!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bostadsrättsförening Ånghästen omfattar 242 lägenheter plus ett antal lokaler i fastigheten SVÄRDET 9.

Fastigheten består av 5 huskroppar gränsande mot Maria Bangata, Ringvägen, Ånghästparken och Svärdet 6. Lägenheterna är fördelade på portuppgångarna Maria Bangata 9, 13 och 17 samt Ringvägen 29, 33, 35, 37 och 39 A, B samt C.

Fastigheten är ritad av aktitekt Bengt Lindroos som också har ritat Kaknästornet. Läs mer här.

 

Bostadsrättsföreningen har genomgått SBC Boendeindikator och lever upp till de krav SBC ställer på en välskött bostadsrättsförening och får stämpeln ”SBC Godkänd”. Stämpeln är en indikator på att föreningen arbetar aktivt för ett ökat värde på föreningens fastighet, en mer effektiv förvaltning och en ökad boendenytta.

Diplom

Information från Ekonomigruppen

2018-01-14

Efter att vi i november skickade ut svar på de frågor medlemmarna under hösten skickat in till Ekonomigruppen fick vi ytterligare en följdfråga. I veckan som gått hade Ekonomigruppen sin träff och passade då på att svara på frågan. Både fråga och svar finns att läsa nedan.

Om detta inspirerar till ytterligare frågor kring föreningens ekonomi är ni välkomna att skicka dem till jorgen@brfanghasten.se. Ni är också välkomna till Ekonomigruppens nästa möte som är tisdag den 20 februari kl 19-21 i Festlokalen.

Läs mer om Ekonomigruppen här 

Garaget

Måste man hyra ut garaget till Stockholm parkering? Vi borde ha råd att ha garaget själva och ha en jätte låg avgift för  boende, ev en del i garaget  tex till höger med grind till endast boende, sen hyra ut resten . Stockholm parkering gör  inte mycket, och det kan vår förvaltare ordna.

Svar: Rent juridiskt finns det två problem med förslaget i frågan. Dels har föreningen ett mycket långsiktigt avtal med Stockholms Stads parkering, tecknat av Stockholmshem före föreningens bildande. Dels är det enligt bostadsrättslagen inte tillåtet att premiera boende med parkeringsplats till en lägre avgift än marknadsvärdet om föreningen inte har möjlighet att erbjuda en parkeringsplats per lägenhet (den så kallade “Likhetsprincipen” som är mycket viktig enligt lagen). Vårt garage har inte tillräckligt med platser för att det ska finnas en per lägenhet i föreningen.

mvh
Ekonomigruppen

Information från Styrelsen Brf Ånghästen januari 2018

2018-01-11

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Trappan till Ånghästparken är helt klar. Värmen i trappan är nu på och fungerar.
 • Våren 2018 kommer en fullständig OVK (obligatorisk ventilationskontroll) att genomföras igen. Den startar på Ringvägen. 
 • Uppfräschning av lokalen RV 39A pågår. Den går därefter till försäljning beräknad till mars månad.
 • Saker i källarutrymmen. Några dumpar "saker" och grovsopor i våra källarutrymmen. Det kostar föreningen att låta fastighetsskötaren frakta bort sakerna. 
 • Sopsugen. Styrelsen påminner återigen om att glas och andra hårda föremål INTE får slängas i sopnedkasten. 
 • I februari kommer hissarnas motorer att börja bytas ut. Start blir på Maria Bangata 17, 13 och 9. 
 • Utbytet av bänkar och bord på gården är nu nästan klart. Samtliga ska oljas in till våren.
 • Byte av radiatorkopplingar ska nu göras på MB 13. Start måndag 15 januari. Info i brevlådan.
 • Föreningens ytterfönster ska bytas ut. Styrelsen har beslutat att alla yttre fönsterbågar ska bytas ut mot underhållsfria aluminiumprofiler utan kitt. 
 • Lekplatserna. Viss komplettering av lekplatserna kommer att ske i vår. 

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen 

Julgranar

2018-01-04

Uttjänta Julgranar ska placeras utanför (mot Ringvägen) förrådsbyggnaden vid vändplanen där vår grovsopbil kommer.

