!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till brf Ånghästen

Bostadsrättsförening Ånghästen omfattar 242 lägenheter plus ett antal lokaler i fastigheten SVÄRDET 9.

Fastigheten består av 5 huskroppar gränsande mot Maria Bangata, Ringvägen, Ånghästparken och Svärdet 6. Lägenheterna är fördelade på portuppgångarna Maria Bangata 9, 13 och 17 samt Ringvägen 29, 33, 35, 37 och 39 A, B samt C.

Fastigheten är ritad av arkitekt Bengt Lindroos som också har ritat Kaknästornet. Läs mer här.

 

Bostadsrättsföreningen har genomgått SBC Boendeindikator och lever upp till de krav SBC ställer på en välskött bostadsrättsförening och får stämpeln ”SBC Godkänd”. Stämpeln är en indikator på att föreningen arbetar aktivt för ett ökat värde på föreningens fastighet, en mer effektiv förvaltning och en ökad boendenytta.

Diplom

Sopbilen

2018-12-04

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Information från styrelsen november 2018

2018-11-20

Ekonomin är fortsatt god.

Lokalen Ringvägen 39 A, som nu är ombildad till lägenhet, är såld för 3 355 000 kr.

Festkommitté. Tre personer har anmält sig till att delta i en festkommitté. Vi välkomnar fler deltagare.

Cykelrensning kommer att ske i april 2019.

Mingel i sopsugen. 29 november kl. 18-20 inbjuds alla medlemmar till bergrummet på Hornsgatan 95, där alla våra sopor hamnar.

Glipan mellan huset och marken på MB 17 är nu åtgärdad. Flyttade cyklar kan ställas tillbaka.

Motioner från stämman. Styrelsen arbetar med att genomföra de motioner som det beslutades om. En separat redovisning kommer att ges senare. Frågan om basketkorg har lämnats till annan entreprenör. Den entreprenören har också meddelat att det inte finns någon lämplig plats på vår tomt. Styrelsen har därför beslutat att lägga frågan åt sidan, trots att det är ett beslut av stämman. Ingen insåg då att säkerhetsaspekter skulle hindra oss. Förvaltaren undersöker nu möjligheten att sätta upp ett utomhuspingisbord istället.

Nytt bokningssystem för festlokal och övernattningsrum kommer att införas då bokning via bokningstavlorna är möjliga.

Vägbommen kommer att stängas måndag 3 december. Alla kan öppna den med sin portnyckel. Räddningstjänsten har nyckel.

Hissarna på MB 17 har haft en del driftstörningar efter installationen. Nu är felet lokaliserat och åtgärdat. Felet berodde inte på ASEKA, som gjort installationen, utan det var fabrikationsfel på kretskortet.

Fönsterbytena ska vara helt klara vecka 49.

Persienner. Det är möjligt att beställa persienner till det rabatterade priset året ut.

Här kan du läsa tidigare info från styrelsen.

INBJUDAN till sopsugsmingel

2018-11-13

Var tar din soppåse vägen och vad händer med den?
Kom och titta!
Vi öppnar portarna till det stora bergrummet,
berättar om tekniken och om hur det fungerar!
PLATS:
Hornsgatan 95
TID:
Torsdag 29/11, kl 18:00 - 20:00
INBJUDAN
till sopsugsmingel
Envac bjuder på fika!
Välkomna!

Sopbilen

2018-11-05

Första tisdagen varje månad, klockan 19-20, kommer sopbilen för att ta hand om våra grovsopor. Läs mer vad som gäller här.

Information från styrelsen oktober 2018

2018-10-18

Information från styrelsen oktober 2018

Ekonomin är fortsatt god.

Lokalen Ringvägen 39 A, som nu är omgjord till lägenhet har nu fått de dokument som behövs för att vi skall kunna sälja den som lägenhet. Den kommer att säljas av Södermäklarna för föreningens räkning inom kort.

