!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Välkommen till brf Ånghästen

Bostadsrättsförening Ånghästen omfattar 242 lägenheter plus ett antal lokaler i fastigheten SVÄRDET 9.

Fastigheten består av 5 huskroppar gränsande mot Maria Bangata, Ringvägen, Ånghästparken och Svärdet 6. Lägenheterna är fördelade på portuppgångarna Maria Bangata 9, 13 och 17 samt Ringvägen 29, 33, 35, 37 och 39 A, B samt C.

Fastigheten är ritad av aktitekt Bengt Lindroos som också har ritat Kaknästornet. Läs mer här.

 

Bostadsrättsföreningen har genomgått SBC Boendeindikator och lever upp till de krav SBC ställer på en välskött bostadsrättsförening och får stämpeln ”SBC Godkänd”. Stämpeln är en indikator på att föreningen arbetar aktivt för ett ökat värde på föreningens fastighet, en mer effektiv förvaltning och en ökad boendenytta.

Diplom

Information från styrelsen oktober 2018

2018-10-18

Information från styrelsen oktober 2018

Ekonomin är fortsatt god.

Lokalen Ringvägen 39 A, som nu är omgjord till lägenhet har nu fått de dokument som behövs för att vi skall kunna sälja den som lägenhet. Den kommer att säljas av Södermäklarna för föreningens räkning inom kort.

Dörröppnare är nu installerade i samtliga portar. Tänk på att vänta vid porten tills den stängs för att undvika att obehöriga slinker in.

Festkommitté. Två personer har anmält sig till att delta i en festkommitté. Vi välkomnar fler deltagare.

Cykelrensning kommer att ske i april 2019.

Schaktstopp i sopsugen mellan jan – aug. Det har varit fyra stopp varav tre på Maria Bangata 13. Styrelsen uppmanar alla att tänka på vad man INTE får slänga för att undvika stopp. Det kostar föreningen 1135 kr plus moms för varje stopp.

Glipa mellan huset och marken på MB 17 kommer att åtgärdas.

Råttor. Borg & Merio kommer att kontakta Anticimex igen för en översyn av råttskyddet.

Motioner från stämman. Styrelsen arbetar med att genomföra de motioner som det beslutades om. En separat redovisning kommer att ges senare. Frågan om basketkorg har lämnats till annan entreprenör, men även den ser svårigheter med att hitta en bra och säker plats. Styrelsen undersöker alternativ.

Nytt bokningssystem för festlokal och övernattningsrum är på gång. Mer detaljerad info kommer i ett nyhetsbrev innan det införs.

Grannfika. Boende i vår förening har bjudit in våra medlemmar och de boende i modulhusen till grannfika.

Läs tidigare information här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen september 2018

2018-10-02

 • Information från Styrelsen Brf Ånghästen september 2018 

  • Ekonomin är fortsatt god.
  • Försäljningen av lokalen på RV 39 A som ska säljas som bostad är nu klar för försäljning.
  • Hissarnas motorer har nu också bytts ut på RV 29 och 33. Besiktning och justering ska nu ske innan vi tar beslut om fortsatt byte nästa år.
  • Föreningens ytterfönster håller på att bytas ut. Schema för tidsplan finns i alla entréer. Mistral ligger något efter i planeringen. Papper läggs i varje brevlåda senast 3 dagar innan bytet ska ske. Info om fönsterputsning av de nya bågarna finns på hemsidan under ”Fastigheten/fönster”.
  • Extra stämma den 18 september 2018. Protokoll finns på hemsidan. De ändrade stadgarna ligger också på hemsidan.
  • Dörröppnare till portarna. Automatiska dörröppnare är klara på MB och kommer att installeras i alla portar. Tänk på att barnen inte hänger på portarna när de öppnas, motorn orkar inte den belastningen.
  • Festgrupp. Styrelsen efterlyser intresserade som kan ordna gårdsfest, pubkvällar m.m.
  • Styrelsen håller på att arbeta med motionerna från årsstämman. Följande är hittills klart:
  • Bom till gården på vändplan kommer att sättas upp.
  • Nya tydligare displayer på porttelefonerna har satts upp.