Sopbilen

2018-01-01

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Sopbilen

2017-12-04

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Ny ekonomisk förvaltare

2017-11-28

Fr.o.m. 1 januari 2018 byter brf Ånghästen ekonomisk förvaltare. Läs mer här (2017-11-27)

Information från Styrelsen Brf Ånghästen november 2017

2017-11-23

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Trappan till Ånghästparken är helt klar. Värmen i trappan är nu på och fungerar.
 • Våren 2018 kommer en fullständig OVK (obligatorisk ventilationskontroll) att genomföras igen.
 • Uppfräschning av lokalen RV 39A pågår. Den går därefter till försäljning.
 • Saker i trapphusen. Många, trots förbud, ställer skor, cyklar och allehanda saker utanför sin lägenhet, som hindrar städningen men framförallt är brandfarligt. Förvaltaren kommer att få i uppdrag att ta hand om allt som står utanför lägenheterna. 
 • Sopsugen. Styrelsen påminner återigen om att glas och andra hårda föremål INTE får slängas i sopnedkasten. 
 • I februari kommer hissarnas motorer att börja bytas ut. Start blir på Maria Bangata eftersom där finns två hissar att tillgå i varje port. 
 • Utbytet av bänkar och bord på gården är nu klart. Samtliga ska oljas in till våren.
 • Laddningsstationer i garaget. Om man önskar laddningsstation till sin elbil kontaktar man Stockholm parkering. 

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen

 

Byggnationen av Tobaksmonopolet 3 har börjat.

2017-11-17

Tomten Tobaksmonopolet 3, alltså den triangelformade tomten mellan Maria Skolgata och Maria Bangata, närmast Ringvägen, skall nu börja bebyggas. 

Tidplan:

2017: Start rivningsarbeten
2018: Rivning, grundläggning, byggnation parkeringshus
2019: Byggnation Höghus, gårdshus samt ombyggnad av Tengbomhuset
2020: Färdigställande och inflytt av nya bostadsinnehavare

Läs mer här.

Sopbilen

2017-11-06

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen oktober 2017

2017-10-15

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Ny ekonomisk förvaltare. Brf Konsulterna ingår nu i VALOREM. Ny adress valorem.se. Nu har vi alltså ett avtal med Borg & Merio om endast fastighets- och teknisk förvaltning. 
 • Säkerhetsbesiktning av gårdens lekredskap är genomförd. Fel och säkerhetsrisker är åtgärdade.
 • Nytt lösenord till vår webbplats har skickats ut i alla brevlådor.
 • Nya bänkar och bord. Utanför MB 17 är nya bänkar utplacerade. Utbytet av de gamla kommer successivt att ske.
 • Trappan till Ånghästparken är klar.
 • Våren 2018 kommer en fullständig OVK (obligatorisk ventilationskontroll) att genomföras igen.
 • Lokalen RV 39 A. Målning är nu beställd. När det är klart skickas info ut om när lokalen läggs ut till försäljning via Södermäklarna.
 • Saker i trapphusen. Många, trots förbud, ställer skor, cyklar och allehanda saker utanför sin lägenhet. Förvaltaren kommer att få i uppdrag att ta hand om allt som står utanför lägenheterna. 

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen

Sopbilen

2017-10-02

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen september 2017

2017-09-19

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Hur går det med besluten från stämman?
  • Lokalen på RV 39 A. Lokalen ska fräschas upp. Förvaltaren upphandlar målare. Därefter sker försäljning snarast möjligt.
  • Uppdraget att göra en utredning, om föreningen gjort rätt gällande beslutet om införlivning med enkel majoritet, är nu klart. Styrelsen har handlat enligt lag enligt utredningen.
  • Begränsning av störningar vid renoveringar är nu klart. Gå in på webbsidan under ”Renoveringar” i vänsterspalt för att läsa. De nya reglerna innebär att all bilning måste minimeras. Istället ska sågning/ fräsning tillämpas.
  • Basketkorg kommer att placeras ut på lämplig plats. Det har visat sig svårare än vi trodde. 
 • Hyresgäst avliden. Det innebär att lägenheten tillfaller föreningen, som efter inspektion kommer att sälja den.
 • Säkerhetsbesiktning av gårdens lekredskap är genomförd. 
 • Snickeriet. Särskild info har gått ut gällande snickeriet som ska ha en städdag söndag 1 oktober.
 • Nytt lösenord till vår webbsida har skickats ut i alla brevlådor. Kontakta losenord@brfanghasten.se om du missat det. Ange namn och lägenhetsnummer.

