilen istället onsdagen den 7 juni klockan 19-20 för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Ånghästen – bakom siffrorna!

2017-05-20

För andra året i rad presenterar föreningens ekonomigrupp ”Ånghästen – bakom siffrorna”. I denna skrift försöker vi ge en bredare och mer lättillgänglig information om föreningens ekonomi än vad årsredovisningen normalt gör. Läs mer här.

Med vänlig hälsning
Ekonomigruppen

Information från Styrelsen Brf Ånghästen maj 2017

2017-05-16

 •  Ekonomi. Ekonomin är god.
 • Cykelröjningen klar. Cyklar som omhändertagits förvaras i tre månader innan föreningen gör sig av med dem. De som låst fast sina cyklar i staketet till förskolans övre gård ombeds ta bort dem därifrån.
 • Hyresrätt. Föreningen kommer att sälja en hyresrätt på MB 9 under maj-juni.
 • Lokalen på RV 39 A. På föreningsstämman kommer styrelsen att lämna förslag om försäljning av lokalen till bostadsrätt.
 • Påminnelse om föreningsstämman 29 maj 2017. Kallelse med handlingar är utdelade. Finns också att ladda ned här.
 • Brandskåpet i entrén till MB 13 är nu i drift.
 • Översyn av lekredskapen beställs. 

Styrelsen brf Ånghästen

Sopbilen

2017-05-01

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen april 2017

2017-04-15

 • Ekonomi. Ekonomin är god.
 • Sommarjobb. 6 sommarjobbare har anmält intresse.
 • Cykelröjning kommer att ske tisdag 25 april. Information kommer i brevlådorna. 
 • Försäljning av hyresrätt. Föreningen kommer att sälja en hyresrätt under maj-juni.
 • Lokalen på RV 39 A. På föreningsstämman kommer styrelsen att lämna förslag om försäljning av lokalen till bostadsrätt.
 • Motioner till föreningsstämman 29 maj 2017. Lämnas senast 2 maj i föreningens brevlåda i entrén till MB 13. Anslag kommer upp.
 • Motionsstöd. På webbsidan under rubriken ”Stämmor” finns stöd i hur man skriver en motion.
 • Trappan till Ånghästparken ska renoveras efter påsk.
 • Garaget. Elslingor under garageporten är klara.
 • Brandskåpet i entrén till MB 13 är nu i drift. Läs mer här.

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen 

Sopbilen

2017-04-03

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen mars 2017

2017-03-25

 • Ekonomi. Ekonomin är god.
 • Ni som har ungdomar 16-19 år kan be dem höra av sig till Solveig@brfanghasten.se om de önskar jobba för föreningen vecka 25, 26 och 27. Endast en har hört av sig och fler behövs för att det ska bli av.
 • Garaget kommer att stänga tisdag 4 april 9-15 för reparation av elslingan under porten.
 • Cykelröjning kommer att ske i april månad. Information kommer i brevlådorna. 
 • Problem med ventilation MB 17. Förvaltaren kommer att be om tillträde till lägenheter på MB 17. 
 • Grannhörande gällande modulhus på parkeringen på andra sidan Ringvägen. Styrelsen har svarat stadsbyggnadsnämnden.
 • Inventering av alla hyresrätter är klar. Föreningen tillämpar VLU som betyder ”Valfritt LägenhetsUnderhåll”. 
 • Lokalen på RV 39 A. På föreningsstämman kommer styrelsen att lämna förslag om försäljning av lokalen till bostadsrätt.
 • Motioner till föreningsstämman 29 maj 2017. Lämnas senast 2 maj i föreningens brevlåda i entrén till MB 13. Anslag kommer upp.
 • Motionsstöd. På webbsidan under rubriken ”Föreningsstämma” finns stöd i hur man skriver en motion.

 Läs mer här

Styrelsen brf Ånghästen

 

Extra meddelande angående byggnationen på Maria Bangata.

2017-03-21

Hej 

Under morgondagen är det planerat för gjutning av plattan på MONO.

För att vi ska hinna sätta klart all armering behöver bygget därför hålla igång till kl 19:00 idag. 

Arbetet ska inte hålla några högre ljudnivåer. 

Tack för ert tålamod och jag hoppas ni får en fin kväll!

Ellinor Fredriksson 

Glommen Lindberg

Läsa mer om Mono här eller gå till www.brfanghasten.se Övrigt/Byggnation på Maria Bangata.

Sopbilen

2017-03-06

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen februari 2017

2017-02-17

 • Ekonomi. Ekonomin är god.
 • Cykelrum. Fler varianter av cykelställ testas vilka ska vara lätta att hantera och ta mindre plats.
 • Fika med mingel för alla medlemmar blir nu på söndag 19 februari kl. 16-18 i festlokalen.
 • Gym vid hyra av övernattningsrum. Det är inte tillåtet att lämna gymnyckel till gäster som hyr övernattningsrummen. 
 • Energideklaration. Den visar att föreningen sänkt sin energiförbrukning med hälften sedan vi blev bostadsrättsförening. 
 • COMHEM – nuvarande avtal är förlängt med ytterligare 5 år. Det betyder att ni som har Comhem kan fortsätta med det.
 • Sommarjobbare. Ni som har ungdomar 16-19 år kan be dem höra av sig till Solveig@brfanghasten.se
 • Eluttag i garaget. Du som önskar detta kan höra av dig till Stockholm parkering. De ger dig ett kostnadsförslag.
 • Motioner till föreningsstämman 29 maj 2017. Lämnas senast 2 maj i föreningens brevlåda i entrén till MB 13. Anslag kommer upp. 