  Det vidare arbetet kommer att rapporteras fortlöpande.

 

Sopbilen

2018-10-01

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Brf Ånghästens Ekonomigrupp bjuder in till höstuppstart

2018-09-14

Brf Ånghästens Ekonomigrupp bjuder in till höstuppstart

Välkomna till Ekonomigruppens höstuppstart

Tid: Onsdag 19 september kl 19-21

Plats: Föreningens festlokal

Föreningens Ekonomigrupp är en öppen och frivillig grupp för den medlem som är intresserad av föreningens ekonomi. I gruppen träffas vi och pratar om stort och smått på det temat.

Lagom till föreningsstämman i maj har vi tre år i rad producerat skriften ”Ånghästen – Bakom siffrorna”. Dessa finns att ladda ned här:

Ekonomigruppen träffas den tredje onsdagen varje månad, kl 19-21. Nu är det dags att åter dra igång träffarna efter sommaruppehållet. Vi börjar hösten med att prata om vad vi gjort hittills och vad vi vill att Ekonomigruppen ska ägna sig åt under hösten och våren som kommer.

Välkomna!

Kontakt: jorgen@brfanghasten.se

Sopbilen

2018-09-03

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Extra stämma

2018-09-18

Handlingar har delats ut i brevlådorna.

Handlingar kan också laddas ned här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen augusti 2018

2018-08-29

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Försäljningen av Lokalen på RV 39 A som ska säljas som lägenhet tar ytterligare någon månad. 
 • Hissarnas motorer har nu också bytts ut på RV 29 och 33. Besiktning och justering ska nu ske för att en utvärdering ska kunna göras innan vi tar beslut om fortsatt byte nästa år.
 • Föreningens ytterfönster håller på att bytas ut. Schema för tidplan finns i alla entréer. De nya bågarna får inte putsas med skrapa på insidan. 
 • Extra stämma sker 18 september 2018. Det gäller de stadgeändringar som beslutades på årsstämman i maj. 
 • Dörröppnare till portarna. Automatiska dörröppnare håller på att installeras på Maria Bangata för utvärdering. 
 • Vår fastighetsskötare Henry har slutat.
 • Styrelsen håller på att arbeta med motionerna från stämman. Även alternativ till basketkorg är på agendan.
 • Cykelrensning kommer att ske i april 2019.
 • Vi tackar sommarjobbarna för ett väl utfört arbete. 
 • Styrelsen har haft möte med Post Nord. De önskar bistå om vi önskar införa postboxar i entréer istället för brevinkast i lägenhetsdörrarna. 
 • Automatisk bokning. Styrelsen undersöker införandet av automatisk bokning med betalning av festlokalen och övernattningsrummen. 
 • Festgrupp. Det har framkommit önskemål om gårdsfest, pubkvällar m.m. Styrelsen efterlyser därför intresserade. 

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen

Information från Styrelsen Brf Ånghästen juni 2018

2018-06-17

 • 5 sommarjobbare boende i föreningen börjar på måndag.
 • Lokalen på RV 39 A går ut till försäljning som lägenhet efter sommaren. 
 • Föreningens ytterfönster har börjat bytas ut. Erbjudande om byte av persienner kommer i samband med fönsterbytet. 
 • Extra stämma är planerad till 18 september 2018. Det beror på att stadgeändringar behöver beslutas i två av varandra följande stämmor för att gälla. 
 • Dörröppnare till portarna. Styrelsen har för avsikt att montera automatiska dörröppnare till våra portar. 
 • Basketkorg. Vid förra stämman motionerades det om att montera en basketkorg på gården. Sammantaget blev det enligt styrelsen en för dyr kostnad. Katarina Hughes, ny suppleant i styrelsen är utsedd till barnansvarig, så vi betraktar inte frågan som definitivt avvisad. Projektet ligger på is.
 • Besiktning. Styrelsen har beslutat att varje lägenhet som ska säljas först ska genomgå en besiktning av förvaltaren.
 • Uthyrning av din lägenhet. Vi vill påminna om att tillstånd krävs av styrelsen för att hyra ut i andra hand. 
 • Störning på gården. Boende har hört av sig gällande högljudda barn som leker på gården. Vårdnadshavare uppmanas dock att prata med sina barn om att de bör försöka undvika att skrika. 
 • Bilpool. Boende har frågat om garageplats för eventuell bilpool. Vårt garage är uthyrt till Stockholm parkering så det är med dem man får avtala så som avtalet ser ut idag.