Dörröppnare är nu installerade i samtliga portar. Tänk på att vänta vid porten tills den stängs för att undvika att obehöriga slinker in.

Festkommitté. Två personer har anmält sig till att delta i en festkommitté. Vi välkomnar fler deltagare.

Cykelrensning kommer att ske i april 2019.

Schaktstopp i sopsugen mellan jan – aug. Det har varit fyra stopp varav tre på Maria Bangata 13. Styrelsen uppmanar alla att tänka på vad man INTE får slänga för att undvika stopp. Det kostar föreningen 1135 kr plus moms för varje stopp.

Glipa mellan huset och marken på MB 17 kommer att åtgärdas.

Råttor. Borg & Merio kommer att kontakta Anticimex igen för en översyn av råttskyddet.

Motioner från stämman. Styrelsen arbetar med att genomföra de motioner som det beslutades om. En separat redovisning kommer att ges senare. Frågan om basketkorg har lämnats till annan entreprenör, men även den ser svårigheter med att hitta en bra och säker plats. Styrelsen undersöker alternativ.

Nytt bokningssystem för festlokal och övernattningsrum är på gång. Mer detaljerad info kommer i ett nyhetsbrev innan det införs.

Grannfika. Boende i vår förening har bjudit in våra medlemmar och de boende i modulhusen till grannfika.

Läs tidigare information här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen september 2018

2018-10-02

 • Information från Styrelsen Brf Ånghästen september 2018 

  • Ekonomin är fortsatt god.
  • Försäljningen av lokalen på RV 39 A som ska säljas som bostad är nu klar för försäljning.
  • Hissarnas motorer har nu också bytts ut på RV 29 och 33. Besiktning och justering ska nu ske innan vi tar beslut om fortsatt byte nästa år.
  • Föreningens ytterfönster håller på att bytas ut. Schema för tidsplan finns i alla entréer. Mistral ligger något efter i planeringen. Papper läggs i varje brevlåda senast 3 dagar innan bytet ska ske. Info om fönsterputsning av de nya bågarna finns på hemsidan under ”Fastigheten/fönster”.
  • Extra stämma den 18 september 2018. Protokoll finns på hemsidan. De ändrade stadgarna ligger också på hemsidan.
  • Dörröppnare till portarna. Automatiska dörröppnare är klara på MB och kommer att installeras i alla portar. Tänk på att barnen inte hänger på portarna när de öppnas, motorn orkar inte den belastningen.
  • Festgrupp. Styrelsen efterlyser intresserade som kan ordna gårdsfest, pubkvällar m.m.
  • Styrelsen håller på att arbeta med motionerna från årsstämman. Följande är hittills klart:
  • Bom till gården på vändplan kommer att sättas upp.
  • Nya tydligare displayer på porttelefonerna har satts upp.

  Det vidare arbetet kommer att rapporteras fortlöpande.

 

Brf Ånghästens Ekonomigrupp bjuder in till höstuppstart

2018-09-14

Brf Ånghästens Ekonomigrupp bjuder in till höstuppstart

Välkomna till Ekonomigruppens höstuppstart

Tid: Onsdag 19 september kl 19-21

Plats: Föreningens festlokal

Föreningens Ekonomigrupp är en öppen och frivillig grupp för den medlem som är intresserad av föreningens ekonomi. I gruppen träffas vi och pratar om stort och smått på det temat.

Lagom till föreningsstämman i maj har vi tre år i rad producerat skriften ”Ånghästen – Bakom siffrorna”. Dessa finns att ladda ned här:

Ekonomigruppen träffas den tredje onsdagen varje månad, kl 19-21. Nu är det dags att åter dra igång träffarna efter sommaruppehållet. Vi börjar hösten med att prata om vad vi gjort hittills och vad vi vill att Ekonomigruppen ska ägna sig åt under hösten och våren som kommer.

Välkomna!