Läs mer här

Styrelsen brf Ånghästen

Sopbilen

2017-02-06

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen januari 2017

2017-01-15

 • Ekonomi. Ekonomin är god.
 • Underhållsplanen digitalt är under bearbetning och räcker över 30 år.
 • Brandskydd. Arbetet pågår.
 • Cyklar. Vi har nu testat 2 varianter på cykelställ i MB 17 cykelrum. Cykelrensning ska ske i april. 
 • Fika med mingel för alla medlemmar blir det söndag19 februari kl. 16 (OBS ändrat datum). 
 • Gym vid hyra av övernattningsrum. Det är inte tillåtet att lämna gymnyckel till gäster som hyr övernattningsrummen. Gymmet är endast till för medlemmar.
 • Trappan till Ånghästparken. Förvaltaren har haft problem med att få en bra entreprenör som ska laga trappan. 
 • Hyresrätter. Styrelsen och förvaltaren håller på att arbeta fram en renoveringsplan för hyresrätterna i föreningen.
 • Råttor. Många klagar på att de ständigt ser råttor på gården och i Ånghästparken. Förvaltaren och Anticimex arbetar med frågan med det är svårt att helt komma till rätta med. 

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen

Sopbilen

2017-01-02

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen december 2016

2016-12-25

Styrelsen önskar alla boende en fortsatt

GOD JUL

och ett

GOTT NYTT ÅR 

Från styrelsemötet i december finns inget av vikt att rapportera utan vi återkommer med ny information i januari. 

Styrelsen brf Ånghästen

Brandskydd

2016-12-07

Brandskyddsinformation
I styrelsens arbete att förbättra brandskyddet i vår fastighet är nu följande punkter åtgärdade.

Nytt larm installerat – snart i drift.

Observera att rökning inte är tillåten i våra gemensamma lokaler, trapphus o entréer.

Nya rökluckor
Motoriserade rökluckor finns nu högst upp i alla trapphus. På entréplanet i anslutning till trapphusen sitter en röd fyrkant med en knapp bakom glas. Den är till för att Räddningstjänsten ska kunna tömma trapphuset på rök. Detta är oerhört viktigt eftersom trapphuset är både utrymningsväg för alla boende, samt angreppsväg för Räddningstjänsten.

Nödljus
Belysta nödljus skyltar har monterats i källare och förrådsutrymmen. För att underlätta utrymning.

SBA
Hela fastigheten har kontrollerats av BLP Entreprenad AB. Dom kontrollerar trapphusen, alla dörrar, stigarledningar och rökluckor m.m.

OBS!
Läs gärna mer om föreningens brandskydd här.
Under rubriken Fastigheten finns rubriken Brandsäkerhetsinformation med mycket information hur du skyddar dig och handlar i händelse av brand, bland annat foldern ”Brandskydd hemma” som du även fått i brevlådan.
Där kan du också läsa om föreningens Systematiska Brandskyddsarbete (SBA) och vilka regler som gäller i fastigheten.

Styrelsen

Information från Styrelsen Brf Ånghästen november2016

2016-11-20

 • Ekonomi. Ekonomien är bra.
 • Underhåll. Målning av fasaden, värmeslingor trappor, avloppsrännan i tvättstugan.
 • Brandskydd. Motordrivna rökluckor, utrymningsalarm gemensamma lokaler, nödljus. 
 • Cykelrum. Vi har nu testat 2 varianter på cykelställ. 
 • Bredband. Dålig fart på uppkopplingen. 
 • Cykelröjning. Det blir en ny omgång cykelröjning i april 2017. 
 • Fika med mingel för alla medlemmar 5 februari. 
 • Bygget på Maria Bangata har orsakat problem. 

Läs mer här

Styrelsen brf Ånghästen

 

Information från Styrelsen Brf Ånghästen oktober 2016

2016-10-16

 • Råttor. Många har hört av sig om råttor på gården.
 • Nytt försäkringsbolag. Styrelsen har beslutat att anlita försäkringsbolaget Trygg Hansa
 • Cykelrum. Fler förslag på platsbesparande upphängningar kommer.
 • Garagetagg. En tagg till automatisk öppning av garagedörren har lämnats till salu hos Solveig för 500 kr. Kontakta solveig@brfanghasten.se
 • Skräp i källaren. Styrelsen har noterat en klar förbättring gällande kvarlämnat skräp i källaren utom på MB 9. 
 • Barnvagnsrum. OBS! Inga cyklar får förvaras i barnvagnsrummen.
 • Fika med mingel planeras för medlemmar efter årsskiftet.

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen

Föreningsstämma 2017

2017-05-29

Måndagen den 29 maj 2017 är det dags för föreningsstämma. Information kommer så småningom och undan för undan här och också i nyhetsbrev.

Föreningsstämma

2016-05-24

Föreningsstämman 2016 kommer att äga rum i festlokalen den 24 maj klockan 19. Alla medlemmar är välkomna!

Utskriftvänlig version

Kalender

Jun 2017
V Ti On To Fr
v22 1234
v23 567891011
v24 12131415161718
v25 19202122232425
v26 2627282930

Enkät

Ingen fråga.

Uppdaterat

Byggnation på Maria Bangata
2017-06-27

2017
2017-06-26

Information från Styrelsen
2017-06-26

Diskussionsforum

Lösenord krävs.
2017-04-23

Lösenord krävs.
2017-04-17

Lösenord krävs.
2017-04-06

Pryltorg

Inga annonser.