Läs mer här.

Styrelsen önskar alla en skön avkopplande sommar.

Fönsterbyte

2018-06-11

Vill du veta mer om fönsterbytet av ytterfönster så klicka här. Stora containrar kommer att placeras på gården eller på vår parkering där de gamla fönstren slängs.

Persiennköp i samband med fönsterbytet

2018-06-11

Detta är en intresseanmälan.

Persiennerna behöver inte monteras i samband med fönsterbytet utan kan ske både före och efter.

Skicka din intresseanmälan till fredrik@brfanghasten.se eller lämna den i föreningens brevlåda i entrén till Maria Bangata 13.

Skriv ditt för- och efternamn, lägenhetsnummer (tex 0056), och sedan det antal av de olika persiennnmåtten som du är intresserad av. 

Först när vi vet intresset kan vi erbjudas eventuella rabatter på nedanstående priser. Efter eventuellt framförhandlat gruppavtal måste du slutligen bekräfta din beställning hos vald leverantör Farsta Markiser och Persienner AB.

Angående monteringskostnader

Det är samma kostnad att få nya persienner installerade oavsett om:

 1. En befintlig persien sitter på plats och måste tas bort
 2. Det har suttit en persien där men som är borttagen
 3. Det har aldrig suttit en persien i fönstret som då måste borras etc  

  Angående tillträde och mätning i lgh

  Farsta Markiser & Persienner önskar tillträde till berörda lägenheter för att mäta i varje lägenhet (i alla fall initialt) för att se hur måtten stämmer (som jag antar de får från Mistralgruppen). 

  Angående leveranstider

  Leveranstiden styrs av efterfrågan, just nu har fabriken väldigt mycket på persiennsidan och leveranstiden ligger på ca 3-4 veckor, under normala förhållanden brukar leveranstiden ligga på ca 2-3 veckor.

  Entreprenören försöker montera det som kommer ena veckan innan nästa veckas leverans inkommer.

  Fabriken önskar få en volym att räkna ut rabatterna ifrån, detta för att alltför många har visioner om volymer som sen inte överensstämmer med det antal som beställdes.

  Sen är det också av vikt för rabatterna att det går att montera löpande, så man inte behöver åka fram och tillbaka.

  Fabriken har ingen semester, det har inga större fabriker i denna bransch, däremot har entreprenören stängt för semester V.28-31

  Rabatten ni eventuellt kommer att få gäller både material och arbete. 

  Angående priser innan grupprabatt för några persienndimensioner

  Här kommer styckpris per persienn, 25mm mellanglas, PG 1, inkl. moms och montering, för PG 2-6  gäller prispåslag enligt provkollektion.

  375x1255, pris kronor per st: 675:-

  755x1050, pris kronor per st: 788:-

  755x335, får enligt nya EU regler ej monteras mellanglas med draglinor, Handmanövrerad frihängande eller mellanglas utan draglinor får monteras, pris här avser HO modell, pris kronor per st: 1058:-

  995x1290, pris kronor per st: 898:-

  ang. ev. rabatter vill fabriken först få en uppfattning om hur många persienner som är en trolig volym.

   

Stämmoprotokoll

2018-06-09

Nu är stämmoprotokollet klart. Läs det här.