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen

Information från Styrelsen Brf Ånghästen augusti 2017

2017-08-24

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Hur går det med besluten på stämman?
  • Lokalen på RV 39 A. Det blev ja på stämman för att sälja lokalen. Den ska fräschas upp innan försäljningen sker.
  • Uppdraget att göra en utredning, om föreningen gjort rätt gällande beslutet om införlivning med enkel majoritet, är lämnat till en oberoende jurist.
  • Begränsning av störningar vid renovering är under utarbetning tillsammans med vår förvaltare. De kommer att innebära att all bilning måste minimeras. 
  • Basketkorg kommer att placeras ut på lämplig plats. Det har visat sig svårare än vi trodde. Arbetet pågår.
 • Stort tack till våra sommarjobbare som utfört en mängd viktiga arbeten för föreningen. Träbänkarna utanför festlokalen gick inte att åtgärda eftersom nytt trävirke måste beställas. Men det arbetet är på gång .
 • Provslipning av stengolv. ED´s städ kommer att göra en provslipning av stengolvet i entrén på MB 17. 

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen

Ånghästens grillar

2017-08-03

Grillarna har hitintills förvarats i festlokalen och därför varit svåråtkomliga. Fr. o. m. nu står de i ett särskilt "grillrum" i porten MB 13 bakom dörren med en accessdosa. Alla boendes taggar har access dit. Vi får hjälpas åt att hålla ordning på grillarna och grillrummet.

REGLER FÖR GRILLARNA 

LÅNA GÄRNA GRILLARNA MEN TÄNK PÅ DETTA: 

 • Grilla inte så nära husen att det stör boende.
 • Tänk på brandrisken.
 • Sätt locket på grillen när ni är klara med grillningen.
 • Ställ grillen över natten utomhus i hörnet vid festlokalens ingång.
 • Ställ in grillen i förrådet följande dag. 

SOPTUNNAN

 • Töm askan i tunnan när askan är glödfri.
 • Stäng locket till soptunnan. 

 TRIVSAM GRILLSTUND OCH TACK FÖR HJÄLPEN!

Styrelsen

Sopbilen

2017-07-03

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen juni 2017

2017-06-26

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Hyresrätt på MB 9 är såld för 5 175 000 kr.
 • Beslut på stämman.
  • Lokalen på RV 39 A. Det blev ja på stämman för att sälja lokalen. Det kommer att ske efter sommaren.
  • Begränsning av störningar vid renovering håller på att utarbetas.
  • Basketkorg kommer att placeras ut på lämplig plats.
 • Översyn av lekredskapen beställs.
 • Sommarjobbarna har börjat sitt arbete.
 • Köksfläktar med motor. Ventilationen fungerar inte på vissa ställen främst på MB 17 där matos m.m. kan gå ut i korridorerna. Detta beror antagligen på att någon eller några lägenheter har motor i köksfläkten, vilket är förbjudet.
 • Under sommaren ligger informationen nere. Nyhetsbrev skickas endast ut vid akut information. 

Styrelsen önskar alla en härligt skön och avkopplande sommar!

Läs mer här.

Sopbilen

2017-06-05

OBS! Då tisdag den 6 juni är nationaldag och alltså helgdag kommer sopbilen istället onsdagen den 7 juni klockan 19-20 för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Ånghästen – bakom siffrorna!

2017-05-20

För andra året i rad presenterar föreningens ekonomigrupp ”Ånghästen – bakom siffrorna”. I denna skrift försöker vi ge en bredare och mer lättillgänglig information om föreningens ekonomi än vad årsredovisningen normalt gör. Läs mer här.

Med vänlig hälsning
Ekonomigruppen

Information från Styrelsen Brf Ånghästen maj 2017

2017-05-16

 •  Ekonomi. Ekonomin är god.
 • Cykelröjningen klar. Cyklar som omhändertagits förvaras i tre månader innan föreningen gör sig av med dem. De som låst fast sina cyklar i staketet till förskolans övre gård ombeds ta bort dem därifrån.
 • Hyresrätt. Föreningen kommer att sälja en hyresrätt på MB 9 under maj-juni.
 • Lokalen på RV 39 A. På föreningsstämman kommer styrelsen att lämna förslag om försäljning av lokalen till bostadsrätt.
 • Påminnelse om föreningsstämman 29 maj 2017. Kallelse med handlingar är utdelade. Finns också att ladda ned här.
 • Brandskåpet i entrén till MB 13 är nu i drift.
 • Översyn av lekredskapen beställs. 