Kontakt: jorgen@brfanghasten.se

Extra stämma

2018-09-18

Handlingar har delats ut i brevlådorna.

Handlingar kan också laddas ned här.

Information från Styrelsen Brf Ånghästen augusti 2018

2018-08-29

 • Ekonomi. Ekonomin är fortsatt god.
 • Försäljningen av Lokalen på RV 39 A som ska säljas som lägenhet tar ytterligare någon månad. 
 • Hissarnas motorer har nu också bytts ut på RV 29 och 33. Besiktning och justering ska nu ske för att en utvärdering ska kunna göras innan vi tar beslut om fortsatt byte nästa år.
 • Föreningens ytterfönster håller på att bytas ut. Schema för tidplan finns i alla entréer. De nya bågarna får inte putsas med skrapa på insidan. 
 • Extra stämma sker 18 september 2018. Det gäller de stadgeändringar som beslutades på årsstämman i maj. 
 • Dörröppnare till portarna. Automatiska dörröppnare håller på att installeras på Maria Bangata för utvärdering. 
 • Vår fastighetsskötare Henry har slutat.
 • Styrelsen håller på att arbeta med motionerna från stämman. Även alternativ till basketkorg är på agendan.
 • Cykelrensning kommer att ske i april 2019.
 • Vi tackar sommarjobbarna för ett väl utfört arbete. 
 • Styrelsen har haft möte med Post Nord. De önskar bistå om vi önskar införa postboxar i entréer istället för brevinkast i lägenhetsdörrarna. 
 • Automatisk bokning. Styrelsen undersöker införandet av automatisk bokning med betalning av festlokalen och övernattningsrummen. 
 • Festgrupp. Det har framkommit önskemål om gårdsfest, pubkvällar m.m. Styrelsen efterlyser därför intresserade. 

Läs mer här.

Styrelsen brf Ånghästen

Information från Styrelsen Brf Ånghästen juni 2018

2018-06-17

 • 5 sommarjobbare boende i föreningen börjar på måndag.
 • Lokalen på RV 39 A går ut till försäljning som lägenhet efter sommaren. 
 • Föreningens ytterfönster har börjat bytas ut. Erbjudande om byte av persienner kommer i samband med fönsterbytet. 
 • Extra stämma är planerad till 18 september 2018. Det beror på att stadgeändringar behöver beslutas i två av varandra följande stämmor för att gälla. 
 • Dörröppnare till portarna. Styrelsen har för avsikt att montera automatiska dörröppnare till våra portar. 
 • Basketkorg. Vid förra stämman motionerades det om att montera en basketkorg på gården. Sammantaget blev det enligt styrelsen en för dyr kostnad. Katarina Hughes, ny suppleant i styrelsen är utsedd till barnansvarig, så vi betraktar inte frågan som definitivt avvisad. Projektet ligger på is.
 • Besiktning. Styrelsen har beslutat att varje lägenhet som ska säljas först ska genomgå en besiktning av förvaltaren.
 • Uthyrning av din lägenhet. Vi vill påminna om att tillstånd krävs av styrelsen för att hyra ut i andra hand. 
 • Störning på gården. Boende har hört av sig gällande högljudda barn som leker på gården. Vårdnadshavare uppmanas dock att prata med sina barn om att de bör försöka undvika att skrika. 
 • Bilpool. Boende har frågat om garageplats för eventuell bilpool. Vårt garage är uthyrt till Stockholm parkering så det är med dem man får avtala så som avtalet ser ut idag.

Läs mer här.

Styrelsen önskar alla en skön avkopplande sommar.

Loggo2

Kalender

Dec 2018
V Ti On To Fr
v48 1 2
v49 3 4 5 6 7 8 9
v50 10 11 12 13 14 15 16
v51 17 18 19 20 21 22 23
v52 24 25 26 27 28 29 30
v1 31

Uppdaterat

Panoramabilder
2018-12-07

Festlokal
2018-12-06

Snickeri
2018-12-06