Hissrenoveringen, ny rättelse

2018-06-01

Förvaltarens info om att hissrenoveringen sker i juli stämmer. Den börjar direkt efter midsommar och är klar i slutet på juli och gäller Ringvägen 29 och 33.

 

Påminnelse om stämman

2018-05-27

Imorgon måndag klockan 19 äger föreningens stämma rum i festlokalen. Alla medlemmar välkomna. Kom i god tid för registrering.

Brf Ånghästens styrelse.

Läs mer här.

Renoveringsråd och regler

2018-05-25

Föreningens renoveringsråd och regler är uppdaterade- Läs mer här.

GDPR

2018-05-19

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR  träder i kraft den 25 maj 2018.

Med anledning av detta vill vi i styrelsen informera om att det sedan en tid pågår en översyn av hur detta påverkar oss i vår bostadsrättförening. Tillsammans med de företag som föreningen har ett samarbete med gör vi en översyn av rutiner och processer för säker hantering av de register vi har på föreningens medlemar. Bostadsrättsföreningar har laglig grund att föra lägenhetsregister och medlemsförteckning (bostadsrättslagen 9 kap. 8 §, samt lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 6§-8§). Vi kommer att återkomma med mer information då styrelsen är klara med arbetet runt detta.

Ekonomigruppen informerar

2018-05-17

Ånghästen – bakom siffrorna!

 

För tredje året i rad presenterar föreningens ekonomigrupp ”Ånghästen – bakom siffrorna”. I denna skrift försöker vi ge en bredare och mer lättillgänglig information om föreningens ekonomi än vad årsredovisningen normalt gör. Läs mer här.

 

Med vänlig hälsning

Ekonomigruppen

Rättelse om hissarna, igen

2018-05-16

RÄTTELSE gällande hissrenoveringarna.

Det är endast följande hissar som ska renoveras i år:

Maria Bangata 17 plats 2 har startat 2018-01-29 och färdigställs 2018-02-23
Maria Bangata 17 plats 1 startar 2018-02-26 och färdigställs 2018-03-23
Ringvägen 29 startar 2018-06-04 och färdigställs 2018-06-29
Ringvägen 33 startar 2018-06-04 och färdigställs 2018-06-29

Det innebär alltså 4 arbetsveckor.

Övriga hissar väntar till nästa år efter utvärdering av arbetet.

Eftersom portarna på Ringvägen endast har en hiss per port är tanken den att renovering sker under juni månad så att medlemmar och hyresgäster ska få en möjlighet att planera ett eventuellt alternativt boende under renoveringstiden.

På Maria Bangata däremot, där det finns två hissar per port, kan renovering ske på vintern utan större olägenheter.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen maj 2018

2018-05-15

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Försäljningen av hyreslägenheten på RV 39 C är klar.  Lokalen på RV 39 A som ska säljas som lägenhet tar ytterligare någon månad innan den blir helt klar. 
 • Hissarnas motorer har börjat bytas ut. Arbetet är klart på Maria Bangata 17. Det tar 3 veckor för varje hiss. RV 29 och 33 kommer att få nya motorer i hissarna i sommar. 
 • Föreningens ytterfönster ska bytas ut. Vi återkommer med upplysningar om när bytet startar. Erbjudande om byte av persienner kommer i samband med fönsterbytet. 
 • Påminner om att föreningsstämman är den 28 maj kl. 19 i festlokalen.
 • Extra stämma är planerad till 18 september 2018. Det beror på att stadgeändringar behöver beslutas i två av varandra följande stämmor för att gälla.
 • Dörröppnare till portarna. Styrelsen har för avsikt att montera automatiska dörröppnare till våra portar. 
 • IT underhåll som sköter vår gård har fått i uppdrag av styrelsen att göra en femårig trädvårdsplan. 
 • Besiktning. Styrelsen har beslutat att varje lägenhet som ska säljas först ska genomgå en besiktning av förvaltaren.
 • GDPR. Styrelsen kommer snart med information gällande den nya dataskyddslagen som träder i kraft 25 maj. 
 • Uthyrning av din lägenhet. Styrelsen har noterat att flera lägenheter i föreningen är annonserade för uthyrning. Vi vill påminna om att tillstånd krävs av styrelsen för att hyra ut i andra hand. 
 • Vår fastighetsskötare Henry har semester 14 maj- 12 juni.