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen

Sopbilen

2017-05-01

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen april 2017

2017-04-15

 • Ekonomi. Ekonomin är god.
 • Sommarjobb. 6 sommarjobbare har anmält intresse.
 • Cykelröjning kommer att ske tisdag 25 april. Information kommer i brevlådorna. 
 • Försäljning av hyresrätt. Föreningen kommer att sälja en hyresrätt under maj-juni.
 • Lokalen på RV 39 A. På föreningsstämman kommer styrelsen att lämna förslag om försäljning av lokalen till bostadsrätt.
 • Motioner till föreningsstämman 29 maj 2017. Lämnas senast 2 maj i föreningens brevlåda i entrén till MB 13. Anslag kommer upp.
 • Motionsstöd. På webbsidan under rubriken ”Stämmor” finns stöd i hur man skriver en motion.
 • Trappan till Ånghästparken ska renoveras efter påsk.
 • Garaget. Elslingor under garageporten är klara.
 • Brandskåpet i entrén till MB 13 är nu i drift. Läs mer här.

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen 

Sopbilen

2017-04-03

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen mars 2017

2017-03-25

 • Ekonomi. Ekonomin är god.
 • Ni som har ungdomar 16-19 år kan be dem höra av sig till Solveig@brfanghasten.se om de önskar jobba för föreningen vecka 25, 26 och 27. Endast en har hört av sig och fler behövs för att det ska bli av.
 • Garaget kommer att stänga tisdag 4 april 9-15 för reparation av elslingan under porten.
 • Cykelröjning kommer att ske i april månad. Information kommer i brevlådorna. 
 • Problem med ventilation MB 17. Förvaltaren kommer att be om tillträde till lägenheter på MB 17. 
 • Grannhörande gällande modulhus på parkeringen på andra sidan Ringvägen. Styrelsen har svarat stadsbyggnadsnämnden.
 • Inventering av alla hyresrätter är klar. Föreningen tillämpar VLU som betyder ”Valfritt LägenhetsUnderhåll”. 
 • Lokalen på RV 39 A. På föreningsstämman kommer styrelsen att lämna förslag om försäljning av lokalen till bostadsrätt.
 • Motioner till föreningsstämman 29 maj 2017. Lämnas senast 2 maj i föreningens brevlåda i entrén till MB 13. Anslag kommer upp.
 • Motionsstöd. På webbsidan under rubriken ”Föreningsstämma” finns stöd i hur man skriver en motion.

 Läs mer här

Styrelsen brf Ånghästen

 

Extra meddelande angående byggnationen på Maria Bangata.

2017-03-21

Hej 

Under morgondagen är det planerat för gjutning av plattan på MONO.

För att vi ska hinna sätta klart all armering behöver bygget därför hålla igång till kl 19:00 idag. 

Arbetet ska inte hålla några högre ljudnivåer. 

Tack för ert tålamod och jag hoppas ni får en fin kväll!

Ellinor Fredriksson 

Glommen Lindberg

Läsa mer om Mono här eller gå till www.brfanghasten.se Övrigt/Byggnation på Maria Bangata.

Sopbilen

2017-03-06

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen februari 2017

2017-02-17

 • Ekonomi. Ekonomin är god.
 • Cykelrum. Fler varianter av cykelställ testas vilka ska vara lätta att hantera och ta mindre plats.
 • Fika med mingel för alla medlemmar blir nu på söndag 19 februari kl. 16-18 i festlokalen.
 • Gym vid hyra av övernattningsrum. Det är inte tillåtet att lämna gymnyckel till gäster som hyr övernattningsrummen. 
 • Energideklaration. Den visar att föreningen sänkt sin energiförbrukning med hälften sedan vi blev bostadsrättsförening. 
 • COMHEM – nuvarande avtal är förlängt med ytterligare 5 år. Det betyder att ni som har Comhem kan fortsätta med det.
 • Sommarjobbare. Ni som har ungdomar 16-19 år kan be dem höra av sig till Solveig@brfanghasten.se
 • Eluttag i garaget. Du som önskar detta kan höra av dig till Stockholm parkering. De ger dig ett kostnadsförslag.
 • Motioner till föreningsstämman 29 maj 2017. Lämnas senast 2 maj i föreningens brevlåda i entrén till MB 13. Anslag kommer upp. 

Läs mer här

Styrelsen brf Ånghästen

Sopbilen

2017-02-06

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Sopbilen

2017-01-02

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Sopbilen

2017-01-01

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Föreningsstämma 2017

2017-05-29

Måndagen den 29 maj 2017 är det dags för föreningsstämma. Information kommer så småningom och undan för undan här och också i nyhetsbrev.

Utskriftvänlig version

Kalender

Jan 2018
V Ti On To Fr
v1 1234567
v2 891011121314
v3 15161718192021
v4 22232425262728
v5 293031

Uppdaterat

Tobaksmonopolet 3
2018-01-16

Valberedning
2018-01-15

Föreningsstämma
2018-01-14