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen

Föreningsstämma

2018-05-28

Föreningsstämma.

Brf Ånghästen - Fönsteråtgärder

2018-04-26

Brf Ånghästen - Fönsteråtgärder

Mistral har fått i uppdrag av föreningen att renovera fönster.  

Fönsterrenovering

Arbetet omfattar byte av träytterbågar till aluminiumbågar i eloxerat utförande, så att fönstren blir underhållsfria utvändigt.

Bågarna är försedda med dammfilterlister och samtidigt byts dom gamla tätlisterna.

Fönsterbågar som vetter mot Ringvägen får ett 6 mm glas istället för

4 mm för att öka ljudisoleringen.

Utförandet är identiskt med grannföreningen.

Preliminära tider

Vi börjar med huset på Maria Bangata 17 för att sedan fortsätta med 13 och vidare med 9 och arbeta oss runt i föreningen. Arbetet är tänkt att starta omkring v 21/22 med uppehåll under semestern v28-31.

Start av uppmätning av husen på Maria Bangata sker under slutet v 18.

Normalt utförs en lägenhet på mindre än en ½ dag.

Tidplaner för resp trapphus sätts upp i god tid.

Inför själva fönsterarbetet

Varje lägenhet erhåller en skriftlig avisering ca 3 dagar före vi kommer.

Det är då viktigt att ni plockar undan framför och i fönstren, samt ser till att vi kan komma fram i lägenheten. Om ni inte kan vara hemma måste ni lämna uppmärkt nyckel till montör el i nyckelboxen.

Vi kommer att täcka golven framför fönstren samt gångvägar i lägenheten.

Avslutning

Efter färdigt montage görs en avstädning med sopborste. Sedan erhåller ni en skötselinstruktion för fönstren samt en enkät för att fånga upp eventuella småproblem, som ni kan lämna i Mistrals brevlåda på plats.

Slutligen görs en syn av arbetet och ev anmärkningar åtgärdas sedan av Mistral.

Mistral Gruppen AB

Projektledare: Bo Klys

Denna text går också att läsa här.

Stämmohandlingar

2018-04-22

Stämmohandlingar finns nu tillgängliga här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen april 2018

2018-04-13

 •  Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Nya regler för störande arbeten. Styrelsen har beslutat om nya hårdare regler för störande arbeten. 
 • Försäljning av lokalen 39 A och en hyreslägenhet på RV 39 C är på gång.
 • HLR-utbildning i festlokalen för våra medlemmar anordnades 9 april kl. 18. Ett tiotal boende deltog.
 • Grannsamverkan. Projektet läggs ner för tillfället på grund av för dåligt intresse.
 • Hissarnas motorer har börjat bytas ut. Arbetet är nu avslutat på Maria Bangata 17. 
 • Föreningens ytterfönster ska bytas ut. Vi återkommer med upplysningar om när bytet startar.
 • Föreningsstämman i år är den 28 maj kl. 19 i festlokalen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 april. 
 • Dörröppnare till portarna. Styrelsen har för avsikt att montera automatiska dörröppnare till våra portar. 
 • IT underhåll som sköter vår gård har fått i uppdrag av styrelsen att göra en femårig trädvårdsplan.
 • Besiktning. Styrelsen har beslutat att varje lägenhet som ska säljas först ska genomgå en besiktning av förvaltaren för att kontrollera att inga otillåtna installationer gjorts som kan skada fastigheten.
 • Ny husvärd är Elisabet Pettersson eftersom Kerstin Enochsson avsagt sig på grund av personliga skäl. Se webbsidan.

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen

Information från Styrelsen Brf Ånghästen mars 2018

2018-03-18

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Nya regler för störande arbeten. Styrelsen har beslutat om nya hårdare regler för störande arbeten. 
 • Försäljning av lokalen 39 A och en hyreslägenhet på RV 39 C beräknas gå till försäljning efter påsk.
 • Sommarjobbare 2018. Föreningen anordnar sommarjobb under veckorna 25, 26 och 27 för ungdomar boende i vår förening som är födda 00 -02, alltså 16-18 år. 
 • Förvaltaren ska laga ”plåtbollen” på gården som snöplogen råkade få med sig.
 • Alla radiatorventiler är nu monterade
 • OVK några lägenheter är kvar att kontrollera. 
 • HLR-utbildning i festlokalen för våra medlemmar anordnas 9 april kl. 18.
 • Grannsamverkan. Ingen har tyvärr ännu anmält intresse för att delta i grannsamverkan. 
 • Hissarnas motorer har börjat bytas ut.
 • Föreningens ytterfönster ska bytas ut. Vi återkommer med upplysningar om när bytet startar.
 • Föreningsstämman i år är den 28 maj kl. 19 i festlokalen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 april.
 • Dörröppnare till portarna. Styrelsen har för avsikt att montera automatiska dörröppnare till våra portar. 

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen 

RÄTTELSE gällande hissrenoveringarna

2018-02-21

2018-02-21

RÄTTELSE gällande hissrenoveringarna.

Det är endast följande hissar som ska renoveras i år:

Maria Bangata 17 plats 2 har startat 2018-01-29 och färdigställs 2018-02-23
Maria Bangata 17 plats 1 startar 2018-02-26 och färdigställs 2018-03-23
Ringvägen 29 startar 2018-06-04 och färdigställs 2018-06-29
Ringvägen 33 startar 2018-06-04 och färdigställs 2018-06-29

Övriga hissar väntar till nästa år efter utvärdering av arbetet.

Eftersom portarna på Ringvägen endast har en hiss per port är tanken den att renovering sker under juni månad så att medlemmar och hyresgäster ska få en möjlighet att planera ett eventuellt alternativt boende under renoveringstiden.

På Maria Bangata däremot, där det finns två hissar per port, kan renovering ske på vintern utan större olägenheter.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen februari 2018

2018-02-20

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Vid OVK:n (obligatorisk ventilationskontroll) har två fläktar med egen motor hittills upptäckts. 
 • Försäljning av lokalen 39 A och en hyreslägenhet på RV 39 C beräknas gå till försäljning i slutet av mars.
 • Saker i källarutrymmena. Vår förvaltare är orolig över de ”saker” och grovsopor som en del dumpar i våra källarutrymmen. Det innebär fara för brandsäkerheten. 
 • Sopsugen. Styrelsen påminner återigen om att glas och andra hårda föremål INTE får slängas i sopnedkasten. 
 • Hissarnas motorer har börjat bytas ut. Start blir på Maria Bangata 17, 13 och 9 eftersom där finns två hissar att tillgå i varje port. 
 • Lägenheternas ytterfönster ska bytas ut. Vi återkommer med upplysningar om när bytet startar. Föreningen står för detta.
 • Föreningsstämman i år är den 28 maj kl. 19 i festlokalen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 april. Se webbsidan.
 • Vi äger vår tomt. Inga höjda tomthyror gäller oss. 
 • Grannsamverkan. Styrelsen undersöker intresset för Grannsamverkan. 
 • HLR-utbildning (Hjärt- Lung-räddning) anordnas utan kostnad i festlokalen måndag 9 april kvällstid. 

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen 

Information från Ekonomigruppen

2018-01-14

Efter att vi i november skickade ut svar på de frågor medlemmarna under hösten skickat in till Ekonomigruppen fick vi ytterligare en följdfråga. I veckan som gått hade Ekonomigruppen sin träff och passade då på att svara på frågan. Både fråga och svar finns att läsa nedan.

Om detta inspirerar till ytterligare frågor kring föreningens ekonomi är ni välkomna att skicka dem till jorgen@brfanghasten.se. Ni är också välkomna till Ekonomigruppens nästa möte som är tisdag den 20 februari kl 19-21 i Festlokalen.

Läs mer om Ekonomigruppen här 

Garaget

Måste man hyra ut garaget till Stockholm parkering? Vi borde ha råd att ha garaget själva och ha en jätte låg avgift för  boende, ev en del i garaget  tex till höger med grind till endast boende, sen hyra ut resten . Stockholm parkering gör  inte mycket, och det kan vår förvaltare ordna.

Svar: Rent juridiskt finns det två problem med förslaget i frågan. Dels har föreningen ett mycket långsiktigt avtal med Stockholms Stads parkering, tecknat av Stockholmshem före föreningens bildande. Dels är det enligt bostadsrättslagen inte tillåtet att premiera boende med parkeringsplats till en lägre avgift än marknadsvärdet om föreningen inte har möjlighet att erbjuda en parkeringsplats per lägenhet (den så kallade “Likhetsprincipen” som är mycket viktig enligt lagen). Vårt garage har inte tillräckligt med platser för att det ska finnas en per lägenhet i föreningen.

mvh
Ekonomigruppen

Information från Styrelsen Brf Ånghästen januari 2018

2018-01-11

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Trappan till Ånghästparken är helt klar. Värmen i trappan är nu på och fungerar.
 • Våren 2018 kommer en fullständig OVK (obligatorisk ventilationskontroll) att genomföras igen. Den startar på Ringvägen. 
 • Uppfräschning av lokalen RV 39A pågår. Den går därefter till försäljning beräknad till mars månad.
 • Saker i källarutrymmen. Några dumpar "saker" och grovsopor i våra källarutrymmen. Det kostar föreningen att låta fastighetsskötaren frakta bort sakerna. 
 • Sopsugen. Styrelsen påminner återigen om att glas och andra hårda föremål INTE får slängas i sopnedkasten. 
 • I februari kommer hissarnas motorer att börja bytas ut. Start blir på Maria Bangata 17, 13 och 9. 
 • Utbytet av bänkar och bord på gården är nu nästan klart. Samtliga ska oljas in till våren.
 • Byte av radiatorkopplingar ska nu göras på MB 13. Start måndag 15 januari. Info i brevlådan.
 • Föreningens ytterfönster ska bytas ut. Styrelsen har beslutat att alla yttre fönsterbågar ska bytas ut mot underhållsfria aluminiumprofiler utan kitt. 
 • Lekplatserna. Viss komplettering av lekplatserna kommer att ske i vår. 

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen 

Ny ekonomisk förvaltare

2017-11-28

Fr.o.m. 1 januari 2018 byter brf Ånghästen ekonomisk förvaltare. Läs mer här (2017-11-27)

Sopbilen

2017-06-05

OBS! Då tisdag den 6 juni är nationaldag och alltså helgdag kommer sopbilen istället onsdagen den 7 juni klockan 19-20 för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Sopbilen

2017-05-01

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Sopbilen

2017-04-03

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Sopbilen

2017-03-06

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Sopbilen

2017-02-06

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Sopbilen

2017-01-02

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Föreningsstämma 2017

2017-05-29

Måndagen den 29 maj 2017 är det dags för föreningsstämma. Information kommer så småningom och undan för undan här och också i nyhetsbrev.

Loggo2

Kalender

Okt 2018
V Ti On To Fr
v40 1 2 3 4 5 6 7
v41 8 9 10 11 12 13 14
v42 15 16 17 18 19 20 21
v43 22 23 24 25 26 27 28
v44 29 30 31

Uppdaterat

Porttelefon
2018-10-18

Information från Styrelsen
2018-10-18

Kalender
2018-10-09